Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/broady.se/arkiv/pub.htm

Välkommen till publikt tillgängliga dokument (dvs open access) i det digitala arkivet

version 21 dec. 2020

 

Om arkivets syfte och organisering, se arkivredovisningen som innehåller en beskrivning av syftet med arkivet och ger besked om hur det är ordnat i serier och underserier.

Bästa överblicken över publikt tillgängligt digitaliserat material ger en samlad tematisk förteckning, med noteringar om och länkar till varje enskilt dokument. Denna förteckning är en HTML-fil som du öppnar i din webbläsare. Här kan du söka efter t.ex. författarnamn, titel, årtal, signum.

Se även länkar till diverse urval och arkivserier längre ned på denna sida.

Utan inloggning har du tillgång till 1.897 digitaliserade dokument. Därav ingår dokument i arkivserierna B, D, F och H jämte samlingen Skeptron Web Archive som speglar innehållet per 31 dec. 2019 på den publika sajt som användes av Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) och forskningsprogrammet Digital litteratur, samt ytterligare några samlingar.

Återstoden av de digitaliserade samlingarna kräver inloggning och är avsedda för forskningsändamål. Om du har goda skäl att bli insläppt, mejla till d@broady.se som tillhandahåller inloggninguppgifter. Dock restriktivt.

Fysiska original till digitaliserade dokument (förutom samlingen Skeptron Web Archive) finns i arkivkapslar. Det fysiska arkivet innehåller även icke digitaliserat material.

Listan nedan tjänar som orienteringshjälpmedel till open access-dokumenten.


 

Översikter över förteckningar med länkar till enskilda publikt tillgängliga dokument

 

→   Tematisk förteckning över digitaliserat publikt tillgängligt material (open access)

809 digitala dokument.

→   Skriftserier utgivna av Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) (open access)

97 digitala dokument
Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
Skeptronhäften
Liber, svenska utgåvor
Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi (avhandlingsserie)
Praktiske grunde (utg. från Danmark, icke av SEC som dock är engagerad i den nordiska redaktionen)
Meddelanden från Forum för pedagogisk historia
Utbildningshistoriska meddelanden

→   Skeptron Web Archive (open access)

891 digital documents.
Skeptron Web Archive is a collection of historical remnants that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Many links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The Skeptron site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.

→   Kalendarium, SEC och Digital litteratur fr.o.m. 1996 (open access)

28 digitala dokument.
Sedan 1990-talet har jag kontinuerligt uppdaterat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till forskningsgruppen för Utbildnings- och kultusociologi (SEC) och forskningsprogrammet Digital litteratur annonserats. Det har rört sig om seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dock inte interna arrangemang.
Dessa kalendariesidor fanns fr.om. 1993 på adressen www.nada.kth.se/~broady/ och flyttades 2006 när vi fick en egen sajt vid Uppsala universitet till adressen www.skeptron.uu.se/broady/sec/. Filnamnen har varit eve-96.*, eve-97.* och så vidare där "eve" utläses "events". Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor.

→   Kalendarium, evenemang på annat håll fr.o.m. 2002 (open access)

29 digitala dokument.
Föreläsningar, seminarier, konferenser, kurser anordnade på annat håll men av intresse för SEC. Dessa kalendariesidor fanns först på adressen www.nada.kth.se/~broady/ och flyttades 2006 till adressen www.skeptron.uu.se/broady/sec/.
Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor.

→     Kurser i anslutning till SEC (open access)

166 digitala dokument.
Kursinformation som legat på SEC:s webbsajt i form av ett separat HTML-dokument för varje kurs.

→   Försök att reformera lärarutbildningen vid Uppsala universitet (open access)

4 digitala dokument.
Dokument från tidiga skeden av dessa dåförtiden tämligen resultatlösa ansträngningar.

→   Uppsalamodellen (open access)

10 digitala dokument.
Dokument från det arbete med att främja utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet som bedrevs 2004–2011, främst inom Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet.

→   Historieskrivning (open access)

Dokument som kan bidra till förståelseen av den utveckling som dokumenteras i arkivet.

→   The research programme Digital literature (open access)

A research program 1990–2013 at KTH and Uppsala University. The aim was to develop methods and tools for the encoding, management, and delivery of information, mainly in the humanities, in accordance with relevant international standards and recommendations such as SGML, XML, RDF, and the TEI Guidelines. See projects  and publications.
The programmes internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/broady/dl/.

→   Formering för offentlighet (open access)

207 digitala dokument.
Material från forskningsprojektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920" (Formation for the public sphere. A collective biography of Stockholm women 1880–1920), finansierat av Riksbankens jubileumsfond, Kulturvetenskapliga donationen jan. 2000–dec. 2006. Här finns bl.a. kapitalbeskrivningar (ett slags minibiografier över ett hundratal märkskvinnor med tonvikt vid deras kapitaltillgångar). Efter projektperioden under många år olika slags efterbörd i form av artiklar och monografier.

→    Griniga gubbens blogg (open access)

→  D. Broady, skrifter, urval (open access)

25 digitala dokument; några kräver inloggning.

→   D. Broady, Sociologi och epistemologi, 2 uppl. 1991 (open access)

Digitaliserad bok, alternativa filformat för nedladdning

→    Inspelade föreläsningar av Donald Broady (open access)

32 digitala dokument.
För undervisningsbruk. Video- och ljudinspelningar som återanvänts i olika kurser som givits från Uppsala universitet.

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/broady.se/arkiv/pub.htm

Valid CSS!

 


© 2021 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 5 Sep. 2021