This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-18.htm

Events, seminars and conferences 2018

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2018.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2018-01-22.   Workshop Transnational Cultural exchange and Globalization, with discussions of ongoing research at Uppsala University on higher education and culture. With Johan Heilbron. Language: English.
2018-01-24.   Doctor honoris causa lecture Making Sense of Globalizing Social Science. Johan Heilbron. Language: English.
2018-01-26.   Conferment of the doctor honoris causa distinction to Johan Heilbron.
2018-02-06.   Seminarium Aktuell kultusociologisk forskning.
2018-02-08.   Utbildningshistoriska seminariet Kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid. Christoffer Åhlman.
2018-02-22.   Utbildningshistoriska seminariet folkskolan under 1800-talet. David Sjögren.
2018-03-07–2018-03-09.   Sessions Sociology of Education, Sociologidagarna, Lund University.
2018-03-14.   Aporias of Equality: Politico-Temporal Perspectives on Swedish Educational Politics 1945-2000. Thomas Wedin.
2018-03-21.   'Jag kan mycket, men inte på svenska': Nyanlända gymnasieelevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket. Hassan Sharif
2018-03-22.   Utbildningshistoriska seminariet Folkskolan under 1800-talet. David Sjögren.
2018-04-12–2018-04-14.   Conference Nordic Fields of Higher Education in International Comparison, Sciences Po, Paris. Language English.
2018-04-19.   Utbildningshistoriska seminariet. Ventilering av artikelmanus Moralisk reglering i den tidiga arbetarrörelsen 1845-1880. Anne Berg.
2018-04-25.   Det första valet: förskolans expansion, marknadisering och ökade betydelse i familjers utbildningsstrategier. Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Håkan Forsberg, Jennifer Waddling & Johannes Westberg.180426-soccul
2018-04-26.   SEC discussion seminar Sociology of culture, current research. Language: English.
2018-04-26.    SEC seminar Symbolic Networks: How museum exhibitions signal artists for commemoration. Laura Braden. Language: English.
2018-05-03.   Utbildningshistoriska seminariet Staten och den kvinnliga jordbruksundervisningen. Gustav Berry.
2018-05-16.   Ventilering av avhandlingsplan Social Mobility in the Swedish Periphery. Anna Bennich Björkman.
2018-05-18.   Disputation Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610–1680. Ola Winberg försvara sin avhandling i historia.
2018-05-23.   Konferens En högre utbildning i "världsklass". Discipliner, professioner, institutioner. Anordnad av forskningsnätverket HERO, Uppsala.
2018-05-24.   Utbildningshistoriska seminariet A Comparative History of Education from Below? The Rise of Mass Schooling in the Long Nineteenth Century. Johannes Westberg.
2018-05-25.   Disputation Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbanor under 1900-talets första hälft. Tobias Dalberg försvarar sin avhandling i utbildningssociologi.
2018-05-30.   Ventilering av avhandlingsplan Statsvetenskapliga utbildningar. Utbredning, rekrytering och studenters utbildningsstrategier. Astrid Collsiöö.
2018-06-08.   Disputation Förbrytelser och förvisningar. Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961. Germund Larsson försvarar sin avhandling i utbildningssociologi.
2018-06-13.   Ventilering av avhandlingsmanus. De moderna språken. Rekrytering och utbud. Josefine Krigh.
2018-06-14.   Utbildningshistoriska seminariet. Educational Transfer and Local Actors: International Intervention in Spain during the late Franco Period. Mariano Gonzalez Delgado. Language: English.
2018-07-15–2018-07-21.   Sessions Sociology of Education, the XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada.
2018-09-06.   Start forskarutbildningskurs Kapital och fält.
2018-09-12.    Lectures internationalisation of higher education. Johanna Waters, Maggi Leung. Language: English.
2018-09-13.   Utbildningshistoriska seminariet. Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967. Germund Larsson.
2018-09-17–2018-09-21.   Intensive Graduate course Geometric Data Analysis , Campus Gotland, Visby. Language: English.
2018-09-19–2018-09-20.   Sjunde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Trondheim, Norge,19-20 sept. 2018. Languages: Scandinavian & English.
2018-09-24   Seminarium Social klassificering. Emil Bertilsson & Ylva Bergström.
2018-10-04.   Utbildningshistoriska seminariet Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900. Eva Sallstedt.
2018-10-17.   Seminar Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students. Jérôme Rickmann. Language: English.
2018-10-18.  Guest lecture Decline of institution and/or Neoliberalism?. François Dubet. Stockholm University. Language: English.
2018-10-24.   Guest lecture Materiality of the Texts ad Reading Practices. Roger Chartier. Language: English.
2018-10-25.   Utbildningshistoriska seminariet. 1800-talets utbildningsrevolution. Esbjörn Larsson.
2018-11-05   Seminar Consecration processes and artistic careers. Laura E. Braden. Venue: Södertörns högskola. Language: English.
2018-11-07.   Conference session Current research on the internationalisation of higher education. Universitetshuset, Uppsala Univirsity. Language: English.
2018-11-12.    Installationsföreläsning 1800-talets utbildningsrevolution. Esbjörn Larsson.
2018-11-14.    Seminar Education, markets and school choice. Agnès van Zanten. Language: English.
2018-11-15 - 2018-11-16   Workshop Competing in the education space. Language: English.
2018-11-15.   Utbildningshistoriska seminariet. Från AMU till Lernia AB. Arbetsmarknadsutbildningens utveckling i Sverige. Johanna Ringarp.
2018-11-28.   Seminar The Entanglement of Racism and Individualism: Historicizing “Race” in Relation to Educational Policy in the mid-20th Century US. Jim Porter. Language: English.
2018-11-29.   Utbildningshistoriska seminariet. Johan Prytz.
2018-12-05.   Seminar From the Political, to the Neoliberal, to an Open Question of Transnational Capital: The Changing Rationale Behind an Elite Boarding School in Switzerland. Karen Lillie. Language: English.
2018-12-12.   Seminar Examining the impact of education as a means for Integration: An Ethnography of Adult Education as the social mechanism. Caitlin Mc Evoy. Language: English.
2018-12-12.   Seminar "A Preschool without Borders." International Preschool Profiles and Families’ Educational Strategies. Jennifer Waddling. Language: English.
2018-12-13.   Utbildningshistoriska seminariet. Trapped between parents, regulations and the local school board. Limitations on teachers, power, independence and leverage in the mid-19th century Sweden. David Sjögren.
2018-12-13.   Utbildningshistoriska seminariet. Disciplinens politiska funktion. Arbetarföreningarnas sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885. Anne Berg.
2018-12-19.   Seminarium A new perspective on Swedish educational history An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975. Johan Prytz.
2018-12-18.   Workshop University Management and Organisation in the Nordic Countries. Department of Government, Uppsala University. Language: English.
2018-12-19.   Seminarium Metodsjukan. Standardiserad vetenskap i utbildning och forskning. Exemplet lärarutbildning . Michael Gustavsson.
Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> och Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> samordnar under vårterminen 2018 det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-18.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


2018-01-22. Workshop

Transnational Cultural exchange and Globalization,
with discussions of ongoing research at Uppsala University on higher education and culture

Workshop with Johan Heilbron, Director of research at the French Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), affiliated to the Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP), Paris, and also part-time Professor of Economic Sociology at Erasmus Universiteit Rotterdam.

Time: Monday, 22 Jan, 2018 at 10.15–15.00, followed by coffee and opportunities for more discussions
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 12:228 before lunch, thereafter room 21:137, "Lilla matsalen"

First an introductory talk by Johan Heilbron, thereafter short presentations by Uppsala scholars of some ongoing research on Swedish higher education and research, especially transnational exchanges and strategies. Comments by Johan Heilbron and discussions.

Programme
PM: 10:15–12:00 in room 12:228
      10:20–11:00 Johan Heilbron: Introduction
      11:00–11:15 Mikael Börjesson: The global space of international students
      11:15–11:30 André Bryntesson & Ashley Haru: The space of Swedish Erasmus exchange students
      11:30–11:45 Tobias Dalberg: Transnational academic travels of mid-20th century professors in Sweden
      11:45–12:00 Martin Gustavsson: Transnational Carriers of Expert Knowledge. The import of Taylorism from the US and Industrial Physiology from Germany, 1920–1960
      12:00–12:15 Discussion

Lunch 12:15–13:15.

AM 13:15–15:30 in room 21:137 ("Lilla matsalen")
      13:15–13:30 Mikael Palme: Transnational vs national symbolic capital. Stakes and struggles within the elite segment of upper secondary education in Stockholm
      13:30–13:45 Ylva Bergström: Preparing for higher education, navigating in a polarised landscape. Upper secondary students’ transnational strategies and outlooks on higher education in Sweden
      13:45–14:05 Andreas Hedberg, Swedes in French: Cultural Transfer from Periphery to Literary Metropolis
      14:05–14:25 Donald Broady: On sociology of education and culture in Uppsala
      14:25–15:00 Johan Heilbron: Conclusion and discussion
      15:00–15:30 in room 21:137 coffee, more discussions for those who are able to stay.

On Johan Heilbron

Johan Heilbron has been appointed doctor honoris causa at Uppsala University as a sign of appreciation for his contributions to historical sociology, sociology of science, economic sociology and research on higher education.
For more information on his work see http://www.cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique101&lang=fr.
The motivation for his nomination is found at www.skeptron.uu.se/broady/sec/nominering-170911-heilbron-hedersdoktor.pdf (in Swedish)

Arranged by
HERO (Higher Education as Research Object), www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/
SEC (Sociology of Education and Culture), www.skeptron.uu.se/broady/sec/)
SIHE (Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education), http://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/

Questions or suggestions regarding the programme for Johan Heilbron’s visit might be addressed to donald.broady@soc.uu.se, who will act as his host.

Everyone who is interested is welcome.


2018-01-24. Public Lecture

Making Sense of Globalizing Social Science. Doctor honoris causa lecture

by Johan Heilbron, Director of research at the French Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), affiliated to Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP), Paris, and also part-time Professor of Economic Sociology at Erasmus Universiteit Rotterdam.

Time: Wednesday 24 Jan, 2018 at 13.15–15.00
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Betty Pettersson Hall (Room 14:031, immediately to the right after entering the main entrance).

Followed 15.00–16.00 by a reception in the honor of Johan Heilbron hosted by the Faculty of Educational Sciences. Location: "Lilla matsalen" (room 21:137).

Thereafter, still in "Lilla matsalen", continued discussions with Johan Heilbron for those who wish to stay.

Johan Heilbron have been appointed doctor honoris causa at Uppsala University, as a sign of appreciation for his contributions to historical sociology, sociology of science, economic sociology and research on higher education.
For more information on his work see http://www.cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique101&lang=fr.
The motivation for his nomination is found at www.skeptron.uu.se/broady/sec/nominering-170911-heilbron-hedersdoktor.pdf (in Swedish)

Language: English

Everyone who is interested is welcome.

Arranged by
Faculty of Educational Sciences, *http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/?languageId=1
HERO (Higher Education as Research Object), www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/
SEC (Sociology of Education and Culture), www.skeptron.uu.se/broady/sec/)

Questions or suggestions regarding the programme for Johan Heilbron’s visit might be addressed to donald.broady@soc.uu.se, who will act as his host.

                  (The conferment ceremony takes place Friday 26 Jan at 12.15 in the Aula, Universitetshuset,
                  see https://www.uu.se/en/about-uu/traditions/conferment-ceremony/ )


2018-01-26. Winter Conferment Ceremony (vinterpromotionen)

Conferment of the doctor honoris causa distinction to Johan Heilbron

Time: Friday 26 Jan. 2018 at 12..00–circa 15.00
Place: Uppsala University's main building (Universitetshuset), the Aula.

Some pieces of information for you who plan to attend:

Nota bene, at this conferment ceremony Johan Heilbron will say nothing and he will by only one in the crowd of young doctors, honorary doctors and laureates. Thus, if you wish to meet with and listen to him there are other occasions earlier this week, see above.

Johan Heilbron will as the other doctores honoris causa climb the parnassus, be greeted by the promotors and given their insignia (the laurel wreath, the golden ring, the diploma hand-written in Latin; in Johan's case the promotor will be Mikael Börjesson). On this occasion also a large number of so called "young" (which has nothing to do with biological age) promovendi will receive their dignity. It is a solemn ceremony, three hours, with orations in Latin, half a symphony orchestra on the stage, cannon salutes etcetera. Those of you who are affiliated with Uppsala University as teachers, researchers, doctorate candidates, alumni or emeriti etcetera are welcome to walk in the academic procession, which gathers at 11:45 on the second floor of the entrance hall. No pre-registration, just come. For male participants in the procession the dress code is "frack" (habit de cérémonie, penguin style) with black (not white!) vest and white bowtie. Female procession participants are supposed to wear full-length gown, all colours allowed, no shoulders visible; if your gown is without sleeves hide the shoulders with a jacket or a silk scarf or something. No dress code for the audience that does not go in the procession - casual clothing is okay, and the seats must have been taken no later than 12:00. Procession participants do not need a ticket but the rest of the audience should have a ticket (free of charge), ordered in advance or picked up at the reception desk immediately to the right of the main entrance doors.

D.B.


2018-02-06.  SEC-seminarium

Aktuell kultursociologisk forskning

Tid: Tisd 6 febr 2018 kl 13.15-16.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Segerstedtrummet (rum ENG 2-1026)

Program

Seminariet anordnas i samarbete mellan Konstvetenskapen, Södertörns högskolan och Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet.

Underlagstexter finns tillgängliga från den 26 januari, rekvireras genom ett mejl till resp. författare.

Alla intresserade är välkomna.

Vägbeskrivning till Segerstedtrummet:

Rumsnumret ENG 2-1026 uttydes Engelska parken, Hus 2, plan 1, rumsnummer 26. För att hitta dit, sikta på Universitetsbiblioteket (Carolina Redeviva, i slutet av Drottninggatan), runda biblioteksbyggnadens nordvästra gavel, promenera västerut genom parken därbakom och håll till höger och fortsätt med kyrkogården på din högra sida. Nu har du inträtt i Campus Engelska parken. Gå in genom den glasade huvudentrén (mellan Hus 3 och Hus 9), ta trappan eller hissen i entréhallen två trappor upp till plan 1. Du har nu inträtt i Hus 2. Gå in mot Sociologiska institutionen och ta korridoren till höger (dvs. inte genom glasdörrarna till vänster) och ungefär tredje dörren är skyltad "Segerstedtrummet". För karta över Campus Engelska parken se http://www.engelskaparken.uu.se/Kvartersskiss/

För mer information, kontakta Marta Edling <marta.edling@sh.se>, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola.


2018-02-08.  Utbildningshistoriska seminariet

Kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid

Christoffer Åhlman, Historia, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 8 febr. 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (obs, inte den vanliga lokalen).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., christoffer.ahlman@hist.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-07–2018-03-09.  Konferenssessioner

Sessions on Sociology of Education
at Sociologidagarna, Lund, 7–9 March 2018

https://mkon.nu/sociologidagarna/

"Sociologidagarna" is the major gathering of Swedish sociologists that takes place every second year. Four sessions will be arranged by the working group Sociology of Education, directed by Mikael Börjesson. The following is a list of papers to be read at these sessions.

Session "Sociology of Education I"
March 7th 13:30 - 15:30. Language: Swedish (Mostly).

Session "Sociology of Education II"
March 8th 08:30 - 10:30. Language: Swedish (mostly)

Session "Sociology of Education III"
March 8th 13:30 - 15:30. Language: Swedish (mostly).

Session "Sociology of Education IV"
March 9th 2018 13:30 - 15:30. Language: English (mostly)


2018-03-14.   SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Aporias of Equality: Politico-Temporal Perspectives on Swedish Educational Politics 1945-2000

Thomas Wedin, doktorand i idéhistoria, Göteborgs universitet

Tid: Onsd. 14 mars 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., tomas.wedin@gu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-21.   SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

"Jag kan mycket, men inte på svenska": Nyanlända gymnasieelevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket

Hassan Sharif, FD, Utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 21 mars 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., hassan.sharif@edu.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-22.  Utbildningshistoriska seminariet

Folkskolan under 1800-talet

David Sjögren ventilerar ett textutkast.

Tid: Torsd. 22 mars 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-22.  Conference

Nordic Fields of Higher Education in International Comparison

Sciences Po, 98 rue de l'Université, Paris, April 12–13, 2018

Organisers: University of Bergen, Uppsala University, the Norwegian University Centre in Paris, and Sciences Po, Paris.
Convenor: Mikael Börjesson

Language: English

The conference deals with the transformations during the last three decades of higher education in the Nordic countries. Presentations and discussions will be based on recent research on organisational aspects and student recruitment patterns, as well as the interplay between the two. Recruitment patterns offer a key to understanding the effects of restructuring in national systems of higher education, as changes in such patterns over time provide us with indicators of changing valorisations of higher education programs, fields and types of study, and institutions. Analysing recruitment patterns also makes it possible to evaluate the function of higher education in relation to the welfare state, evidencing the role it plays in democratic goals related to equity. Results from research in the Nordic countries will be related to recent trends in France and other European countries. The conference contains four keynotes and eight thematic sessions.

Keynote talks
Agnès van Zanten: Comparing and contrasting institutional and market devices influencing students' higher education choices and their effects on inequalities
Stéphanie Mignot-Gérard: TBA.
Ivar Bleiklie: Policy and Organizational Change in Western European Universities
Sharon Rider & Shirin Ahlbäck Öberg: The Decollegialization of the Swedish University

Sessions
Ia Organisational Approaches and the Academic Profession
Ib Fields of Higher Education
IIa Quality in Higher Education
IIb Inequalities in Higher Education
IIIa University Governance
IIIb Inequalities in Higher Education
IVa Financing Higher Education
IVb Elite Higher Education

Session papers

Session Ia. Organisational Approaches and Academic Profession
Chair: Ivar Bleiklie & Ola Agevall
Silje Tellman, Agnete Vabø, William Locke: Academic career trajectories in UK and Norway
Ola Agevall & Gunnar Olofsson: Understanding recent changes in the Swedish academic profession
Teresa Carvalho: Changes in the academic profession and challenges to the sociology of professions
Ingvild Reymert: Changing recruitment criteria – an analysis of quality measures in recruitment processes of academic staff at the University of Oslo between 2000 and 2016

Session Ib. Fields of Higher Education
Chair: (Mikael Börjesson)
Yann Renisio: The social origin of higher education disciplines in France
Mikael Börjesson, Tanja Askvik & Jens Peter Thomsen: Nordic Fields of Higher Education
Johs. Hjellbrekke, Nicoline Frølich & Ingvild Reymert: Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector

Session IIa. Quality in Higher Education
Chair: Agnete Vabø
Sharon Rider: The Concept Quality in Higher Education
Mari Elken, Nicoline Frølich, Peter Maassen, & Bjørn Stensaker: Organizing quality work in higher education institutions
Agnete Vabø, Mari Elken: Disciplinary differences in organising quality work

Session IIb. Inequalities in Higher Education I
Chair: Agnès van Zanten
Paul Lehner & Anne-Claudine Oller: Higher education guidance policies: withdrawal of the State, marketisation and inequalities
Anna Mazenod, Marion Valarcher, Internet as a source of information about higher education for French high school students
Géraldine Farges, Being a teacher's child, a favorable condition to be part of the French higher education elite?

Session IIIa. University Governance
Chair: Tina Hedmo
Jussi Vallimaa: The Nordic Idea of a university
Ivar Bleiklie & Svein Michelsen: Scandinavian model of governance in higher education
Mari Elken & Nicoline Frølich: Higher education policy coordination and convergence in the Nordic region
Session IIIb Inequalities in Higher Education IIChair: Håvard Helland
Thomsen, Bertilsson, Dalberg, Hedman & Helland: Higher education participation in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective
Håvard Helland og Øyvind Wiborg: How do parents’ educational fields affect the choice of educational field?
Tanja Askvik: Differences in the effect of social background on choices of educational field between the ethnic majority and descendants of immigrants from Asia, Africa, South and Latin America

Session IVa. Money and Merits. Financing Higher Education
Chair: Martin Gustavsson
Julian Garritzmann: The Political Economy of Higher Education Finance
Vincent Carpentier: Dynamics of public/private funding and the historical differentiation of higher education systems: the case of the UK, USA and France
Martin Gustavsson: The pre-history of a general system. The early – selective – study support system of the social democratic welfare state, 1939–1964
Sara Lindberg: Scandinavian students at the College of Europe: the formation of a European elite?
Andreas Melldahl: The stratified use of a general system. The distribution of different modes of study financing in Swedish higher education, 1965–2015

Session IVb. Elite Higher Education and Educational Strategies among Elites
Chair: Ida Lidegran
Anne-Catherine Wagner: The internationalization of elite education in France. Merging different angles of analysis in the construction of a research object
Mikael Börjesson, Donald Broady, Brigitte Le Roux, Ida Lidegran, Mikael Palme: Cultural capital in the elite subfield of Swedish higher education
Sara Lindberg: Scandinavian students at the College of Europe: the formation of a European elite?

For more information contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> or André Bryntesson <andre.bryntesson@edu.uu.se>


2018-04-19.  Utbildningshistoriska seminariet

Moralisk reglering i den tidiga arbetarrörelsen 1845–1880

Anne Berg ventilerar ett kapitelutkast

Tid: Torsd. 19 april 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (obs, inte den vanliga lokalen).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag, kapitelmanuset "Moralisk reglering i den tidiga arbetarrörelsen 1845–1880", 24 s., kan en vecka i förväg rekvireras från förf., anne.berg@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2018-04-25.  Utbildningssociologiska seminariet

Det första valet: förskolans expansion, marknadisering och ökade betydelse i familjers utbildningsstrategier

Ventilering av forskningsplan.

Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Håkan Forsberg, Jennifer Waddling & Johannes Westberg

Tid: Onsd. 25 april 2018 kl. 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

För att erhålla ett underlag, kontakta Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.a intresserade är välkomna.


2018-04-26.   SEC discussion seminar

Sociology of culture, current research

Time: Thursday 26 April 2018 at 09.15–12.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:130 (house-wing 12, first floor)

Language: English.

Programme:
Marta Edling: Welcome
Donald Broady: The significance of a name: Sociology of education and culture
Martin Gustavsson & Andreas Melldahl: The artistic field
Ida Lidegran & Donald Broady: Cultural capital among elite students
Mikael Palme: Art education in comparision
Comments by Laura Braden

To participate: contact Marta Edling <marta.edling@sh.se>, professor in Art History, Södertörns högskola


2018-04-26.   SEC seminar

Symbolic Networks: How museum exhibitions signal artists for commemoration

Lecture by Laura Braden, Assistant Professor, the Departments of Arts and Culture Studies and Media and Communication, Erasmus University Rotterdam

Time: Thursday 26 April 2018 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:130 (house-wing 12, first floor)

Language: English.

Draft paper to be discussed: Laura Braden & Thomas Teekens, Symbolic Networks: How museum exhibitions signal artists for commemoration, 34 p. To obtain the paper, contact Marta Edling <marta.edling@sh.se>

All interested are welcome.


2018-05-03.  Utbildningshistoriska seminariet

Staten och den kvinnliga jordbruksundervisningen

Gustav Berry, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 3 maj 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-16.  Högre seminariet i utbildningssociologi

Social Mobility in the Swedish Periphery

Ventilering av Anna Bennich Björkmans avhandlingsplan, s.k. 10%-seminarium.

Tid: Onsd. 16 maj kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Donald Broady

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., anna.bennich-bjorkman@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-18. Disputation

Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610–1680

Ola Winberg försvarar sin doktorsavhandling i historia

Tid: Fred. 18 maj 2018 kl. 10.15
Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala

Opponent: docent Fredrik Thisner, Försvarshögskolan.

Betygsnämnd: docent Gudrun Andersson, Uppsala universitet, prof. Johannes Westberg, Örebro universitet, och prof. Lars Berglund, Uppsala universitet.

Handledare: prof. em. Jan Lindegren och docent Margareta Revera.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-23.  Konferens

En högre utbildning i "världsklass". Discipliner, professioner, institutioner

www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/konferens/

Nationell konferens anordnad av forskningsnätverket Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO), Uppsala universitet.

Tid: onsd. 23 maj 2018 kl. 09.00–17.30, samt efterföljande mingel kl. 17.30–19.00.
Plats: Humanistiska Teatern, Campus Engelska parken, Uppsala

Språk: Svenska.

Ur programmet:
Inledning. Mikael Börjesson och Anna Singer
Tema 1: Universitetet som idé. Sharon Rider, Johan Östling och Anders Burman
Tema 2: Styrning och ledning. Shirin Ahlbäck Öberg, Lars Engwall och Sverker Gustavsson
Tema 3: Professioner. Ylva Hasselberg, Gunnar Olofsson och Stina Bergman Blix
Tema 4: Kreativitet och kvalitet. Li Bennich-Björkman och Mia Phillipson.
Tema 5: Discipliner och institutioner. Mikael Börjesson, Tina Hedmo, Martin Gustavsson och Ola Agevall
Tema 6: Internationalisering. Linda Wedlin, Mikael Börjesson, Lars Engwall och Sharon
Konklusion och diskussion: En högre utbildning i ”världsklass”. Leif Lewin och Torsten Svensson

Anmälan senast 16 maj, följ länk på konferenssidan
www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/konferens/


2018-05-24.  Utbildningshistoriska seminariet

A Comparative History of Education from Below? The Rise of Mass Schooling in the Long Nineteenth Century

Johannes Westberg, Örebro universitet/Uppsala universitet

Tid: Torsd. 24 maj 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-25. Disputation

Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbanor under 1900-talets första hälft

Tobias Dalberg försvarar sin avhandling i utbildningssociologi

Tid: fred. 25 maj 2018 kl. 13.15
Plats: Universitetshuset, sal IX, Uppsala universitet

Opponent: docent Per Wisselgren, Umeå universitet

Betygsnämnd: prof. em. Boel Berner, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet; prof. Alexandra Waluszewski, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet; professor Esbjörn Larsson, EDU, Uppsala universitet

Handledare: prof. Mikael Börjesson, , EDU, Uppsala universitet

Bitr. handledare: prof. em. Donald Broady, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet; docent Martin Gustavsson, Institutionen för ekonomisk historia, Stockholms universitet & SCORE.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-30.  Högre seminariet i utbildningssociologi

Statsvetenskapliga utbildningar. Utbredning, rekrytering och studenters utbildningsstrategier

Ventilering av Astrid Collsiöös avhandlingsplan, s.k. 10%-seminarium.

Tid: Onsd. 30 maj kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Ylva Bergström

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., astrid.collsioo@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2018-06-08. Disputation

Förbrytelser och förvisningar. Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

Germund Larsson försvarar sin avhandling i utbildningssociologi

Tid: Fred. 8 juni 2018 kl. 13.15
Plats: Universitetshuset, sal X

Opponent: prof. Susanna Hedenborg, Malmö universitet.

Betygsnämnd: docent Björn Norlin, Umeå universitet, prof. Johanna Sköld, Linköpings universitet och prof. Mikael Börjesson, Uppsala universitet..

Handledare: prof. Johannes Westberg, Örebro universitet & docent Samuel Edquist,

Alla intresserade är välkomna.


2018-06-13.  Högre seminariet i utbildningssociologi

De moderna språken. Rekrytering och utbud samt gruppers användning av språkstudier i svensk grund- och gymnasieskola

Ventilering av Josefine Krighs avhandlingsmanus, s.k.50%-seminarium.

Tid: Onsd. 13 juni kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Linus Salö, avdelningen Historiska studier, KTH

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., josefine.krigh@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2018-06-14..  Utbildningshistoriska seminariet

Educational Transfer and Local Actors: International Intervention in Spain during the late Franco Period

Mariano Gonzalez Delgado, Universidad de La Laguna, Tenerife, Espania

Tid: Torsd. 14 juni 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Alla intresserade är välkomna.


2018-07-15–2018-07-21

Sessions on Sociology of Education
at the XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, 15–21 July 2018

http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/

The conference is arranged by International Sociology Association (ISA).

The ISA committee RC04, Sociology of Education, is hosting i.a. the following two sessions:


2018-09-12.  Lectures

Two lectures on the internationalisation of higher education

Johanna Waters: "International Higher Education and Student (Im)mobilities"
Maggi Leung: "Rising China in the field of international education: trends, geographies and embodied experiences"

Time: Wednesday, September 12th, at 13.15 -16.00
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet)

Language: English.

Johanna Waters is Reader in Human Geography and Migration Studies, University College London, Honorary Research Associate, School of Geography and the Environment, University of Oxford, and Visiting Fellow, Kellogg College, Oxford.

Maggi Leung is Associate Professor, Department of Human Geography and Spatial Panning, Utrecht University.

Arranged by SEC and The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education (SIHE).

For more information, contact Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se.


2018-09-06. Kursstart

Forskarutbildningskursen

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp)

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-18-kap.htm

Ges vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, på halvfart med start torsd. 6 sept. 2018 kl 13.15-16.30. De följande seminarierna inträffar samma klockslag torsdagarna 13 sept, 20 sept, 27 sept, 4 okt, 11 okt, 18 okt, 1 nov.

Förfrågningar och anmälningar kan mejlas till kursledaren donald.broady@soc.uu.se.


2018-09-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967

Germund Larsson, FD i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 13 sept. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Skriftligt underlag: Germund Larsson, Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967. Kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2018-09-17 – 2018-09-21 Intensive course

Graduate course (forskarutbildningskurs)

Geometric Data Analysis (7,5 ETC Credits hp)

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-18-gda.htm

Time: Monday 17 Sept. – Friday 21 Sept. 2018, i.e. five full days. The first two and a half day introductory, the last days more advanced. Afterwards there will be a period for completion of exam assignments.

Location: Visby, Campus Gotland (This campus is part of Uppsala University but situated on the island Gotland).

Swedish teachers: Mikael Börjesson, director of the course; Donald Broady.

French guest teachers: Brigitte Le Roux; Frédéric Lebaron: Philippe Bonnet

Language: English

This course gives a general introduction to basic mathematics of geometrical data analysis, comprising of, for example, multiple correspondence analysis and Euclidean cluster analysis. The course will also exemplify and discuss how these methods can be applied to studies in Social Sciences and Humanities. The course is offered to researchers, PhD-students and Master students. Also those who have attended our earlier courses on Geometric Data Analysis (GDA) and correspondence analysis are welcome to participate in this one, and especially the latter part. New stuff will probably be offered.

Questions and applications might be directed to Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2018-09-19–2018-09-20

Sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen, Trondheim, 19–20 sept. 2018

https://www.ntnu.no/nordisk-utdanningshistorie-2018/
Frågor besvaras av Nina Volckmar <nina.volckmar@ntnu.no> eller Johannes Westberg <johannes.westberg@oru.se>.

Det blir anledning att fira tjugoårsjubileum. Den första konferensen inträffade i Stockholm 10–12 sept. 1998.


2018-09-24.  Seminarium

Seminarium om social klassificering

Tid: Månd. 24 sept. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:136.

Emil Bertilsson och Ylva Bergström, utbildningssociologer vid Uppsala universitet, presenterar sitt arbete med att skapa en klassificering av sociala grupper utgående från yrkesklassificeringsstandarden SSYK (Standard för Svensk YrkesKlassificering, som tillämpas i bl.a. LISA-registren).

Kontakt: Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> och Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>, från vilka skriftligt underlag kan revireras.


2018-10-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900

Seminarieinledn. Eva Sallstedt, Ekonomisk-historia, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 4 okt. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Underlag: utdrag ur manus till masteruppsats

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2018-10-17.  SEC Seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologiSeminar

Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students

Jérôme Rickmann, , Centre for Higher Education Internationalisation, UCSC Milan

Time Wednesday 17 Oct. 2018 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Laguage: English.

Abstract

There is a common trend for formerly tuition-free countries to introduce tuition fees for international students. This development causes concerns over the future nature of universities in regards to conflicting priorities between growing market-orientation, access to higher education and academic freedom. The general purpose of my research project is to understand how universities adapt as organizations to such a potentially threatening shift in policy. How do they manage potentially competing priorities between academia and business? The focus of my research is the case of Sweden, since tuition fees were introduced within the last ten years (2011/12), which is a long enough period for one to be able to detect profounder changes on an organizational level. The main research questions are: A) What were the consequences of the policy shift for Swedish universities? B) How did the investigated universities adapt over time to the new situation and why? C) What do the key protagonists believe were the effects of those adaptations? The answer to these questions are to be found by conducting case studies of individual Swedish universities, focusing on how the adaptation process materialized since the policy shift. The case studies are based on data received through interviews and further triangulation with other sources such as internal documents.

Everyone who is interested is welcome.


  2018-10-18.  Lecture

Decline of institution and/or Neoliberalism?

François Dubet, prof. emeritus, Centre Émile Durkheim, l'Université de Bordeaux

Time: Thursday Oct. 18th, 2018, at 13.00–15.00
Venue: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Frescativägen 54, vån. 4

François Dubet is a specialist in, i.a., sociology of inequalities and sociology of education.
See https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Chercheurs-et-enseignants-chercheurs/CV/Francois-Dubet

Language: English (maybe a little French)

Contact Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@edu.su.se>


2018-10-24. Public guest lecture and discussion

Materiality of the Texts and Reading Practices

M. Roger Chartier, Collège de France, Paris

Time: Wednesday Oct 24th, 2018, at 14.15-16.30
Place: Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala (Gustavianum is the 17th Centrury building with the spectacular anatomic theatre well visible on the roof, next to the entrance to the cathedral. Street address Akademigatan 3. The Auditorium Minus is the hall on the second floor. )

Language: English

Professor Chartier is since 2007 holding the chair "Écrit et cultures dans l’Europe moderne" (Writings and Cultures in Modern Europe) at Collège de France. He is an historian by training, agrégé in 1969. Since the 1970s he has been a central representative of what was at that time called la nouvelle histoire, i.e. the third generation of the Annales school, emphasising the history of culture, mentalities and representations. His main institutional platform was for many years the Centre de Recherches Historiques at l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, where he has since the 1980s served as Directeur d’Études (research director, to be compared to a full professorship). This centre, directed by M. Chartier 1982–1984, is one of the world’s largest and most well recognised historical research milieus and the main institutional basis for the Annales school, which has exerted a most significant worldwide influence not only within the historical disciplines in a narrow sense but also within many other branches of the humanities and social sciences. For further information on M. Chartier’s CV see https://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/.
            M. Chartier’s own research covers vast domains of social and cultural history – see the remarkable publication list at
https://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/bibliographie.htm – but a centre of gravity has been his works on the social and cultural history of printed publications and of reading during different ages, from the early modern age up until today. His focus of attention has not been books and other publications as such but rather the readers’ responsiveness to the written word, i.e. the transformations of their perception and reception abilities in different historical situations and different social circumstances. Thus, M. Chartier is an eminent historian of the kind that that stands for a decisively sociological orientation.
            For more information on M. Chartier's sojourn contact Donald Broady <donald.broady@soc.uu.se>, who will act as his host during the events organised by the Department of sociology. Other events will be hosted by the Department of Modern Languages.

Everyone who is interested is welcome.

Poster


2018-10-25.  Utbildningshistoriska seminariet

1800-talets utbildningsrevolution

Seminarieinledn. Esbjörn Larsson

Tid: Torsd. 25 okt. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna..


2018-11-05.  Konstsociologiskt seminarium

Consecration processes and artistic careers

Laura E. Braden, Erasmus University, Rotterdam

Time: Monday 5 Nov at 10-12
Place: Room PC 249, Södertörns högskola

Language: English

Laura E. Braden har ägnat sig åt konsakreringsprocesser och konstnärliga karriärer. Hon skrev sin avhandling om vilka faktorer som verkat avgörande för hur konstnärer värderats via museiutställningar, konsthistoriska handböcker och auktionsmarknad i USA från 1900 till 2010. Braden använder kvantitativ metod för studier av arkivdata och hennes forskning och tillvägagångssätt är därmed av stort intresse också för forskare inom humaniora. Till detta seminarium läser vi två artiklar. En ännu opublicerad artikel, Historic networks and commemoration: Connections created through museum exhibition, om "symboliska nätverk" och det man kan kalla "curatoriella strategier" som syftar till konsakrering av konstnärer genom utställningar 1945-1954 vid de tre största holländska museerna, Boijmans, Stedelijk, and Van Abbe museet, och en nyligen publicerad text på samma tema, Networks Created Within Exhibition: The Curators’ Effect on Historical Recognition, om utställningar 1929-1968 på Museum of Modern Art, New York.

För erhållande av textunderlag och anmälan om deltagande i seminariet kontakta Marta Edling, marta.edling@sh.se  


2018-11-07.  Conference session

Current research on the internationalisation of higher education

A session during the event "Global Super Wednesday," Uppsala University
See http://www.uu.se/om-uu/internationalisering/global-super/, where there is a link to register. No costs.

Time: Wednesday, Nov. 7th 2018 at 14.00-18.15
Place: Universitetshuset, sal IV

Language: English

This session arranged by the Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education (SIHE), https://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/

Programme:

14.00 – 14.45 Tuition Fees for International Students: The Swedish Case
André Bryntesson & Mikael Börjesson: Tuition Fees in Sweden: Westernised Student Body, Gatekeeping Scholarships and Questionable Economic Benefits?
Jérôme Rickmann: Open for Business? Case Studies into Organisational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU Students

15:00 - 15:45 Scholarships and Organizations Supporting International Academic Migration
Christin Mays: Have Scholarship, Will Travel: On Funding for Swedish-American Academic Exchange in the Twentieth Century
Mikael Börjesson: Swedish Institute Scholarship Holders. A Study of the Swedish Institute Scholarships

Coffee

16:30 - 17:15 Tuition Fees for International Students: Nordic Perspective
Mette Ginnerskov Dahlberg - EU Integration and the Financial Situation of International Students: The case of Eastern European Master's Students in Denmark.
Anna Medvedeva - Debate about Tuition Fees in Finland: Values vs. Market
Jannecke Wiers-Jenssen: Free Higher Education for International Students in Norway

17:30 - 18:15 Key Note
Jannecke Wiers-Jenssen: International Student Mobility. The Case of Norway


2018-11-12.  Installationsföreläsning

1800-talets utbildningsrevolution

Esbjörn Larsson, nybliven professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet.

Tid: Månd. 12 nov. Enligt programmet den sista av tre installationsföreläsningar som ska ges i följd kl. 13.15 - 14.20.
Plats: Universitetshuset, Lärosal IX.

Alla intresserade är välkomna.


2018-11-14.  SEC Seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Education, markets and school choice

Agnès van Zanten, Professor in Sociologi at l'Observatoire Sociologique du Changement (OSC), Sciences-Po, Paris

Time: Wednesday 14 Nov. 2018 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Laguage: English.

Everyone who is interested is welcome.


2018-11-15 – 2018-11-16 Workshop

Competing in the education space. Educational strategies of resident, mobile and returning dominant social groups in different European national settings and their impact on the transformations of educational systems

Workshop at Uppsala University

Time Tursday 15 Nov. at 10:15 – Friday 16 Nov. 2018 at 13:00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

This workshop brings together specialists from across Europe to discuss methodological approaches in research on how education is being shaped by processes of globalisation, migration and tradition.

Conveners:
Mikael Palme, SEC, Uppsala University
Agnès van Zanten, Observatoire Sociologique du Changement, Sciences-Po, Paris
Claire Maxwell, Department of Sociology, Copenhagen University

For information contact Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>


2018-11-15.  Utbildningshistoriska seminariet

Från AMU till Lernia AB. Arbetsmarknadsutbildningens utveckling i Sverige

Seminarieinledn. Johanna Ringarp

Tid: Torsd. 15 nov. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2018-11-28.  SEC Seminar  

The Entanglement of Racism and Individualism: Historicizing “Race” in Relation to Educational Policy in the mid-20th Century US

Jim Porter, postdoctoral Fellow, Hugo Valentin Centre, Uppsala University

Time Wednesday 28 Nov. 2018 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Laguage: English.

Abstract:
While primarily concerned with developments in the 1950s United States, this analysis begins by reexamining the historiography of IQ and intelligence testing in the first half of the 20th century, indicating as it does so an emergent emphasis on the individualization of “intelligence” in the Stanford/Iowa IQ debates of the 1930s. Given the character and tendency of this trend, I propose a model for understanding these developments: one which situates conceptions of racial and individual "intelligence” as entangled and co-evolving ideologies. With this historiographical model in place I turn to evidence from National Defense Education Act (NDEA) hearings from 1958, and related NDEA-era texts. These documents demonstrate that NDEA reforms attempted to rehabilitate testing as fair and “race”-neutral, and were further structured around the logics of individual “ability.” While NDEA reforms asserted that such individualization of educational opportunity was a scientifically objective, “race”-neutral process, discourse analysis reveals that it was instead profoundly entangled with the logics of “race” and a history — indeed a present — from which it imagined it had cut itself loose.

Everyone who is interested is welcome.


2018-11-29.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Seminarieinledn. Johan Prytz

Tid: Torsd. 29 nov. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2018-12-05.  SEC Seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

From the Political, to the Neoliberal, to an Open Question of Transnational Capital: The Changing Rationale Behind an Elite Boarding School in Switzerland

Karen Lillie. UCL London.

Time Wednesday 5 Dec. 2018 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Laguage: English.

Everyone who is interested is welcome.


2018-12-12. SEC Seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Examining the impact of education as a means for Integration: An Ethnography of Adult Education as the social mechanism for integration in Sweden

Seminar on a PhD plan (a so called 10% manuscript) by Caitlin Mc Evoy

Time Wednesday 12 Dec 2018 at 10.15-12.00 (unusual time)
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:360 (unusual place)

Commentator:  Elisabeth Hultqvist

To receive the manuscript, contact Caitlin Mc Evoy <caitlin.mcevoy@edu.uu.se>

Laguage: English.

Everyone who is interested is welcome.


2018-12-12.  SEC Seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

"A Preschool without Borders." International Preschool Profiles and Families’ Educational Strategies

Seminar on a PhD plan (a so called 10% manuscript) by Jennifer Waddling

Time Wednesday 12 Dec. 2018 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Commentator:  Mikael Börjesson

To receive the manuscript, contact Jennifer Waddling <jenny.waddling@edu.uu.se>

Laguage: English.

Everyone who is interested is welcome..


2018-12-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av David Sjögrens text:

Trapped between parents, regulations and the local school board. Limitations on teachers, power, independence and leverage in the mid-19th century Sweden

samt Anne Bergs text:

Disciplinens politiska funktion. Arbetarföreningarnas sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885

Tid: Torsd. 13 dec. 2018 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2018-12-18.  Högre seminariet i didaktik

A new perspective on Swedish educational history An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975

Ventilering av ett artikelmanus av Johan Prytz.

Tid: Tisd. 18 dec. 2018 kl 15.15–17.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

För att erhålla underlag, kontakta Johan Prytz <johan.prytz@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2018-12-18.   Workshop

University Management and Organisation in the Nordic Countries

Workshop at Uppsala University arranged by the research network HERO (Higher Education as Research Object) and Samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM)

Time: Thusday 22 Nov. 2018 at 13.00–18.00
Venue: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum, Valvgatan 4, Uppsala (Department of Government/Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala University).

Language: English.

Programme

1.00 PM. Welcome and introduction.
1:15 PM. Developments in Sweden – presentation by the organisers
1:35 PM. Decollegialisation in the Swedish Field of Higher Education. Professor Mikael Börjesson, Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala University.
2:15 PM. Developments in Finland. Associate Professor Camilla Kronqvist, Philosophy, Åbo Akademi University.
3:45 PM. Developments in Norway – presentation by Associate Professor Martina Vukosovic, Department of Administration and Organization Theory, University of Bergen.
4:45 PM. Developments in Denmark. Professor Hanne Foss Hansen, Department of Political Science, Copenhagen University.
5:45 PM. Concluding discussion, initiated by Professor Susan Wright, Danish School of Education, Aarhus University.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>


2018-12-19.  SEC-seminarium / Bokseminarium arr. av nätverket HERO

Metodsjukan. Standardiserad vetenskap i utbildning och forskning. Exemplet lärarutbildning

Michael Gustavsson, professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle

Tid: Onsd. 19 dec. kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Presentation av en kommande bok av Michael Gustavsson.

Kommentator: Donald Broady

För underlag, kontakta Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>

Arr: Nätverket Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO), Uppsala universitet.

Alla intresserade är välkomna.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-18.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2018-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive