This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-14.htm

Events, seminars and conferences 2014

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2014.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2014-01-09 kl 13.15.  A Resource for the Study of Foreign Conditions or just Ambassadors of Swedishness? The Teaching of the Swedish Lecturers in Germany 1919-1945 Andreas Åkerlund.
2014-01-15 kl 13.15.  The Neoliberalisation of the English System: A Class Analysis of the Coalition Governments Reform Agenda. Alpesh Maisuria.
2014-01-22 kl 9.15-12.00.  Symposium in honour of David Mitch.
2014-01-29 kl 13.15.  Relationen mellan fysiklärares kapitaltillgångar, habitus och undervisningsstrategier. Carina Carlhed & Susanne Engström.
2014-02-06 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: En lycklig Mechanism. Olika aspekter av växelundervisningen som del av 1800-talets utbildningsrevolution. Esbjörn Larsson.
2014-03-06 kl 13.15.   Utbildningshistoriska seminariet: Privata bidrag i folkskolans tidevarv: de uppländska järnbruken och skolorna, 1850–1930. Madeleine Michaëlsson.
2014-03-12 kl 13.15.  Hållbar utveckling - ett forsknings- och undervisningsområdes sociala genes. Ida Lidegran, Ylva Bergström, Tobias Dalberg, Mona Mårtensson, Mikael Palme & Johan Prytz
2014-03-14.  Sessionen Utbildningssociologi under Sociologidagarna 2014.
2014-03-19 kl 13.15.  Studier av danska eliter, samt moduler för korrespondensanalys i R. Anton Grau Larsen & Christoph Houman Ellersgaard.
2014-03-26 kl 13.15.  Utbildningen i moderna språk under 1800-talet. Peter Bernhardsson.
2014-04-02 kl 13.15.  Formeringen av fältet för högre utbildning i Sverige 1477-2013. Gunnar Olofsson
2014-04-03 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Multiplying the origins of mass education: An analysis of the preconditions common to school systems and the school building process in Sweden, 1842-1900. Johannes Westberg.
2014-04-09 at 13.15.  The sociology of C.W. Mills. François Denord & Bertrand Réau.
2014-04-22 kl 13.15.  Studievägar för studenter på program med professionsinriktning. Carina Carhed.
2014-05-07 kl 13.15.  Social klass och livsstil: smakens sociala fördelning. Vegard Jarness.
2014-05-14 at 13.15.  The Myth of the Reflexive Worker and a Map of the British Social Space. Will Atkinsson.
2014-05-15 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Väckas av PISA. Om Tysklands väg tillbaka som bildningsland. Johanna Ringarp.
2014-05-21 kl 13.15.  Folkundervisningens finansiering: gods- och bruksskolor. Ventilering av Madeleine Michaëlsson.s avhandlingsmanus. Samt av Sofa Lindgrens avhandlingsplan.
2014-05-22 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Genus och klass i flick- och pojkläroverk 1880-1930. Sara Backman Prytz.
2014-05-23 kl 13.15  Disputation. Emil Bertilsson försvarar sin avhandling i utbildningssociologi Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2008.
2014-05-28 kl 10.15.  Disciplinering vid läroverken, 1905-1965. Ventilering av Germund Larssons avhandlingplan.
2014-06-11 kl 13.15.  En ny bild av en bekant historia. Utbildningens expansion, fördelning och ekonomiska avkastning under nittonhundratalet. Andreas Melldahl.
2014-06-11 kl 13.15.  The making of a social, representative and intellectual police. Education of police trainees in Sweden from 1920s to 1970s. Björn Furuhagen.
2014-06-18 kl 10.15.  Ventilering av avhandlingskapitel av Hassan Sharif.
2014-06-18 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingskapitel av Mira Öhlin.
2014-08-20 kl 13.15.  Kampen om eleverna. Betydelsen av 1990-talets skolvalsreformer för gymnasieskolors och elevers strategier i Stockholm, 1992-2011. Ventilering av Håkan Forsbergs avhandlingsmanus.
2014-08-27 kl 13.15.  Utbildningens sociala och ekonomiska värde. Fördelning, avkastning och bytesvärde i Sverige under 1900-talet. Andreas Melldahl.
2014-08-28 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Problemlärarna: normbrytande lärargärningar i lokalsamhället 1842–1920. David Sjögren.
2014-09-08 - 2014-09-12.  Geometric Data Analysis. Intensive Graduate course.
2014-09-10 kl 13.15.  Bourdieu & Statistics. Frédéric Lebaron.
2014-09-10 kl 15.30.  Social class and cultural practices. Structured data analysis and analysis of variance. Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet & Brigitte Le Roux.
2014-09-17 kl 13.15.  Unga och Politik. Ylva Bergström
2014-10-01 kl 13.15.  The Role of Work Experience for Skills. Erik Mellander.
2014-10-02 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Demokratens födelse. Anne Berg.
2014-10-22 kl 13.15-15.00.  Avhandlingsmanuspresentationer. Internationella studenter. (Mette Ginnerskov Hansen.) / Knowledge Travels: Academic trends of Swedish-American educational exchange (Christine Mays).
2014-10-24 kl 13.15.  Disputation. Sara Backman Prytz försvarar sin avhandling i utbildningssociologi Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930.
2014-11-05 kl 13.15.  Vinst och konkurrens som modell för skolan. Jonas Vlachos.
2014-11-06 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Från regelstyrning till målstyrning: folkbildningsreformen 1991. Samuel Edqvist.
2014-11-12 kl 13.15.  De moderna språken. Josefine Krigh.
2014-11-19 kl 13.15.  Familjeliv i omvandling. Christine Roman.
2014-11-27 kl 13.15.   Utbildningshistoriska seminariet: Staden och språken. Peter Bernhardsson.
2014-12-03 kl 13.15.  Nyanlända irakiska ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Hassan Sharif.
2014-12-11 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Parallellskolesystemets uppkomst. Esbjön Larsson.
2014-12-18 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet: Unga filosofer. Alexander Ekelund.


Allmän info

Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> och Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se> samordnar det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta.

Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-14.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


2014-01-09 Utbildningshistoriska seminariet

A Resource for the Study of Foreign Conditions or just Ambassadors
of Swedishness? The Teaching of the Swedish Lecturers in Germany 1919-1945

Ventilering av text av Andreas Åkerlund

Tid: Torsd 9 jan 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:129. Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-01-15. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The Neoliberalisation of the English System: A Class Analysis of the Coalition Governments Reform Agenda.

Alpesh Maisuria, Anglia Ruskin University, London

Tid: Onsd 15 jan 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Textunderlag: Joyce E Canaan, Dave Hill & Alpesh Maisuria, "Chapter 10. Resistance in England", i Dave Hall (ed.), Immiseration Capitalism and Education: Austerity, Resistance and Revolt, Institute for Education Policy Studies, Brighton 2013, pp. 176-205.
Textunderlaget kan rekvireras från Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> eller laddas ned från https://www.academia.edu/4957178/Resistance_in_England

Alla intresserade är välkomna.


2014-01-22 Symposium

Symposium in honour of David Mitch

Time: Wednesday 22 January, 09.15-12.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:128 ("the case-room", Part 12 of the building, floor 1, at the end of the corridor )
Language: English

Programme

Johannes Westberg: Short introduction.
Martin Gustavsson & Andreas Melldahl: The Economic Landscape of Swedish Higher Education, 1998-2006.
Andreas Åkerlund & Christin Mays: How money makes academics go around: The impact of private and public funding on Swedish international academic exchange.
Esbjörn Larsson: Monitorial Education and Literacy: a Study of Educational Change in the 1820s.
Johannes Westberg: Teachers' homesteads and the funding of mass education, c. 1838-1900.
Anne Berg & Samuel Edquist: The financing of Swedish popular education, 1872–1991: Economic governance, standards and practices between the public and voluntary sectors.
Håkan Forsberg: The Field of Stockholm Upper Secondary Education: Analysing the Effects of School Choice Policy on Social Structure and School Competition.
David Mitch: Concluding comments.

___________

David Mitch, Professor of Economics at the University of Maryland, Baltimore, US, will in January 2014 receive an honorary doctorate by Uppsala University. The conferment ceremony will take place on Friday January 24th at 12.00- ca 15.00 in the main auditorium (Aulan) in the main University building.

Professor Mitch will also give a lecture on Wednesday January 22nd at 15.15 in the auditorium Eva Netzelius (10:K102), Campus Blåsenhus (in the in the basement).

For more information contact Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>.


2014-01-29. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Relationen mellan fysiklärares kapitaltillgångar, habitus och undervisningsstrategier

Carina Carlhed & Susanne Engström

Tid: Onsd 29 jan 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Underlag: Carina Carlhed & Susanne Engström, ”Cultural Studies of Science Education”, artikelmanus accepterad för publicering i Cultural Studies of Science Education.

Alla intresserade är välkomna.


2014-02-06 Utbildningshistoriska seminariet

En lycklig Mechanism. Olika aspekter av växelundervisningen som del av 1800-talets utbildningsrevolution

Ventilering av kap. 1 och 7 i ett manus av Esbjörn Larsson

Tid: Torsd 6 febr 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-03-06 Utbildningshistoriska seminariet

Privata bidrag i folkskolans tidevarv: de uppländska järnbruken och skolorna, 1850–1930

Madeleine Michaëlsson

Tid: Torsd 6 mars 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-03-12 onsd SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Hållbar utveckling - ett forsknings- och undervisningsområdes sociala genes

Ida Lidegran, Ylva Bergström, Tobias Dalberg, Mona Mårtensson, Mikael Palme och Johan Prytz.

Tid: Onsd 12 mars 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ida Lidegran leder projektet "Ett kunskapsområdes uppkomst och etablering. Hållbar utveckling som undervisningsämne inom svensk högre utbildning. En utbildningssociologisk studie", finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Underlag kan vecka innan seminariet rekvireras från Tobias Dalberg <tobias.dalberg@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2013-03-13 - 2013-03-15  Konferenssession

Sessionen "Utbildningssociologi" under Sociologidagarna 2014

Göteborgs universitet, torsd 13 mars - fred 15 mars 2014.

http://www.socav.gu.se/forskning/sociologidagarna-mars-2014/

Mer info från sessionsansv. Donald Broady <donald.broady@soc.uu.se>


2014-03-19 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Studier av danska eliter, samt moduler för korrespondensanalys i R

Anton Grau Larsen & Christoph Houman Ellersgaard, Sociologisk Institut, Københavns universitet

Tid: Onsd 19 mars 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2014-03-26 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Utbildningen i moderna språk under 1800-talet

Ventilering av Peter Bernhardssons avhandlingsmanus (s.k. 50-procentseminarium).

Tid: Onsd 26 mars 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2014-04-02 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Formeringen av fältet för högre utbildning i Sverige 1477-2013

Prof. em. Gunnar Olofsson, Linnéuniversitetet.

Tid: Onsd 2 april kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2014-04-03 Utbildningshistoriska seminariet

Multiplying the origins of mass education: An analysis of the preconditions common to school systems and the school building process in Sweden, 1842-1900.

Johannes Westberg

Tid: Torsd 3 april 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-04-09 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The sociology of C.W. Mills

François Denord, Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), École des hautes etudes en sciences sociales (EHESS), Paris &
Bertrand Réau, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne/École des hautes etudes en sciences sociales

Time: Wednesday 9 April 2014 at 13.15-15.00
Location: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 (Wing 13, third floor).

Language: English

Alla intresserade är välkomna.


2014-04-23 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Studievägar för studenter på program med professionsinriktning

Carina Carlhed

Tid: Onsd 23 april kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Alla intresserade är välkomna.


2014-05-07 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Social klass och livsstil: smakens sociala fördelning

Vegard Jarness, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tid: onsd 7 maj kl 13.15-15.00, med fortsatt diskussion kl 15.30-18.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Språk: svenska och norska.

Diskussionen kl 15.30-18.00 kommer att vara mer teoretisk och handla om Webers begrepp stängning och Bourdieus begrepp kulturellt kapital.

Vegard Jarness disputerade 2013-05-24 vid Universitetet i Bergen på avhandlingen Class, Status, Closure: The Petropolis and Cultural Life. Avhandlingen och andra skrifter av Vegard Jarness finns för nedladdning via
http://www.uib.no/persons/Vegard.Jarness#publikasjoner

Underlag för seminariet är två ännu icke publicerade artiklar, "No Brow: From 'what' to 'how' in the cultural omnivore debate" (for seminariet kl. 15.15-15.00) och "Cultural vs Economic Capital. Symbolic Boundaires within the Middle Class" (för diskussionen kl 15.30-18.00). Dessa artikelmanus kan rekvireras från Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2014-05-14 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The Myth of the Reflexive Worker, and a Map of the British Social Space

Will Atkinsson, Bristol University, UK

Time: Wednesday 14 May 2014 at 13.15-15.00 and 15.30-18.00
Location: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 (House part 13, third floor).

Language: English

Title for the seminar 13.15-15.00: "In Search of the Reflexive Worker. A Critique of Invididualization Theories".
Texts to be discussed:
Will Atkinson, "The Myth of the Reflexive Worker. Class and work histories in neo-liberal times", Work, Employment and Society, Vol. 24, No. 3, 2010, pp. 413-429.
Will Atkinson, "Class Habitus and Perception of the Future: Recession, Employment Insecurity and Temporality", The British Journal of Sociology, Vol 64, no. 4, 2013, pp. 643-661.
Ask Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> for those texts..

Titel for the seminar 15.30-18.00: "Mapping the British Social Space"
Ask Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> for a manuscript "Mapping the British Social Space: Toward a Bourdieusian Class Scheme" and various tables and graphs related to this seminar.

For info on Will Atkinsson see http://www.bristol.ac.uk/spais/people/person/will-j-atkinson

Everyone is wellcome.


2014-05-15 Utbildningshistoriska seminariet

Väckas av PISA. Om Tysklands väg tillbaka som bildningsland

Ventilering av manus av Johanna Ringarp

Tid: Torsd 15 maj 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-05-21 Utbildningshistoriska seminariet
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Tid: onsd 21 maj kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Två ventileringar:

Ventilering av Sofie Lindgrens avhandlingsplan

S.k. 10-procentseminarium.
Kommentator: Samuel Edqvist.
Underlag kan en vecka i förväg rekvireras från Sofia Lindgren <sofia.lindgren@edu.uu.se>

Ventilering av Madeleine Michaëlsson avhandlingsmanus "Folkundervisningens finansiering: gods- och bruksskolor"

S.k. 50-procentseminarium.
Kommentatior: David Sjögren, Historiska institutionen, UU.
Underlag kan en vecka i förväg rekvireras från Madeleine Michaelsson <madeleine.michaelsson@edu.uu.se>

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2014-05-22 Utbildningshistoriska seminariet
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Genus och klass i flick- och pojkläroverk 1880-1930

Tid: torsd 22 maj kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:128 (alltså inte det vanliga rummet).

Ventilering av avhandlingskapitel (inledningskapitlet) av Sara Backman

Kommentator: meddelas senare.

Underlag kan rekvireras från Sara Backman Prytz <sara.prytz@edu.uu.se>.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2014-05-23 disputation

Emil Bertilsson försvarar sin avhandling i utbildningssociologi

Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2008

Tid: fred 23 maj 2014. kl. 13.15
Plats: Campus Blåsenus, Bertil Hammer-salen (sal 24:K104, i källarplanet)

Opponent: professor em. Gunnar Olofsson, Linnéuniversitetet

Betygsnämnd: docent Ylva Bergström, Uppsala universitet; Professor Ylva Hasselberg, Uppsala universitet; professor Jonny Hjelm, Umeå universitet

Handledare: docent Mikael Börjesson
Bitr. handledare: professor em. Donald Broady

Bibliografiska upplysningar om avhandlingen:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:709575
varifrån en fulltextversion (PDF) kan laddas ned.


2014-05-28 Utbildningshistoriska seminariet
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Disciplinering vid läroverken, 1905-1965

Tid: Onsd 28 maj 2014 kl 10.15-12.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Ventilering av Germund Larssons avhandlingplan (s.k. 10-procentseminarium)

Kommentator: Joakim Landahl, Stockholms universitet

Underlag kan en vecka i förväg rekvireras från Germund Larsson <germund.larsson@edu.uu.se>

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2014-06-11 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

En ny bild av en bekant historia. Utbildningens expansion, fördelning och ekonomiska avkastning under nittonhundratalet

Ventilering av del I av Andreas Melldahls avhandlingsmanus "Utbildningens sociala och ekonomiska värde. Fördelning, avkastning och bytesvärde i Sverige under 1900-talet"

Tid: onsd 11 juni 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Textunderlag kan kan en vecka i förväg rekvireras från andreas.melldahl@edu.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2014-06-11 Utbildningshistoriska seminariet
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The making of a social, representative and intellectual police. Education of police trainees in Sweden from 1920s to 1970s.

Ventilering av en text av Björn Furuhagen,

Tid: Onsd 11 juni 2014 kl 10.15-12.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2014-06-18 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av delar av Hassan Sharifs avhandlingsmanus

Tid: Onsd 18 juni 2014 kl 10.15-12.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Textunderlag kan kan en vecka i förväg rekvireras från hassan.sharif@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2014-06-18 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av delar av Mira Öhlins avhandlingsmanus

Tid: Onsd 18 juni 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Textunderlag kan kan en vecka i förväg rekvireras från mira.ohlin@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2014-08-20 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kampen om eleverna. Betydelsen av 1990-talets skolvalsreformer för gymnasieskolors och elevers strategier i Stockholm, 1992-2011

Tid: Onsd 20 aug 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:128 (obs ett annat rum än det vanliga).

Kommentator: Docent Susanne Urban, ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Även knuten till IBF - Institutet för bostads- och urbanforskning/Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Huvudhandledare: Mikael Palme, Uppsala universitet. Bitr. handledare: Per Bolin Hort, Södertörns högskola, och Donald Broady, Uppsala universitet.

Manuset kan fr.o.m. 30 aug rekvireras från hakan.forsberg@sh.se.

Alla intresserade är välkomna.*


2014-08-27 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Utbildningens sociala och ekonomiska värde. Fördelning, avkastning och bytesvärde i Sverige under 1900-talet

Slutseminarium, ventilering av Andreas Melldahls avhandlingsmanus med den nämnda titeln.

Kommentator: Prof. Mats Franzén, sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Handledare: Mikael Börjesson
Bitr. handledare: Donald Broady & Martin Gustavsson

Tid: onsd 27 aug 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:128 (huskropp 11, våning 1)

Textunderlag kan kan en vecka i förväg rekvireras från andreas.melldahl@edu.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2014-08-28 Utbildningshistoriska seminariet

Problemlärarna: normbrytande lärargärningar i lokalsamhället 1842–1920

Tid: Torsd 28 aug 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Ventilering av en text av David Sjögren från projektet "Problemläraren: normbrytande lärargärningar i det lokala samhällslivet 1870-1940".

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


Starting 2014-09-08. Forskarutbildningskurs (graduate course)

Geometric Data Analysis

Uppsala universitet, intensive course 8-12 Sept. 2014
Start Monday 8 September at 10.15

See www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-14.gda.htm

For more info contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2014-09-10 Lecture/SEC seminar

Bourdieu and statistics

Lecture/seminar by Frédéric Lebaron, Professor, Director Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie (CURAPP), Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France

Time: Wednesday, Sept. 10th, 2014, at 13.15-15.00
Location: Uppsala University, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Language: English

For more info see http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-14-gda.htm
or contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se

Everyone who is interested is wellcome.


2014-09-10 Lecture/SEC-seminar

Social class and cultural practices. Structured data analysis and analysis of variance.

Lecture/seminar by Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet & Brigitte Le Roux.

Time: Wednesday, Sept. 10th, 2014, at 15.20-17.30
Location: Uppsala University, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Language: English

For more info see http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-14-gda.htm
or contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se

Everyone who is interested is wellcome.


2014-09-17 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Unga och politik

Ventilering av manus av Ylva Bergström

Tid: Onsd 17 sept. 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:020.

Manuset kan en vecka i förväg rekvireras från Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>

Alla intresserade välkomna.


2014-10-01 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The Role of Work Experience for Skills

Tid: Onsd 1 okt. 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Seminarium med Erik Mellander, docent i nationalekonomi, stf. chef för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Uppsala) och ordf. i svenska expertgruppen för OECDs kunskapsundersökningar för vuxna.

Underlag: Erik Mellander, The Role of Work Experience for Skills: Findings for the Nordic countries based on the PIAAC survey, manus 2014.

Underlaget kan rekvireras från Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>

Alla intresserade välkomna.


2014-10-02 Utbildningshistoriska seminariet

Demokratens födelse

Tid: Torsd 2 okt 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Ventilering av text av Anne Berg från projektet "Demokratens födelse: demokratisk fostran i svensk folkbildning 1830--1940".

Underlag kan rekvireras från Anne Berg <anne.berg@edu.uu.se>

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-10-22 Högre seminariet i utbildningssociologi

Avhandlingsmanuspresentationer

Tid: Onsd 22 okt. 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Mette Ginnerskov Hansen, doktorand i European Studies vid Aarhus universitet, som denna termin är gästdoktorand hos oss, presenterar sitt avhandlingsprojekt om internationella studenter.

Christin Mays, doktorand i Utbildningssociologi vid Uppsala universitet, presenterar rapporten Knowledge Travels: Academic trends of Swedish-American educational exchange through the American-Scandinavian Foundation, 1912-1997.

Underlag kan revireras från metteg@cas.au.dk respektive christin.mays@hist.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2014-10-24 Disputation

Sara Backman Prytz försvarar sin avhandling i utbildningssociologi

Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

Tid: fred 24 okt. 2014. kl. 10.15
Plats: Campus Blåsenus, Bertil Hammer-salen (sal 24:K104, i källarplanet)

Opponent: FD David Tjeder, Historiska inst., Stockholms universitet

Betygsnämnd: Docent Maja Bondestam, Idéhistoriska inst., Uppsala universitet; docent Carina Carlhed, Inst. f, ped., Uppsala universitet; docent Joakim Landahl, Inst. f. pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Handledare: FD Esbjörn Larsson
Bitr. handledare: professor em. Donald Broady

Avhandlingen i fulltext (pdf) tillgänglig från http://uu.diva-portal.org/ eller direkt från
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:745589/FULLTEXT01.pdf


2014-11-05 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Vinst och konkurrens som modell för skolan

Seminarium med Jonas Vlachos, docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, även verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.

Tid: Onsd 5 nov. 2014 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Underlag: "Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?", Ekonomisk Debatt, nr 4 2012, s. 16-30.
Tillgänglig från http://nationalekonomi.se/filer/pdf/40-4-jv.pdf

Alla intresserade är välkomna


2014-11-06 Utbildningshistoriska seminariet

Från regelstyrning till målstyrning: folkbildningsreformen 1991

Ventilering av en text av Samuel Edquist

Tid: Torsd 6 nov 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-11-12 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

De moderna språken

Ventilering av Josefine Krighs avhandlingspromemoria.

Tid: Onsd 12 nov 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Josefine Krighs avhandlings-pm kan en vecka i förväg rekvireras från josefine.krigh@edu.uu.se.

Alla intresserade välkomna.


2014-11-19 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Familjeliv i omvandling

Seminarium med Christine Roman, professor i sociologi, Örebro universitetet

Tid: Onsd 19 nov 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Underlag: "Familjeliv i omvandling", preprint, 28 sidor, publ. i Christine Roman & Helen Peterson , Familjer i tiden : förhandling, kön och gränslöst arbete, 2011. PDF kan rekvireras från Ylva Bergström <ylva.bergstrom@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2014-11-27 Utbildningshistoriska seminariet

Staden och språken

Ventilering av kapitelutkast ur Peter Bernhardssons avhandlingsmanus Från språkmästare till språklärare.

Tid: Torsd 27 nov 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 (tredje våningen. Postseminarium på våning 2.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-12-03 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

”Inte på riktigt, men viktigt för oss”. Nyanlända irakiska ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

Ventilering av Hassan Sharifs avhandlingsmanus.

Tid: Onsd 3 dec. 2014 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Prof. Karin Aronsson, Stockholms universitet.

Handledare: Mikael Börjesson.

Avhandlingsmanuset kan en vecka i förväg rekvireras från Hassan Sharif <hassan.sharif@edu.uu.se>.

Alla intresserade välkomna.


2014-12-11 Utbildningshistoriska seminariet

Parallellskolesystemets uppkomst

Ventilering av en text av Esbjörn Larsson

Tid: Torsd 11 dec 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2014-12-18 Utbildningshistoriska seminariet

Unga filosofer

Ventilering av en text av Alexander Ekelund.

Tid: Torsd 18 dec 2014 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i Campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Blåsenhus är en ny high tech-byggnad med Botan och Slottet som närmsta grannar.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-14.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2014-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive