Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/

Välkommen till arkivet

 

Se arkivredovisningen som beskriver arkivets syfte och hur det är ordnat i serier och underserier.

Knappt hälften av de digitaliserade dokumenten är publikt tillgängliga. Se översikt över förteckningar av open access-dokument.

Den andra hälften är avsedd för forskningsändamål och här krävs inloggning som ger tillträde till arkivet i dess helhet. Om du har goda skäl att bli insläppt, mejla till d@broady.se som tillhandahåller inloggninguppgifter. Dock restriktivt.

Den som inte har tillträde till hela arkivet kan be om inloggningsuppgifter till särskilda serier.

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 20 May 2020