This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-16.htm

p>

Events, seminars and conferences 2016

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2016.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2016-01-20 kl 13.15.  Undervisning i moderna språk under 1800-talet. Slutseminarium, Peter Bernhardsson.
2016-01-27 at 9.15.  Symposium in honor of prof. Jane Humphries. Language: English.
2016-01-27 at 15.15 or thereafter.   History from Below: Aspiration, Education and the Early Industrial Working Class. Lecture by Jane Humphries. Language: English.
2016-01-28 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet.  How to study stability and change in education by bibliometrics – the case of mathematics textbooks in Sweden 1900-2015. Johan Prytz.
2016-02-18 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet.  The Rockefeller Foundations and the Social Sciences in Sweden, 1920s and 1930sVentilering av manus. Christin Mays.
2016-03-02 kl 13.15.  Gymnasisters sätt att se på social tillit. Carina Gunnarsson.
2016-03-10 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet.  Majority languages and Sámi as languages of instruction. Otso Kortekangas.
2016-03-10 - 2016-03-11.  Utbildningssociologiska sessioner under Sociologidagarna, Uppsala
2016-03-11 at 13.30.  Open lecture, Academic work. A tale of essential tension between research and teaching. Pierre-Michel Menger. Language: English.
2016-03-16 kl 13.15.  Utbildningssociologiska synteser IV: Tillgångar i det sociala rummet. Donald Broady & Mikael Börjesson.
2016-03-18 kl 10.15.  Disputation. Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930. Madeleine Michaëlsson.
2016-03-23 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsplan. Skolbarn med diagnoser, 1990-2016. Emma Laurin.
2016-04-07 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet.  Flickors värntjänstutbildning: en studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär under det totala krigets tidsålder. Esbjörn Larsson.
016-04-14 kl 13.00.  Kulturens fält och kulturella praktiker. Mikael Börjesson, Marta Edling, Ida Lidegran, Erik Nylander, Annika Öhrner. Kungl. Biblioteket, Stockholm.
2016-04-27 at 13.15.  The University as Idea and as Social Institution. Sharon Rider. Language: English.
2016-04-28 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet.  Child Labour and Elementary Schooling in Sweden, 1870–1910. Madeleine Michaëlsson.
2016-05-10 - 2016-05-13.  Conference Presumed Autonomy: Literature and the Arts in Theory and Practice. Stockholm. Language: English.
2016-05-18 kl 13.15.  Den delade skolan - segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Anders Trumberg.
2016-05-25 kl 13.15.  Afrika i Sverige. Etableringen av Nordiska Afrikainstitutet. Sofia Lindgren.
2016-06-01 at 13.15.  Educational spaces. Ida Lidegran, Mikael Börjesson, Tobias Dalberg, Håkan Forsberg, Mikael Palme. Language: English.
2016-06-08 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsmanus Förbrytelser och förvisningar: Läroverken som disciplinär institution, 1905–1952. Germund Larsson.
2016-06-07 - 2016-06-08.  Rising Inequalities and the Return of the Elites . NOS-HS workshop. Language: English.
2016-06-08 - 2016-06-10.  Research methods for the study of elites and fields of power. International workshop on research methods for the study of elites and fields of power. Language: English.
2016-06-09 kl 13.15.   Utbildningshistoriska seminariet. The Capitalist State and the Financing of Popular Education: Civil Society and Governance in Sweden, 1870–1991. Anne Berg & Samuel Edquist.
016-06-22 at 13.15.  Addressing the horizontal Europeanization process through the ERASMUS experience. Leandro Aramburu. Language: English.
2016-06-22 at 14.15.  Defence of master thesis. Dinah Ani-Asamoah Marbuah. Language: English
2016-06-22 kl 15.15.  Uppsatsventileringsseminarium. Josef Dahlberg & Nina Gustafsson.
2016-09-08 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Ventilering av avhandlingsplan Lanthushållningens genus, kunskapshistoria och agrara kvinnlighet, ca 1900-1965. Gustav Berry.
2016-09-12 - 2016-09-16. Intensive  Graduate Course Geometric Data Analysis. Mikael Börjesson, Brigitte Le Roux, Philippe Bonnet et al. Language: English.
2016-09-27 at 13.15.  Classes préparatoires : a dominant youth at work. Muriel Darmon. Language: English
2016-09-27 at 15.15.  On the scientific illegitimacy of social sciences: an empirical study on the French academic field. Yann Renisio. Language: English.
2016-09-28 - 2016-09-29.  Conference Nordic Fields of Higher Education—Organisation, Expansion and Recruitment. Language: English.
2016-09-29 at 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Skolan, det klassiska arvet och slutet för trivium. Stefan Rimm.
2016-10-05 kl 13.15.  Internationella studenter i Sverige före och efter studieavgifternas införande 2011. André Bryntesson.
2016-10-07 kl 14.15.  Disputation. I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800-1880. Peter Bernhardsson.
2016-10-20 at 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna. Magnus Grahn.
2016-11-03 at 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Svenska kyrkans vitboksprojekt: en sammanfattning av den vetenskapliga antologin. David Sjögren.
2016-11-23 at 13.15.  Playing with power. An ethnographic exploration of habitus formation in Swedish elite schools. Max Persson. Language: English.
2016-09-24 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. New math for big education – a vision never came true: An explanation of the failures of new math in Sweden. Johan Prytz.
2016-10-26 at 13.15.  Analysing School Competition on the Market of Upper Secondary Education in Stockholm. Håkan Forsberg. Language: English.
2016-12-07 kl 13.15.  Medieanvändning och mediesmak hos utbildningsresenärer och stabila grupper. Mira Öhlin.
2016-12-14 kl 13.15.  Finansiering av regional kultur, med länsteatrarna som exempel. Martin Gustavsson & Andreas Melldahl.
2016-12-15 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Tolfterna – ett bildningsprojekt för kvinnors fullständiga medborgarskap. Johanna Ringarp & Karin Karlsson.


Allmän info

Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> och Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> samordnar under vårterminen 2016 det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-16.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


2016-01-20. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Undervisning i moderna språk under 1800-talet

Ventilering av Peter Bernhardssons avhandlingsmanus, slutseminarium.

Tid: Onsd. 20 jan. 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Fredrik Tisner, F.D. historia, lektor vid Försvarshögskolan.

Alla intresserade är välkomna


2016-01-27. Symposium

Symposium in honor of prof. Jane Humphries

Time: Wednesday 27 January 2016 at 09.15-12.00

Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:128

Language: English

Jane Humphries, Professor of Economic History at University of Oxford, will on 29 January 2016 be awarded the degree Doctor honoris causa at Uppsala University. For more information on her work see https://www.asc.ox.ac.uk/person/29.

During the symposium there will be short presentations of research undertaken within SEC (Sociology of Education and Culture) and SHED (Uppsala Studies of History and Education) at Uppsala University. Presenters will be Anne Berg, Peter Bernhardsson, Mikael Börjesson, Jonas Lindström, Johannes Westberg, Samuel Edquist, and Esbjörn Larsson. Concluding comments by prof. Humphries.

Programme

09.15–ca. 09.20. Introduction. Anne Berg

09.20-09.40. Teaching as a family business in 19th century Stockholm. Peter Bernhardsson

09.40-10.00. Social Maps over the Swedish Educational Landscape. Mikael Börjesson

10.00-10.20. Copper and cows: Labouring families and the Swedish mining industry in the late seventeenth century. Jonas Lindström

10.20-10.40. Coffee-break: (coffee is served outside the hall).

10.40-11.00. Multiplying the origins of mass schooling: an analysis of the preconditions common to schooling and the school building process in Sweden, 1840-1900. Johannes Westberg

11.00-11.20. The Capitalist State and the Financing of Popular Education. Anne Berg & Samuel Edquist

11.20-11.40. Boys and Girls in the Service of Total War: Defense Service Training in Swedish Schools during WWII. Esbjörn Larsson

11.40-12.00 Discussion and concluding comments by prof. Jane Humphries

Everyone who is interested is wellcome.


2016-01-27. Public lecture

History from Below: Aspiration, Education and the Early Industrial Working Class

Time: Wednesday 27 January 2016, sometimes between 15.15 and 17.00 (several lectures will be given by the new doctores honoris causa)

Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, Bertil Hammer-salen (in the basement)

Language: English

Jane Humphries, Professor of Economic History at University of Oxford, will on 29 January 2016 be awarded the degree Doctor honoris causa at Uppsala University. For more information on her work see https://www.asc.ox.ac.uk/person/29.

Everyone who is interested is wellcome.


2016-01-28. Utbildningshistoriska seminariet

How to study stability and change in education by bibliometrics – the case of mathematics textbooks in Sweden 1900-2015

Ventilering av text av Johan Prytz

Tid: Torsd 28 jan. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-02-18. Utbildningshistoriska seminariet

The Rockefeller Foundations and the Social Sciences in Sweden, 1920s and 1930s

Ventilering av text av Christin Mays.

Tid: Torsd 18 febr. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &

Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-03-02. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Gymnasisters sätt att se på social tillit

Carina Gunnarsson, statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet

Tid: Onsd. 2 mars 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna


2016-03-10. Utbildningshistoriska seminariet

Majority languages and Sámi as languages of instruction

Ventilering av avhandlingskapitel av Otso Kortekangas, Stockholms universitet

Tid: Torsd 10 mars 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &

Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-03-10—2016-03-11. Konferenssessioner

Utbildningssociologiska sessioner under Sociologidagarna, 10–12 mars 2016, Uppsala

Koordineras av Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Lokaler i Campus Engelska parken.

Språket är om om annat anges svenska (även om bidragens titlar råkar vara formulerade på engelska)

Torsdag 10 mars, kl. 13:00-15:00, ENG/7-0015.

Utbildningssociologi, session 1: Gymnasieskolan: fält, marknad och internationalisering

Ordförande: Mikael Börjesson. Kommentator: Ola Agevall.

Håkan Forsberg: Social field and market – upper secondary education and the emerging educational market in the Stockholm region

Ida Lidegran: At the Apex of Educational Capital – The Space of Secondary Education in the University Town of Uppsala

Mikael Palme, Josef Dahlberg: IB schools – the definition of symbolic capital at stake

Torsdag 10 mars, kl. 16:45-18:00, Eng/7-0042

Semi-Plenum A3: Utbildningssociologi, paneldebatt: Svenska elitutbildningar

Ordförande: Mikael Börjesson. Medverkande: Mikael Holmqvist, Ida Lidegran, Mikael Palme.

Fredag 11 mars, kl. 09:00-10:45, ENG/7-0015

Utbildningssociologi, session 2: Utbildningens innehåll, mål och betydelse

Ordförande: Mikael Börjesson. Kommentator: Ida Lidegran.

Magnus Persson: Solida och bräckliga utbildningskontrakt – Utbildningsförlopp på en ämneslärarutbildning

Majsa Allelin: Mål eller medel? Om utbildningens roll och syfte ur ett policy- och elevperspektiv

Erik Nylander, Charlotte Fridolfsson, Henrik Nordvall: Den nya folkhögskolegruppen i Riksdagen: Folkhögskolan som samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter

Fredag 11 mars, kl. 11:15-12:30, ENG 6-0022

Utbildningssociologi, semiplenarsession: La production des élites: espaces et marchés du baccalauréat international

Ordförande: Donald Broady. Medverkande: Leonora Dugonjic-Rodwin och Mikael Palme.

Språk: franska.

Fredag 11 mars, kl. 15:00-16:45, ENG/7-0015

Utbildningssociologi, session 3: Den högre utbildningen och den akademiska professionen

Ordförande: Mikael Palme. Kommentator: Donald Broady.

Gunnar Olofsson & Ola Agevall: The Legacy of the 1990s for the Swedish Academic profession

Mikael Börjesson, Tobias Dalberg, Emil Bertilsson: Det svenska högskolefältet. Struktur och förändringar, 1977 till 2009

Tobias Dalberg, Emil Bertilsson: Changes in access to higher education in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective

Om konferensen Sociologidagarna2016 se http://sociologidagarna2016.se/


2016-03-11. Open lecture

Academic work. A tale of essential tension between research and teaching

Pierre-Michel Menger, Chaire de Sociologie du Travail Créateur, Collège de France

Time: Thursday March 11th 2016 at 13.30-14.45

Place: Ihresalen, House 21, Campus Engelska parken, Uppsala

Language: English

This is an open lecture. Everyone who is interested is welcome. It also functions as a keynote talk within the conference Sociologidagarna2016, see http://sociologidagarna2016.se/

For information in English on M. Menger see

http://www.college-de-france.fr/site/en-pierre-michel-menger/

M. Menger's visit to Uppsala is arranged within the exchange agreement between Collège de France and Uppsala University. M. Menger is invited primarily by The European Research Council Starting Grant project "Coordination by Evaluations and Valuations: Market Logic Inside and Outside the Economy" (CONVALUATION) at the Department of Sociology; the research unit Sociology of Education and Culture (SEC); and the research domain Economic Geography at the Department of Social and Economic Geography. For more information contact Patrik Aspers <patrik.aspers@soc.uu.se> or Donald Broady <donald.broady@soc.uu.se>.


2016-03-16. SEC-seminarium

Utbildningssociologiska synteser IV: Tillgångar i det sociala rummet.

Donald Broady & Mikael Börjesson om ett försök att konstruera ett rum på basis av data om tillgångar som innehades av medborgare vilkas barn gick ut den svenska grundskolan år 1997.

Tid: Onsd. 16 mars 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.


2016-03-18. Disputation

Madeleine Michaëlsson försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi

Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

Tid: Fred. 18 mars 2016 kl 10.15

Plats: Uppsala universitet, campus Blåsenhus, Betty Pettersson-salen

Opponent: Seniorprofessor Lars Petterson, Högskolan Dalarna.

Betygsnämnd: Professor Christian Lundahl, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Docent Anna Larsson, Umeå universitet, Institutionen för ide- och samhällsstudier; Docent Ylva Bergström, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Huvudhandledare: Johannes Westberg. Biträdande handledare: Samuel Edquist, Donald Broady.


2016-03-23. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Skolbarn med diagnoser, 1990-2016

Ventilering av Emma Laurins avhandlingsplan (s.k. 10 procent-seminarium)

Tid: Onsd. 23 mars 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Donald Broady, Sociologiska inst., Uppsala universitet

För att erhålla texten, mejla en begäran till Emma Laurin <emma.laurin@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2016-04-07. Utbildningshistoriska seminariet

Flickors värntjänstutbildning: en studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär under det totala krigets tidsålder

Ventilering av ett utkast av Esbjörn Larsson

Tid: Torsd 7 april 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &

Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-04-14. SEC-seminarium

Kulturens fält och kulturella praktiker

Kultursociologiskt seminarium med forskare vid Linköpings universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet

Tid: Torsd. 14 april kl. 13.00-16.30. OBS! Ytterkläder och väskor måste lämnas i garderoben, kom i god tid!

Plats: Hörsalen, Kungl. Biblioteket, Stockholm

Program

13.00 Marta Edling och Annika Öhrner, Södertörns högskola, Introduktion

13.15–13.45 Mikael Börjesson, Ida Lidegran, Uppsala universitet, Cultural Capital in the Elite Subfield of Swedish Higher Education. Presentation av nyss publicerad artikel i Poetics av Mikael Börjesson, Donald Broady, Ida Lidegran, Mikael Palme och Brigitte Le Roux om tjugo elitutbildningar i den svenska högskolan, bl. a fri konst och bildlärareutbildningen på Konstfack och skådespelarutbildningen. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304422X16000152

13. 45–14.15 Erik Nylander, Linköpings universitet, Så vad ska du bli då? Karriärer och värdekonflikter vid folkhögskolornas estetiska program. Presentation av ett planerat forskningsprojekt om estetiska utbildningar i skrivande och musik.

14.15–14.45 Marta Edling, Södertörns högskola, Århundradets bluff. Om känslors sociologiska betydelse och Olle Baertlings måleri. Presentation av tankar från pågående forskning om det svenska konstlivet 1945-1965.

14.45–15.00 Paus

15.00–15. 30 Annika Öhrner, Södertörns högskola, Konsten, Staden, Invånarna, ett samverkansprojekt mellan Södertörns högskola och Huddinge och Botkyrka kommuner, och diskuterar några av de kritiska frågeställningar som projektet genererade.

15.30–16.00 Mikael Börjesson, Uppsala universitet, Rummet av kulturvanor i Sverige 2014. Presentation av en ny rapport framställd för Myndigheten för kulturanalys. http://www.kulturanalys.se/aktuellt/forskarrapport-rummet-av-kulturvanor-publicerad/

16.00–16.30 Frågor och avslutande diskussion.

Alla intresserade är välkomna.


2016-04-27. SEC seminar

The University as Idea and as Social Institution

Sharon Rider, professor at Department of Philosophy, Logic and Metaphysics, Uppsala University

Time Wednesday 27 April 2016 kl 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Language: English.

Everyone wo is interested is wellcome.


2016-04-28. Utbildningshistoriska seminariet

Child Labour and Elementary Schooling in Sweden, 1870–1910

Madeleine Michaëlsson

Tid: Torsd 28 april 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &

Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-05-10–2016-05-13.  Conference

Presumed Autonomy: Literature and the Arts in Theory and Practice

Time: Tuesday 10 May - Friday 13 May 2016
Place: Stockholm University, the Aula Magna building

See http://presumedautonomy.se/


2016-05-18 .Högre seminariet i utbildningssociologi

Den delade skolan - segregationsprocesser i det svenska skolsystemet

Anders Trumberg, Centrum för urbana och regionala studier (CUReS), Örebro universitet

Tid: Onsd. 18 maj 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Seminariet utgår delvis från Anders Trumbergs avhandling i kulturgeografi, Den delade skolan: segregationsprocesser i det svenska skolsystemet, 2011 (tillgänglig på http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:396257/FULLTEXT01.pdf) samt preliminära resultat från ett nyare forskningsprojekt.

Alla intresserade är välkomna


2016-05-25. Högre seminariet i utbildningssociologi

Afrika i Sverige. Etableringen av Nordiska Afrikainstitutet

S.k. 50 procent-seminarium. Ventilering av Sofia Lindgrens avhandlingsmanus Afrika i Sverige. Områdesstudier på svenska. Etableringen av Nordiska Afrikainstitutet.

Tid: Onsd. 25 maj 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Nikolas Glover, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet..

Manuset kan erhållas från författaren, sofia.lindgren@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna


2016-06-01. SEC seminar

Educational spaces

Ida Lidegran, Mikael Börjesson, Tobias Dalberg, Håkan Forsberg, Mikael Palme

SEC, Uppsala University

Time: Wednesday 1 June 2016 at 13.15-15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 11:130 (Housewing 11, floor 1, room 130).

Language: English.

Papers to be discussed:

To receive the papers, contact the authors ida.lidegran@edu.uu.se, mikael.borjesson@edu.uu.se, tobias.dalberg@edu.uu.se, and hakan.forsberg@edu.uu.se or mikael.palme@edu.uu.se.

Everyone who is interested is welcome.


2016-06-07—2016-06-08. NOS-HS workshop

Rising Inequalities and the Return of the Elites

Time: Monday 7 June -Friday 8 June 2016
Location: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus

Paper presentations

For more information contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2016-06-08 .Högre seminariet i utbildningssociologi

Förbrytelser och förvisningar: Läroverken som disciplinär institution, 1905–1952

Ventilering av Germunds Larssons avhandlingsmanus

Tid: Onsd. 8 juni 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:130 (Hus 11, våning 1, rum 130).

Kommentator: FD Lars Garpenhag, Uppsala/San Francisco

Manuset kan erhållas från författaren, germund.larsson@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2016-06-08 —2016-06-10 International workshop

Research methods for the study of elites and fields of power. International workshop on research methods for the study of elites and fields of power

Time: Wednesday 8 June -Friday 10 June 2016
Location: : Uppsala universitet, Campus Blåsenhus

Organizing committee: Mikael Palme, SEC, Uppsala University; François Denord, CESSP (CNRS-EHESS-Paris I Sorbonne); Ciaran O’Neill, Trinity College, Dublin; Bertrand Réau, CESSP (CNRS-EHESS-Paris I Sorbonne); Anne-Catherine Wagner, CESSP (CNRS-EHESS-Paris I Sorbonne); Sylvain Laurens, CESSP (CNRS-EHESS-Paris I Sorbonne)

Paper presentations

For mer information contact Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>


2016-06-09. Utbildningshistoriska seminariet

The Capitalist State and the Financing of Popular Education: Civil Society and Governance in Sweden, 1870–1991

Ventilering av boksynopsis av Anne Berg & Samuel Edquist

Tid: Torsd 9 juni 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137).

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &

Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-06-22. Högre seminariet i utbildningssociologi

Addressing the horizontal Europeanization process through the ERASMUS experience

Leandro Aramburu

Time: Wednesday 22 June 2016 at 13.15-14.15
Location: : Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, close to the coffee room).

Language: English.

To receive the text, contact leandroaramburu@gmail.com

Everyone who is interested is wellcome.


2016-06-22. Defence of master thesis

Defence of master thesis in sociology of education

Time: Wednesday 22 June 2016 at 14.15-15.00

Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, close to the coffee room)

Language: English.

The thesis is Dinah Ani-Asamoah Marbuah, Influence of Parental Income and Educational Attainment on Children’s Educational Attainment: Case of Ghana.

Examinator and commentator: Andreas Melldahl.

To receive the text, contact Dinah.Ani-Asamoahmarbuah.9125@student.uu.se

Everyone who is interested is wellcome.


2016-06-22. Uppsatsventileringsseminarium

Ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi

Tid: Onsd. 22 juni 2016 kl 15.15-17.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av två masteruppsatser:

Josef Dahlberg, Kosmopolitism i klassen. Föreställningar och praktiker på en internationell skola i Stockholm.

Nina Gustafsson, “The English you speak is the English that shows who you are.” A sociological study of the preference for English as the medium of instruction in South Africa.

Handledare i båda fallen är Mikael Palme.

Examinator Donald Broady.

För att erhålla uppsatserna, mejla till josef.dahlberg.4253@student.uu.se resp. niina_890703@hotmail.com

Alla intresserade är välkomna.


2016-09-08. Utbildningshistoriska seminariet

Lanthushållningens genus, kunskapshistoria och agrara kvinnlighet, ca 1900-1965

Ventilering av avhandlingsplan

Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi

Tid: Torsd 8 sept. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Underlag rekvireras från gustav.berry@gmail.com

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
& Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-09-12 ff. Graduate Course

Geometric Data Analysis

Graduate course (forskarutbildningskurs), Sept.–Oct. 2016
Intensive lectures and workshops during the week Monady 12–Friday 16 Sept
Arranged by SEC (Sociology of Education and Culture), Uppsala University

Course info ( www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-16-gda.htm )

Language: English.

Coordinators Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> and Tobias Dalberg <tobias.dalberg@edu.uu.se>. To be contacted for more info.

Invited guest teachers:
Brigitte Le Roux, CEVIPOF/CNRS (Centre de recherches politiques de Sciences Po), and Université René Descartes, Paris — Web site
Philippe Bonnet, Université René Descartes, Paris
Mireille Gettler Summa, CEREMADE (CEntre de REcherche en MAthématiques de la DEcision), CNRS, Université Paris-Dauphine — Web site


2016-09-27. SEC seminar

Classes préparatoires: a dominant youth at work

Muriel Darmon, Directrice de recherche au CNR, Centre européen de sociologie et de science politique, École des hautes études en sciences sociales, Paris

Time: Tuesday 27 Sept. 2016 at 13.15-15.00
Location: : Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 11:130 (House wing 11, floor 1, room 130).

Language: English.

Everyone who is interested is wellcome.


2016-09-27. SEC seminar

On the scientific illegitimacy of social sciences: an empirical study on the French academic field

Yann Renisio, École des hautes études en sciences sociales, Centre Maurice Halbwachs, Paris

Time: Tuesday 27 Sept. 2016 at 15.15-17.00
Location: : Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 11:130 (House wing 11, floor 1, room 130).

Language: English.

Everyone who is interested is wellcome.


2016-09-28 —2016-09-29. SEC Conference

Conference Nordic Fields of Higher Education
– Organisation, Expansion and Recruitment

Time: Wednesday 28 Sept 2016 at 09.15 - Thursday 29 Sept. 2016 at 16.00
Location: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus

Conference web site: http://konferens.edu.uu.se/nfhe2016-en/ 

Language: English.

Programme

Wednesday 28 Sept.
09.15 Registration
10.00 Introduction
10.15 Project presentation: Nordic Fields of Higher Education
11.00 Agnés van Zanten: "Inequalities of Access to Higher Education in France: the Effects of the Transition Practises of Secondary School"
13.15-16.45 Paper sessions
17.00 Donald Broady: "The Geometric Turn. On the Field Concept as a Sociological Tool"

Thursday 29 Sept.
09.15 Sharon Rider: "Vulnerable Rationality: The State of Higher Education in the Age of Managerialism"
10.30-14.45 Paper sessions
15.15 Panel discussion

For more info contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2016-09-29. Utbildningshistoriska seminariet

Skolan, det klassiska arvet och slutet för trivium

Stefan Rimm, som undervisar i retorik vid Örebro universitet och forskar om retorik och utbildningshistoria.

Tid: Torsd 29 sept. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Underlag rekvireras från stefan.rimm@oru.se

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
& Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-10-05. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Internationella studenter i Sverige före och efter studieavgifternas införande 2011

André Bryntesson

Tid: Onsd. 5 okt. kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.


2016-10-07. Disputation

Peter Bernhardsson förvarar sin avhandling i utbildningssociologi

I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800-1880

Tid: Fred. 7 okt. 2016 kl 14.15.
Plats: Museum Gustavianum, Auditorium minus, gatuadress Akademigatan 3, Uppsala (mellan Domkyrkan och Universitetshuset).

Fakultetsopponent: Professor Eva Helen Ulvros, Lunds universitet

Huvudhandledare: Esbjörn Larsson, Uppsala universitet.

Bitr. handledare: Anne Berg & Donald Broady, Uppsala universitet.

Betygsnämnd: Docent Ylva Bergström, Uppsala universitet, Daniel Lindmark, Umeå universitet & Erik Lindberg, Uppsala universitet. 


2016-10-20. Utbildningshistoriska seminariet

Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna

Magnus Grahn.

Tid: Torsd 20 okt. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
& Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-10-26. SEC seminar

Analysing School Competition on the Market of Upper Secondary Education in Stockholm using Bourdieu’s concepts of Field and Strategy

Håkan Forsberg

Time: Wednesday 26 Oct. 2016 at 13.15-14.15
Location: : Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, close to the coffee room).

Language: English.

To receive the text to be discussed, contact hakan.forsberg@edu.uu.se

Everyone who is interested is wellcome.


2016-11-03. Utbildningshistoriska seminariet

Svenska kyrkans vitboksprojekt: en sammanfattning av den vetenskapliga antologin

Ventilering av en text av David Sjögren..

Tid: Torsd 3 nov. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
& Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-11-23 SEC-seminarium

Playing with power. An ethnographic exploration of habitus formation in Swedish elite schools

Max Persson, Department of Sociology, Stockholms University

Time: Wednesday 23 Nov. 2016 at 13.15-15.00
Location: : Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, close to the coffee room).

Language: English

Presentation and discussion of Max Persson's Master thesis in Sociologi, Stockholms University.

To receive the thesis contact the author at max.pno@gmail.com or download it from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-133928

Everyone who is interested is welcome.


2016-11-24. Utbildningshistoriska seminariet

New math for big education – a vision never came true: An explanation of the failures of new math in Sweden

Johan Prytz, Uppsala universitet

Tid: Torsd 24 nov. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Johan Prytz ventilerar en text från projektet "Skolmatematikens utveckling och reformer av det svenska skolsystemet under 1900-talet. En komparativ historisk studie av förändringar av innehåll, metoder och institutionella förutsättningar".

Underlag rekvireras från johan.prytz@edu.uu.se

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
& Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2016-12-07. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Medieanvändning och mediesmak hos utbildningsresenärer och stabila grupper

Mira Öhlin

Tid: Onsd. 7 dec 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

S.k. 50 procent-seminarium. Ventilering av Mira Öhlins avhandlingsmanus med den nämnda titeln.

Kommentator: Stina Bengtsson, docent och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

Manuset kan erhållas från författaren, mira.ohlin@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2016-12-14 SEC-seminarium

Finansiering av regional kultur, med länsteatrarna som exempel

Martin Gustavsson och Andreas Melldahl

Tid: Onsd. 14 dec 2016 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Martin Gustavsson och Andreas Melldahl presenterar en alldeles färsk studie av finansieringen av regional kultur, med exemplet länsteatrarna under perioden 1980-2015.

Alla intresserade är välkomna


2016-12-15. Utbildningshistoriska seminariet

Tolfterna – ett bildningsprojekt för kvinnors fullständiga medborgarskap

Ventilering av text av Johanna Ringarp & Karin Karlsson

Tid: Torsd 15 dec. 2016 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Underlag rekvireras från johanna.ringarp@edu.uu.se

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
& Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Campus Blåsenhus är en tämligen ny high tech-byggnad med mycket glas på fasaden och med Botan och Slottet som närmsta grannar.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-16.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2016-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive