Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-historieskrivn.htm

Historieskrivning

Här länkar till några tillbakablickande texter och anföranden som innehåller försök att teckna historien om skeenden som dokumenteras i arkivet.

 

1. Studentrörelsen kring 1968 och den följande omvandlingen av intellektuella fält

Donald Broady & Trine Deichmann-Sørensen, "Rapport fra et treårigt fadersopprør", Information fra Nordisk Sommeruniversitet, nr 3 1980, pp. 16-18.
Manus.

Brutus Östling, "Symposion fyller tjugo år! En kort förlagshistorik", Boktidning, nr 3 2001, p. 26.

Donald Broady, "Om avant-gardes", pp. 37–46 i Jan Fredrik Hovden & Karl Knapskog (eds), Hunting high and low – Skriftfest til Jostein Gripsrud på 60-årsdagen, Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press, Oslo 2006. Preprint version.

 

2. Skolkritiken efter 1968 och bildningstankens renässans

Donald Broady, "Krut:s förhistoria 1970–76", pp. 210–234 i Den dolda läroplanen. KRUT-artiklar 1977–80, Symposion Bokförlag, Järfällam 1 uppl, 1981.

Donald Broady, "Skolan, medelklassen och statsprogressivismen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 142-144, 2001, pp. 73-89.

Carina Fast, Görel Hedtjärn & Jan Swaling (2006), "Med KRUT i bagaget", pp. 345–350 i Mikael Börjesson, et al. (eds), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Ulf P. Lundgren & Donald Broady, "Hela havet stormar – om skolpolitikens förvandlingar", Ord & Bild, nr 3–4 2006, pp. 8-19.
Preprint version.

Broady, Donald (2007), "Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda läroplanen", Kritisk utbildningstidskrift, nr 127, 3 2007, pp. 5–10.

Donald Broady, "Bildningstankens krumbukter. Några blad ur historien från 1970-tal till 2010-tal", pp. 285–308 i Anders Burman & Per Sundgren (eds), Svenska bildningstraditioner. Daidalos, Göteborg 2012.
Preprint version.

 

3. Receptionen av tyska forskningstraditioner

 

4. Receptionen av franska forskningstraditioner

Donald Broady, ”Samhällsvetarens självreflexion”, utdrag ur Sociologi och epistemologi. Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, Skeptronserien, HLS Förlag, 2 korr. uppl. Stockholm 1991, pp. 544–549.

Donald Broady, "The epistemological tradition in French sociology", pp. 97–119 i Jostein Gripsrud (ed.), Rhetoric and Epistemology. Papers from a seminar at the Maison des sciences de l’homme in Paris, September 1996, University of Bergen, Department of Media Studies, Bergen 1997.
Preprint version.

Broady, Donald Broady "L’art de l’autoréflexion. Un témoignage d’Ultima Thule", pp. 435–440 i Gérard Mauger (ed.), Rencontres avec Pierre Bourdieu, Éditions du Croquant, Broissieux 2005.

Monique de Saint Martin, "Réseaux internationaux et investissements transnationaux", pp. 93–99 i Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Mikael Palme, "Tidiga år i Stockholm och Paris", pp. 133–139 i Mikael Börjesson, et al. (eds), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot, "Une amitié sociologique et européenne", pp. 317–319 i Mikael Börjesson, et al. (eds), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Henry Rouanet & Brigitte Le Roux, "Donald Broady et l'Analyse des Données", p. 297 i Mikael Börjesson, et al. (eds), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Donald Broady, Mikael Börjesson, Ida Lidegran & Mikael Palme, "Effets en Scandinavie", pp. 200–207 i Mihai D. Gheorghiu, Pascale Gruson & Daniella de C. Rocha (eds.), Parcours d'une sociologue, figures d'un engagement. De la sociologie des élites à la transmission des savoirs. Hommage à Monique de Saint Martin, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Iaşi, Ruomanie, 2009.

Donald Broady, Arvskiftet. Om bourdieusianer, postbourdieusianer, fadermördare och termtjuvar. Videoinspelning av föreläsning, Bourdieu efter Bourdieu. Konferens med anledning af foreningen Hexis' 20-årsjubilæum, København 18. nov. 2021.

{ID: B 2021117} Broady, Donald (2021). Arvskiftet. Om bourdieusianer, postbourdieusianer, fadermördare och termtjuvar. Slajdar till digitaliserad föreläsning 18 nov. 2021. Konferensen "Bourdieu efter Bourdieu. Konferens med anledning af foreningen Hexis' 20-årsjubilæum", København 18. nov. 2021.

 

5. Svensk utbildnings- och kultursociologi

Elisabeth Hultqvist & Ida Lidegran, "The use of ‘cultural capital’ in sociology of education in Sweden", International Studies in Sociology of Education. Online Journal. Published 24 June 2020. DOI: 10.1080/09620214.2020.1785322.

Donald Broady, "Kollektiv forskning och forskning om kollektiv", i Boel Englund och Agneta Linné (eds), Att forma en ny tid. Borgerliga kvinnor i Stockholm kring 1900 - en kollektivbiografi, Stockholmia förlag, Stockholm 2020, under utgivn.
Manus

 

6. Digital litteratur

Haitto, Hasse, Peter Lidbaum & Magnus Tobiasson, "Styrelseordförande Donald Broady", pp. 405–412 i Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Yngve Sundblad, "Dina 20 år med oss på KTH", pp. 429–431 i Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, Uppsala 2006.

Donald Broady, "Den löftesrika informationstekniken. Hågkomster från pionjäråren", pp. 27-36 i Jenny Lee (ed.), Kunskapens nya världar, Uppsala Learning Lab, Uppsala 2011.

 

7 Utbildningshistoria

 

8. Utbildningsvetenskap

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-historieskrivn.htm

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 27 JUne 2020