This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-19.htm

Events, seminars and conferences 2019

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2019.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2019-01-22.   Seminarium Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning. Monica Rosén.
2019-01-24.   Utbildningshistoriska seminariet A new perspective on Swedish educational history An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975. Johan Prytz.
2019-02-04.   Utbildningshistoriska seminariet Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969. Gustav Berry.
2019-02-13.   Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students. Jérôme Rickmann. Language: English.
2019-02-13.   Studies on higher education: past, present and forthcoming projects". Yann Renisio. Language: English.
2019-02-13.   Transnational Accreditation: the Case of IB Schools. Leonora Dugonjic-Rodwin. Language: English.
2019-03-05.   Conference Contemporary Perspectives on Preschools and Societies. Language:English.
2019-03-14.   Utbildningshistoriska seminariet Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks. Tuva Skjelbred Nodeland.
2019-03-14.   Seminarium Universitetets gränser. Peter Josephson & Thomas Karlsohn.
2019-03-20.   Seminarium Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE).
2019-03-22.   Workshop Ledande positioner vid svenska lärosäten.
2019-03-27.   Seminarium Där näringslivets nätverk föds. Könsskillnader i sociala nätverk bland ekonomistudenter. Gergei Farkas.
2019-04-04.   Utbildningshistoriska seminariet Den klasskapande skolan: Staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter 1860-1930. Johan Wickström, Anne Berg, Linn Areskoug & Esbjörn Larsson.
2019-04-24.   Seminarium Språk som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer. Josefine Krigh.
2019-04-25.   Utbildningshistoriska seminariet Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885. Anne Berg
2019-05-08.   Seminar Circuits of power and the spatial accumulation of capital: mapping the economic, social and cultural geographies of elite education in the UK. Sol Gamsu. Language: English.
2019-05-03.   Docentföreläsning Utbildningsrika grupper: gränser, horisonter och strategier .Ida Lidegran.
2019-05-13.   Diskussionsseminarium om Struten. Humanistiska teatern.
2019-05-15 - 2019-05-16.   International research Conference World Class Universities: A Contested Concept. The Humanities Theatre. Language: English
2019-05-16.   Utbildningshistoriska seminariet Revisiting the basic concepts of school and enrolment. Johannes Westberg.
2019-05-20.   Workshop 1 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis. Yann Renisio. Language: English.
2019-05-29.   Workshop on History of Education, Örebro University. Mark Freeman. Language: English.
2019-06-03.   Workshop 2 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis. Yann Renisio. Language: English.
2019-06-05 - 2019-06-06.   Workshop Social Space, Social Classification and Methods for Studying Fields and Spaces. Frédéric Lebaron et al. Language: English and maybe some French.
2019-06-13.   Workshop 3 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis. Yann Renisio. Language: English.
2019-06-13.   Utbildningshistoriska seminariet Statligt understöd till högre enskilda flickskolor på 1800-talet. Eva Sallstedt.
2019-06-30.   Lajvsänt seminarium Ger utbildning verkligen makt? Li Bennich Björkman & Mikael Börjesson.
2019-08-20—2019-08-23.   Papers presented at the 14th ESA (European Sociological Association) Conference, Manchester.
2019-09-05.   Utbildningshistoriska seminariet Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria. Esbjörn Larsson.
2019-09-18.   Seminar Pathways to elite universities in the UK. Vikki Boliver. Language: English.
2019-09-25.   Seminarium Alva Myrdal, UNESCO and Cold War International Social Science. Per Wisselgren.
2019-10-02.   Seminarium Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890-1970. Gustav Berry.
2019-10-04.   Book launch School Acts and the Rise of Mass Schooling.
2019-10-09.   Seminarium Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier. Emma Laurin.
2019-10-14.   Seminarium How to represent the social space. Methods and concepts for an enriched topography of fields. Étienne Ollion. Language: English.
2019-10-16.   Workshop 4 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis. Yann Renisio. Language: English.
2019-10-16.   Seminar School choice, space and the geography of marketization. Anna-Maria Fjellman.
2019-10-17.   Utbildningshistoriska seminariet Godkänd eller ”kuggad” – stolthet eller skam. Germund Larsson.
2019-10-17.   Utbildningshistoriska seminariet Hartvig Nissen - Grundtviganer, skandinav, skolemann. Merethe Roos
2019-10-23.   Seminar The formation of an EU-elite: the College of Europe and its students. Sara Lindberg. Language: English.
2019-10-30.   Workshop 5 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis. Yann Renisio. Language: English.
2019-11-06.   Seminar Medical doctors' specialty choice in relation to personality, cultural capital and social background. Caroline Olsson. Language: English.
2019-11-13.   Workshop 6 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis. Yann Renisio. Language: English.
2019-11-13 – 2019-11-14.   International workshop Social Spaces and Fields II. Uppsala. Language: English.
2019-11-14 .   Utbildningshistoriska seminariet Med rent hjärta: Hem, kropp och kön i svenska kontaktannonser 1890–1980. Josefine Englund.
2019-11-21.   Utbildningshistoriska seminariet Norsk historie på 1800-tallet. Merethe Roos.
2019-11-27.   Seminarium Analyser av data om skolval. Märit Gunneriusson Karlström et al.
2019-11-28 .   Utbildningshistoriska seminariet Arkivkurragömma med historiens flickor – ett genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor. Sara Backman Prytz.
2019-11-29.   Disputation Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer. Josefine Krigh försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi.
2019-12-02.   Seminar Destination Yugoslavia: the Non-Aligned Trajectories of International Students, 1960-1990. Leonora Dugonjic-Rodwin. Language: English.
2019-12-11.   Seminar Education and Statelessness: Strategies of Kurdish Refugee Families from Syria in Sweden. Nubin Ciziri. Language: English.
2019-12-12.   Utbildningshistoriska seminariet Utbildning, uppfostran och kunskapsförmedling ur ett fängelsehistoriskt perspektivr. Viktor Englund.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Fr.o.m. jan. 2019 samordnas seminarieverksamheten av Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se> med bistånd från Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-19.htm>

Om seminarier nästkommande år 2020
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-20.htm>

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2019-01-22. SEC-seminarium

Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning

Tid: Tisd. 22 jan. 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (obs, inte den vanliga lokalen).

Prof. Monica Rosén vid Göteborgs universitet presenterar forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM), https://qrm.gu.se

QRM är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Metodutvecklingen inom det kvantitativa metodområdet har varit intensiv under de senaste 30 åren. I dag är kompetens kring avancerade statistiska metoder en förutsättning för att med framgång kunna angripa många utbildningsvetenskapliga frågor Under samma period har en stor andel av pedagogik-forskarsamhället valt att vända denna utveckling ryggen till förmån för kvalitativa metoder. I Sverige har det medfört att de kvantitativa metodkunskaperna har försvunnit vid många utbildningsvetenskapliga institutioner. QRM vill bidra till en återuppbyggnad av denna kvantitativa metodkompetens.

QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen. QRM har som sitt huvudsakliga syfte att bidra till en uppbyggnad av kompentens inom det kvantitativa metodområdet för utbildningsvetenskaplig forskning. QRM erbjuder:
• Forskarkurser inom områdena design, mätning, och analys av kvantitativa data från både stora och små undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
• En årlig konferens
• Medlemskap i QRMs nätverk
• Rådgivning/experthandledning

Alla intresserade är välkomna.


2019-01-24.  Utbildningshistoriska seminariet

A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975

Ventilering av ett artikelmanus av Johan Prytz.

Tid: Torsd 24 jan. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

För att erhålla underlag, kontakta Johan Prytz <johan.prytz@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-02-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969

Ventilering av ett manus till ett antologibidrag av Gustav Berry

Tid: Torsd 4 febr. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-02-13. SEC seminar

Workshop on preliminary results

Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students

Jérôme Rickmann, PhD candidate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 10.15-12.00
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, room 24:103

Summary

There is a common trend for formerly tuition-free countries to introduce tuition fees for international students. This development causes concerns over the future nature of universities in regards to conflicting priorities between growing market-orientation, access to higher education and academic freedom.
The focus of my research is the case of Sweden since tuition fees were introduced 2011/2012. The main research questions are: 
A) What were the consequences of the policy shift for Swedish universities?
B) How did the investigated universities adapt over time to the new situation and why?
C) What do the key protagonists believe were the effects of those adaptations?
The answers to these questions are hoped to be found by conducting case studies of individual Swedish universities, focusing on how the adaptation process materialized since the policy shift. The case studies are based on data received through interviews and further triangulation with other sources such as internal documents. During the work session I will present preliminary findings of three case studies (Lund, Uppsala, Linneaus) and would like to receive input and discuss the process of data structuration and suitable ways to present the data and findings in case study formats.

Language: English.

The seminar will be conducted as a workshop. If you wish to attend, please send an email to Ashley Haru.<ashley.haru@edu.uu.se>


2019-02-13. SEC seminar

Studies on higher education: past, present and forthcoming projects

Yann Renisio, Postdoc, Collège de France, Paris

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 13.15–14..30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Language: English.

Everyone that is interested is welcome.


2019-02-13. SEC seminar

Transnational Accreditation: the Case of IB Schools

Leonora Dugonjic-Rodwin, Visiting fellow SNSF, Humboldt-Universität zu Berlin

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 14.45–15.30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Language: English.

Everyone that is interested is welcome


2019-03-05. Conference

Contemporary Perspectives on Preschools and Society

Time: Tuesday 5 March 2019 at 09.15–16.30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, the Bertil Hammer Hall. Street address von Kraemers Allé 1, Uppsala. Map: http://bit.ly/2V2tVbA

A conference organised by the research project “The First Choice: The Expansion of Preschool, its Marketization and Increased Importance for Families’ Educational Strategies”, funded by the Swedish Research Council. See http://www.edu.uu.se/research/shed/projects/firstchoice/

Programme

09:15 Welcome - Prof. Esbjörn Larsson (Vice Dean at the Faculty of Educational Sciences, Uppsala University)
09:30 ‘Doing Family’ in Day Care: Mapping the Complexities of Family/Day Care‐Relations in a Practice‐Analytical Perspective. - Prof. Dr. Sabine Bollig (Sozialpädagogik II, Universität Trier)
10:00 Training Early Childhood Professionals in Sweden and Switzerland: Policies, Actor Constellations, Path Dependencies. - Dr. Michael Geiss (Education and Work, Universität Zürich) & Prof. Johannes Westberg (School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University)
10:30 Coffee
11:00 A Desire for Transparency and Control: The Swedish Preschool Choice as Part of Culturally Wealthy Families’ Educational Strategies in Uppsala. - Associate Prof. Ida Lidegran & Prof. Esbjörn Larsson (Department of Education, Uppsala University)
11:30 Towards New Infrastructures on Public Services: Collecting Comparative Indicators on Early Childhood Education and Care. - PhD Candidate Sebastian Sirén & PhD Candidate Laure Doctrinal (Swedish Institute for Social Research, Stockholm University)
12:00 Lunch
3:00 The Child as a Voucher? The Marketization of the Swedish Preschools. - Prof. Johannes Westberg (School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University) & Prof. Esbjörn Larsson (Department of Education, Uppsala University)
13:30 The Second Wave of (International) Preschool Development 1970‐1998: Implications for a Swedish Preschool Politics for Inclusion. - Prof. Anne‐Li Lindgren (Stockholm University)
14:00 ”A Preschool without Borders”: The ‘International’ as a Preschool Profile. - PhD Candidate Jennifer Waddling (Department of Education, Uppsala University)
14:30 Coffee
15:00 Children with Autism Spectrum Disorders in Community based Early Childhood Education in Sweden; Case study of Early and Intensive Behavioral Intervention. - PhD Ingrid Olsson (Department of Education, Uppsala University.
15:30 The Social Space of Swedish Preschools: A Bourdieusian Analysis of Families’ Preschool Enrolment in a Marketised Welfare State. - PhD Håkan Forsberg & PhD Candidate Jennifer Waddling (Department of Education, Uppsala University)
16:00 Concluding remarks and discussion. - Prof. Johannes Westberg (School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University)

Participants who wish lunch and coffee please register no later than Feb. 26th at http://doit.medfarm.uu.se/kurt13568

Language: English.

For more information contact Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2019-03-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: Civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks

Ventilering av kapitelutkast av Tuva Skjelbred Nodeland

Tid: Torsd 14 mars 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-14.  Bokseminarium

Universitetets gränser

Tid: Torsd 14 mars 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Rausingrummet (rum Eng 6-3025)

Den nyutgivna antologin Universitetets gränser (Arche Press, Göteborg 2019) presenteras av bokens redaktörer Peter Josephson (Södertörns högskola) och Thomas Karlsohn (Uppsala universitet).

Arr: forskarnätverket HERO (”Den högre utbildningen som forskningsobjekt” ) tillsammans med Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

Baksidestext

I vardagssamtalen och den offentliga debatten förutsätter vi att vi vet vad ett universitet är och hur det är avgränsat från ”världen utanför”. Bidragen i Universitetets gränser utmanar denna outtalade konsensus och erbjuder nya perspektiv på såväl universitetsväsendets förflutna som dess nutida belägenhet. Istället för att utgå från att gränssnittet mot andra samhällssektorer är givet och beständigt undersöks hur själva skiljelinjerna mellan inre och yttre har skapats, upprätthållits och omförhandlats över tid. Universitetet har alltid befunnit sig in the making, och föresatsen i denna volym är att studera ett ständigt pågående skapelsearbete. Bidragen behandlar detta arbete under det moderna universitetets historia, från 1700-talet till efterkrigstiden.

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-20. SEC-seminarium

Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE)

Tid: Onsd. 20 mars 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Om projektet "Svensk högre utbildning. Finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020"
se https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/forskningsprojekt/shefoe/

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-22. Workshop

Ledande positioner vid svenska lärosäten

Tid: fred. 22 mars 2019 kl 09.15-14.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum Blåsenhus, rum 14:327.

Program

09:15-09:30 Inledning och presentationsrunda
09:30-09:50 Kerstin Sahlin och Peter Edlund: Om externa styrelseledamöter.
09:50-10:10 Lars Engwall: Om rektorsrekrytering.
10:10-10:30 Agnete Vabø & Moa Lindqvist: Organisering, styrning och ledning vid tre lärosäten.
10:30-10:50 Fika
10:50-11:10 Shirin Ahlbäck Öberg & Mikael Börjesson: Ledande positioner - en forskningsansökan.
11:10-12:00 Diskussion
12:15-13:00 Lunch
13:15-14:00 Avrundning.

För mer information kontakta André Bryntesson <andre.bryntesson@edu.uu.se>


2019-03-27. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet

Där näringslivets nätverk föds: En longitudinell studie av könsskillnader i sociala nätverk bland ekonomistudenter vid en elitutbildning, och deras karriäreffekter

Tid: Onsd. 27 mars 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Gergei Farkas, lektor vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet, och forskare vid Institutet för Framtidsstudier presenterar ett pågående forskningsprojekt.

Alla intresserade är välkomna.


2019-04-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Den klasskapande skolan: Staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter 1860-1930

Tid: Torsd 4 april 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Ventilering av en text av Johan Wickström, Anne Berg, Linn Areskoug och Esbjörn Larsson som beskiver ett planerat forskningsprojekt.

För att erhålla textunderlaget kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2019-04-24. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Språk som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

S.k. slutseminarium eller 90 procent-seminarium. Ventilering av avhandlingsmanus av Josefine Krigh, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd 24 april 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Jan Thorhauge Fredriksen, lektor vid Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns universitet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Josefine Krigh <josefine.krigh@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-04-25.  Utbildningshistoriska seminariet

Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885

Ventilering av artikelmanus av Anne Berg

Tid: Torsd 25 april 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-05-03.  Docentföreläsning

Utbildningsrika grupper: gränser, horisonter och strategier

Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Fred 3 maj 2019 kl 16.30–cirka 17.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Betty Pettersson-salen.

Alla intresserade är välkomna.


2019-05-08. SEC-seminarium

Circuits of power and the spatial accumulation of capital: mapping the economic, social and cultural geographies of elite education in the UK

Sol Gamsu, Durham University, UK

Time: Wednesday 8 May 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Sol Gamsu is a British sociologist and geographer of education. He is presently Assistant Professor in the Department of Sociology, Durham University, UK. Among his research interests: Access to higher education; Elite education; GIS and social network analysis; LCA and other statistical methods especially in R; History of education; Politics of higher education; Regional and local geographies of education. For more information see
https://www.dur.ac.uk/sociology/staff/profile/?id=17881

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2019-05-13. Seminarium

Diskussionsseminarium om Struten

Tid: Månd 13 maj 2019 kl 12.00-14.00. Från 11:30 serveras lunchsmörgås i foajén till dem som anmält sig, se nedan.
Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala universitet.

Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) från Styr- och resursutredningen (aka "Struten") under ledning av Pam Fredman är nu ute på remiss. Diskussionen kommer att kommer att ta upp centrala teman i utredningen, såsom normer och reglering, styrning, finansiering, utbildningsutbud, analysenhet, samverkan, och forskning. Diskussionsdeltagare bland andra Mikael Börjesson, Anders Ekström, Lars Engwall, Sverker Gustavsson, Thomas Karlsohn, Sharon Rider, Kerstin Sahlin och Linda Wedlin.

Arr. forskningsnätverket Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO).

Seminariet kl 12.00-14.00 är öppet för alla intresserade men för deltagande i minglet med lunchsmörgås från kl 11.30 mejla en anmälan till Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se> senast 9 maj kl 12.00. Kom ihåg att ange eventuella allergier eller önskemål om specialkost.


2019-05-15 - 2019-05-16.  International research conference

World Class Universities: A Contested Concept

Time: Wednesday 15 May - Thursday 16 May 2019.
Venue: Uppsala University, Campus Engelska parken, The Humanities Theatre

Conference site, registration: http://konferens.edu.uu.se/wcu2019

Hosted by the research network Higher Education as Research Object (HERO)

Program

WEDNESDAY, MAY 15th
09:30-10:00 Registration
10:00-10:15 SHARON RIDER, Uppsala University: Welcome and introduction, MIKAEL BÖRJESSON, Uppsala University: Presentation of HERO
10:15-11:00 GUY NEAVE, CIPES: The University World Ranked: A Sell, a Claim, a Classification or a Policy?
11:00-11:45 PAUL GIBBS, Middlesex University London: The Marketization of Higher Education
13:00-13:45 CRIS SHORE, University of Auckland, and SUSAN WRIGHT, Aarhus University: The Measure of Academic Excellence—Audit Culture, World Class Universities and the Reputational Arms Race
13:45-14:30 JACK LEE and RAJANI NAIDOO, University of Bath: Complicit Reproductions—Global Rankings and their Impact on Higher Education in the Global South
14:45 -15:30 SONIA GIEBEL, Stanford University: The Paradox of the Global University
15:30-16:15 TERO ERKKILÄ, University of Helsinki: What counts as world class?
16:15-17:00 Panel discussion. MIKAEL BÖRJESSON, THOMAS KARLSOHN, JUDIT NOVAK, and LINDA WEDLIN, Uppsala University: The Use and Abuse of Rankings for Higher Education: Historical and Contemporary Reflections. Moderator: SHARON RIDER.

THURSDAY, MAY 16th
09:15-10:00 JON NIXON, The Education University of Hong Kong: ‘Orderly’ Identities—University Rankings and the Re-Ordering of the Academic Mind
10:00-10:45 MICHAEL PETERS and TINA BESLEY, Beijing Normal University: The Neoliberal Discourse of the World Class University—Digital Socialism, Openness and Academic Publishing
11:15-12:00 TIEN-HUI CHIANG, Zhengzhou University: The State Role in University Excellence Policies in the Era of Globalization —The Case of China
13:00-13:45 Panel discussion on Conceptualizing the World Class University with SONJA ARNDT and CARL MIKA, Waikato University and RIKKE TOFT NØRGÅRD, Aarhus University. Moderator: MICHAEL PETERS
13:45-14:30 RONALD BARNETT, University College London Institute of Education: Realizing the World-Class University—An Ecological Approach
14:30-14:45 Closing Remarks, SHARON RIDER.

2019-05-16.  Utbildningshistoriska seminariet

Revisiting the basic concepts of school and enrolment: The changing definitions of school types and the expansion of schooling in nineteenth century Sweden

Ventilering av en text av Johannes Westberg

Tid: Torsd 16 maj 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-05-20.  Workshop

Workshop 1 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis

Time: Monday 20 May 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 13:027

Yann Renisio, Collège de France, Paris, currently guest-researcher at SEC, Uppsala University, offers workshops for those interested in acquiring knowledge in working with the software R (https://cran.r-project.org/). The workshops require no prior knowledge in R. Bring your own computer to the sessions, preferably with R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) and R studio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download) installed.

For more information contact Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> or Yann Renisio <yann.renisio@gmail.com>


2019-05-29. Workshop, Örebro University

Workshop on History of Education

Time: Wednesday 29 May 2019, pm and am.
Place: School of Humanities, Education and Social Science, Örebro University

Workshop with Mark Freeman, Reader in Education and Social History at UCL Institute of Education (London). He is co-editor of the Journal History of Education. See http://www.markfreeman.org.uk/.

The workshop will start with a talk by Mark Freeman on the conditions for publishing within the history of education field. Thereafter the participants are invited to present their ideas or short synopsises for articles, to be discussed.
At 3-5 pm Mark Freeman will give a lecture on the history of education and educational sciences.

Language: English.

Register at https://www.oru.se/HumUS/workshop

For more information contact Professor Johannes Westberg <johannes.westberg@oru.se>


2019-06-03.  Workshop

Workshop 2 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis

Time: Monday 3 June 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 11:130

Yann Renisio, Collège de France, Paris, currently guest-researcher at SEC, Uppsala University, offers workshops for those interested in acquiring knowledge in working with the software R (https://cran.r-project.org/). The workshops require no prior knowledge in R. Bring your own computer to the sessions, preferably with R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) and R studio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download) installed.

For more information contact Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> or Yann Renisio <yann.renisio@gmail.com>


2019-06-05 – 2019-06-06 .  SEC Workshop

Social Space, Social Classification and Methods for Studying Fields and Spaces

Time: Thursday 5 and Friday 6 June 2019
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus

A workshop on current research with presentations by the French guest Frédéric Lebaron and members of the SEC unit at Uppsala university. And not the least discussions.

Frédéric Lebaron is a sociologist, professor at l'École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Cachan) where he is head of the Department of social sciences. Former president of the French sociological association (l'Association française de sociologie). See http://www.lebaron-frederic.fr/

Program

Wednesday, June 5: Social Space and Social Classification
Room 21:133, Blåsenhus
11:00- 11:15    Introduction
11:15- 12:15    Frédéric Lebaron: Exploring the European social space: A multidimensional and multilevel perspective
13:15-13:45    Andreas Melldahl: Bringing work back in: a multidimensional approach to work-life differentiation
13:45-14:45    Emil Bertilsson, Mikael Börjesson, Ylva Bergström, Yann Renisio: Classification of occupations and construction of a social space – the case of Sweden
14:45-15:15    Mikael Börjesson: The Swedish space of culture and media practices and tastes
15:45-17:00    General discussion

Thursday, June 6: Methods for Studying Fields and Spaces
Room 14:340, Blåsenhus
10:15-11:00    Tobias Dalberg: Mapping pathways in higher education: Three relational paradigms
11:00-11:45    Yann Renisio: Medical training in Sweden and France. A research project
11:45-12:15    Discussion
13:15-13:45    Håkan Forsberg: Educational Fields and Geographical Spaces.
13:45-14:15    Frédéric Lebaron: Concluding remarks.
14:15-14:45    General discussion.

Language: English and maybe some French

For more information contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2019-06-13.  Workshop

Workshop 3 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis

Time: Thursday 13 June 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 11:130.

Yann Renisio, Collège de France, Paris, currently guest-researcher at SEC, Uppsala University, offers workshops for those interested in acquiring knowledge in working with the software R (https://cran.r-project.org/). The workshops require no prior knowledge in R. Bring your own computer to the sessions, preferably with R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) and R studio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download) installed.

For more information contact Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> or Yann Renisio <yann.renisio@gmail.com>


2019-08-20—2019-08-23  Conference presentations

Papers presented by SEC collegues & associates at the 14th ESA (European Sociological Association) Conference, 20–23 August 2019, Manchester, UK

https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

2019-08-21 4:00pm-5:30pm. "Struggle for Recognition: Educational Strategies of Syrian Kurdish refugees in Turkey", Nubin Ciziri

2019-08-21 6:00pm-7:30pm. "The Distribution of Teachers in a Marketised School System. The Case of Sweden 1995-2016", Emil Bertilsson

2019-08-22 11:00am-12:30pm. "Education as a Lifebuoy: Newly Arrived Academics and Establishment Programmes", Ida Lidegran & Elisabeth Hultqvist.

2019-08-22 11:00am-12:30pm. "The Ecology of a Professional Field: Higher Education in Sweden", Ola Agevall & Gunnar Olofsson

2019-08-22 2:00pm-3:30pm. "Education as a Migration Pathway? Exploring the Narratives of Non-EU Students Pursuing a Master’s Degree in Denmark", Mette Ginnerskov-Dahlberg

2019-08-22 2:00pm-3:30pm. "Young Adults In The Swedish Periphery: Resources, Choices, And Outlooks For The Future", Anna Bennich-Björkman

2019-08-22 4:00pm-5:30pm. "Elite Pathways in the Meritocratic Sub-System of Chilean Higher Education", Pablo Lillo Cea

2019-08-22 4:00pm-5:30pm. "Student Enrolment in Upper Secondary Education within Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous municipalities in southern Stockholm, Sweden", Håkan Forsberg

2019-08-22 4:00pm-5:30pm. "The Social Space of Swedish Preschools: A Bourdieusian Analysis of Families’ Preschool Enrolment in a Marketised Welfare State", Jennifer Charlotte Waddling & Håkan Forsberg

2019-08-23 11:00am-12:30pm . "In Search for the Professional Core: How Secondary Schoolteachers Navigate on the Swedish School-Market", Magnus Persson & Per Dannefjord.

2019-08-23 2:00pm-3:30pm. "Social inequality in education - General considerations: Academic Governance and the Field of Higher Education", Agnete Vabø, Moa Maria Cecilia Lindqvist & Mikael Börjesson,

2019-08-23 2:00pm-3:30pm. "Multidimensional Social classification Applied to the Analysis of Educational Spaces", Ylva Bergström, Emil Bertilsson & Mikael Börjesson.


2019-06-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Statligt understöd till högre enskilda flickskolor på 1800-talet

Ventilering av en text av Eva Sallstedt, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms Universitet.

Tid: Torsd 13 juni 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-06-30.  Seminarium, lajvsänt på webben

Ger utbildning verkligen makt?

Samtal mellan Li Bennich Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, och Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, båda vid Uppsala universitet.

Lajvsändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen/

Tid: sönd. 30 juni 2019 kl 18.00-18.45
Plats: Almedalsbibliotekets Foajé (hörnet Donnersgatan/ Cramérgatan, Visby).

Annonsering av detta seminarium: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58057

Seminariet är det första i en serie "Makt & Människor" som Statsvetenskapliga institutionen, UU, ordnar var kväll under veckan i Almedalsbibliotekets Foajé (hörnet Donnersgatan/Cramérgatan, Visby). Seminarierna ska tillgå så att två personer får jämförelsevis gott om tid, 35 minuter, att tala med varandra. Därefter tio minuter frågestund. Alltså inte den gängse paneldebattformen. För info om hela seminarieserien se
http://www.statsvet.uu.se/statsvetenskapliga-institutionen-i-almedalen/


2019-09-05.  Utbildningshistoriska seminariet

Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria

Ventilering av kapitelmanus av Esbjörn Larsson

Tid: Torsd 5 sept. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Texten är skriven för Årsböcker i svensk undervisningshistoria och dess jubileumsbok Skolans högtider som ska ges ut nästa år.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2019-09-18. SEC seminar

Pathways to elite universities in the UK

Seminar by Vikki Boliver, Durham University, UK

Time: Wednesday 18 Sept. 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Vikki Boliver is Professor and Deputy Head of Department in the Department of Sociology at Durham University, UK. Also affiliated with till Durham University Evidence Centre for Education (DECE) and Centre for Global Higher Education (CGHE). Her research focuses on social inequalities of access to higher status universities, and on patterns and processes of social mobility across multiple generations. For more info see
https://www.dur.ac.uk/sociology/staff/profile/?id=9700

Language: English.

Everyone that is interested is welcome


2019-09-25.  SEC-seminarium

Alva Myrdal, UNESCO and Cold War International Social Science

Seminarium med Per Wisselgren.

Tid: Onsd. 25 sept. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Per Wisselgren är FD idéhistoria och docent i sociologi, och universitetslektor vid Sociologiska Institutionen, Umeå universitet. Se https://www.umu.se/personal/per-wisselgren/.

Alla intresserade är välkomna.


2019-10-02.   SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890-1970

Tid: Onsd. 2 okt. 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Ventilering av avhandlingsmanus av Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet (s.k. 50 procent-seminarium).

Kommentator FD Lars Garpenhag, FD i historia, Uppsala universitet.

Handledare: Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria, Uppsala universitet

Alla intresserade är välkomna.


2019-10-04. Book launch

School Acts and the Rise of Mass Schooling

Time: Friday 4 Oct 2019, at 13.15
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus

Launch ("släppfest") of the anthology School Acts and the Rise of Mass Schooling, edited by Johannes Westberg, Lukas Boser & Ingrid Brühwiler, Palgrave.

INVITATION
On October 4, we will arrange a launch for our edited book "School Acts and the Rise of Mass Schooling", at kv. Blåsenhus, Uppsala University. More information regarding the book and its content, see https://www.palgrave.com/us/book/9783030135690
The book launch will start at 13:15 with presentations of the book, and the chapters on Sweden and Switzerland, by the editors and authors Lukas Boser (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland), Ingrid Bruhwiler (Head of the Public School Department in Canton Appenzell Ausserrhoden), and Michèle Hofmann (University of Zürich). Thereafter, a general discussion will be initiated by comments and reflections held by Johanna Ringarp (Stockholm University) and Samuel Edquist (Mid-Sweden University).
A post-seminar with drinks will follow at 15:00, and we will have a dinner (on the participants own expense) in the evening, probably at the restaurant Peppar Peppar (close to the central station of Uppsala) To register for the book launch, please fill in the form available here
https://www.oru.se/HumUS/booklaunch
so we can plan accordingly (please distribute it, to interested parties not on this email-list). Deadline: August 30.
Johannes Westberg, Professor of Education
School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, Sweden
https://www.oru.se/english/employee/johannes_westberg

2019-10-09. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier

S.k. 50 procent-seminarium. Ventilering av avhandlingsmanus av Emma Laurin, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd 9 okt 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Per Dannefjord, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Laurin <emma.laurin@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-10-14. SEC seminar

How to represent the social space. Methods and concepts for an enriched topography of fields

Seminar with Étienne Ollion, political scientist, research fellow at the Centre national de la recherche scientifique (CNRS – CREST) in France. Also Associate Professor at l’École polytechnique, Paris. Editor in chief of the journal Actes de la recherche en sciences sociales. Se further http://ollion.cnrs.fr/english/.

Time: Monday 14 Oct. 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 11:129

For those interested in state-of-the art methods – unsupervised machine learning, variants of geometric data analysis – to be used in sociological research on fields.

Language: English.

The seminar is arranged by Yann Renisio, previuosly at Collège de France, Paris, now guest researcher at SEC, Uppsala University.

Everyone who is interested is welcome.


2019-10-16.  Workshop

Workshop 4 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis

Time: Wednesday 16 Oct. 2019 at 10.15-12.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 11:130

Yann Renisio, Collège de France, Paris, currently guest-researcher at SEC, Uppsala University, offers workshops for those interested in acquiring knowledge in working with the software R (https://cran.r-project.org/). Bring your own computer to the sessions, preferably with R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) and R studio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download) installed.

For more information contact Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> or Yann Renisio <yann.renisio@gmail.com>


2019-10-16. SEC seminar

School choice, space and the geography of marketization

Seminar with Anna Maria Fjellman, Göteborgs universitet

Time: Wednesday 16 Oct. 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Anna-Maria Fjellman will present her PhD thesis School choice, space and the geography of marketization - Analyses of educational restructuring in upper secondary education, Gothenburg Studies in Educational Sciences 425, Göteborgs universitet, 2019 .

The thesis frame (in Swedish: kappan), 149 p., is available at
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58025

Language: English.

Everyone that is interested is welcome.


2019-10-17.  Utbildningshistoriska seminariet

Godkänd eller ”kuggad” – stolthet eller skam

Ventilering av en text av Germund Larsson.

Vidare kommer professor Merethe Roos att presentera sin nyligen utgivna bok Hartvig Nissen - Grundtviganer, skandinav, skolemann.

Tid: Torsd 17 okt. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2019-10-23. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

The formation of an EU-elite: the College of Europe and its students

Sara Lindberg

Time: Wednesday 23 Oct 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Seminar on a so called 50 percent manuscript by Sara Lindberg, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Commentator: Leonora Dugonjic-Rodwin, Visiting fellow SNSF, Humboldt-Universität zu Berlin

To receive the manuscript, contact Sara Lindberg <sara.lindberg@edu.uu.se>. Available one week in advance.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2019-10-30.  Workshop

Workshop 5 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis

Time: Wednesday 30 Oct. 2019 at 10.15-12.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 21:240

Yann Renisio, Collège de France, Paris, currently guest-researcher at SEC, Uppsala University, offers workshops for those interested in acquiring knowledge in working with the software R (https://cran.r-project.org/). Bring your own computer to the sessions, preferably with R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) and R studio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download) installed.

For more information contact Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> or Yann Renisio <yann.renisio@gmail.com>


2019-11-06. SEC seminar

Medical doctors’ specialty choice in relation to personality, cultural capital and social background

Seminar with Caroline Olsson, Karolinska institutet

Time: Wednesday 6 Nov. 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Caroline Olsson presents her PhD thesis, defended 22 March 2019. The first part ("kappan", 81 p.) is available at
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46625

Language: English.

Everyone who is interested is welcome


2019-11-13.  Workshop

Workshop 6 on how to use R in, i.a., Geometric Data Analysis

Time: Wednesday 13 Nov. 2019 at 10.15-12.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:231.

Yann Renisio, Collège de France, Paris, currently guest-researcher at SEC, Uppsala University, offers workshops for those interested in acquiring knowledge in working with the software R (https://cran.r-project.org/). Bring your own computer to the sessions, preferably with R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) and R studio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download) installed.

For more information contact Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> or Yann Renisio <yann.renisio@gmail.com>


2019-11-13 – 2019-11-14.  Workshop

Social Spaces and Fields II

International workshop at Uppsala University

Time: Wednesday 13 Nov. and Thursday 14 Nov. 2019 .
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, rooms 14:340 and 12:228

Language: English

Wednesday, November 13. Room 14:340

13:15-15:00 Thierry Rossier: Biographical Pathways to Dominance in Scientific Fields.
The Case of Economics and Business Studies

15:30-17:30 National and Transnational Spaces and Fields
15:30-16:15 Frédéric Lebaron: Methodological Reflections on the Construction of Transnational/Global Social Spaces
16:15-17:00 Mikael Börjesson, Ashley Haru, André Bryntesson, Pablo Lillo Cea, Mette Ginnerskov Dahlberg: Spaces of International Students
17:00-17:30 Leonora Dugonjic-Rodwin: The Global Space of IB. MCA and International Comparison

Thursday, November 14

10:15-12:00 Methods, Data and Concepts for Studying Fields and Spaces (1). Room 14:340
10:15-11:00 Yann Renisio, Emil Bertilsson, Mikael Börjesson, Astrid Collsiöö: The Space of Higher Education Applications: Quantifying Habitus.
11:00-11:30 Yann Renisio: Networks of Families
11:30-12:00 Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Tobias Dalberg, Yann Renisio: Constructing the Swedish Social Space

13:15-15:00 Methods, Data and Concepts for Studying Fields and Spaces (2). Room 12:228
13:15-13:45 Ida Lidegran, Mikael Börjesson and Esbjörn Larsson: National and Local Space of Pre-Schools.
13:45-14:15 Emil Bertilsson: Spaces of Teachers and Schools.
14:15-14:45 General Discussion.

For more information contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2019-11-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Med rent hjärta: Hem, kropp och kön i svenska kontaktannonser 1890–1980

Ventilering av ett antologikapitel av Josefin Englund.

Tid: Torsd 14 nov. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2019-11-21.  Utbildningshistoriska seminariet

Norsk historie på 1800-tallet

Ventilering av ett bokmanus av Merethe Roos

Tid: Torsd 21 nov. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2019-11-27. SEC-seminarium

Analyser av data om skolval

Seminarium med Märit Gunneriusson Karlström, Enheten för uppföljning, analys och samordning, Uppsala kommun, med flera.

Tid: Onsd 27 nov 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.


2019-11-28.  Utbildningshistoriska seminariet

Arkivkurragömma med historiens flickor – ett genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor

Ventilering av en text av Sara Backman Prytz.

Tid: Torsd 28 nov. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2019-11-29. Disputation

Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

Josefine Krigh försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi.

Tid: Fred. 29 nov. 2019 kl 13.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Eva Netzelius-salen

Opponent: Kenneth Hyltenstam, professor emeritus, Stockholms universitet. Tidigare föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Anna Lindström, professor i språk och social interaktion, Uppsala universitet; Anna-Malin Karlsson, professor i svenska, Stockholms universitet; Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet och SCORE.

Handledare: Ida Lidegran
Bitr. handledare: Ylva Bergström & Emil Bertilsson

Avhandlingen tillgänglig för nedladdning från DiVA, http://www.diva-portal.org/


2019-12-02.  Seminar series Education and Migration

Destination Yugoslavia: the Non-Aligned Trajectories of International Students, 1960-1990

Seminar with Leonora Dugonjic-Rodwin

Time: Monday 2 Dec 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:327

Language: English.

Everyone who is interested is welcome

For information on the seminar series Education and Migration contact Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> or Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@edu.su.se>.


2019-12-11 SEC seminar

Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Education and Statelessness: Strategies of Kurdish Refugee Families from Syria in Sweden

Seminar with Nubin Ciziri.

Time: Wednesday 11 Dec. 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Seminar on a so called 10 percent manuscript by Nubin Ciziri, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Discussant: Leonora Dugonjic-Rodwin

To receive the manuscript, contact nubin Ciziri <nubin.ciziri@edu.uu.se>. Available one week in advance.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.

Alla intresserade är välkomna.


2019-12-12.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildning, uppfostran och kunskapsförmedling ur ett fängelsehistoriskt perspektiv

Ventilering av en text av Viktor Englund.

Tid: Torsd 12 dec. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-19.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2019-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive