This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.



URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-02.htm

Events, seminars and conferences 2015

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2015.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2015-01-08 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Ventilering av text av Johan Prytz.
2015-01-13 kl 11.30.  Seminarium Sociala strukturer i utbildningssystemet . Arr. Arena Idé. Plats: Arenagruppens lokaler, Sveav. 61, Stockholm.
2015-01-27 kl 13.15.  Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur, forskarutbildningskurs, start 27 jan, slut 18 juni 2015.
2015-02-04 kl 13.15.  Utbildningssociologiska synteser I: Vad är utbildningssociologi? Om sociala gruppers användning av utbildning. Donald Broady & Mikael Börjesson.
2015-02-05 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige, 1900-1975 . Orsi Husz & Håkan Forsell,
2015-02-06 kl 10.15.  Disputation. Andreas Melldahl försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet.
2015-02-11 kl 10.15-12.00.  Avhandlingsmanusventilering. Hassan Sharif och Tobias Dalberg.
2015-02-11 kl 13.15.  Hållbar utveckling. Ida Lidegran m.fl.
2015-03-04 kl 13.15. Den ekonomiska eliten i Oslo. Helen Aarseth.
2015-03-05 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: I praktiken. Anne Berg.
2015-03-18 kl 13.15. Internationella studenter. Emma Laurin.
2015-03-19 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Skolhus, skolskjutsar och måltider. Praktiska göromål i den kommunala skolan 1950–1970-talet. Johanna Ringarp.
2015-03-25 kl 13.15.  Utbildningssociologiska synteser II: Högskolefältet, lärarutbildningar, lärarkårer. Donald Broady & Mikael Börjesson.
2015-04-09 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Ett vapen att riva det borgerliga horhuset: Maoism, nationen och nationent. Samuel Edquist.
2015-04-15 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsmanus. Tobias Dalberg.
2015-04-16 kl 14.00.  Symposium Quantitative approaches to art history, with Béatrice Joyeux-Prunel, Södertörns högskola.
2015-04-22 kl 10.15.  Ventilering av avhandlingsmanus. Hassan Sharif.
2015-04-22 kl 13.15.  Reformteknokraterna. Per Lundin & Niklas Stenlås.
2015-04-23 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Afrikainstitutets framväxt. Sofia Lindgren.
2015-05-06 kl 13.15.  Globaliseringen och den svenska gymnasieskolan. Mikael Palme m.fl.
2015-05-07 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Ventilering av text av Matts Dahlkwist.
2015-05-13 kl 13.15. Diversity (in) Education: Narratives, Approaches and Research Challenges. Viola B. Georgi. Language: English.
2015-05-13 kl 14.15. The dropout phenomenon at the University of Buenos Aires. Andrés Santos Sharpe. Language: English.
2015-05-19 - 2015-05-21. PhD intensive course Elite Education and Educational Strategies of Elite Families. Agnès van Zanten, Magne Flemmen, Claire Maxwell et al. Language: English.
2015-05-20 kl 13.15.  Excellence, Privilege and Power in Elite Education. Agnès van Zanten. Language: English.
2015-05-21 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Att utmana det etablerade. Det svenska utbildningssystemets framväxt i ett lokalt perspektiv, ca 1830-1850. Ingrid Nordqvist.
2015-05-27 kl 13.15.  I utkanten av den normala studietaktens domäner. Carina Carlhed.
2015-06-03 kl 13.15.  Folkskolans finansiering: gods- och bruksskolor. Madeleine Michaëlsson.
2015-06-11.  Workshop Thick Construction: Engaging Bourdieu's Theories in Research Practice and lecture Dispossession, Dishonor and the Neoliberal State. Loïc Wacquant. Language: English.
2015-06-11 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Enhetsskolan, AV och kommunen. Stina Hallsén.
2015-06-17 kl 13.15.  Utbildningssociologiska synteser III: Gymnasieskolan och grundskolan. Donald Broady & Mikael Börjesson.
2015-08-20 -- 2015-08-21. Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala.
2015-09-09 kl 13.15. Djursholm - Sveriges ledarsamhälle. Mikael Holmqvist.
2015-09-10 kl 13.15. Utbildningens värde – framtidsvisioner i flickornas uppsatser. Majid Asgari.
2015-09-16 kl 13.15. Ett kritiskt projekt – Häften för Kritiska Studier och uppgörelsen med positivismen. Alexander Ekelund.
2015-09-16 kl 18.00. Internatskolorna: Att fostra en elit. Släpp av Petter Sandgrens bok, NKs bokhandel, Stockholm.
2015-09-23 at 13.15. Cultural Capital in the Elite Segment of Swedish Higher Education. Mikael Börjesson et al. Language: English.
2015-09-30 kl 10.15. 'Inte på riktigt, men viktigt för oss'. Nyanlända irakiska ungdomar i den svenska gymnasieskolan. Ventilering av Hassan Sharifs avhandlingsmanus.
2015-10-01 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet: The moral economy of school districts. Johannes Westberg.
2015-10-22 kl 13.15. Formandet av demokrater under kapitalets tidsålder. Anne Berg.
2015-10-28 at 13.15. Access to higher education in UK and in Sweden. Paul Wakeling (York University), Emil Bertilsson (Uppsala University). Language: English.
2015-11-04 kl 13.15. Economic Transformations Swedish Wealth Holders. Andreas Melldahl & Martin Gustavsson. Language: English.
2015-11-05 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet. Med fokus på lärarprofessionen. Utbildningspolitiska strategier. Johanna Ringarp.
2015-11-11 kl 13.15. The Value of Education. Andreas Melldahl. Language: English.
2015-11-11 kl 15.00. Sociala kartor över utbildningslandskapet. Installationsföreläsning, Mikael Börjesson.
2015-11-18 kl 13.15 .American Organizations, Scholarly Mobility, and the Internationalization of Higher Education and Research in Sweden, ca 1910s – 2010s. Christin Mays. Language: English.
2015-11-05 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet. Studiecirkeln – en demokratisk revolution?. Samuel Edquist.
2015-12-02 kl 13.14. Social boundaries/Educational strategies. Elisabeth Hultqvist/Eric Larsson. Language: English.
2015-12-10 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet. Swedish Public Diplomacy and State Sponsored Academic Exchange 1938–2010. Andreas Åkerlund/Henrik Åström Elmersjö.
2015-12-11 kl 13.15. Disputation. Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011. Håkan Forsberg.
2015-12-17 kl 13.15. Utbildningshistoriska seminariet. Mental maps of geography and history in the Baltic and Mediterranean rim. Janne Holmén.


Allmän info

Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se> samordnar det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-15.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


2015-01-08 Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av text av Johan Prytz

Tid: Torsd 8 jan 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-01-13 kl 11.30. Seminarium arrangerat av Arena Idé, Stockholm

Sociala strukturer i utbildningssystemet

Tid: Tisdagen 13 jan. 2015 kl .11.30-13.00
Plats: Arenagruppens lokaler, Sveavägen 61, Stockhom (T-bana: Rådmansgatan).

Program
(enl. https://www.facebook.com/events/1511270589147064/?pnref=story)

Seminariet består av fyra korta presentationer av aktuell forskning som undersöker hur övergripande sociala strukturer formas inom utbildningssystemet.
Utbildningsfält och arbetsmarknad
Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? På vilka sätt hänger skillnaderna ihop med utbildningssystemet? Hör Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Ida Lidegran, lektor i utbildningssociologi, båda från Uppsala universitet.
Skollärare – Rekrytering och utbildning
Vem blir lärare? Och varför? Hur ser rekryteringen till skolväsendet ut och vad kan vi sia om framtiden? Emil Bertilsson, lektor i utbildningssociologi, beskriver en problematisk bild av läraryrkets framtid.
Bildkonstnärer – Prestigeutbildning och arbetsmarknad
Utsikterna att försörja sig som konstnär är dåliga. Trots det har få utbildningar det höga söktryck som just de konstnärliga – men få kommer in. Vem får plats på prestigeutbildningarna? Och vem utesluts? Hör Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.
Unga och politik
Vi har vant oss vid två sätt att beskriva ungdomars politiska engagemang. Antingen handlar det om ungas minskande politiska intresse, eller också handlar det om nya sätt att engagera sig: nya former, nya arenor, nya normer. Så vilka är de som vänder politiken ryggen – och vilka engagerar sig? Hur påverkar klass, kön och plats? Hör Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Anmäl dig på http://simplesignup.se/event/53920. Anmälda bjuds på lättare lunch.

För mer information kontakta Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>


Start forskarutbildningskurs 2015-01-27

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur

Uppsala universitet, januari-maj 2015.
Start tisd. 27 januari 2015 kl 13.15-16.30.

Se www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-15-kap.htm

För mer information kontakta Donald Broady <donald.broady@soc.uu.se>


2015-02-04 SEC-seminarium

Utbildningssociologiska synteser I: Vad är utbildningssociologi? Om sociala gruppers användning av utbildning

Donald Broady & Mikael Börjesson

Tid: Onsd. 4 febr. 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.


2015-02-05 Utbildningshistoriska seminariet

Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige, 1900-1975

Ventilering av text av Orsi Husz & Håkan Forsell

Tid: Torsd 5 febr 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Underlag: Forsell, Håkan & Husz, Orsi: Distansens dilemma och möjligheter. Korrespondensundervisningens geografiska och sociala plats i utbildningssamhället ca. 1900-1970.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-02-06 Disputation

Andreas Melldahl försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi

Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet

Tid: Fred 6 febr. 2014 kl. 10.15

Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Eva Netzelius-salen.

Opponent: Marianne Nordli Hansen

Handledare: Mikael Börjesson
Bitr. handledare: Donald Broady, Martin Gustavsson


2015-02-11 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Avhandlingsmanusventileringar

Manus av Hassan Sharif och Tobias Dalberg ventileras.

Tid: Onsd. 11 febr. 2015 kl 10.15-12.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360

Alla intresserade är välkomna.


2015-02-11 SEC-seminarium

Hållbar utveckling. Presentation av ett temanummer av Praktiske Grunde

Ida Lidegran m.fl.

Tid: Onsd. 11 febr. 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2015-03-04 SEC-seminarium

Den ekonomiska eliten i Oslo

Helen Aarseth, Universitetet i Oslo

Tid: Onsd. 4 mars 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2015-03-05 Utbildningshistoriska seminariet

I praktiken

Ventilering av Anne Bergs utkast till kapitel 5 i Anne Bergs studie Den demokratiska revolutionen: medborgarskapande i arbetarorganisationer ca 1840–1890

Tid: Torsd 5 mars 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-03-18 SEC-seminarium

Internationella studenter

Emma Laurin presenterar en studie inom ramen för ett projekt som leds av Mikael Börjesson.

Tid : Onsd. 18 mars 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2015-03-19 Utbildningshistoriska seminariet

Skolhus, skolskjutsar och måltider. Praktiska göromål i den kommunala skolan 1950–1970-talet

Ventilering av text av Johanna Ringarp

Tid: Torsd 19 mars 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-03-25 SEC-seminarium

Utbildningssociologiska synteser II: Högskolefältet, lärarutbildningar, lärarkårer

Donald Broady & Mikael Börjesson

Tid: Onsd. 25 mars 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Underlag: artikelmanus Mikael Börjesson & Donald Broady, "Elite Strategies in a Unified System of Higher Education. The Case of Sweden". Kan rekvireras från Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2015-04-09 Utbildningshistoriska seminariet

Ett vapen att riva det borgerliga horhuset: Maoism, nationen och nationen

Ventilering av text av Samuel Edquist,

Tid: Torsd 2 april 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-04-15 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsmanus av Tobias Dalberg

Tid: Onsd. 15 april 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2015-04-15 SEC symposion , Södertörns högskola

Symposium on quantitative approaches to art history

Date: Thursday, April 16th 2015 at 2 PM - 5 PM
Place: Södertörns högskola, Room UB 425

A lecture "What quantitative and transnational approaches do to the history of modernism" by Béatrice Joyeux-Prunel is followed by short presentations of research projects by Marta Edling and Annika öhrner (Södertörn University) and Mikael Börjesson and Martin Gustavsson (Research Group SEC, Sociology, Education and Culture, Uppsala University), as well as mutual discussions.

Béatrice Joyeux-Prunel is an Associate Professor for Contemporary Art at the École normale supérieure, Paris. Béatrice Joyeux-Prunel is the founder and director of ARTL@S since 2009, see http://www.artlas.ens.fr. In 2005 she defended her PhD theses on the internationalization of the careers of Parisian avant-gardes (1855-1914). This work was rewarded by the Prix de la Chancellerie des universités de Paris and the Prix du musée d’Orsay and has been published in a reduced version entitled "Nul n’est prophète en son pays ? L’internationalisation de la peinture avant-gardiste parisienne, 1855-1914" (Paris, Musée d’Orsay/Nicolas Chaudun, 2009).

Béatrice Joyeux-Prunel directed the collective publication L’Art et la Mesure. Histoire de l’art et méthodes quantitatives : sources, outils, bonnes pratiques (Paris, Editions Rue d’Ulm, 2010), and she is now working on a 3 volume book entitled Géopolitique des avant-gardes &ndash; une histoire transnationale 1848-1968, to be published in 2015 by Editions Gallimard (Folio histoire Series).

Contact Annika öhrner (annika.ohrner@sh.se) for further enquiries.


2015-04-22 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsmanus av Hassan Sharif

Tid: Onsd. 22 april 2015 kl 10.15-12.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 13:135 (dvs huskropp 13, plan 1, rum 135)

Prel. avhandlingstitel: ”Inte på riktigt, men viktigt för oss”. Nyanlända irakiska ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning.

Handledare: Mikael Börjesson

För underlag, kontakta hassan.sharif@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2015-04-22 SEC-seminarium

Reformteknokraterna

Per Lundin & Niklas Stenlås

Tid: Onsd. 22 april 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Per Lundin & Niklas Stenlås leder projektet "Reformteknokraterna: Den starka statens strateger, 1930–80".

Alla intresserade är välkomna.


2015-04-23 Utbildningshistoriska seminariet

Afrikainstitutets framväxt

Ventilering av avhandlingskapitel av Sofia Lindgren.

Tid: Torsd 23 april 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-05-06 SEC-seminarium

Globaliseringen och den svenska gymnasieskolan

Tid: Onsd. 6 maj 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Presentation och diskussion av resultat från ett pågående projekt under ledning av Mikael Palme, finansierat av Vetenskapsrådet.

Textunderlag:
Mikael Palme, The Valorisation of ‘the International’ in the Elite Segment of Swedish Upper Secondary Education.
          [Contribution to Bertrand Réau et al (eds.), Transnational Capital and Strategies of the Elites, forthcoming.]
Maris Törnqvist, The Making of an Egalitarian Elite: School Ethos and the Production of Privilege.
Josef Dahlberg, Att bli en världsmedborgare.
Max Persson, Consecrating play: elite schooling and embodiment of transnational resources
Dessa texter kan rekvireras i klump från mikael.palme@edu.uu.se eller separat från resp. författare.

Alla intresserade är välkomna.


2015-05-07 Utbildningshistoriska seminariet

En folkskola för landsbygdens behov? Perioden 1930–1950

Ventilering av text av Matts Dahlkwist

Tid: Torsd 7 maj 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-05-13 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Diversity (in) Education: Narratives, Approaches and Research Challenges

Viola B. Georgi, Universität Hildesheim,

Time: Wednesday 13 May 2015 at 13.15-14.15
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English.

Viola B. Georgi is Professor at Universität Hildesheim, Zentrum für Bildungsintegration. She is currently in Uppsala as a guest researcher. For more information see
www.uni-hildesheim.de/zbi/ueber-uns/team/georgi

Suggested readings
( for access, contact ylva.bergstrom@edu.uu.se)

Viola B. Georgi (2013), "Empirische Forschung zu Lehrenden mit Migrationshintergrund, minority teachers und teachers of color". In: Karin Bräu, Viola B. Georgi, Yasemin Karakaşoğlu & Carolin Rotter (Hrsg.): Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis, Waxmann, Münster/New York/München/Berlin 2013, pp. 87-103.
Viola B. Georgi (2015), "Geschichte(n) in Bewegung. Zur Aneignung, Verhandlung und Konstruktion von Geschichtsbildern in der deutschen Migrationsgesellschaft". In: Meike Sophia Baader & Tatjana Freytag (Hrsg.): Erinnerungskulturen: Eine pädagogische und bildungspolitische Herausforderung, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2015, pp. 99-108.
Viola B. Georgi (2008), "Citizens in the Making: Youth and Citizenship Education in Europe", Child Development Perspectives, Volume 2, Number 2, pp. 107–113.

Everyone who is interested is welcome.


2015-05-13 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The dropout phenomenon at the University of Buenos Aires

Andrés Santos Sharpe

Time: Wednesday 13 May 2015 at 14.15-15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English.

Andrés Santos Sharpe is a PhD candidate in Sociology at the Universidad de Buenos Aires, Argentina. He is currently in Uppsala as a guest PhD candidate.

Texts by Andrés dos Santos Sharpe to be discussed:
Primarely The dropout phenomenon at the University of Buenos Aires. An approach to students’ narratives (14 pages).
See also The Higher Education System in Argentina. Networks, genealogies and conflicts (32 pages).
These two texts might be received from Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2015-05-19 - 2015-05-21 PhD intensive course

Elite Education and Educational Strategies of Elite Families

PhD intensive course, Uppsala University, 19-21 May, 2015

See course page <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-15-elite-edu.htm>

Guest teachers are three eminent specialists in the sociology of elites and elite education:
Agnès van Zanten, Sciences-Po, Paris,
Magne Flemmen, University of Oslo
Claire Maxwell, Institute of Education, University of London

Language: English.

For application or more information contact Prof. Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2015-05-20 Open SEC Lecture

Excellence, Privilege and Power in Elite Education

Agnès van Zanten, Directrice de recherche at CNRS, Sciences-Po, Paris.

Time : Wednesday May 20th, 2015, at 13.15-15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English.

On Agnès van Zanten, see http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/agnes-van-zanten-0

Everyone who is interested is welcome.

(Agnès van Zanten will also be guest teacher during an intensive PhD course on elites and elite education 19-21 May 2015. For more information contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.)


2015-05-21 Utbildningshistoriska seminariet

Att utmana det etablerade. Det svenska utbildningssystemets framväxt i ett lokalt perspektiv, ca 1830-1850

Ventilering av en text av Ingrid Nordqvist.

Tid: Torsd 21 maj 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:240 (huskropp 21, andra våningen).
Därefter postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137, huskropp 21, första våningen)

För att erhålla Ingrid Nordqvists text kontakta ingrid.nordqvist@hig.se.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-05-27 SEC-seminarium

I utkanten av den normala studietaktens domäner. Sociala processer i studenters överväganden om sina utbildningsinvesteringar

Seminarium med Carina Carlhed

Tid: Onsd. 27 maj 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2015-06-03 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Folkskolans finansiering: gods- och bruksskolor.

Ventilering av avhandlingsmanus av Madeleine Michaëlsson

Tid: Onsd. 3 juni 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

S.k. 90-procentventilering.

Huvudhandledare Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2015-06-11 SEC, workshop och föreläsning i samverkan med Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Workshop and open lecture by Loïc Wacquant

Workshop: Thick Construction: Engaging Bourdieu's Theories in Research Practice
Time: Thursday June 11th, 2015, at 10.15–12.00
Place: Uppsala University, Seminar room 14:340 (third floor, close the coffee room and the flying saucer), Campus Blåsenhus, Uppsala University (Street address von Kraemers allé, close the Castle and the Botanic Garden).
This workshop is intended for PhD candidates. However, also other interested are welcome.

Open lecture: Dispossession, Dishonor and the Neoliberal State
Time: Thursday June 11th, 2015, at 15.15-17.00
Place: Gunnar Johansson-salen (a lecture hall in the basement, downstairs from the entrance hall), Campus Blåsenhus, Uppsala University (Street address von Kraemers allé, close the Castle and the Botanic Garden)

For information on Loïc Wacquant see www.loicwacquant.net. He is well known for his works with Pierre Bourdieu and for his early studies on habitus and corporal practices such as boxing, his studies on the outcasts, the poor and the criminalised, and in later years for his investigations on the penal and neo-liberal state. He grew up in Southern France and received his training in economics and sociology in France and the United States (Paris, Chapel Hill, Chicago). For two decades he was a student and close collaborator of Pierre Bourdieu. He has also been visiting professor in Los Angeles, New York, Rio de Janeiro, Vienna, and Paris. Currently he is Professor of Sociology at the University of California, Berkeley, and Researcher at Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), Paris.

A MacArthur Prize Fellow, member of Harvard’s Society of Fellows, and recipient of the 2008 Lewis Coser Award for theoretical agenda-setting from the American Sociological Association, his interests span comparative urban inequality, the penal state, ethnoracial domination, embodiment, social theory, and the politics of reason. His books are translated in twenty languages and include Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004, new expanded edition 2014) and the trilogy Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2008), Punishing the Poor: The New Government of Social Insecurity (2009), and Deadly Symbiosis: Race and the Rise of the Penal State (2015). For more information, see www.loicwacquant.net.

Suggested background papers that can be read in advance (available at www.loicwacquant.net): "Body, Ghetto, and Penal State", "Marginality, Ethnicity, Penality: An Analytic Cartography", "Ghetto as Janus-Faced Institution of Ethnoracial Closure", "Revisiting Urban Outcasts", "Habitus as Topic and Tool", "For a Sociology of Flesh and Blood".

For more information on Loïc Wacquant's visit to Uppsala contact Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2015-06-11 Utbildningshistoriska seminariet

Enhetsskolan, AV och kommunen – Kommunikationsteknologins insteg i olika kommunala skolkontexter

Stina Hallsén

Tid: Torsd 11 juni 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-06-17 SEC-seminarium

Utbildningssociologiska synteser III: Gymnasieskolan och grundskolan

Donald Broady & Mikael Börjesson

Tid: Onsd. 17 juni 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.


2015-08-20 -- 2015-08-21. Konferens.

Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen

Uppsala 20-21 augusti. 2015.

Se http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/

Mejl: utbildningshistoria@edu.uu.se

Konferensgeneral är Sara Backman Prytz.


2015-09-09. SEC-seminarium

Djursholm - Sveriges ledarsamhälle

Mikael Holmqvist

Tid: Onsd. 9 sept. 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.

I sin 741 sidor starka bok Djursholm - Sveriges ledarsamhälle (Atlantis 2015) redovisar Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, en kultursociologisk eller etnografisk studie av villastaden Djursholm som livsmiljö för dem som bor där. Huvudresultatet är att Djursholm är ett ställe där ledare formas, på alla möjliga sätt. Djursholm upphöjer dem som där bor till ledare. Djursholm är ett konsekrationssamhälle. Vilket Mikael Holmqvist utforskat i detalj.

En kort intervju med författaren finns på RJs sajt
http://www.rj.se/Forskningsnyheter/Boken/2015/djursholm---studie-over-ett-ledarsamhalle/
Och på SRs sajt finns en radiointervju sänd i P1-morgon 20 maj:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6168902

Se även http://www.svt.se/kultur/en-aura-av-djursholm

framsida-holmqvist-mikael-2015


2015-09-10 Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningens värde – framtidsvisioner i flickornas uppsatser

Tid: Torsd 10 sept. 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Ventilering av text av Majid Asgari, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala universitet. Texten, som härrör från Majid Asgaris pågående avhandlingsarbete, "Ekonomiska aspekter på gymnasisters identitetsskapande under 1900-talet", behandlar särskilt flickornas resonemang i studentuppsatser om yrkesval (1930-63).

För att erhålla underlaget sänd ett mejl till majid.asgari@ekhist.uu.se.

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-09-16 Högre seminariet i utbildningssociologi

Ett kritiskt projekt – Häften för Kritiska Studier och uppgörelsen med positivismen

Ett avhandlingskapitel av Alexander Ekelund ventileras.

Tid: Onsd. 16 sept. 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Underlaget kan rekvireras från Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2015-09-16 Boksläpp

Släpp av Petter Sandgrens bok Internatskolorna: Att fostra en elit (Atlantis)

Tid: onsd 16 sept kl 18
Plats: NKs bokhandel, Stockholm

Petter presenterar boken och diskuterar med Björn af Kleen (författaren till bl.a. Jorden de ärvde, 2009, om den svenska adeln och fideikommisserna).

(Den bok som Petter nu ger ut är avsedd för den bildade allmänheten. Så detta är inte hans avhandling i samma ämne som bär namnet Globalizing Eton: A Transnational History of Elite Boarding Schools since 1857.)


2015-09-23 SEC-seminarium

Cultural Capital in the Elite Segment of Swedish Higher Education

Mikael Börjesson et al.

Time: Wednesday 23 Sept. 2015 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English (or Swedish if there happens to be only swedophones in the audience)

Presentation and discussion of a manuscript by Mikael Börjesson, Donald Broady, Brigitte Le Roux, Ida Lidegran & Mikael Palme.

Everyone who is interested is welcome.


2015-09-30 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av Hassan Sharifs avhandlingsmanus.

Tid: Onsd. 30 sept. 2015 kl 10.15-12.00 (obs tiden, alltså förmiddag)
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 24:103 (obs., annat rum än det vanliga).

S.k. slutseminarium. Avhandlingens prel. titel är " 'Inte på riktigt, men viktigt för oss'. Nyanlända irakiska ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning".

Kommentator: Erik Olsson, professor i internationell migration och etniska relationer, Stockholms universitet

För att erhålla manuset, mejla till hassan.sharif@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2015-10-01 Utbildningshistoriska seminariet

The moral economy of school districts

Johannes Westberg

Tid: Torsd 1 okt. 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Ventilering av utkast till bokkapitel.

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-10-22 Utbildningshistoriska seminariet

Formandet av demokrater under kapitalets tidsålder

Ventilering av Anne Bergs manus till inledning till boken ”Den demokratiska revolutionen: Den organiserade arbetarkulturen och formandet av demokrater under kapitalets tidsålder”

Tid: Torsd 22 okt. 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Ventilering av utkast till inledningskapitel till Anne Bergs planerade bok.

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-10-28 SEC-seminarium

Access to higher education in UK and in Sweden

Time: Wednesday 28 Oct. 2015 at 13.15-15.30.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English.

Presentations:
Paul Wakeling (York University): "Access to higher education in UK."
Emil Bertilsson (Uppsala University): "Changes in access to higher education in the Nordic countries 1985-2010 - a comparative perspective."

Everyone who is interested is welcome.


2015-11-04 SEC-seminarium

Economic Transformations Swedish Wealth Holders

Andreas Melldahl & Martin Gustavsson

Tid: Onsd. 4 nov. 2015 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English

Presentation and discussion of the manuscript Andreas Melldahl & Martin Gustavsson, "Social Stability in Times of Economic Transformations Swedish Wealth Holders, 1914-2006"

All those interested are welcome.


2015-11-05 Utbildningshistoriska seminariet

Med fokus på lärarprofessionen. Utbildningspolitiska strategier

Johanna Ringarp

Tid: Torsd 5 nov. 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Underlag: Johanna Ringarp, Med fokus på lärarprofessionen. Utbildningspolitiska strategier för att öka den svenska skolans kunskapsnivå 2000-2014, prel. manus.

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-11-11 SEC-seminarium

The Value of Education

Andreas Melldahl

Tid: Onsd. 11 nov. 2015 kl 13.15-14.15
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, close to the coffee room).

Presentation and discussion of an article manuscript based upon Andreas Melldahl's PhD thesis Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet [The Value of Education. Distributions, Returns and Social Reproduction during the 20th Century], Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 6, 2014. Digital version available from
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:769660/FULLTEXT01.pdf

All those interested are welcome.


2015-11-11 Installationsföreläsning

Sociala kartor över utbildningslandskapet

Föreläsning av Mikael Börjesson som installeras som professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet

Tid: Onsd. 11 nov. 2015 kl 15.
Plats: Lokal: sal IX, Universitetshuset

Platserna skall vara intagna före kl. 15.00. Från kl 15.05 korta föreläsningar av tre nya professorer vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper: Mikael Börjesson, Elisabet Nihlfors och Claes Nilholm.

Alla intresserade är välkomna. Ingen förhandsanmälan och inga biljetter behövs.

Installationshögtidligheten äger rum två dagar senare, fred. 13 nov. kl 15.00 i Aulan, Universitetshuset. Här krävs biljett. Om man saknar biljett finns oftast ett överskott av sådana som delas ut vid disken till höger när man passerat portarna in till Universitetshuset. Om man tillhör Mikaels kolleger vid Uppsala universitet kan man iklädd frack (med svart väst) eller lång klänning delta i processionen, samling kl 14.50 i korridoren en trappa upp i Universitetshuset; då behöver man ingen biljett.
Se http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/professorsinstallation/


2015-11-18 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

American Organizations, Scholarly Mobility, and the Internationalization of Higher Education and Research in Sweden, ca 1910s – 2010s

Presentation and discussion on Christin Mays' PhD plan (so called 10 percent seminar)

Commentator: Andreas Melldahl

Tid: Onsd. 11 Nov. 2015 at 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Language: English

Commentator: Andreas Melldahl.

To receive the text, contact christin.mays@edu.uu.se

Everyone who is interested is welcome.


2015-11-19 Utbildningshistoriska seminariet

Studiecirkeln – en demokratisk revolution?

Samuel Edquist

Ventilering av det prel. manuset till ett bidrag till antologin Utbildningens revolutioner.

Tid: Torsd 19 nov. 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-12-02 SEC-seminarium

Social boundaries/Educational strategies

Elisabeth Hultqvist, Department of Education, Stockholm University
Eric Larsson, Department of Education, Stockholm University

Time: Wednesday 2 Dec. 2015 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", i.e. "the rooster room", third floor, close to the coffee room).

Two presentations:
Elisabeth Hultqvist & Eric Larsson: "Desirable places: Spatial representation and educational strategies in the inner city"
Elisabeth Hultqvist: "Educational restructuring and social boundaries - school choice and consumers of education", manuscript for book chapter.
Language: English

To receive the two texts to be discussed, contact Ylva Bergström, ylva.bergstrom@edu.uu.se

Everyone who is interested is welcome.


2015-12-10 Utbildningshistoriska seminariet

Swedish Public Diplomacy and State Sponsored Academic Exchange 1938–2010

Andreas Åkerlund

Tid: Torsd 10 dec. 2015 kl 13.15-15.00.
Lokal: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:240.

Ventilering av Anderas Åkerlunds bokmanus Goodwill, Aid and Internationalization: Swedish Public Diplomacy and State Sponsored Academic Exchange 1938–2010.

Kommentator Henrik Åström Elmersjö, postdoktor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2015-12-11 Disputation

Håkan Forsberg försvarar sin avhandling i utbildningssociologi:

Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011

Tid: Fred. 11 dec. 2015 kl 13.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Bertil Hammer-salen (i källarvåningen).

Language: Swedish.

Fakultetsopponent: Susanne Wiborg, Department of Education, Practice and Society, UCL Institute of Education, University College London.

Handledare: Mikael Palme, Uppsala universitet
Bitr, handledare: Per Bolin Hort, Södertörns högskola; Mikael Börjesson, Uppsala, universitet; Donald Broady, Uppsala universitet.

Avhandlingen utgiven i serien Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 7, 332 pp., ISBN 978-91-554-9385-1. Inom kort tillgänglig i pdf-format från http://uu.diva-portal.org/.

Baksidestext:

Marknaden har gjort sitt intåg i skolan, en förändring som för Stockholms gymnasieskolors vidkommande tog fart i slutet av 1990-talet.
    Förändringen hade förberetts redan tidigt under 1990-talet, med bland annat skolsystemets avreglering och införandet av en skolpeng som betalades ut till den skola som eleven eller föräldrarna valde. Från att ha varit fåtaliga och ideellt styrda mångfaldigades de fristående skolorna, åtskilliga drivna som aktiebolag och sedermera uppköpta av stora vinstdrivande utbildningskoncerner. Avsevärda ekonomiska intressen står på spel: enbart året 2011 var drygt 75 000 gymnasieelevers samlade skolpeng i Stockholmsregionen värd 8,5 miljarder kronor. Även de kommunala skolorna tvangs konkurrera om eleverna. Marknadsföringstekniker och managementmodeller från näringslivet vann insteg och föräldrar och elever kom att betraktas som kunder.
     KAMPEN OM ELEVERNA är en utbildningssociologisk studie av denna genomgripande omvandling. Med stöd av ett rikt material – individstatistik över samtliga gymnasieelever i Stockholmsregionen under perioden, dokument och arkivmaterial samt intervjuer med skolledare och marknadsförare – analyseras expansionen och differentieringen av skolor och program, de regionala sociodemografiska förhållandenas betydelse för skoletableringen, och hur elever med olika slag av resurser fördelas på olika slags skolor.
    Ett huvudresultat är att etableringen av en skolmarknad inte ändrade den grundläggande sociala strukturen i gymnasiefältet. Hierarkierna och polariteterna har i stort förblivit desamma. Däremot bidrog skolmarknaden till den ökade differentieringen som tillät skolor att mer följsamt anpassa sig till strategierna hos sociala grupper med särskilda tillgångar. Inom avgränsade marknadssegment kom skolor och utbildningar att tävla om liknande elever. För hela systemet blev den dragningskraft som centrala Stockholm utövar av stor betydelse.
    I analyserna träder tre kategorier av skolor fram. De marknadsorienterade skolorna försöker vinna mesta möjliga fördelar ur de nya konkurrensvillkoren. De marknadsutsatta skolorna saknar förutsättningar för att mobilisera de resurser som konkurrensen kräver och hänvisas till särskilda nischer, såsom undervisning av elever med utländsk bakgrund eller särskilda behov. Medan elitskolorna och deras resursstarka elever och föräldrar skyr strategier som vittnar om marknadsanpassning och litar till en kompetent lärarkår och traditionella utbildningsvärden.
Håkan Forsberg tillhör Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet och är även knuten till Södertörns högskola. Detta är hans doktorsavhandling i utbildningssociologi.


2015-12-17 Utbildningshistoriska seminariet

Mental maps of geography and history in the Baltic and Mediterranean rim

Ventilering av ett manus av Janne Holmén

Tid: Torsd 17 dec. 2015 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> &
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i Campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Blåsenhus är en ny high tech-byggnad med Botan och Slottet som närmsta grannar.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-15.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2015-12-31
Back to SEC home page



This page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive