This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.
URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-12.htm

   

Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 2012

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2012)


Nedan information om vissa kommande och tidigare seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn.
Om inte annat anges är alla intresserade välkomna.

Lokal oftast antingen Engelska parken eller i Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta

Underlag finns som regel på webben, se länkar nedan.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-12.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


TOC:

2012-01-11. Provföreläsningar över ämnet Centrala problem och utmaningar inom den utbildningshistoriska forskningen. Uppsala. Henrik Edgren, Martin Gustavsson & Johannes Westberg.
2012-02-01 kl 09.30-15.30 Konstens och arkitekturens fält. Sonya Petterson, Mia Löwengart, Anders Bergström, Stina Hagelkvist.
2012-02-09 kl 13.15. Start forskarutbildningskursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur".
2012-03-15 -- 2012-03-17. Sessioner om utbildningssociologi under Sociologidagarna 2012, Stockholm.
2012-03-21 Högre seminarium i utbildningssociologi Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2008. Ventilering av avsnitt ur Emil Bertilssons avhandlingsmanus.
2012-03-28. heldagsseminarium Bourdieu och kön.
2012-04-12. Sessionen "The History of School Finance", konferensen ESSHC 2012, Glasgow, Scotland. Johannes Westberg.
2012-04-26. Högre seminarium Konstnärliga experiment och projekt: institutionalisering och etablering av en praktik. Ventilering av Anna Brodows avhandlingsmanus.
2012-05-09 kl 10.45. Heldagsseminarium Internationalisering inom gymnasieskolan, den högre utbildningen och forskningen.
2012-06-01 kl 10. Gergei Farkas försvarar sin avhandling i sociologi Essays on Elite Networks in Sweden. Power, social integration, and informal contacts among political elites. Stockholms universitet.
2012-06-05 kl 13.15 Disputation. Lovisa Näslund defends her thesis The Leap of Faith. Creating Trust on Professional Service Markets. Handelshögskolan i Stockholm.
2012-06-13 kl 10.15. Internationella tendenser i den svenska högskolan. Engelskspråkiga utbildningar och inresande studenter i Sverige 1993-2009 Ventilering av Tobias Dalbergs masteruppsats.
2012-06-18 kl 10.15 Högre seminarium "Ingen Vet Ingen Kan" - Utbildning för nyanlända gymnasieelever. Ventilering av Hassan Sharifs avhandlingsmanus.
2012-08-30. Utbildningshistoriska seminariet. Den svenska polisutbildningen i ett skandinaviskt jämförande perspektiv 1925–2012. Björn Furuhagen.
2012-09-03 -- 2012-09-07. graduate course Geometric Data Analysis.
2012-09-12 kl 13.15. Högre seminarium 1968-radikaliseringens idéer och de intellektuella fälten. Ventilering av Alexander Ekelunds avhandlingsmanus.
2012-09-14. Disputation. Raoul Galli försvarar sin avhandling i socialantropologi. Stockholms universitet.
2012-09-19 kl 13.15. Högre seminarium Att härma Eton. Diskussion om Petter Sandgrens avhandlingsarbete om svenska internatskolor.
2012-10-17 kl 10.15. Seminarium Digitala arkiv över historiska forskningsmaterial om utbildning, arr. SEC/MOST.
2012-10-17  kl 17.15. Släppfest Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält, 1938–2008. Samtal och mingel med anledning av ny bok.
2012-11-08 kl 13.15. Seminarium Vad kostade landsbygdens skolhus? Johannes Westberg.
2012-11-13 kl 13.30. Seminarium Struktur och förändring. Arr. Modernhistoriska studier (MOST)
2012-11-21 kl 13.15. Seminarium Charting the social space. The case of Sweden in 1990. Andreas Melldahl och Mikael Börjesson.
2012-11-22 kl 10.00. Hvad er praxeologi? Föreläsning av Staf Callewaert.
2012-11-21 kl 09.00. Om Pierre Bourdieu, Sur l’État. Föreläsning av Staf Callewaert.
2012-11-27 kl 13.15. Symboliska tillgångar och strategier bland gymnasieskolor i södra Stockholm 1992–2010. Ventilering av Håkan Forsbergs avhandlingsmanus.
2012-11-27 kl 15. Docentföreläsningar. Ylva Berglund, Mikael Börjesson och Carina Carlhed.
2012-12-04 kl 13.15. Rekruttering til sygeplejerskeuddannelsen. Ventilering av manus av Gerd Halskov.
2012-12-05 kl 13.15. Reproduktion av genus och social klass i högre flickskolor och högre allmänna läroverk 1870-1927. Ventilering av Sara Backman Prytz avhandlingmanus.
2012-12-06 kl 15.15. Researching the spread of disciplinary institutions. Network analysis and the global diffusion of the monitorial system of education. Marcelo Caruso & Patrick Ressler.

Vägbeskrivning och karta


2012-01-11. Provföreläsningar, utbildningshistoria

Centrala problem och utmaningar inom den utbildningshistoriska forskningen

Tid: Onsd 11 jan 2012 kl 13.00-13.30 och kl 15.30-16.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:13.

De utbildningshistoriska aktiviteterna i Uppsala blomstrar som aldrig förr. Som ett led i fixandet av de institutionella förutsättningarna ska nu ännu ett lektorat i utbildningshistoria tillsättas. Följande provföreläsningar inträffar 11 jan:

Kl 13.00-13.30 Johannes Westberg föreläser
Kl 15.30-16.00 Henrik Edgren föreläser

Ytterligare två sökande var kallade att provföreläsa men dragit tillbaka sina ansökningar. Det blir således enbart de två ovan angivna föreläsningarna.

Alla intresserade är välkomna att åhöra provföreläsningarna.


2012-02-01. SEC- Seminarium

Konstens och arkitekturens fält

Tid och plats:

Onsd 1 febr kl 09.30-12.00
Engelska parken, rum Eng2/K1024

Onsd 1 febr kl 13.15-15.30
Engelska parken, rum Eng6/0022

Program

Kl 09.30-12.00 (lokal: Engelska parken, rum Eng2/K1024)

Kl 13.15-15.00 (lokal: Engelska parken, rum Eng6/0022)

Alla intresserade är välkomna.

För information kontakta Marta Edling <marta.edling@hist.uu.se>


2012-02-09. Forskarutbildningskurs, start

Kapital och fält

Torsdagen  9 febr 2012  kl 13.15-16.30  inträffar första seminariet i forskarutbildningskursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur" som pågår fram till torsdagen 7  juni. Lokal: Campus Blåsenhus, Uppsala, sal 12:128.

Se kursinformation  www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-kap.htm


2012-03-15 -- 2012-03-17. Konferenssessioner

Sessioner om utbildningssociologi under Sociologidagarna 2012

Tid: 15-17 mars 2012
Plats: Stockholms universitet, Södra huset

Sociologidagarna 2012 anordnas av Sociologiska institutionen, St ockholms universitet. Se konferenssajten www.sociology.su.se/sociologidagarna/

Arbetsgruppen för utbildningssociologi koordineras av Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.
Se info om sessionerna om utbildningssociologi <www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-120315-socdag.htm>


2012-03-21 Högre seminarium i utbildningssociologi

Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2008

Tid: Onsd 21 mars 2012 kl 15.15-17.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340

Ventilering av Emil Bertilssons avhandlingsmanus (s.k. 50-procentseminarium).

Kommentator Martin Gustavsson.

Handledare Mikael Börjesson & Donald Broady.

Avhandlingsmanuset Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2008 (version 2012-03-26, 1 768 KB , 127 sidor) kan rekvireras från emil.bertilsson@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2012-03-28 . SEC heldagsseminarium

Bourdieu och kön

Seminarium vid Uppsala universitet

Tid: Onsd 28 mars 2012 kl 09.15-17.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340

Program

09.15-10.00 Litteraturdiskussion om s. 11-48 och s. 525-562 i Maktens kön. Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet, red. Anita Göransson, Nya Doxa, Nora 2006
10.00-10.15 Kaffe
10.15-11.00 Anita Göransson och Ida Lidegran, Uppsala universitet, samt Martin Gustavsson, SCORE, SU/Handelshögskolan, presenterar aktuella frågeställningar och resultat från projektet "Att bygga maktbas".
11.00-11.45 Hassan Sharif, Uppsala universitet, presenterar avsnitt ur resultaten från fältstudierna till sin avhandling om nyanlända gymnasieelever möte med det svenska utbildningssystemet.
11.45-13.00 Paus
13.00-13.45 Annika Öhrner, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, presenterar preliminär forskningsdesign för sitt projekt om svenska konstnärers transnationella strategier i det europeiska avantgardet 1908-1925.
13.45-14.30 Marta Edling, Historiska institutionen, Uppsala universitet: "Några tankar om kön/ habitus som generativ kraft i kvinnliga konstnärers karriärer 1900-". Reflektioner kring Marsha Meskimmons bok We weren’t modern enough. Women Artists and the Limits of German Modernism (1999), med utgångspunkt i Lois McNays artikel "Agency and experience: gender as a lived relation" i antologin Feminism after Bourdieu (2004).
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.30 Martin Gustavsson, SCORE, SU/Handelshögskolan, presentation av artikeln "Privata intressen i staten. Om förhållandet mellan inköpta och donerade konstverk i Moderna Museets samling 1958–2009". Textunderlag på papper kan rekvireras från martin.gustavsson@score.su.se, meddela din papperspostadress.
15.30-16.15 Lene Brandt Ingemann, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet: "Køn og kønnede praktikker i praktik på SOSU uddannelsen - omhandlende implikationen af køn og dens praksisformer, samt hvorledes køn sætter sig igennem og har betydning for gennemførelsen af en uddannelse der historisk set er feminint reproduceret". Textunderlag kan rekvireras fråm lenebingemann@gmail.com.
16.15-17.00 Avslutande diskussion

För frågor om seminariet kontakta Marta Edling, marta.edling@hist.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2012-04-12. Konferenssession

Sessionen "The History of School Finance"

ESSHC 2012 (European Social Science History Conference), Glasgow, Scotland, 11-14 April 2012

Sessionen arrangerad av Carla Aubry & Johannes Westberg.
Deltagare: Carla Aubry (Zürich), Ingrid Brühwiler (Bern), Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (Uppsala).
Kommentator: David Mitch, University of Maryland.

Info om konferensen http://www.iisg.nl/esshc/

Info om sessionen http://www2.iisg.nl/esshc/programme.asp?selyear=12&find=westberg


2012-04-26. Högre seminarium, konstvetenskap

Konstnärliga experiment och projekt: institutionalisering och etablering av en praktik

Tid: Torsd 26 april 2012, klockslag meddelas senare
Plats: Engelska parken, Uppsala universitet, rum meddelas senare.

Slutseminarium, ventilering av Anna Brodows avhandlingsmanus med ovan angivna prel. titel. Arbetet bygger på analyser av Konstnärsnämndens projektbidrag 1976-2005.

Kommentator: Yvonne Eriksson, urspr fr Gbg

För mer information, kontakta Anna Brodow <anna@b-i.se>


2012-05-09.  SEC-seminarium, heldag

Internationalisering inom gymnasieskolan, den högre utbildningen och forskningen

Tid: Onsd 9 maj kl 2012 kl 10.45-17.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340

Pågående forskning och andra verksamheter presenteras och diskuteras. Ett samarrangemang mellan SEC och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Den sistnämnda ansvarar för presentationerna t.o.m. kl. 12.00. Resten av dagen ägnas åt presentationer av och diskussioner om pågående forskning inom SEC.

Program

10.45-11.00 Hans Nytell: ”Språk och internationalisering i grund- och gymnasieskola, inledning.”
11.00-11.15 Hans Nytell: ”Internationalisering i lärarutbildning: En ansökan till VR.”
11.15-11.30 Josefine Krigh: ”Internationalisering av utbildning inom den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet”.
11.30-11.45 Veronique Simon: ”Språkbiografier”
11.45-12.00 Marita G/ Fernando Alvarez: ”Om modersmålsundervisning”

12.00-13.15 Lunch

13.15-13.30 Mikael Börjesson, ”Internationaliseringens nationella arenor, inledning”
13.30-13.45 Tobias Dalberg "Internationaliseringen av svensk högre utbildning. Expansionen av engelskspråkiga utbildningar och rekryteringen av inresande studenter"
13.45-14.00 Josefine Krigh, ”Kartläggning av internationalisering vid svenska lärosäten”
14.00-14.15 Christin May, ”The American Scandinavian Foundation and the Academic Migration from and to Sweden”.
14.15-14.45 Mikael Palme & Mona Mårtensson: ”Frankofili som symboliskt kapital hos två generationer svenska intellektuella”

14.45-15.15 Paus

15.15-15.45 Andreas Åkerlund, "Svenska statens stipendiater 1938-1968 - stipendiesystem,
härkomst och studier"
15.45-16.00 Mikael Palme, ”Globaliseringen och gymnasieskolan, inledning”
16.00-16.15 Germund Larsson, ”Kartläggning av presentation av internationella profiler inom den svenska gymnasieutbildningar”
16.15-16.30 Tobias Dalberg ”Globaliseringen av den svenska gymnasieskolan. Statistiska analyser av utbud och rekryteringsmönster ca 1985 till 2009”

16.30-17.00 Allmän diskussion

För information kontakta Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se eller Hans Nytell,


2012-06-01 kl 10.00. Disputation

Gergei Farkas försvarar sin avhandling i sociologi

Essays on Elite Networks in Sweden. Power, social integration, and informal contacts among political elites

Tid: Fred 1 juni 2012 kl 10.00
Plats: Stockholms universitet, Hus B, Hörsal 3, Universitetsv. 10B

Opponent: Trygve Gulbrandsen (Oslo universitet, Institutt for samfunnsforskning)

Handledare:  Jens Rydgren, (Stockholms universitet, Sociologiska inst), Christofer Edling ( Sociologiska institutionen, Lunds universitet

pdf (enbart kappan) : http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:524502


2012-06-05 kl 13.15.  Disputation

Lovisa Näslund defends her thesis

The Leap of Faith. Creating Trust on Professional Service Markets

Time: 5 June 2012 at 13.15-15.00
Place:  Handelshögskolan (Stockholm School of Economics), Sveavägen 65, Sal KAW.

Opponent: Axel Haunschild, Universität Trier

Handledare: Guje Sevón.

Bitr. handledare Donald Broady, Guido Möllering, Andreas Werr.


2012-06-13 kl 10.15.   Masteruppsatsventilering, utbildningssociologi

Internationella tendenser i den svenska högskolan. Engelskspråkiga utbildningar och inresande studenter i Sverige 1993-2009

Tid: onsd 13  juni 2012 kl 10.15-12.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:327 (tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av Tobias Dalbergs masteruppsats

Kommentator: Caroline Olsson

Handledare: Mikael Börjesson

Examinator: Mikael Palme

Sammanfattning:
Vår samtid kan i många avseenden karaktäriseras som en global tidsålder vilket vi kan se spår av på flera håll, inte minst inom det högre utbildningssystemet. Flyttar vi fokus från det globala till det nationella kan vi se att svensk högre utbildning under de senaste 20 åren haft klara internationella tendenser, något som bland annat tagit sig uttryck i en expansion av det engelskspråkiga utbildningsutbudet. Denna expansion har skett både i absoluta tal och relativt det övriga utbildningsutbudet, vilket indikerar att det internationella under denna period har fått ökad betydelse. Samtidigt uppstår skillnader i systemet mellan de som investerar stort i det internationella och de som inte gör det. Dessa skillnader märks på lärosätesnivå och även på ämnesnivå. I ljuset av detta framstår de inresande studenternas val av utbildningar som särskilt intressant: de inresande studenterna väljer i första hand svenskspråkiga utbildningar, och detta förhållande är synnerligen stabilt under en period när det engelskspråkiga utbudet markant ökat. Fem delförklaringar presenteras: (1) metoden för att identifiera engelskspråkiga utbildningar underskattar antalet, (2) undervisningsspråket är flexibelt på vissa utbildningar, (3) den inresande populationen är heterogen och en del väljer specifika utbildningar oavsett språk, (4) lärosätena erbjuder introduktionskurser i svenska, (5) inresande studenter läser svenska vid sin heminstitution. De två sista förklaringarna är av mer spekulativ art. Det finns således inte något enkelt 1:1-förhållande mellan undervisningsmedium (engelska) och dess publik.

[Färdig masteruppsats
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-dalberg-tobias-121011-internationella strategier.pdf>]

Vid behov kontakta tobias.dalberg@edu.uu.se


2012-06-18 kl 10.15.  Seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

"Ingen Vet Ingen Kan" - Utbildning för nyanlända gymnasieelever

Tid: Månd 18 juni 2012 kl 10.15-12.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:327 (tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av ett avsnitt ur Hassan Sharifs avhandlingsmanus om irakiska ungdomar i Södertälje.

Underlag Ingen Vet Ingen Kan – utbildning för nyanlända gymnasielever (1,23 MB, motsv. 50 s.)  kan rekvireras från hassan.sharif@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2012-09-03 -- 2012-09-07.  Graduate course

Geometric Data Analysis

Graduate course (forskarutbildningskurs, äv. masterstudenter kan beredas plats)
SEC (Sociology of Education and Culture), Uppsala University, 3-7 Sept. 2012 (five full days)

Course info <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-gda.htm>

Admission: To apply for admission send an e-mail to Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, to whom also questions might be directed.


2012-09-12.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

1968-radikaliseringens idéer och de intellektuella fälten

Tid: Onsd 12 sept. 2012 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av två texter av Alexander Ekelund: ett avhandlingsmanus samt ett artikelmanus "Kampen om Vetenskapen – Althusserianismens frammarsch och den svenska 1968-vänsterns vetenskapsteoretiska debatt"

De två nämnda texterna finns tillgängliga en vecka i förväg, kan rekvireras från Alexander Ekelund <alexander.ekelund@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.  


2012-09-14. Disputation

Raoul Galli försvarar sin avhandling i socialantropologi

Varumärkenas fält. Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

Fred 14 sept. 2012 kl. 13.00
Plats: Stockholms universitet, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Opponent: Mats Trondman.

Avhandlingen kan laddas ned från
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:541869


2012-09-19.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Att härma Eton

Tid: Onsd 19 sept. 2012 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:34027 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Diskussion om Petter Sandgrens avhandlingsarbete om svenska internatskolor. Petter Sandgren är doktorand vid Department of History and Civilization, European University Institute, Florens.

Underlag: Petter Sandgren, Emulating Eton. The paradox of elite boarding schools in the Social Democratic utopia
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-sandgren-petter-120919-emulating-eton.pdf>

Alla intresserade är välkomna.  


2012-10-17. SEC/MOST-seminarium

Digitala arkiv över historiska forskningsmaterial om utbildning

Seminarium för dem som har intresse av att bidra till skapandet av dylika arkiv

Tid: onsd 17 okt kl 10.15-12.00
Plats: rum 14:340, Campus Blåsenhus, Uppsala universitet

SEC (Utbildnings- och kultursociologi) och MOST (Modernhistoriska studier) inbjuder till ett seminarium för presentationer av och diskutioner om hur man lägger upp forskningsmaterial så det är åtkomligt via nätet. Presentationen kommer att utgå från det material som nu är samlat via gruppytan ”Forskningsmaterial för SEC” på medarbetarportalen. Det material som finns att hämta på ytan är digitaliserat och fritext-sökbart. Materialet består av grundläggande dokument och urkunder rörande utbildningsväsendet från 1800-tal till nutid såsom regeringsuppdrag, utbildningsstatistik från SCB och SOU (Statens offentliga utredningar). Denna gruppyta är i dagsläget, efter inbjudan, öppen för anställda och studenter anställda vid Uppsala universitet. Så småningom kommer man även att kunna bjuda in externa medlemmar, vilket ökar möjligheten att tillgängliggöra och dela med sig av material. Förhoppningen är att seminariet kan leda till diskussioner om hur vi kan vidareutveckla arbetet med forskningsmaterial på nätet.

Välkomna,

Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> & Germund Larsson <germund.larsson@edu.uu.se>,
som tar emot anmälningar och besvarar frågor.


2012-10-17 . "Släppfest" med samtal med anledning av den nya antologin

Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält, 1938–2008

Tid: Onsdagen den 17 oktober kl 17.15 i sal Eng 4-2007 samt efterföljande mingel
Plats: Sal Eng 4-2007, Campus Engelska parken, Uppsala universitet (4-2007 innebär hus 4, plan 2, rumsnummer 07. Huskroppen 4 är den som ligger mitt inuti kvarteret Engelska parken).

Samtalsdeltagare: Erik Peurell från Myndigheten för kulturanalys samt bokens redaktörer Martin Gustavsson, Mikael Börjesson och Marta Edling

Moderator: Donald Broady

Efter samtalet blir det mingel med snittar och förfriskningar

Arr: Modernhistoriska studier (MOST) <www.skeptron.uu.se/most/>

Inbjudan

SEC-projektet "Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945–2007" har nu sammanfattat några av sina resultat i antologin Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält, 1938–2008 som publicerades av kommer ut på Daidalos i slutet av september 2012 och snart finns i bokhandlarna. Antologin är redigerad av Martin Gustavsson, Mikael Börjesson och Marta Edling. Baksidestexten lyder: "Hur blir man framgångsrik konstnär i Sverige? Det är den centrala frågan i den här antologin som handlar om den särskilda sorts ekonomi som präglar konstens värld. Där är det inte främst pengar som räknas. Författarnas undersökningar, som sträcker sig över det senaste halvseklet, ägnas åt de tillgångar - konstnärligt anseende, utbildning, kulturellt kapital - som värderas inom konstfältet och dess utbildningar. I bokens första del utforskas hela systemet av konstutbildningar, med Kungl. Konsthögskolan i Stockholm på toppen. Andra delen behandlar de konstnärer som - inte minst tack vare att de tillhör utbildningssystemets utvalda - vunnit sådan framgång att de blivit stipendiater hos Konstakademien, projektbidragstagare hos Konstnärsnämnden, professorer på Kungl. Konsthögskolan och representerade i Moderna Museets samling."
     Vi vill fira detta med att bjuda in till ett samtal utifrån boken onsdagen den 17 oktober kl 17-18 i sal Eng 4-2007 och efterföljande mingel med försfriskningar. Mycket välkomna!

Modernhistoriska studier
genom ledningsgruppen Lars M Andersson, Donald Broady, Mikael Börjesson, Marta Edling, Johannes Westberg och Andreas Åkerlund

2012-11-08. Utbildningshistoriska seminariet

Vad kostade landsbygdens skolhus?

Tid: Torsd 8 nov. 2012 kl 13.15-15.00
Plats:  Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:128 (dvs. huskropp 11, våning 1, rum 28)

Ventilering av ett manus av Johannes Westberg tillkommet inom ramen för projektet "Folkskolans finansiering
De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936".
Om projektet, se http://www.skeptron.uu.se/pers/johannes/folkskolan/

Underlag: Johannes Westberg, Vad kostade landsbygdens skolhus? Paper presenterat vid Utbildningshistoriska seminariet, Uppsala 2012, 62 s.

Författaren nås på johannes.westberg@edu.uu.se
Använd den adressen om du önskar tillgång till seminarieunderlaget eller är intresserad av andra aktiviteter inom Utbildningshistoriska seminariet vid Uppsala universitet.


2012-11-13. Seminarium, arr. MOST

Struktur och förändring

Seminarium arrangerat av Modernhistoriska studier (MOST) vid Historiska institutionen, Uppsala universitet
<www.skeptron.uu.se/most/>

Tid: Tisd 13 nov. 2012, kl. 13.30-17.30
Plats: Eklundshof, Eklundshofsvägen 7, Uppsala, www.eklundshof.se

 Program:
13.30-13.55 Välkomnande. Presentationsrunda. Lars M Andersson: inledande synpunkter om ambitionerna med MOST
13.55-14.15 Donald Broady: om det slags historisk sociologi eller sociologisk historia, ursprungligen introducerad av durkheimianerna, som odlas inom SEC
14.15-14.45 Mikael Börjesson, Martin Gustavsson, Andreas Melldahl & Germund Larsson: Några prov på metoder som använts inom SEC: stora register och databaser, prosopografi, Geometrisk dataanalys, arkiv på webben
14.45-15.15 Diskussion om vad utbildningshistoria kan vara. Inledningar av Esbjörn Larsson, Johanna Ringarp & Johannes Westberg.
15.15-15.45 Kaffe
15.45-17.30 Allmän diskussion. Ordf. Marta Edling.
Följt av gemensam middag kl 18.00

Anmälan krävs. För mer information kontakta Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>


2012-11-21. SEC-seminarium

Charting the social space. The case of Sweden in 1990

Tid: Onsd 21 nov. 2012 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:327 (huskropp 14, tredje våningen, inte långt från fikarummet)

Ventilering av manus till bokkapitel av Andreas Melldahl och Mikael Börjesson vari redovisas ett försök att kartlägga det sociala rummet med en metod som är motsatt den Pierre Bourdieu och Monique de Saint Martin för snart fyrtio år sedan använde i den berömda analysen av det franska sociala rummet och rummet av livsstilar i "Anatomie du goût" (1976) och La distinction (1979, se grafen s. 140f) . Bourdieu & de Saint Martin skapade de aktiva variablerna, dvs de variabler som strukturerade rummet, utifrån indikatorer på smak och livsstil, varefter de projicerade in sociala grupper (yrkesgrupper) i det på så vis konstruerade rummet. Melldahl & Börjesson har med hjälp av svenska register prövat det omvända tillvägagångssättet, dvs. utnyttjat indikatorer på socioekonomiska positioner som aktiva variabler.

Författarna nås på andreas.melldahl@edu.uu.se och mikael.borjesson@edu.uu.se>. Mejla en rad till någon av dem för att erhålla textunderlaget till seminariet.

Alla intresserade är välkomna.

D. Broady


2012-11-22. Föreläsning, arr. nätverket Ethos

Hvad er praxeologi?

Föreläsning av Staf Callewaert, professor em., Københavns universitet

Tid: Torsdag 22 nov. 2012 kl. 10.00 – 13.00
Plats: Campus Blåsenhus, sal 12:004 (dvs huskropp 12, entréplanet, rum 004)

Föreläsningen är öppen, men mejla en anmälan till Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se> som även lämnar information om konferensen "Pierre Bourdieus praxeologi", i anslutning till vilken föreläsningen ordnas.

Tillägg 2012-12-05: föreläsningen finns nu tillgänglig som videoinspelning på
http://www.skeptron.uu.se/pers/carinac/conference2012/filmer.htm


2012-11-23.  Föreläsning, arr. nätverket Ethos

Om Pierre Bourdieu, Sur l’État

Föreläsning av Staf Callewaert, professor em., Københavns universitet, utgående från P. Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989–1992), Seuil, Paris 2012.

Tid: Fredag 23 nov. 2012 kl. 09.00-12.00
Plats: Campus Blåsenhus, Betty Pettersson-salen (rum 14:031,  entréplanet, omedelbart till höger när man inträtt genom entrédörren)

Föreläsningen är öppen, men mejla en anmälan till Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se> som även lämnar information om konferensen "Pierre Bourdieus praxeologi", i anslutning till vilken föreläsningen ordnas.

Tillägg 2012-12-05: föreläsningen finns nu tillgänglig som videoinspelning på
http://www.skeptron.uu.se/pers/carinac/conference2012/filmer.htm


2012-11-27.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kampen om eleverna. Symboliska tillgångar och strategier bland gymnasieskolor i södra Stockholm 1992–2010

Tid: Tisd 27 nov. 2012 kl 13.15-15.00 [obs, ovanlig veckodag, tisdag]
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av Håkan Forsbergs avhandlingsmanus.

Manuset kan rekvireras från Håkan Forsberg <hakan.forsberg@sh.se>

Alla intresserade är välkomna.  


2012-11-27. Föreläsningar

Docentföreläsningar, utbildningssociologi

Tid: Tisd 27 nov 2012 kl 15.00- ca 18.00, med mingel efteråt
Plats: Föreläsningarna i Eva Netzelius-salen (rum 10:K102) , källarplanet, Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.
Minglet efteråt äger rum i personalrummet på tredje våningen, dvs det övre tefatet under taket i entréhallen.

Ylva Berglund, Mikael Börjesson och Carina Carlhed håller sina docentföreläsningar. Ett historiskt evenemang, i Sverige är dessa tre de första docenterna någonsin i ämnet utbildningssociologi.

Föreläsningarnas titlar:

Startiderna ovan är osäkra. Programmet innefattar även förläsningar av nya docenter i ämnena didaktik och pedagogik, nämligen Jonas Almqvist resp. Elisabet Nihlfors och Katarina Wijk. Samtliga föreläsningarna inträffar i Eva Netzelius-salen, Blåsenhus.

Alla intresserade är välkomna men skriv in en anmälan på
http://forskning.edu.uu.se/docentforelasning2012/
där  även programmet finns.


2012-12-04. Slutseminarium

Rekruttering til sygeplejerskeuddannelsen

Tid: Tisd 4 dec 2012 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av Gerd Halskovs manus till lic-uppsats alt. doktorsavhandling i pedagogik, Rekrutteringsgrundlaget for sygeplejerskeuddannelsen efter institutions- og uddannelsesreformen i 2000/2001. Forandring eller status quo? En retrospektiv undersøgelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark frem til realiseringen af institutions- og uddannelsesreformen i 2000/2001.

Kommentator: professor em. Gunnar Olofsson, Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet

Alla intresserade är välkomna.


2012-12-05.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Reproduktion av genus och social klass i högre flickskolor och högre allmänna läroverk 1870-1927

Tid: Onsd 5 dec 2012 kl 13.15-15.00
Plats: "Tupprummet", dvs. rum 14:340 i Blåsenhus

Ventilering av Sara Backman Prytz avhandlingmanus (s.k. 50-procentseminarium)

Kommentator: Docent Karin Hassan Jansson, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Den som önskar erhålla manuset per mejl eller papperspost en vecka i förväg, skriv en rad till Sara Backman Prytz <sara.prytz@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.  


2012-12-06. Seminar arranged by KUSKO and MOST

Researching the spread of disciplinary institutions. Network analysis and the global diffusion of the monitorial system of education

Professor Marcelo Caruso and Dr. Patrick Ressler
Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

Time: Thursday 6 Dec. 2012, at 15.15-17.00.
Place:  Campus Engelska parken,  room ENG1-1062 (Historiska institutionen).

Language: English.

Organized by the Research node Knowledge Societies (KUSKO) and Modernhistoriska studier (MOST)

Information on Marcelo Caruso and Patrick Ressler

For more information contact Andreas Åkerlund <andreas.akerlund@hist.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i Campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Blåsenhus är en sprillans ny byggnad med Botan och Slottet som närmsta grannar.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-12.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2012-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive