This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.



URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/tools.htm

Tools for the Sociology of Education and Culture

(Verktyg för utbildnings- och kultursociologin)

This page is later on to be extented to a collection of suggestions and guidelines.

Tanken är att efterhand utöka detta till en samling av handledningar, förslag på handbokslitteratur och datorprogram samt allehanda tips och länkar. Återstår att göra.

Geometric Dataanalysis (Geometrisk dataanalys)

Geometrisk dataanalys kallades ursprungligen rätt och slätt l'analyse des données. Upphovsman Jean-Paul Benzécri, med start under 1960-talet.  I familjen geometrisk dataanalysis ingår tekniker som enkel korrespondensanalys och multipel korrespondensanalys samt nyare varianter såsom strukturerad dataanalys och klasspecifik analys, jämte varianter av principalkomponentanalys, euklidisk klassificering m.m.

Standardverk: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis (Kluwer, 2004).
Liten introduktion: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple Correspondence Analysis (QASS series, Vol. 163, Sage, 2010).

Sedan många år har SEC i Uppsala anordnat kurser med tonvikt vid olika varianter av korrespondensanalys och ofta med Henry Rouanet (nu avliden) och Brigitte Le Roux med flera franska specialister som gästlärare.  De färskaste versionerna av materialet som använts i dessa kurser jämt övningsdataset finns tillgängligt från webbsidan för den kurs "Geometric Data Analysis" som gavs i sept.–okt. 2018
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-18-gda.htm>.

Bland tillgängliga statistikprogram rekommenderar vi SPAD, www.coheris.com.

Begrepp som kapital och fält, metoder som prosopografi

används flitigt i undersökningarna inom SEC.  För litteraturförslag, definitioner m.m. se materialet till den återkommande kursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur" som senast gavs nov. 2019 – jan. 2020 <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-19-kap.htm>.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/tools.htm
Created by Donald Broady. Last updated 31 Dec 2019
Back to SEC home page



This page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive