This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-98.htm

Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 1998

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 1998)


Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi , ILU, Uppsala universitet, har egna högre seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare öppna arrangemang. Till de flesta arrangemang är alla intresserade välkomna, i annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.


Table of contents

Symposium "Vägar in i yrket: lärares arbete och skolans kultur", 9-10 Dec 1998 (Trajectories to the profession: teachers' work and school culture)

Föreläsning och seminarum "Praktiskt förnuft", Staf Callewaert, 19 Nov 1998 (Practical Reason)

Workshop "Fältstudier och korrespondensanalys", 1-2 Oct 1998 (Studies on fields and correspondance analysis)

Konferens Design av innehåll och gränssnitt, KTH, 22-23 Sept 1998

Seminar "The French intellectual model: permanence and changes", Christophe Charle, 14 September 1998 (English)

Konferens Pedagogikhistorisk forskning, 10-12 Sept 1998 (Educational History Conference)

Forskarutbildningskursen "Globalisering och transnationalisering" (Post graduate course Globalisation and transnationalisation)

Självreflexion i forskningsarbetet, Ingrid Heyman, 7 Sept 1998 (Self reflection in research)

Seminarium "Primärskolans kris i Afrika", 11 juni 1998 (The crisis of primary education in Africa)

Seminarium "Stencilpoeter", Daan Vandenhaute, 16 March 1998 (Swedish avantgarde poets in the 70's). Se presentation av Vandenhautes avhandlingsarbete.

Seminarium "Gymnasieskolans individuella program", Elisabeth Hultqvist, 23 Feb 1998 (Individual program in secondary education). Se rapporten Jag tycker det är för slappt -- Om pedagogiken på det individuella programmet.

Seminarium "Det religiösa fältet i Peru, Ulf Borelius, 19 Jan 1998 (The religious field in Peru)

 

For previous events, see:

Events 1997, see  http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-97.htm

Events 1996, see  http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-96.htm


Forskarnätverket Forum för studier av utbildning och kultur inbjuder till symposium

Vägar in i yrket: lärares arbete och skolans kultur

Tid: onsd 9 dec kl 13.00 - torsd 10 dec(avslutas med gemensam lunch kl 13.00).
Plats: Uppsala universitet (lokal meddelas senare)

Nätverket Forum för studier av utbildning och kultur har med stöd från Skolverket existerat sedan 1993, många sammankomster har ordnats och många projekt diskuterats. Tiden är nu mogen för en mer summerande sammankomst där resultat från vissa projekt presenteras och där det också blir tillfälle att diskutera erfarenheterna från nätverket och framtidsplaner.

Arbetet pågår med att sammanställa uppgifter om projekt som varit knutna till nätverket (och/eller till basområdet "Skolan som kultur och arbetsmiljö" inom Skolverkets forskningsprogram). Skicka snarast uppgifter om projektets titel, institutionsplacering, projektledare, tidsperiod, finansiär samt publikationslistor till Vivve Lindberg <living@alcom.aland.fi>.

(Måltider (kaffe, middag kvällen 9 dec samt lunch 10 dec) bjuder vi på. Deltagarna måste dock bekosta resa och inkvartering på egen hand. Om någon saknar medel, rikta en förfrågan om bidrag till Vivve Lindberg. Möjligheterna att lämna bidrag är dock begränsade, så försök allra först hitta pengar på er institution eller i någon projektbudget.

Förhandsanmälan krävs, sänds till Vivve Lindberg living@alcom.aland.fi som sköter förberedelserna

Med förhoppning om att vi ses i Uppsala i december

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Sverker Lindblad <sverker.lindblad@ped.uu.se


Forskarnätverket Forum för studier av utbildning och kultur inbjuder till föreläsning med efterföljande seminarium

Praktiskt förnuft
Uppsala universitet, 19 nov 1998

med professor Staf Callewaert, Intitut for filosofi, Paedagogik og Retorik, Københavns universitet

Tid: torsdagen den 19 november 1998 kl. 10.15 - ca 16.30
Plats: Pedagogiska institutionen, Sturegatan 4, Seminarierum A-B

Seminariet kommer att behandla relationerna mellan teori och praktik och olika sätt att se på kunskap – praktiskt förnuft, vetenskaplig kunskap, teknologi, konst etc. Dessa frågor är av stor vikt inte minst för alla de yrkesutbildningar som tidigare kallades medellånga och som under de senaste decennierna inkorporerats i universitetsväsendet. Det gäller t.ex. utbildning av olika slag av lärare, arbetsterapeuter, socialarbetare och sjuksköterskor. Vetenskapliggörandet av dessa utbildningar har lett till en strävan efter ”hägskolemässighet” där ibland teorier, normativa modeller eller teknologier satts i högsätet till förfång för utbildning inom det praktikområde den aktuella utbildningen förbereder för.

Enligt Pierre Bourdieu, som tillhör Callewaerts inspirationskällor, är praktiskt förnuft inte tillämpad teori utan en kunskapsform i sin egen rätt med en egen logik som skiljer den från andra kunskapsformer. Andra har motsatt uppfattning - att praktik innebär en tillämpning av teori. Frågan om relationen mellan teori och praktik kan liknas vid relationen mellan språk och tal, know that och know how etc. Vi anser att en diskussion om dessa spörsmål är nödvändig.

Förhandsanmälan till Johanna Strandberg <johanna.strandberg@ped.uu.se> senast den 13 november.

I underlaget (ett kapitel i Praktikteori i sundhedsvidenskab 1995) gör Karin Anna Petersen igenom olika teoretiska ståndpunkter vad gäller praktisk kunskap inkl. Bourdieus. Underlaget finns att hämta i tidskriftsrummmet i biblioteket på Sturegatan 4, 1 tr. cirka 10 dagar i förväg.

Varmt välkomna!

Donald Broady, Ingrid Heyman, Sverker Lindblad, Johanna Strandberg


Workshop "Fältstudier och korrespondensanalys"

Tid: Torsdagen den 1 oktober och fredagen den 2 oktober 1998.
Lokal: Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, och 2 okt i rum 1223.

(Den 1 okt sitter vi i rum 1219 (dvs "Nämndrummet") och den 2 okt i rum 1223).

Detta blir ingen introduktion till korrespondensanalys (sådana har vi haft förut) utan en mindre samling för såna som har erfarenheter av aktivt arbete med tekniken. Tonvikt vid tekniska och metodologiska spörsmål. Från Danmark kommer Staf Callwaert, Karin Anna Petersen, Marianne Høyen, Martin Munk, Jesper Nyholm.

Anmälan krävs, emottages av Christina Johansson  christina.johansson@ilu.uu.se>.


Design av innehåll och gränssnitt

program för konferens arrangerad av CID och KK-Stiftelsen 22-23 sept 1998

Tid: tisd 22/9 kl 09.30-17.00, onsd 23/9 kl 09.00-16.00

Plats: CID, KTH, Lindstedtsvägen 5, sjätte vån (man kan även gå in genom ytterporten Osquars backe 2 mittemot posten nära Östra station).

Samtliga lokaler vi skall utnyttja finns på detta sjätte våningsplan utom rum 4523 som finns en trappa ned.

Telefonmeddelanden kan ev. lämnas till Bo Westerlund, tel 070-511 11 48

Tisdag 22/9

09.30 -10.00             kaffe serveras vid videofikat (där CIDs kycklinggula informationsmonter står, kan man inte missa)

10.00-13.00             Innehållsdesign, Ordf. Donald Broady. rum 4523 (våningsplan 5)

10.00-10.15             CIDs föreståndare Yngve Sundblad presenterar CID.
Deltagarna presenterar sig.

10.15-10.45             Flyttbarhet, anpassning till internationella märkningsstandarder, (Donald Broady).

10.45-11.15             XML, (Mats B. Andersson).

11.15-11.30             Paus

11.30-11.45             Objektorientering och UML (Unified Modeling Language), (Ambjörn Naeve).

11.45-12.00             IMS (Instructional Management Systems, (Donald Broady, Ambjörn Naeve) .

12.00-12.30             Undervisningsinnehåll. Modularisering, aggregering, anpassning till internationella standarder. Exempel från matematik (Ambjörn Naeve), från samhällsvetenskap och humaniora (Donald Broady).

12.30-13.00             SGML- och XML-tillämpningar demonstreras
(John Juliusson och Hans Melkersson).

13.00-14.30             Lunch Wärdshuset. Tio minuters promenad från CID. På menyn räk- och laxfärsbiffar. Om ni vill ha kött eller vegetariskt ordnas det på plats.

14.30-17.00            Analys och design av gränssnitt, rum 4523 (våningsplan 5)
Ordf. Bosse Westerlund

14.30-14.45             Introduktion, diskussionstillfälle (Bosse Westerlund).

14.45-15.00             Navigering i stora informationsmängder, demo av 3-D-tillämpningar, Mertz (Sören Lenman).

15.00-15.30             Grafisk design, några principer (Bosse Westerlund).

15.30-15.50             Interaktivt berättande, (Björn Thuresson).

15.50-16.00             Paus

16.00-17.00             Webbsidor som rör sig och låter, tekniker som ShockWave, Flash, Beatnik, QuickTime (Bjarne Nyquist). Samt tillfälle till diskussion.

Onsdagen 23/9

09.00   samling vid videofikat.

09.15             Gruppdiskussioner, NOT-webbar diskuteras i rum 1625, etik-webbar i rum 1635. (samma våning som CID, dvs 6:e våningen).

12.30   Lunch på Quantum, KTH. Tio minuters promenad från CID.

13.45   samling vid videofikat.

13.45-15.00             Imersadesken demonstreras  (Ambjörn, Gert Svensson),
samt möjligheter att individuellt prata med CID-medarbetare och få demonstrationer. Här en lista över namn och specialiteter:
John Juliusson (SGML, XML)
Hans Melkersson (pedagogiska frågor)
Ambjörn Naeve (UML, IMS, objektorientering, java, VRML)
Bjarne Nyquist (webbdesign, ljud och rörelse)
Richard Wessblad (java, även animationer)
Bosse Westerlund (grafisk design)

15.00-16.00            Slutdiskussion, planering av framtida samarbete
rum 4523 (våningsplan 5).


Invitation to SEC seminar:

The French intellectual model: permanence and changes

Christophe Charle
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Time: Monday 14 September 1998 at 10.15-13.00.
Place: Rum 1219 (Nämndrummet), Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala.
Language: English

Christophe Charle has published numerous eminent works on the history of French and European 19th and 20th century intellectual and academic fields. One of his most influential propositions is that the Dreyfus affair created the model for an intellectual in the modern sense. Among his book publications are Les élites de la république (Fayard, Paris 1987); Naissance des "intellectuels" 1880-1900 (Minuit, Paris 1990); Histoire sociale de la France au XIXème siècle (Seuil, Paris 1991); La république des universitaires 1870-1940 (Seuil, Paris 1994); Les Intellectuels en Europe au XIXème siècle (Seuil, Paris 1996); Paris fin de siècle, culture et politique (Seuil, Paris 1998).

For information on this and other events, see http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-98.htm

/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


OBS! Anmälan krävs, se nedan.

Inbjudan till konferensen

Pedagogikhistorisk forskning - perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle

Stockholm, 10-12 september 1998

Pedagogikhistoria är efter en tids relativt stillastående ett ämne på stark frammarsch, vilket märks inte minst på avhandlingsproduktionen i pedagogik och andra ämnen. Konferensen Pedagogikhistorisk forskning syftar till att på tvärvetenskaplig basis samla forskare och andra engagerade kring temat pedagogikhistoria och pedagogikhistorisk forskning med sikte på att etablera en intressegemenskap och ömsesidigt utbyte. En central punkt på dagordningen är att diskutera den pedagogikhistoriska kunskapens innebörd och funktion i dagens samhälle. Vidare kommer forskningsperspektiv och betydelsen av pedagogikhistorisk teoribildning att diskuteras.

Konferensen, som tar sin början kl 10.00 torsdagen den 10 september och avslutas kl 12.15 lördagen den 12:e, kommer att äga rum i Lärarhögskolans nya och fina lokaler i Rålambshovsparken. Den kommer att växla mellan gemensamma samlingar och deltagande i sessioner (se nedan). De gemensamma samlingarna kommer att bestå av föreläsningar (se nedan), plenardiskussioner och en paneldiskussion om perspektiv- och metodfrågor.

Föreläsarna är:

 • Peter Burke
 • Urban Dahllöf
 • David Hamilton
 • Per-Johan Ödman
 • Eva Österberg

Kortare anföranden av Eskil Franck, Ulf P. Lundgren, Donald Broady, Per-Johan Ödman

För sessionerna planeras bl a följande temata och sessionsledare:

 • Bildning - Donald Broady
 • Genus - Kajsa Ohrlander
 • Filosofiska perspektiv - Klas Roth
 • Nutidshistoria i foucaultinspirerat perspektiv - Kenneth Hultqvist
 • Skolan i moderniseringsprocessen - Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Annika Ullman
 • Mentalitet och mentalitetsformering - Per-Johan Ödman, Ruth Rajamaa
 • Personhistoria - Eric Engström
 • Skolämnen - Staffan Selander
 • Utbildningspolitik och medborgarsocialisation - Tomas Englund
 • Välfärdsstaten och barnen - Bengt Sandin

Kostnader för konferensen
Avgift: 1 950 kr exkl moms. Deltagarna står själva för finansiering av resa och inkvartering. Fredagen den 11 september kl 19 anordnas gemensam festmiddag.

Call for abstacts and papers
Vill du delta med ett paper till någon av sessionerna, så uppmanas du att författa en abstract på högst en A4-sida, som ska vara Annika Ullman tillhanda senast 15 april 1998. Färdiga papers - som likaså skickas till Annika Ullman  för vidare befordran till sessionsledarna - ska vara inne 1 augusti 1998.

Anmälan ska vara Annika Ullman tillhanda senast 15 maj 1998.  Anmälningsblankett erhålles från Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se>, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för pedagogik, Box 34103,100 26 Stockholm. Eller fax 08-7375610. På blanketten kan du ange om du vill delta med ett paper till konferensen. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra intresserade personer!

Bekräftelse samt abstracts och övrig information skickas ut omkring 15 juni.

Välkommen!

Planeringskommitté:
Per-Johan Ödman, Professor
Donald Broady, Professor


Forskarutbildningskursen
"Globalisering och transnationalisering"

startar tisdagen den 15 september 1998 kl 10.15-12.00. Prel schema: tisdagarna 15/9, 6/10, 27/10, 17/11, 1/12 1998 samt 12/1 1999, alltid kl 10.15-12.00. Lokal: Seminariet A, Pedagogiska institutionen, Stureg. 4, Uppsala. För kursinformation, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-glo98.htm.


SEC seminarium

Självreflexion i forskningsarbetet

med Ingrid Heyman, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

Tid: Måndagen den 7 september 1998 kl 13.15-15.00.
Lokal: Rum 1219 (dvs "Nämndrummet"), Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala

Soom underlag fnns ett prel manus till Ingrids Heymans uppsats "Epistemologisk vaksamhet - en livsnerv för vetenskapen eller navelskåderi", rekvireras från Ingrid Heyman <ingrid.heyman@ped.uu.se> eller Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>


OBS! Anmälan krävs, se nedan.

Inbjudan till seminarium om

Primärskolans kris i Afrika

Torsdagen den 11 juni 1998

Internationella kursgården, Övre Slottsgatan 1, Uppsala

Den allmänna skolundervisningen i Afrika söder om Sahara befinner sig sedan länge i vad som kan betecknas som ett kristillstånd. I flertalet länder i svarta Afrika förefaller Jomtienkonferensens mål om en skola för alla år 2000 i rent kvantitativa termer mycket avlägset. En stor del av barnen i skolåldern kommer överhuvud taget aldrig in i skolan och bland dem som kommer dit är kvarsittning och drop out mycket vanligt. I kvalitativa termer är den offentliga grundskolans undervisning som regel undermålig och dess innehåll sannolikt föga adekvat för överlevnadsbehoven hos flertalet av de grupper skolan riktar sig mot. De afrikanska primärskollärarna är i regel lika illa förberedda för sin yrkesuppgift som illa betalda och deras moral tenderar att svikta. Samhällets eliter räddar sig i ökad omfattning till framväxande privatskolesystem, samtidigt som alternativa skolformer, framför allt de islamitiska, framgångsrikt tävlar om utrymmet med den offentliga skolan.

Seminariet om primärskolans kris i Afrika anordnas av Kollegiet för biståndsfrågor och det nybildade "Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer" vid Institutionen för lärarutbildning (ILU), båda tillhöriga Uppsala Universitet. Seminariet, som hålls på svenska, är framför allt inriktat mot diskussioner och mot mötet mellan forskning och biståndspraktik. Inledningarna hålls korta och avser att slagkraftigt sammanfatta resultat, perspektiv och frågeställningar som härrör ur utbildningsforskning i huvudsakligen Afrika och ur långvarig erfarenhet av biståndsarbete.

Seminariet är strukturerat i en introduktion och fyra därpå följande diskussionsblock, var och ett med ett huvudtema. Först formuleras i ett kultursociologiskt och historiskt perspektiv frågan om den moderna allmänna västerländska skolans roll och möjligheter i Afrika och i synnerhet i de delar av de afrikanska samhällena som hitintills intagit eller tillskrivits marginalpositioner i den moderna samhällsutvecklingen.

Det andra temat är inriktat mot de kulturellt, språkligt och socialt betingade undervisnings- och lärandeprocesserna i skolan. Dessa utgör oftast, i likhet med i våra länder, en svart låda som sällan på allvar analyseras och diskuteras, trots att en sådan analys är en förutsättning för ett välinformerat reformarbete genom läroplansreformer och lärartfortbildning. Inom matematik- och naturkunskapundervisningens område samt inom området pedagogisk mätning och utvärdering finns förhållandevis gedigna svenska forskningserfarenheter från bland annat Afrika och de har därför valts som exempel och utgångspunkt för de inledningar som görs. Det bör framhållas att en avgörande aspekt av praktiskt taget all skolundervisning i Afrika, flerspråkigheten, denna gång dock inte kommer att bli föremål för specifik behandling. Eftersom frågan om skolundervisning i flerspråkiga samhällen är så pass omfattande och skulle kräva åtskillig tid att ens börja belysa och diskutera, planeras istället för ett senare seminarium som helt ägnas denna frågeställning, och ambitionen begränsas här till att behandla den som just en ofrånkomlig dimension av all undervisning.

Det tredje temat avser skolsystemens sociala struktur, de sociala användingar som görs av skolan och det frihetsutrymme som kan finnas för att den allmänna skolan ska kunna bidra till sådant som demokrati och jämställdhet mellan sociala grupper och mellan könen.

Det fjärde temat, slutligen, riktar intresset mot själva undervisningsbiståndet. Mot bakgrund av de föregående diskussionerna ska biståndets former, innehåll och mål debatteras, bland annat problem och möjligheter i partnerskapsstrategin och det nu framväxande s.k. sektorsstödet.

 

Uppsala, den 20 april 1998

Michael Ståhl
Kollegiet för biståndsfrågor
Uppsala Universitet

Mikael Palme
Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer, Inst för lärarutbildning
Uppsala Universite

**********

Anmälan

Anmälan bör vara Kerstin Simberg, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, tillhanda senast den 20 maj; skickas enklast elektroniskt till e-postadressen kerstin.simberg@lhs.se, per fax på faxnummer 08-7379878, eller per post till adressen Inst. för pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, Box 34103, 100 26 Stockholm. Om anmälan skickas elektroniskt, glöm inte att ange institutionell eller organisatoriskt anknytning, telefon- och faxnummer, samt vilket slags lunch som önskas. Den e–postadress från vilken anmälan skickats kommer att användas för svar.

För att skapa möjligheter för en god diskussion är ambitionen att begränsa deltagarantalet till 40 personer. Om anmälningarna överskrider detta antal, kommer två principer att tillämpas för urvalet av deltagare, på så sätt att dels den turordning beaktas i vilken anmälningarna gjordes, dels en rimlig spridningen åstadkoms när det gäller deltagande från olika institutioner, organisationer och andra miljöer. En bekräftan på att en plats reserverats på seminariet kommer att skickas ut till alla deltagare den 27 maj.

Resor till och från Uppsala bekostas av deltagarna, liksom eventuell övernattning i Uppsala (Kollegiet för biståndsfrågor kan dock genom Kerstin Simberg vara behjälplig med att ordna billig logi). För lunch och kaffe under seminariedagen står Kollegiet för biståndsfrågor.

 

Förfrågningar

mottas per e–post, fax eller telefon: Internationella kursgården i Uppsala (018-155190, fax 018-120830), Michael Ståhl, Kollegiet för biståndsfrågor (Michael.Stahl@intkursgard.uu.se; tel o fax som ovan); Kerstin Simberg (kerstin.simberg@lhs.se, tel 08-7375733), Mikael Palme, Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer (mikael.palme@lhs.se; tel 08-6480547 eller 08-6482984); dock bortrest i Afrika 30/4-8/6).

**************************

Anmälan

Anmälan: Seminarium om primärskolans kris i Afrika, 11/6 1998

(Bör vara Kerstin Simberg, Inst f pedagogik, LHS, Box 34103, 100 26 Stockholm, tillhanda senast 20 maj; svar elektroniskt till kerstin.simberg@lhs.se, eller per fax 08-7379878)

Namn:

Arbetsplats:

Adress:

Telefon:

Telefax:

E-postadress:

Önskar lunch under seminariedagen: o Ja, det som bjuds o Ja, vegetarisk o Nej

**************************

Program

Kollegiet för biståndsfrågor och Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer, ILU, Uppsala Universitet

Seminarium om primärskolans kris i Afrika>

Internationella kursgården, Övre Slottsgatan 1, Uppsala, torsdagen den 11 juni 1998

9.00-9.20 Introduktion
Globala trender inom primärutbildningen och biståndet. Agneta Lind, Sida

9.20-10.30 Den moderna allmänbildande grundskolans roll i utvecklingen av premoderna samhällen
Presentation av temat. Gustave Callewaert, Københavns Universitet
Hur har det gått? Primärskolans situation i Afrika. Holger Daun, Stockholms Universitet

10.30 –11.00 Kaffe

11.00-14.30 (med avbrott för lunch) Undervisning och lärande
Vad händer i klassrummet? Mikael Palme, Lärarhögskolan i Stockholm
Matematikundervisningens beroende av språk och kultur. Wiggo Kilborn, Göteborgs Universitet
Genusperspektiv i matematikundervisningen: möjligheter och/eller problem, några exempel från aktuell forskning. Lisbeth Lindberg, Göteborgs Universitet
Naturkunskaps- och teknologiundervisningens tre faser i Afrika. Oleg Popov, Uppsala Universitet
Gör skolan någon skillnad? Kunskaper hos elever i tredje världen – Varför och hur ska man mäta? Jan-Erik Johansson, Göteborgs Universitetet, och Karin Taube, Högskolan i Kalmar

12.30-14.00 Lunch

14.30-15.30 Lärarna, familjerna och de sociala användningarna av skolan
Är det möjligt att kombinera Utbildning för alla med en politik baserad på kostnadsdelning? Anders N?rman, Göteborgs Universitet
Primärskolelärarna, demokratin och skolsystemets sociala struktur. Mikael Palme, Lärarhögskolan i Stockholm

15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.00 Biståndet till utbildningssektorn
Biståndets omfattning och inriktning; prioriteringar för framtidens bistånd. Sida, Undervisningsenheten
Hur ser ett partnerskap ut inom utbildningssektorn? Lennart Wohlgemuth, Nordiska Afrikainstitutet

17.00-18.00 Avslutande debatt


Seminarium "Stencilpoeter och andra författare under 1970-talet"

Tid: Måndagen den 16 mars 1998 kl 13.15-16.00
Plats: Institutionen för lärarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (Nämndrummet).
Gå in genom vänstra huvudingången och upp en trappa till plan 2.

Daan Vandenhaute <Daan.Vandenhaute@rug.ac.be>, doktorand vid Skandinaviska institutionen (Dept. of Nordic Studies), Universitetet i Gent, Belgien, presenterar sitt pågående avhandlingsarbete om stencilrörelsen inom det svensk litterära fältet under 1970-talet. Bl.a.önskar Daan diskutera utformningen av en enkät till författare som debuterade under perioden men som inte tillhörde stencilpoeterna. Se vidare presentation av avhandlingsarbetet.

Alla intresserade välkomna.

/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


Forskningsgrupperna SEC (utbildnings- och kultursociologi) vid ILU, Uppsala universitet, och UTKIK (UTbildning: Kultur - Interaktion - Karriär), Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, inbjuder till seminarium

Gymnasieskolans individuella program

Tid: Måndagen den 23 februari kl 13.15-16.00
Plats: Institutionen för lärarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (Nämndrummet).
Gå in genom vänstra huvudingången och upp en trappa till plan 1.

Elisabeth Hultqvist presenterar en pågående studie av det individuella programmet, dit elever som inte klarar gymnasieskolans ordinära program hänvisas. Diskussion bl.a. om metoder för klassrumsobservation.

Som underlag två texter av Elisabeth Hultqvist:

 • En förändrad kunskapssyn. Finns hos Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018-4712455.
 • Jag tycker det är för slappt -- Om pedagogiken på det individuella programmet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 14, 1998, under utgivning. Prel HTML-version tillgänglig på URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-14.html, och prel pappersversion hos Christina Johansson.

All intresserade välkomna.

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Sverker Lindblad <Sverker.Lindblad@ped.uu.se>


Det religiösa fältet i Peru

Tid: Måndagen den 19 januari 1998 kl 13.15-15.00
Plats: ILU, Seminariegatan 1, rum 1219 ("Nämndrummet").

Ulf Borelius presenterar ett pågående avhandlingsarbete. Diskussionen kommer framför allt att gälla hur fältbegreppet kan brukas i studier av religösa fenomen, samt en jämförelse mellan Bourdieus habitusbegrepp och Barbara Misztals begrepp "trust" (tillit).

Som diskussionsunderlag kommer ett par av Ulfs texter att finnas hos Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, tel 4712455.

Alla intresserade välkomna.

/Donald Broady


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-98.htm
Created by Donald Broady. Last updated 1998-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive