This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-99.htm

Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 1999

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 1999)


Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi , ILU, Uppsala universitet, har egna högre seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare öppna arrangemang. Till de flesta arrangemang är alla intresserade välkomna, i annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.

Nedan bara ett urval bland evenemangen.


Den svenska gymnasieskolan under 1990-talet. Konferens 16-17 Nov 1999.
Tvåspråkighet och tvåspråkig utbildning, Monica Axelsson, 17 Nov 1999. (Bilingualism and bilingual education)
Teorier om utveckling i tredje världen, Kenneth Hermele, 13 Nov 1999. (Theories of development in the Third World)
Disputation.  Finn Calander: Från fritidens pedagog till hjälplärare, 15 Oct 1999.
Disputation. Valdy Lindhe: Greening Education. Prospects and conditions in Tanzania, 17 Sept 1999
Arbetarrörelsens rötter och retorik, seminar 25 May 1999
"God" undervisning i afrikanska skolor och dess villkor, seminar 26 March 1999 ("Good" educaton in African Schools)
XML och design, course 24-25 March 1999.

See also: högre seminariet i pedagogik (Advance seminar in Education) <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/ped-hsem-arkiv.htm>


Den svenska gymnasieskolan under 1990-talet

Workshop torsd 16 dec 1999 kl 13.15-17.00 och fred 17 dec kl 9.00-12.00
ILU, Uppsala universitet

Det är inte nödvändigt att delta under båda dagarna  Förhandsanmälan krävs, se nedan.

SKOLAN UNDER 1990-TALET. SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTBILDNINGSSTRATEGIER
Torsd 16 dec 1999 kl 13.15-17.00, Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (dvs Nämndrummet - gå in genom vänstra ytterporten, vik till vänster, en trappa upp).
Presentationer av professor Jan-Eric Gustafsson och doktoranderna Anette Andersson och Michael Hansen från pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet, samt från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi: Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson och Mikael Palme. Båda forskargrupperna har på uppdrag av kommittén Välfärdsbokslut genomfört undersökningar av gymnasieskolans förändringar under 1990-talet (Jan-Eric Gustafsson, Anette Andersson och Michael Hansen:  "Prestationer och prestationsskillnader i 1990-talets skola", resp. Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme: "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier"), vilka utgör underlag för diskussionen. 

TRANSNATIONELLA UTBILDNINGSSTRATEGIER I DEN SVENSKA GYMNASIESKOLAN
Fred 17 dec 1999 kl 9.00-12.00, Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1213.
Dagen inleds med forsatt diskussionen av frågor som ventilerades under torsdagseftermiddagen. Därefter presentation och diskussion av undersökningar inom ett snart avslutat projekt "Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa. Transnationella inslag i utbildningsinstitutionernas fält och elevernas levnadsbanor", finansierat av Skolverket. Tonvikten läggs vid fallstudier av gymnasieutbildningar med internationell inriktning genomförda av Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson och Ronny Lindeborg. 

Workshopen fyller flera syften. Jan-Eric Gustafsson med medarbetare från Göteborg samt SEC-medarbetarna från Uppsala har behov av att diskutera sina underlag till kommittén Välfärdsbokslut, för att jämföra metoder och resultat och ev. i någon mån samordna skrivandet av slutversionerna. Därför kanske vissa diskussioner blir en smula interna, vilket vi ber övriga deltagare ha överseende med. Dessutom skall fredagen delvis utgöra något slags slutseminarium för projektet "Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa".

Anmälan krävs. Skicka en sådan senast 8 dec till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, som även tillhandahåller förberedelseläsning, bl.a. en prel version av den ovan nämnda rapporten "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier". Kan laddas ned från webben, men jag undvikar att här placera en länk eftersom kommittén Välfärdsbokslut inte tillåter att materialet f.n. sprids till andra än forskarkolleger. Kontakta Mikael Börjesson för att få adressen!

 

PREL. PROGRAM:

 TORSD 16/12 1999
12.00 lunch, restaurant Java, Svartbäcksg. 68
13.15-14.45 Jan-Eric Gustafsson, Anette Andersson och Michael Hansen: Prestationer och prestationsskillnader i 1990-talets skola
14.45-15.15 kaffe.
15.15-17.00 Donald Broady, Mats B Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, och Mikael Palme. Tonvikt vid resultat från Mikael Börjessons och Mikael Palmes studier av rekrytering till gymnasieskolan och gymnasisefältets sociala struktur i Stockholmsregionen.

FRED 17/12 1999
09.00-9.45 fortsatt diskussion om de båda bidragen till välfärdsbokslutet.
9.45-10.30 Transnationella strategier i gymnasieskolan (Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson m.fl.)
10.30-10.45 kaffe
10.45-12.00 diskussion
12.15 lunch, restaurant Commedia, Skolgatan 31 (i höjd med Sysslomansgatan)

ANMÄLDA:

Jan-Eric Gustafsson <jan-eric.gustafsson@ped.gu.se>,
Anette Andersson <anette.andersson@ped.gu.se>,
Michael Hansen <michael.hansen@ped.gu.se>,
Donald Broady <broady@nada.kth.se>,
Mats B Andersson <mats.b.andersson@imt.se>,
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>,
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>,
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>,
Margareta Linnell <margareta.linnell@skolverket.se>,
Oscar Öquist <oscar.oquist@skolverket.se>,
Sven Sundin <sven.sundin@skolverket.se> (eventuellt),
Anna-Maria Ahlen <anna-maria.ahlen@ebox.tninet.se>,
Finn Calander <finn.calander@ilu.uu.se>,
Sandro Campana <wadmans@algonet.se>,
Rolf Edstrom <rolf.edstrom@ped.uu.se>,
Charlotte Skawonius <charlott@ped.su.se>,
Eva Forsberg <eva.forsberg@ilu.uu.se> (16 dec),
Katrin Goldstein-Kyaga <katring@ped.su.se> (17 dec),
Farzaneh Moinian (17 dec),
Sara Yanez (17 dec),

Hjärtligt välkomna
/Donald Broady


Tvåspråkighet och tvåspråkig utbildning

Tid: Onsdagen den 17 november klockan 16-18
Plats: Rum 1219,  Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala. (Gå in genom vänstra ytterporten, ta trappan till vänster upp en våning.)

Gästföreläsning av Monica Axelsson <monica.axelsson@ilu.uu.se>, som är ledare för forskningsområdet "Mångetnicitet och utbildning" <http://www.ilu.uu.se/Max/index.htm> inom Enheten för studiet av utbildning och kultur, ILU.

All intresserade välkomna till denna föreläsning som ingår i en pågående kurs om utbildningsforskning i utvecklingsländer.

För mer information kontakta Mikael Palme<Mikael.Palme@lhs.se> eller Kerstin Simberg <Kerstin.Simberg@lhs.se>


Teorier om utveckling i tredje världen

Tid: Lördagen den 13 november klockan 10-12
Plats: Rum 1219,  Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala. (Gå in genom vänstra ytterporten, ta trappan till vänster upp en våning.)

Gästföreläsning av Kenneth Hermele, ekonom, välkänd specialist på underutveckling och utveckling i tredje världen, medlem av AKUT-gruppen i Uppsala, engagerad i svenska solidaritetsrörelser.och även i frågor om miljö och alternativ utveckling i
industriländer.

All intresserade välkomna till denna föreläsning som ingår i en pågående kurs om utbildningsforskning i utvecklingsländer.

För mer information kontakta Mikael Palme<Mikael.Palme@lhs.se> eller Kerstin Simberg <Kerstin.Simberg@lhs.se>


 

Utbildningspolitik och pedagogisk filosofi

Ulf P. Lundgren

Tid: Tisd 2 nov 1999 kl 15.15-17.00

Plats: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Sturegatan 4, Seminarium A.
Förberedelseläsning: Ulf P. Lundgrens föreläsning "Skolan och tusenårsskiftet" den 30 sept 1999, tillgänglig i html-version på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundgren-990930.ht

Arrangeras inom ramen för högre seminariet i pedagogik. 

Ulf P. Lundgren var fram till den 1 oktober 1999 generaldirektör för skolverket. Den 1 januari 2000 tillträder han en professur i pedagogik vid Uppsala universitet. Seminariet den 2 nov kommer att inledas med Ulf P. Lundgren med utgångspunkt i dels sin egen tidigare forskning, dels lärdomar från sin verksamhet i regeringskansli, OECD och Skolverket skisserar en planerad studie som berör fyra områden:

  1. Dokumentation och analys av skolväsendets utveckling under 1900-talet med tonvikten lagd på reformer från 1970 till 2000.
  2. Analys av 90-talets reformer vad gäller elevresultat och samhällspåverkan.
  3. Analys av 90-talets reformer utifrån offentligt framträdande och konsekvenser för lokal skolpolitik.
  4. Analys av hur lärandets villkor förändras.

1. Dokumentation och analys av skolväsendets utveckling under 1900-talet med tonvikten lagd på reformer från 1970 till 2000.

I vissa avseenden finns en relativt omfattande utbildningshistorisk forskning inte minst genom Föreningen för svensk undervisningshistoria. I andra avseenden finns lite av utbildningshistorisk forskning. Perioden 1940 - 1962 har studerats från en rad olika aspekter och med skilda intressen. Historisk forskning av reformer efter 1962 är nästan obefintlig. Vad som behöver göras är dels en dokumentation framför allt från 1962 och framåt och med denna som grund en mer övergripande analys av centrala utbildningspolitiska linjer. Det viktiga är här att se de stora "slagen" i historien. Hur tanken på en bottenskola växte fram, hur den omvandlas mot en enhetsskola, hur begreppet enhetlighet förskjuts mot begreppet likvärdighet. Och hur dessa förändringar i politiken kan förstås både utifrån enskilda aktörer men också utifrån samhällsförändringar. I grunden handlar det om att avtäcka begreppet skola, dvs. skola som institution, hur den skapats och förändrats och hur skolan som institution format tänkande och uppfattningar om vad kunskap är och hur kunskap erövras.

 2. Analys av 90-talets reformer vad gäller elevresultat och samhällspåverkan.

Skolverket har genom Bilden av skolan gjort samlade beskrivningar och analyser. Analyser av det slaget kan fördjupas och breddas. De kan fördjupas genom forskning dvs. kompletterande studier. De kan breddas genom att föras in i ett bredare ekonomiskt, politiskt och kulturellt perspektiv. Tillgången på empiriska data för hela 90-talet är närmast unikt och innebär att det finns material för fördjupade och breddade analyser.

3. Analys av 90-talets reformer utifrån offentligt framträdande och konsekvenser för lokal skolpolitik.

Skolväsendet har under 90-talet blivit alltmer genomskinligt. Detta har också inneburit att utbildning fått ett starkt medialt intresse. Det finns en rad bilder av utbildningsväsendet. Under 90-talet har kraven på utbildning blivit allt tydligare. Allt fler går allt längre i utbildning, därmed blir också den enskilde medborgarens krav allt starkare. Den förändrade styrningen av skolan hade till syfte att stärka demokratin. Hur uppfattningarna om utbildning formas och hur krav kanaliseras har inte systematiskt studerats. Dock finns empiriska material insamlade som kan vidare analyseras.

4. Analys av hur lärandets villkor förändras.

De tre föregående frågeställningarna är grunden för den fjärde frågeställningen. I den samhällsförändring som nu pågår är det relevant att ställa frågan om skolan som den nu är formad är mer till hinder än en förutsättning för samhällsutvecklingen. Genom de tre första frågeställningarna bör en grund ges för att kunna beskriva ett antal möjliga framtids scenarior. Och med dessa förhoppningsvis kunna öppna för en bredare debatt om lärande och utbildning.


DISPUTATION 15/10 1999

Fredagen den 15 oktober 1999 kl 10.00  försvarar Finn Calander sin avhandling Från fritidens pedagog till hjälplärare. Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag.

Fakultetsopponent: Professor Ingrid Carlgren

Lokal: Lärosal IX, universitetshuset


Disputation 17/9 1999

Institutionen för lärarutbildning, aulan, Seminariegatan 1, Uppsala, den 17 september 1999 kl 10.15.
Valdy Lindhe försvarar avhandlingen Greening Education. Prospects and conditions in Tanzania. Uppsala Studies in Education 81, 1999.

Handledare: professor Sverker Lindblad.
Fakultetsopponent: professor Ingemar Fägerlind, Institutionen för Internationell pedagogik, Stockholms universitet. Ledamöter i betygsnämnden: professor Donald Broady, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet;
professor Birgit Brock-Utne, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo;
docent Lars Rudbeck, Statsvetenskapliga institutionen, Avd. f. U-landsfrågor, Uppsala universitet.


SEC-seminarium "Arbetarrörelsens rötter och retorik"

Diskussionsinledningar av Christer Ericsson, Jörgen Gustafsson och Åsa Linderborg

Tid: tisdagen den 25 maj, kl. 13.15--16.30
Plats: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1108

Program:

13.15-13.45 Christer Ericsson, Mälardalens högskola/Stockholms universitet, talar om svenska brukssamhällen. Centrala teman är brukssamhällets paternalistiska system och betydelse för välfärdssamhällets uppbyggande samt idrotten som förbröderligande strategi i bruksorter. Christer Ericsson har i sin avhandling, "Vi är alla del av samma familj. Patron, makten och folket" Carlsson, Stockholm 1997, gjort en omfattande studie av Nyby bruk, Torshälla, Södermanland från slutet av 1800-talet till mellankrigstiden. Christer Ericsson deltar för närvarande i en lokalhistorisk studie över Eskilstuna samt i ett forskningsprojekt om idrott i bruksmiljöer.

13.45-14.15 Jörgen Gustafsson presenterar sin D-uppsats i historia, "Arbetarrörelsens etablering som eget fält. En studie över Västerås arbetarrörelse 1895-1955", framlagd vid Mälardalens högskola 1998. Som titeln indikerar har Jörgen Gustafsson använt Pierre Bourdieus fältbegrepp för att förstå arbetarrörelsens etablering i en lokal miljö. Bland de viktigare resultaten kan nämnas att tidigare erfarenheter av folkrörelsearbete spelar en viktig roll för etableringen av ett eget fält där sedan två karriärsstrategier utvecklas, en radikal som leder till positioner inom ABF och SKP och en moderat riktad mot SAP, regeringen och riksbanken via SSU. Jörgen Gustafsson arbetar för närvarande vidare på historiska studier av arbetarrörelsen i Västerås.

14.15-14.45 Fika

14.45-15.15 Åsa Linderborg, doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, håller ett anförande baserat på sitt pågående avhandlingsarbete om hur socialdemokratin försöker erövra det allmänna historiemedvetandet, och hur de söker identitet, legitimitet och auktoritet genom sin egen partihistorik.

15.15-16.00 Diskussion

Alla intresserade är välkomna. Ingen förhandsanmälan behövs.

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

 


Nätverket Ubildningsforskning i utvecklingsländer inbjuder till heldagseminarium

"GOD" UNDERVISNING I AFRIKANSKA SKOLOR OCH DESS VILLKOR

Tid: Fredagen den 26 mars 1999 kl 10.15-17.00

Plats: ILU, Uppsala Universitet, Seminariegatan 1, Sal 3122

Forskningen om vad som händer i afrikanska skolor inriktar sig för det mesta på kulturella, språkliga och sociala villkor för undervisningen och mer sällan på vad som faktiskt skulle gå att åstadkomma under de givna villkoren. Dessa analyser tenderar också att bli mörka. Deras indirekta budskap tycks ofta vara att det utrymme, som kanske kunde finnas för en "god" undervisning, spelas bort under trycket av reflektionslösa strategier för modernisering hos afrikanska regeringar och givarsamhället. För utbildningsforskningen infinner sig ett dilemma. För det första riskerar den att komma på kant med sin indirekt viktigaste uppdragsgivare, givarorganisationerna. Elaborerade analyser av varför den afrikanska skolan misslyckas med sitt moderniseringsprojekt kan ofta bli oanvändbara eller obegripliga i en värld där man är tvungen att finna lösningar på skolans problem utan att ha mandat, tid eller resurser att gå till botten med undersökandet av de kulturella, sociala och institutionella villkoren för dessa lösningar. För det andra lever utbildningsforskningen med en inre motsägelse: pessimistiska analyser av villkoren för undervisning och skola existerar parallellt med reforminriktade försök att trots allt skapa en rationalitet som enligt de förra analyserna är omöjlig att uppnå. Den reforminriktade ansatsen är av som om-karaktär: låt oss nu göra läroplaner, finna didaktiska lösningar och utveckla utvärderingsinstrument som trots allt skulle göra det hela bra mycket bättre, om nu bara alla ville lyssna och alla komponenter i utbildningssystemet kunde samordnas och falla på plats. Det lär inte finnas någon väg ur detta slags dilemma, utom att hantera det så gott det går i praktiken. En del av detta praktiska hanterande bör vara att diskutera förhållandet mellan å ena sidan försök till "god" undervisning och å andra sidan analyser av villkoren, i vid mening, för detta slags kulturell förmedling och förhandling inom skolans institutionella ram. Detta seminarium ägnas åt "god" undervisning i afrikanska skolor, när villkoren får sådan undervisning hålls i minnet. Seminariet, som ska ha en tyngdpunkt på diskussioner, ger plats för fyra förberedda inlägg (se program nedan).

För att den praktiska organisationen av seminariet ska underlättas, är vi tacksamma om deltagande så gott det går kunde föranmälas. Detta sker enklast per e-post till undertecknad <mikael.palme@lhs.se> eller Kerstin Simberg <kerstin.simberg@lhs.se>) senast en vecka i förväg, dvs den 19 mars. Bordsplats för gemensam lunch på restaurang Java kan bokas om så önskas; besked om detta bör i så fall finnas med i e-postmeddelandet om deltagande i seminariet.

 Mikael Palme
Nätverket Utbildningsforskning i utvecklingsländer
ILU, Uppsala Universitet

PROGRAM

"God" undervisning i afrikanska skolor och dess villkor
ILU, Uppsala Universitet, Seminariegatan 1, Sal 3122
Fredagen den 26 mars 1999, kl 10.15-17.00

10.15 Inledning
Mikael Palme, Lärarhögskolan i Stockholm

10.30 "God" språkundervisning och dess villkor
Christopher Stroud, Stockholm Universitet
Kommentator: Gustave Callewaert, Københavns universitet

11.00 Kaffe

11.15 Diskussion

11.45 Att förändra matematikundervisningen - möjligheter och hinder
Wiggo Kilborn, Göteborgs Universitet
Kommentator: Gustave Callewaert

12.30 Lunch

14.00 Forts. diskussion, matematikundervisning

14.15 "Learner-centred" undervisning i namibiska sekundärskolan
Per Geckler, Københavns universitet
Kommentator: Oleg Popov, Umeå Universitet

15.15 Kaffe

15.30 Kritisk pedagogik och förändring i en konservativ skola - erfarenheter från lärarutbildningsreformen i Namibia
Lars Dahlström, Umeå Universitet
Kommentator: Gustave Callewaert

16.30 Slutdiskussion

Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer, ILU: Kerstin Simberg <kerstin.simberg@lhs.se>; tel 08/7375733; Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>, tel 08/6480547

Administratör för Donald Broadys forskningsgrupp vid ILU: Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, tel 018/4712455


Kurs i XML och design

CID, KTH, 24-25 mars 1999

Kursen anordnas av CID-området Interaktiva lärmiljöer och är avsedd för utvecklare av NOT- och Etik-webbplatser

Kursledning: Hans Melkersson <melker@nada.kth.se> och John Juliusson


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-99.htm
Created by Donald Broady. Last updated 1999-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive