This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-96.htm

Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 1996

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 1996)


Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.

Table of contents

Disputation, 13 Dec 1996. Agneta Linné försvarar doktorsavhandlingen Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen.

Slutseminarium, 12 Dec 1996. Granskning av Annika Ullmans avhandlingsmanus "Rektorn. En historisk studie studie av en titel och dess bärare".

Basil Bernstein: "Pedagogizing Knowledge: Studies in Recontextualizing", 26 Sept 1996.

Thomas Osborne: "Foucault and the Idea of an Aesthetic Politics", 25 Sept 1996.

Nikolas Rose: "The Crisis of the Social - refiguring the Social Question", 25 Sept 1996.

Alice Dinerman, Seminar on "Interpreting the re-traditionalization of local power in Mozambique", 2 Sept 1996. Information below in English.

Conference "Formation des élites et culture transnationale", Moscow, 26-29 April 1996. Information below in French. The conference languages were French and Russian (simultaneous translation both ways).

Stephen Ball and Meg Maguire, Workshop "Ethnographic studies on schooling and market", 14 May 1996.

Monique de Saint Martin, seminars 10-11 April 1996.


"Slutseminarium" om Boel Englunds avhandlingsmanus

Tisd 4 febr kl 09.30 inträffar "slutseminarium" då Boel Englunds nästan färdiga avhandlingsmanus utsätts för granskning. En läsgrupp kommer att ge sina kommentarer. Lokal: A35 på adressen Rålambsv 24. Obs denna lokal finns i en byggnad fem minuters promenad från där vi vanligen håller till.

Avhandlingens titel är "Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande". Staffan Selander är handledare.

I vårt kafferum på första våningen, Västerbroplan 1, finns en holk som innehåller kopior av ett utdrag, att avhämtas av den som så önskar. Den som vill läsa rubbet får kontakta Boel <boel.englund@lhs.se>, tel arbete 08-7375657, tel hem 08-966644.


Disputation: Agneta Linné försvarar doktorsavhandlingen Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen (HLS Förlag, Stockholm 1996).

Tid: 13 dec 1996 kl 10.00 Plats: sal H303, Lärarhögskolan, Rålambsvägen 24. Oppontent: Daniel Kallòs.


Inbjudan till "slutseminarium" om Annika Ullmans avhandlingsmanus

Tid och plats: Torsdagen den 12 december 1996 kl 10.00-12.00 i rum A35, Lärarhögskolan, Rålambsvägen 24.

Obs, lokalen är således rum A35 som ligger A-huset på Lärarhögskolans område, Rålambsvägen 24. Det är fem minuters promenad från huset där vi brukar hålla till.


Vi skall diskutera Annika Ullmans avhandlingsmanus "Rektorn. En historisk studie studie av en titel och dess bärare". Det här kommer att hända under seminariet:

Först kommer Staffan Selander och Kenneth Hultqvist att ge sina kommentarer. De har i denna omgång fungerat som s.k. läsgrupp.

Ytterligare kommentarer levereras av Jim Walch.

Därnäst blir det kommentarer från några som läst manuskriptet i ett tidigare skede, nämligen Lars-Magnus Engström och Per-Johan Ödman, ev. Bv Bo Lindensjö.

Sedan har vi övriga möjlighet att bidra med våra synpunkter.

Hela manuskriptet kommer att kopieras i en begränsad upplaga, främst avsedd för dem som har åtagit sig att lämna kommentarer. En utskrift av hela manuskriptet kommer i god tid innan seminariet att finnas tillgänglig i en pärm i vårt kafferum i Lysbomben, Västerbroplan 1, första våningen. Denna pärm får inte bortföras.

Dessutom kommer som underlag för seminariet ett kortare utdrag att kopieras i en något större upplaga som placeras i en holk i samma kafferum. Tag gärna ett ex.

Och om du inte har möjlighet att vara med den 12 december men har synpunkter på manuskriptet, skriv en rad till mej <broady@nada.kth.se> med Cc till Annika, så att vi kan ta med dina synpunkter till seminariet.

Annika nås på adress annika.ullman@lhs.se, tel arb 08-7375586, tel hem 08-329542

Väl mött!

Donald Broady


Basil Bernstein, Institute of Education, University of London
Pedagogizing Knowledge: Studies in Recontextualizing

Lokal: Duvslaget, Västerbroplan 1, Plan 1.
Torsdagen den 26 september, kl. 13.15

Basil Bernstein behöver knappast introduceras för en svensk pedagogisk publik. Dock, han är numera professor Emeritus vid Institute of Education, vid London University. Han är Englands främste utbildningssociolog. I en rad olika teoretiskt och empiriskt avancerade arbeten har han kunnat visa hur pedagogiken differentierar efter social och kulturell bakgrund, bl a i de arbeten där han berört och analyserat den s.k. synliga och osynliga pedagogiken. Hans föredrag "Pedagogizing Knowledge. Studies in Recontextualizing", är en fortsättning på denna forskning.

More information: Elisabeth Hultqvist <Elisabeth.Hultqvist@lhs.se> och Kenneth Hultqvist <Kenneth.Hultqvist@lhs.se>


Thomas Osborne, Department of Sociology, University of Bristol
Foucault and the Idea of an Aesthetic Politics

Lokal: Duvslaget, Västerbroplan 1, Plan 1.
Onsdagen den 25 september kl 15.00.

Thomas Osborne är Dr i sociologi och verksam vid sociologiska institutionen, University of Bristol. Osborne har i olika studier berört förhållandet mellan den liberala professionen och politisk styrning med fokus särskilt på det medicinska kunskapsområdet. För närvarande arbetar han med frågor om etik och konstruktionen av det etiska subjektet; ett tema som onekligen är relevant för svenska förhållanden, inte minst för pedagoger och forskare. I dag är etik och moral topprankade på den politiska och vetenskapliga dagordningen. I sitt föredrag, rubricerat "Foucault and the Idea of an Aesthetic Politics", utvecklar Osborne några tankar om den franske idéhistorikem Michel Foucaults politiska ansats; en sida av Foucault som inte rönt särskilt stor uppmärksamhet i Sverige.

More information: Elisabeth Hultqvist < Elisabeth.Hultqvist@lhs.se> och Kenneth Hultqvist <Kenneth.Hultqvist@lhs.se>


Nikolas Rose, Goldsmith's College,University of London
The 'Crisis of the Social' - refiguring the 'Social Question'

Lokal: Duvslaget, Västerbroplan 1, Plan 1.
Onsdagen den 25 september, kl 12.30

Nikolas Rose är en internationellt känd professor i sociologi och fn. Dean of the Social and Mathematical Sciences vid Goldsmith's College, University of London. Ett centralt tema i Roses forskning är förhållandet mellan makt och kunskap, närmare bestämt den modema vetenskapens roll och betydelse för att stadfästa eller iscensätta bilder av den mänskliga subjektiviteten -- inom psykologin, pedagogiken. och angränsande forskningsområden. Av hans arbeten kan nämnas The Psychological Complex (1985) och Governing the Soul, the shaping of the private self (1989), liksom hans senaste arbete Inventing Our Selves: Psychology, Power and Personhood (1996). I sitt föredrag diskuterar Rose de senaste decenniernas förändringar inom det välfärdstatliga området.

More information: Elisabeth Hultqvist <Elisabeth.Hultqvist@lhs.se> och Kenneth Hultqvist <Kenneth.Hultqvist@lhs.se>


Alice Dinerman, Seminar on "Interpreting the re-traditionalization of local power in Mozambique, 2 Sept 1996

Interpreting the re-traditionalization of local power in Mozambique

Seminar with Alice Dinerman, St. Antony's College, Oxford

in room "Duvslaget", Västerbroplan 1, 1st floor,

Monday, 2 Sept, at 13.00

The American researcher Alice Dinerman is currently working on a doctoral thesis focusing on the analysis of Frelimo's anti-traditionalism and its recent redefinition. Part of her empirical work centres on the relations between local administration and traditional power hierarchies in the traditionally matri-lineal Erati district in Nampula province in an historical perspective. In her seminar introduction, Alice Dinerman will probably also review theoretical dualisms in official thinking and government policy, as well as in recent Mozambican studies.

Alice Dinerman's critical article in Journal of Southern African Studies, Vol 20, No 4, 1994, on the French anthropologist Christian Geffray's analysis in La cause des armes au Moçambique. Anthropologie d'une guerre civile (Paris: Karthala, 1990) was sent to participants on request.

Seminar participants was also referred to recent literature on Mozambique, for example Christian Geffray: Ni père, ni mère. Critique de la parenté: le cas makhuwa (Paris: Seuil, 1990), an exemplarie description of the matri-lineal system; Joseph Hanlon's Who calls the shot? London and Bloomington: James Curry and Indiana University Press, 1991; Hans Abrahamsson's and Anders Nilsson's review of social and political developments in Mozambique since independence in Moçambique em transição : um estudo da história de desenvolvimento durante o período 1974-1992. Maputo and Gothenburg: ISRI and Padrigu, Gothenburg University, 1994; or William Minter: Apartheid's Contras: An Inquiry Into the Roots of War in Angola and Mozambique. London: Zed Press, 1994.

Further information:

Mikael Palme tel off (+46) 8-7375609, FAX off (46) 8-737 5610, tel home (46) 8-6482984, e-mail: mikael.palme@lhs.se

Kerstin Simberg, tel off (+46) 8 7375732, FAX off +46 8 7375610, tel home +46 8 55068866, e-rnail: kerstin.simberg@lhs.se


Conference "Formation des élites et culture transnationale", Moscow, 26-29 April 1996

The conference "Formation des élites et culture transnationale", Moscow 26-29 April 1996, was chaired by Donald Broady (Stockholm Institute of Education), Monique de Saint Martin (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), and Natasja Chmatko (Russian Academy of Science).

Program

Samedi 27 avril

Matin: Ouverture du colloque. D. Broady, M. de Saint Martin, N. Chmatko.

Session "Les reconversions". Communications de N. Chmatko & M. de Saint Martin; Y. Katchanov; E. Voznesenkaia; M. Pinçon & M. Pinçon-Charlot.

Après-midi: Session "La transnationalisation dans les pays de l'Europe de l'Est". Communications de M. Ioan; M. Gheorghiu; I. Bajomi; D. Konstantinovskij; A. Medouchevskij.

Dimanche 28 avril

Matin: Session "La formation des élites et la culture transnationale". Communications de C. Baudelot; D. Broady, I. Heyman & M. Palme; A-C Wagner; N. Panayotopoulos; G. Scarfò Ghellab.

Après-midi: Session "La circulation des biens culturels". Communications de O. Henry; M. R. Loureiro; M. Vasconcellos; J. Heilbron.

Lundi 29 avril

Matin: Session "L'état et les élites politiques". Communications de B. Niane; V. Radaev; A. Zdravomislov; G. Tcherednitchenko.

Après-midi: Table ronde "Le champ politique de Russie avant les élections présidentielles". Avec l'intervention de J. Tostchenko, A. Popov, Vladimir Zdravomisliov, V. Boikov, E. Okotskij, Konstantin Ivanov, Michel Pinçon. Delar av diskussionen sändes av den ryska televisionen.

 

Liste des participants, avec les titres des communications

Ivan Bajomi: "Processus de transnationalisation observables en Hongrie dans le domaine de l'éducation."

Christian Baudelot: "La formation des élites dans les Grandes écoles en France"

Donald Broady/Ingrid Heyman/Mikael Palme: "Le capital culturel contesté. Quelques réflexions sur la transformation de l'espace des formations secondaires à Stockholm sur la base d'une analyse ethnographique de deux lycées"

Natacha Chmatko/Monique de Saint Martin: "Les reconversions des anciens bureaucrates dans l'économie de marché en Russie"

Grazia Scarfò Ghellab: "Le système d'enseignement et la reconversion de la classe des gestionnaires en Maroc"

Mihai Dinu Gheorghiu: "Les multinationales scolaires et la rédéfinition des rapports entre le champ politique et le champ intellectuel en Allemagne de L'Est et en Roumanie"

Johan Heilbron: "Traductions et échanges transnationaux"

Odile Henry: "La circulation des biens symboliques : importation de l'Organisation rationnelle du travail, mutations de la doctrine et institutionnalisation"

Mariana Ioan: "L'internationalisme prolétarien et l'invention des écoles de parti"

Youri Katchanov: "La formation du corps social des hommes politiques de Russie"

David Konstantivovskij: "La reproduction des élites russes : la génération nouvelle en marche"

Marita Rita Loureiro: "The professional and political impacts of internationalization of economics in Brazil"

A. Medouchevskij: "Le constitutionnalisme russe : le capital symbolique et les structures sociales"

Boubacar Niane: "De la facticité d'un pouvoir — l'alternative à l'état central"

Nikos Panayotopoulos: "Le collège d'Athènes : Une école pour 'les citoyens transnationaux' "

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot: "Conversion et reconversion des élites : le cas de l'émigration russe en France"

Vadime Radaev: "Les facteurs de renouvellement des hautes couches sociales et la constitution de l'élite nationale en Russie"

Galina Tcherednitchenko: "La formation des Élites politiques : le cas des dirigeants 'Choix démocratique de la Russie' "

Ann-Catherine Wagner: "Le jeu du national et de l'international : les stratégies des cadres internationaux en France"

Maria Vasconcellos: "L'internationalisation de la formation des cadres : le cas des écoles de gestion"

Hélène Voznesenskaia: "Le champ de la production architecturale en Russie : les fonctionnaires et les indépendants"

Andrei Zdravomislov: "Les perspectives de la socialisation de l'élite politique de Russie"

Participants de la table round "Le champ politique de Russie avant les élections présidentielles": J. Tostchenko, A. Popov, Vladimir Zdravomisliov, V. Boikov, E. Okotskij, Konstantin Ivanov, Michel Pinçon.

Autres participants: Johan Öberg (Ambassade de Suède à Moscou), Alexis Berelovitch (Ambassade de France à Moscou), Jutta Scherrer (EHESS, Paris)

 

Formation des élites et culture transnationale, Moscou, 26-29 avril 1996. Compte rendu par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot

Le colloque de Moscou sur « la formation des élites », par la composition des participants et par le lieu où il s'est tenu, s'est inscrit de manière forte dans les problèmes du monde actuel. Étaient en effet réunis des chercheurs russes, hongrois, roumains, grecs, italiens, brésiliens, néerlandais, suédois et français. Et ceci à Moscou, c'est-à-dire dans la capitale d'une grande puissance qui connaît aujourd'hui les soubresauts et les incertitudes que l'on sait et où se pose de façon cruciale la question du renouvellement ou de la permanence des élites.

Par son thème le colloque s'inscrivait donc dans cette problématique de la mondialisation où, à la généralisation des échanges, répond une internationalisation de la formation et de la culture. Les mutations économiques et sociales tendent ainsi à donner aux rapports sociaux une dimension internationale, au moins au niveau des catégories qui ont des responsabilités dans les affaires : en conséquence les formations s'internationalisent elles aussi en même temps que se mettent en place les éléments d'une culture dont la spécificité serait d'affirmer une universalité au-delà des particularismes nationaux ou locaux.

Notre communication s'inscrivait dans cette problématique en s'interrogeant sur le paradoxe apparent de la vitalité de formes culturelles traditionnelles et nationales, incarnées dans une lignée de la noblesse russe, qui trouvent aujourd'hui à s'investir avec succès dans la nouvelle Russie. Paradoxe qui n'est au fond qu'apparent puisque ces formes culturelles avaient déjà une dimension cosmopolite durant la période prérévolutionnaire. Autrement dit, les conséquences de la mondialisation serait peut-être d'autant plus profitables aux classes dominantes solidement installées que celles-ci sont, par la logique même de leur position, amenées à participer d'une culture originale qui a pour trait caractéristique d'être cosmopolite, c'est-à-dire de dépasser les formes nationales sans les nier mais en les possédant, au contraire, au plus haut niveau.

Plusieurs communications ont en tout cas mis accent sur la dimension internationale fort délibérément mise en avant par les établissements d'enseignement, privés ou publics, destinés à former les élites. D'autres approches ont souligné d'autres modalités de la référence à l'international à travers les écoles des partis communistes qui fondèrent leur enseignement sur un internationalisme d'un autre ordre, idéologique et non économique. Mais souvent, que ce soit dans les affaires ou dans la politique, les interventions des chercheurs russes ont insisté sur la permanence de certains dirigeants de l'appareil au-delà des vicissitudes historiques. Dans l'ensemble, les communications ont permis de préciser les contours d'une classe dirigeante dont le caractère essentiel est aujourd'hui de s'internationaliser: si de nouvelles couches apparaissent, la permanence de certains dirigeants, ou de certaines lignées, s'appuie sur la reconversion ou la réactualisation de ressources dont le caractère international était déjà une composante. Ainsi les enjeux de cette internationalisation des élites ne sont pas, bien évidemment purement économiques: c'est de rapports sociaux et de domination qu'il s'agit encore.

Aussi cette connaissance des agents qui occupent des positions de pouvoir d'autant plus puissantes qu'elles ont cette dimension transnationale devient une exigence de la démocratie et de la justice sociale. Parce que les problèmes et leurs solutions sont d'autant plus complexes que leurs causes ne sauraient se formuler à l'échelle d'un seul pays. Parce que les formes les plus aiguës de la misère sociale aujourd'hui renvoient à cette mondialisation du capital et de sa gestion. Les plus assurés de leurs positions sont aussi ceux qui maîtrisent les nouvelles dimensions des règles du jeu, ce qui marginalise encore davantage ceux qui n'ont plus les moyens, matériels et intellectuels, de prendre connaissance des enjeux et des modalités de leur propre exclusion. Alors qu'a contrario les nouvelles données de 1'« ordre » mondial confortent les dominants dans leurs positions.

Le sentiment partagé d'un colloque réussi doit pouvoir s'analyser dans le cas présent comme résultant de l'homologie très satisfaisante qui s'est établie entre l'internationalisation de fait de ses conditions (des chercheurs de différents pays réunis dans un pays étranger à la plupart d'entre eux, mais qui est aussi un pays confronté avec une extrême brutalité aux exigences de la mondialisation) et son objet, la formation cosmopolite des élites internationales. La mise en présence d'expériences nationales contrastées dans un pays dont on sait et dont on voit les bouleversements induits par les exigences liées à son inscription dans « le marché », C'est-à-dire dans l'économie mondiale dominée par quelques pays, quelques groupes mondiaux et quelques institutions internationales, est un facteur qui favorise la réflexion et la mise en perspective des expériences singulières.

De ce point de vue les communications des collègues russes les discussions qu'elles ont suscitées ont été particulièrement fructueuses. Que ce soit autour de la question de l'émergence de nouvelles élites économiques ou de la réémergence des anciennes, datant de la période socialiste. Ou encore qu'il s'agisse des conditions de la définition d'une nouvelle élite politique. La table ronde qui a clôt le colloque a été particulièrement significative. Consacrée aux conditions dans lesquelles se préparent les élections présidentielles, elle a mis en lumière la force de pénétration de conceptions ultra-libérales dans le champ politique. Certains intervenants ont souligné ainsi la nécessité, face à l'absence d'une véritable « opinion publique » en Russie aujourd'hui, de fabriquer des produits politiques, c'est-à-dire des candidats susceptibles de rallier sur leur image, « scientifiquement » fabriquée, les suffrages d'électeurs peu soucieux d'idéologie.

L'internationalisation prenait là un tour inattendu. Mais, au-delà, le colloque dans son ensemble, parce qu'il a rassemblé des chercheurs suffisamment proches, a été un passionnant lieu d'échanges. La confrontation, sur des recherches très voisines quant à leurs objets, d'expériences éloignées mais convergentes, dans ce contexte d'un pays en pleine mutation, a été productrice de plus d'interrogations que de conclusions, ce qui est, comme chacun sait, le propre de toute recherche fructueuse.


Workshop "Ethnographic studies on schooling and market", 14 maj 1996

med deltagande av Stephen Ball och Meg Maguire, King's College, University of London

Tid: Tisdagen den 14 maj 1996 kl 10.15-16.30

Lokal: Duvslaget, Lärarhögskolan, Västerbroplan 1, Stockholm (på Kungsholmen, vid Västerbron).

På senare år har skolan i olika avseenden underkastats marknadsmekanismer. Det har varit mycket tal om marknadsstyrning, resultatenheter, profilering, effektivitet, affärsidéer etc. Konkurrensen mellan skolor och mellan utbildningsalternativ har hårdnat, och nya privata alternativ har vuxit fram. Principerna för skolans styrning har ändrats. I vissa avseenden har marknaden övertagit statens roll.

Workshopen skall ägnas åt dessa förändringar och framför allt deras inverkan på livet i skolan. Under förmiddagen kommer Stephen Ball och Meg Maguire från King's College, University of London att tala om situationen i England. Under eftermiddagen, som skall ägnas åt diskussioner av utvecklingen i Sverige, kommer resultat från pågående svensk forskning att presenteras. Förbered gärna egna korta inlägg. Språket blir engelska.

Workshopen arrangeras av forskarnätverket Forum för studier av utbildning och kultur, som stöds av Skolverket och samordnas av Donald Broady, Lärarhögskolan i Stockholm, samt Sverker Lindblad. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Vi bjuder på lunch och kaffe. I enstaka fall kan vi bidra till resekostnader för deltagare i nätverket Forum för studier av utbildning och kultur - hör i så fall av er och berätta om behoven Anmälan senast 1 maj till Ingrid Heyman <Ingrid.Heyman@hls.se>, tel. 08-7375657, fax 08-7375610.

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Sverker Lindblad


Monique de Saint Martin, 10 och 11 april 1996

Den 10 och 11 april 1996 ordnas två seminarier med Monique de Saint Martin, Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

Monique de Saint Martin, sociolog och verksam som directeur d'études och co-directeur för Centre de sociologie de l'éducation et de la culture vid École des Hautes Études en Sciences Sociales, har under många år studerat den franska aristokratin och bl.a. publicerat Lespace de la noblesse, Éditions Métailié, Paris 1993. Hon har även arbetat med maktens sociologi och utbildningssociologi och tillsammans med Pierre Bourdieu skrivit åtskilliga artiklar i dessa ämnen, ofta publicerade i tidskriften Actes de la recherche en sciences sociales (se t.ex. en studie av företagsledare i no 20-21, 1978; en studie av de franska biskoparna i no 44-45, 1982; en studie av universitetsfältet i no 69, 1987).

En France, « la noblesse n'existe plus », comment l'étudier sociologiquement?

Tid: onsdagen den 10 april 1996 kl 13.00-16.00:

Lokal: Duvslaget, Lärarhögskolan, Västerbroplan 1, Stockholm (på Kungsholmen, vid Västerbron).

Adeln har numer formellt sett ingen särställning i det franska samhället och dess egna medlemmar säger gärna att den inte längre finns. Sociologiska studier visar något annat. Men vilka forskningsmetoder är användbara?

Les reconversions des élites : deux exemples

Tid: torsdagen den 11 april 1996 kl 10.15-12.30

Lokal: Duvslaget, Lärarhögskolan, Västerbroplan 1, Stockholm (på Kungsholmen, vid Västerbron).

Monique de Saint Martin redovisar resultat från en pågående studie i samarbete med den ryska sociologen Natasja Chmatko, ägnad åt bl.a. frågan om hur den tidigare ryska nomenklaturans medlemmar i dag växlar in sitt politiska kapital i andra tillgångar. Dessa ryska eliter jämföres med de franska eliter som från ämbetsmannavärlden tar steget över till det privata näringslivet (s.k. pantouflage).

Språk: Monique de Saint Martin kommer under båda seminarierna att tala franska men simultantolkas till svenska.

Förberedelseläsning: Introduction, s. 5-22 i Monique de Saint Martin, L'espace de la noblesse, Éditions Métailié, Paris 1993. Kopia kan rekvireras från Ingrid Heyman <Ingrid.Heyman@hls.se>, tel. 08-7375657, fax 08-7375610.

Besöket arrangeras i samverkan med Franska institutet, där Monique de Saint Martin tisdagen den 9 april kl 18.30 ger en föreläsning under rubriken "La société française est-elle méritocratique ou élitiste?". Adress: Grevgatan 36-38, Stockholm. Denna föreläsning ges på franska och översättes inte.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Ingen anmälan behövs.

Donald Broady <broady@nada.kth.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-96.htm
Created by Donald Broady. Last updated 1996-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive