This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-11.htm

Events, seminars and conferences 2011

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, arrangemang 2011)

Nedan information om vissa kommande och tidigare seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn.
Om inte annat anges är alla intresserade välkomna.

Lokal oftast antingen Engelska parken eller i Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta

Underlag finns som regel på webben, se länkar nedan.

Mer upplysningar om utbildningssociologiska seminarier finns på
http://www.skeptron.uu.se/mb/soced-sem-2011.htm
men dessa seminarier finns även förtecknade nedan.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-11.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


TOC:

2011-01-26 kl 09.15-16.00. Det svenska konstfältet 1975-2011. Heldagsseminarium.
2011-01-29 kl 09.00-17.30. Sverige utifrån. Forskning och undervisning om Sverige vid utländska universitet. Endagssymposium.
2011-02-02 kl 13.15-15.00. Higher education changes in Japan, the UK and the US: Agency, structure and culture. Seminarium med Keiko Yokoyama.
2011-02-03 kl 13.15-16.30 Start forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur.
2011-02-11 kl 10.15. Disputation. Andreas Åkerlund försvarar sin avhandling i historia Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945.
2011-03-16 kl 13.15. Om kulturanalyser. Med Erik Peurell.
2011-03-21 at 10.15-12.00. The Creative Campus: Student Cultures, Dons and the Global 1960s in Britain. Lecture by David Fowler.
2011-03-25 kl 10.15. Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (I).
2011-04-06 kl 13.15. Litteraturseminarium om bl.a. Sven-Erik Liedman, Hets! En bok om skolan och Ylva Hasselberg, Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitetet och samtiden.
2011-04-06 kl 15.30. Seminarium Socialt kapital och utbildningsresultat bland ungdomar i slutet av grundskolan. Alireza Behtoui
2011-04-07 kl 10.15. Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (II).
2011-04-13 kl 15.15-17.00. Investering och förmedling av kapital i tidiga folkskolor. Ventilering av pm av Madeleine Michaëlsson.
2011-04-21 kl 13.15. Kritisk läsning av P. Bourdieu, Science de la science et réflexivité, med Henrik Lundberg.
2011-04-27 kl 13.15. Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (III).
2011-04-29 kl 10.00. Disputation. Thomas Neidenmark försvarar sin avhandling i pedagogik Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812-1828, Stockholms universitet.
2011-05-04 kl 13.15-15.00. Den lokala gymnasiemarknadens spelplan och spelregler. Ventilering av ForsHåkan bergs manus till avhandlingskapitel.
2011-05-11 kl 10.15. Seminarium med Nihad Bunar som presenterar aktuell forskning.
2011-05-18 kl 13.15. Lärares utbildnings- och yrkeskarriärer. Ventilering av Emil Bertilssons avhandlingsmanus.
2011-05-18 kl 15.15. Student experience and fairness in higher education. A comparison France – Sweden – United Kingdom. Nicolas Charles.
2011-06-08 -- 2011-06-10. History of Schooling: Politics and local practice. Conference, Uppsala University.
2011-06-08 kl 13.15. Seminarium om Social -og sundhedshjælperelevers livshistoriske forudsætninger og samspillet med uddannelsesinstitutionen, med Lene Ingemann
2011-06-08 kl 14.00. Litteraturseminarium om Anders Burman & Per Sundgren (red.), Bildning. Texter från Esias Tegnér till Sven-Eric Liedman, 2010.
2011-06-14 kl 13.15-15.00. Irakiska ungdomar i förorten. Ventilering av Hassan Sharifs avhandlingsmanus.
2011-06-15 kl 08.30. Litteraturseminarium Bourdieu och kön (3).
2011-06-15 kl. 14.00. Litteraturseminarium Fenomenologi (I). Karin Anna Petersen.
2011-06-20 kl 10 Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (IV).
2011-08-31 kl 08.30. Litteraturseminarium Bourdieu och kön (4).
2011-09-14 kl 13.15. Fältbegreppet inom professionsforskningen. Carina Carlhed.
2011-09-22. Utan historia har skolan ingen framtid, Bokmässan i Göteborg. Esbjörn Larsson och Johannes Westberg.
2011-09-22--2011-09-23. Colloque international Les sciences sociales et leurs public ̵ Engagements et distanciations, l'Université Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Roumanie.
2011-09-17 kl. 13.00. Litteraturseminarium Fenomenologi (II). Carina Carlhed.
2011-09-28 kl 15.15. Sweden, the United States and trans-Atlantic academic contacts in the 20th century. Dag Blank.
2011-10-05 kl 13.15. Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008. Martin Gustavsson, Mikael Börjesson och Marta Edling.
2011-10-06-- 2011-10-07. Symposium EDUCULT 2011: Sextioåtta. Forskning om studentrevolten och kulturens och akademins fält.
2011-10-14 kl 13.00 Disputation. Elin Gardeström försvara sin avhandling i idéhistoria om journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970, Södertörns Högskola.
2011-10-18 kl 13.15. Fotografin i Sverige under 1970-talet. Etableringen av institutioner och framväxten av ett fotografiskt fält under 1970-talet. Niclas Östlind.
2011-10-19 kl 13.15 Det litterära fältet på Island. Guðrún Valsdóttir.
2011-10-26 kl 12.00 -- 2011-10-28. Nordic Fields of Higher Education. Workshop.
2011-11-02 kl 13.15. Genusstrukturer inom det akademiska fältet i Sverige. Ventilering av Kristina Nordqvists masteruppsats.
2011-11-04 kl 13.15. Slutseminarium The Leap of Faith. Trust Creation on Professional Service Markets: The examples of management consulting and theatre direction. Ventilering av Lovisa Näslunds avhandlingsmanus, Handelshögskolan i Stockholm.
2011-11-09 kl 15.0o. Vilda tyskar, milda svenskar. Receptionen av tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik under tidigt 1900-tal. Andrea Kollnitz.
2011-11-21 kl . 13.00. Eliters erkännande. Om varumärkning, positionering och framgång i Stockholms reklamvärld. Ventilering av Raoul Gallis avhandlingsmanus, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
2011-11-23 kl 18.00. Seminarium Fri Konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konstfackskolan, Kungl. Konsthögskolan och Valand från 1960-talet till idag. Marta Edling, Annika Öhrner m.fl. Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm.
2011-11-25 kl 13.15. Seminarium och paneldebatt Det svenska utbildningssystemets historia. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg.
2011-11-25 kl 13.00. Seminarium Praktikens logik/De nya gymnasielärarstudenterna. Carina Carlhed, Anna Nørholm Lundin, Magnus Persson.
2011-12-07 kl 13.15.  Ventilering av utdrag ur Andreas Melldahls avhandlingsmanus.
2011-12-09 kl 13.15. Stefan Rimm försvarar sin avhandling i pedagogik Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Örebro universitet.
2011-12-16. Symposium International Perspectives on Transformation in Higher Education in the Arts in the Twentieth Century.


2011-01-26 Seminariedag

Forskargruppen SEC i samarbete med Historiska och Konstvetenskapliga institutionerna, Uppsala universitet arrangerar seminariedagen

Det svenska konstfältet 1975-2011

Tid: Onsd. 26 jan. 2011 kl.  09.15-16.00
Plats: Sal 1024, Humanistiskt centrum, Engelska Parken. Huvudentré  Thunbergsv. 3H

Program:

09.15-09.45   Marta Edling & Annika Öhrner, kort välkomnande och introduktion av program och deltagare; Niclas Östlind: Fotografin i Sverige från 1970 och framåt - en studie av institutioner, utställningar och strider

09.45-10.15   Anna Brodow: Konstnärliga projekt och experiment. Bildkonstnärsfondens projektbidrag från 1976 till idag

10.15-10.30   Diskussion10.45-11.15   Martin Gustavsson och Mikael Börjesson: Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, utbildning och karriär, 1938-2008

11.15-11.30   Marta Edling Konst karriär och kön. Om professorstillsättningar och positioner på svenska konstfältet under 1980-talet

11.30-12.00   Diskussion

13.00-16.00   Jeff Werner: Postmodernismen ringer alltid två gånger; Håkan Nilsson: Här och där. Om att göra Internet till en plats för konsten; Marta Edling: 
Konstnärlig forskning på Valand; Annika Öhrner: Postmoderna rum: exemplet Valand & Jello; Kristoffer Arvidsson Alf Lindberg och 1980-talets häftiga måleri;
Dan Karlholm: Samtidskonst och historia; Ola Åstrand och Ulf Kihlander: Hallå världen ?! Svensk konst 1986-1995

16.00-17.00   Diskussion

Anmälan krävs. Seminariedagen är avsedd för forskare som är aktivt engagerade i undersökningar av det svenska konstfältet. Andra eventuellt intresserade ombedes skicka en intresseanmälan till arrangörerna Marta Edling <marta.edling@edu.uu.se>, tel. 0705-446216, och Annika Öhrner <annika.ohrner@telia.com>, tel. 0708-670441


2011-01-29 Symposium

Sverige utifrån. Forskning och undervisning om Sverige vid utländska universitet

Endagsymposium vid Uppsala universitet

Tid: Lörd 29 januari 2011 kl. 09.00-17.30
Plats: Hörsal Betty Pettersson, Campus Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, Uppsala.

Hur studeras Sverige och svensk kultur i utlandet? Enligt en statlig utredning från 2007 bedrivs forskning och undervisning i svenska språket, i svensk litteratur, historia och kultur samt i svenska samhällsförhållanden vid över 200 lärosäten i fyrtio ländervärlden över. I detta symposium fokuseras främst på den verksamhet som pågår i akademiska miljöer i USA, Tyskland och Frankrike. Deltagarna kommer också från dessa länder och från Sverige. Givet vårt ämne, blir det gemensamma konferensspåket svenska.

Konferensen arrangeras av Institutionen för utbildning, kultur och medier vid Uppsala universitet (www.edu.uu.se) där det bl.a. finns en livaktig forskargrupp inom utbildningshistoria och kultur-och utbildningssocologi (www.skeptron.uu.se/broady/sec/index.htm). Stort intresse finns också från språkvetenskapliga fakulteten och universitetets Centrum för Tysklandsstudier.

Vår huvudfrågeställning är vad som händer när en nationell kultur - i det här fallet den svenska - studeras utanför landets gränser. Mer specfikt är vi intresserade av frågor som:

  1. Vad undervisas och forskas om när det gäller Sverige vid utländska universitet? Hur skapas en uppfattning om vad som utgör svensk kultur och samhälle genom den undervisning och forskning som bedrivs vid utländska universitet och kan man tala om en specifik svensk kulturell kanon utomlands?
  2. Hur skiljer sig de olika bilderna av Sverige och den svenska kulturen åt i de olika länderna? Vilken roll spelar de nationella kontexterna för konstruktionen av det svenska? Hur ser de lokala traditioner och specialiteter som utvecklats på olika håll i världen ut?.
  3. Vilka relationer har funnits till svenska forskare och forskning, och vilka effekter har den utländska forskningen haft för det svenska sammanhanget? Hur integrerade är de utländska forskarna i de svenska forskningskontexten? Tas de på allvar av sina svenska kollegor?

Kunskapen om det utländska Sverige-studiet är splittrad. Därför bör denna konferens ses som ett första steg för en mera systematisk forskning på detta område. Efter ett inledningsanförande behadlar ett antal föredrag olika dimensioner av sverige-studiet: den histioriska utvecklingen - hur och varför uppkom den, hur många är engagerade iden, ämnen som har stått i fokus, dess ställning i sitt nationella (amerikanska, tyska, franska) kontext och dess ställning i ett svenskt kontext. Symposiet avslutas med en paneldebatt där olika deltagare under en klok moderators ledning lite mera fritt diskuterar ämnet.

Symposiet äger rum i Uppsala den 29 januari 2011 på campus Blåsenhus. Lars Lönnroth, Göteborg, har accepterat vår inbjudan som inledningstalare. Bland de övriga deltagarna märks Jean-François Battail, Paris, Anne Charlotte Harvey, San Diego, Maaret Koskinen, Stockholm, Michael Metcalf, Oxford, Missisippi, Björn Melander, Uppsala, Helmut Müssener, Uppsala, Jan Hecker Stemphel, Berlin, Ralph Tuchtenhagen, Berlin, Henrik Williams, Uppsala, och Rochelle Wright, Stockholm/Urbana.

Finansiering kommer från Vetenskapsrådet och Forum för Tysklandstudier, Uppsala universitet.

Program

09.00 Inledningsanförande: Lars Lönnroth, Göteborg.

Session I. Europeiska perspektiv
Jan Hecker-Stampehl, Berlin
Ralph Tuchtenhagen, Berlin
Jean-François Battail, Paris

12.00 – 13.00 Lunch

Session II: Transatlantiska perspektiv
Anne-Charlotte Harvey, San Diego
Michael Metcalf, Oxford, Mississippi
Rochelle Wright, Stockholm/Urbana, Illinois

Session III: Perspektiv från Sverige
Maaret Koskinen, Stockholm
Henrik Williams, Uppsala

16.00 Paneldiskussion under ledning av Björn Melander, Uppsala med talarna och bl.a. Helmut
Müssener, Uppsala.

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt men föranmälan måste göras senast den 24 januari 2011
till Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>.
Lunch och kaffe ingår. Vid anmälan, ange namn, e-postadress, institutionell hemvist och
eventuella matallergier.

För mer information kontakta Dag Blanck <dag.blanck@engelska.uu.se>


2011-02-02 SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Higher education changes in Japan, the UK and the US: Agency, structure and culture

Keiko Yokoyama, Ph.D.

Tid: Onsd 2 febr kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Alla intresserade är välkomna

Paper to be discussed: Keiko Yokoyama, "Reasoning higher education changes in Japan, the UK and the US: Agency, structure and culture". To recieve a copy, contact  <kyokoyama@fmail.co.uk>.

Abstract:

There have been massive empirically-based case studies previously which attempt to clarify higher education change and continuity. However, there is the limited number of existing higher education literature which deals with causal explanation for them. Rather sociologists, in particular functionalists and system theorists, have considered these areas of scholarship in the larger context of the society.
     The purpose of the presentation is, therefore, to clarify and explain higher education change and resistance to change theoretically. It will examine the relationship between agency, structural and cultural conditionings, giving attention to the constraining and enabling aspects of these domains, and paying attention to a classical sociological problem about analytical dualism between agency and structure.
     The presentation will explore Giddens' "structuration" (1983) and Archer's "morphogenesis" (2000; 2003; 2004) by clarifying and integrating agency, structural and cultural conditionings. It will provide the conception of "duality" as an alternative to dualism, and scrutinize "reflexivity" as the mediatory mechanism between the three. The presentation will propose two causality models illustrating the relationships between agency, structural and cultural conditionings that bring about higher education change and stability.
     The talk will be both theoretical and empirical driven. The empirical part of the study was funded by the Daiwa Anglo-Japanese Foundation and Great Britain Sasakawa Foundation.

Bionote:

Keiko Yokoyama, Ph.D, is currently visiting at Sociology of Education and Culture, Department for Studies in Education, Culture and Media, Uppsala University. She was previously Associate Professor of Higher Education at the Research Institute for Higher Education, Hiroshima University, Japan. She was a visiting scholar at the University of California, Berkeley, the University of Michigan, Ann Arbor and other distinctive institutions. She received Ph.D in comparative higher education policies from the Institute of Education, University of London
     Her major research interests are in sociology of higher education, higher education policy analysis and organisational studies. She has conducted a range of research projects funded by international and national bodies such as the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the Japan Society for the Promotion of Science, the Great Britain Sasakawa Foundation, the Daiwa Anglo-Japanese Foundation, etc. She has more than 70 publications in the field of higher education. Her latest books include Government, Policy and Ideology: Higher Education’s Changing Boundaries in Two Island Kingdoms - Japan and England (University Press of America, 2010).

2011-02-03 Forskarutbildningskurs, start

Kapital och fält

Torsd 3 febr kl 13.15-16.30 inträffar första seminariet i forskarutbildningskursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur" som pågår fram till juni.
Se kursinformation  www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-kap.htm


2011-02-11 Disputation

Andreas Åkerlund försvarar sin avhandling i historia

Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945

Tid: Fred 11 febr 2011 kl. 10.15
Plats: Universitetshuset, Uppsala, sal IX

Andreas Åkerlund tillhör Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
<www.skeptron.uu.se/utbhist/>

Fakultetsopponent: professor Norbert Götz, samtidshistoriska institutet, Södertörns Högskola


2011-03-16 Seminarium

Om kulturanalyser

Tid: Onsd 2 febr kl. 13.15-15.30
Lokal: Blåsenhus, Lilla matsalen

SEC får besök av Erik Peurell som fr.o.m. 1 april kommer att arbeta med forskning och statistik vid den nya Myndigheten för kulturanalys som då startar sin verksamhet. Diskussion om planer på kommande forskningsinsatser och utredningar.

Om du vill delta, kontakta donald.broady@edu.uu.se


2011-03-21 SALT Lecture

The Creative Campus: Student Cultures, Dons and the Global 1960s in Britain

Dr. David Fowler, University of Cambridge

Lecture arranged by SALT in cooperation with Department of Education, the Department of history of science and ideas, and SEC
Time: Monday 21 March 2011 at 10.15-12.00
Location: Engelska parken, room 7-0042

Discussant: Donald Broady

followed by an extended lunch that offers opportunities for discussion.

On David Fowler:
See http://www.salt.engelskaparken.uu.se/Events/People/Fowler__David/ , where the following presentation is to be found.

David Fowler lectures and supervises for the Department of Sociology in the fields of Modern British youth cultures, the history and sociology of juvenile and youth delinquency and intellectuals and popular culture. He is an historian of twentieth century Britain with a strong interdisciplinary focus. He also teaches British economic history for the Faculty of Economics, and for PPSIS.

His primary research interest is the history and sociology of Modern British youth cultures, cultural biography and intellectuals and the 1960s (on which he is currently writing a book provisionally entitled University Dons, Student Cultures and the Global 1960s). His most recent book Youth Culture in Modern Britain, c.1920-1970: from Ivory Tower to Global Movement-A New History, Macmillan 2008) was widely reviewed in the media including The Times, Guardian, Daily Telegraph, Times Higher and featured on BBC Radio 4’s “Thinking Allowed” with Professor Lawrie Taylor, in February 2009.

Before coming to Cambridge in 2003 Dr Fowler was Lecturer in Modern British History at The University of Manchester and, before that, held a Research Fellowship in the School of Sociology at The Queen’s University of Belfast, where he researched Youth Lifestyles in Northern Ireland, 1922-Present. During his time at Queen’s Belfast he also published a study of Patterns of Juvenile and Youth Crime in Northern Ireland since 1945, based on extensive and pioneering archival research. He is currently working on Student Movements in Twentieth Century Britain and Ireland and writing a book on University Dons, Student Cultures and the Global 1960s.

For more information:
http://www.salt.engelskaparken.uu.se/
salt@engelskaparken.se


2011-03-25 Litteraturseminarium

Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (I)

Tid: Fred 25 mars kl. 10.15-13.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:327

Seminarieledare Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>

Seminarierna bygger på att deltagarna tar ansvar för att dels skriva enklare sammandrag på svenska av vissa kapitel o.dyl. och dels muntligen presentera texten vid seminarietillfället. Om du vill delta, kontakta Carina Carlhed.

Under seminariet 25 mars behandlas "I. Les formes scolaires de classification" i Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Éd. de Minuit, Paris 1989 [eng. övers. State Nobility].

Arr: Praxeologigruppen samt Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-04-06 Litteraturseminarium

Litteraturseminarium om aktuell litteratur om svensk utbildning

Tid: Onsd 6 april kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Bl.a. diskuteras Sven-Erik Liedman, Hets! En bok om skolan och Ylva Hasselberg, Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitetet och samtiden.

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-04-06 SEC-Seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Socialt kapital och utbildningsresultat bland ungdomar i slutet av grundskolan

med Alireza Behtoui, Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet

Tid: Onsd 6 april kl. 15.30-16.30
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Diskussion med Alireza Behtoui om hans nya projekt med den nämnda rubriken. Framförallt kommer enkätkonstruktion och dylika metodproblem att diskuteras.
Om Alireza Behtoui, se http://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/behtoui-alireza?l=sv

Ordf. Mikael Börjesson

För underlag, kontakta alireza.behtoui@liu.se


2011-04-07 Litteraturseminarium

Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (II)

Tid: Torsd 7 april kl. 10.15-13.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:327

Seminarieledare Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>

Seminarierna bygger på att deltagarna tar ansvar för att dels skriva enklare sammandrag på svenska av vissa kapitel o.dyl. och dels muntligen presentera texten vid seminarietillfället. Om du vill delta, kontakta Carina Carlhed.

Under seminariet 7 april behandlas "II. L'ordination" i Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Éd. de Minuit, Paris 1989 [eng. övers. State Nobility].

Arr: Praxeologigruppen samt Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-04-13 Högre seminarium vid Historiska institutionen, Uppsala universitet
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Investering och förmedling av kapital i tidiga folkskolor

Ventilering av pm av Madeleine Michaëlsson, doktorand i utbildningssociologi

Tid: Onsd 13 april 2011 kl 15.15-17.00
Plats: Rummet ENG1 1060 i Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken

Ventilering av Madeleine Michaëlssons pm "Investering och förmedling av kapital i tidiga folkskolor vid bruk, gods och verk - fallet Salsta/Vattholma, ca 1670-1880", som är en förstudie till Madeleine Michaëlssons avhandlingsabete "Investering och förmedling av kapital i tidiga folkskolor vid bruk, gods och verk – fallet Salsta/Vattholma" (arbetstitel).

Ordf. prof. Maria Ågren

Ett textunderlag kommer att göras tillgängligt på
http://www.hist.uu.se/Seminarium.aspx?EventsId=74709

Författaren nås på madeleine.michaelsson@edu.uu.se


2011-04-21 Litteraturseminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kritisk läsning av Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, 2001

Seminarium med FD Henrik Lundberg, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet

Tid: Torsd 21 april kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, sal 12:128 (obs, ovanlig lokal)

Seminariet ansluter till den pågående forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur
(kursinfo se www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-kap.htm)
men alla intresserade är välkomna. Seminarieledare Donald Broady.

Underlag:

- P. Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Éditions Raisons d'agir, Paris 2001 (238 s.)
[Eng. övers. Science of Science and Reflexivity, The University of Chicago Press, Chicago 2004. Sv. övers. under förberedelse]

- ett prel. manus manus ""‘Science of Science’, Knowledge, and Truth: Bourdieu’s Failed Case against Cognitive
Relativism" av Henrik Lundberg. Mejla till henrik.lundberg@sociology.gu.se eller donald.broady@edu.uu.se om du vill ta del av manuset.

Det förutsätts att seminariedeltagarna läst manuset så att det kan bli en intressant diskussion. Alltså ingen paperuppläsning från Henriks sida. Henrik, som är väl hemmastadd i de konkurrerande företrädesvis anglosaxiska vetenskapssociologiska traditioner som Bourdieu går hårt åt i sin bok, har tidigare varit inne på liknande ämnen, bl.a. i sin avhandling Filosofisociologi. Ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande. Lund dissertations in Sociology 78. Lund: Lund universitet, Sociologiska institutionen, 2007. En fulltextversion av avhandlingen är tillgänglig på
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=599015&fileOId=599016.

Alla intresserade är välkomna.


2011-04-27 Litteraturseminarium

Litteraturseminarium om P. Bourdieu, La noblesse d'État (III)

Tid: Onsd 27 april kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:360

Seminarieledare Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>

Seminarierna bygger på att deltagarna tar ansvar för att dels skriva enklare sammandrag på svenska av vissa kapitel o.dyl. och dels muntligen presentera texten vid seminarietillfället. Om du vill delta, kontakta Carina Carlhed.

Under seminariet 27 april behandlas "III. Le champ des grandes écoles et ses transformation" i Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Éd. de Minuit, Paris 1989 [eng. övers. State Nobility].

Arr: Praxeologigruppen samt Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-04-29 Disputation, Stockholms universitet

Thomas Neidenmark försvarar sin avhandling i pedagogik

Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812-1828

Tid: Fred 29 april 2011 kl. 10.00
Lokal: De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14, Stockholms universitet (T-bana Universitetet)

Fakultetsopponent: docent John Strömberg, Riksarkivet, Helsingfors, Finland.

Betygsnämndsledamöter:
prof. Klas Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
prof. Annika Rabo, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
docent Ingrid Åberg, Historiska institutionen, Örebro universitet

Handledare: Annika Ullman
Bitr handledare: Torkel Jansson, Henrik Edgren, Donald Broady

Avhandlingen kan laddas ned från
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:406897

 En utvidgad digital version med rikhaltigt extramaterial finns tillgänglig på Thomas egen sajt:
http://www.neiden.se/

 Thomas Neidenmark tillhör Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
<www.skeptron.uu.se/utbhist/>


2011-05-04 Ventilering avhandlingsmanus
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Den lokala gymnasiemarknadens spelplan och spelregler

Ventilering av "Kapitel II. den lokala gymnasiemarknadens spelplan och spelregler" i Håkan Forsbergs avhandlingsmanus.

Textunderlag (38 sidor) tillhandahålls av hakan.forsberg@sh.se

Tid: Onsd 4 maj 2011 kl. 13.15-15.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-05-11 BUV-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium med Nihad Bunar

docent, Stockholms universitet,
som presenterar aktuell forskning

Tid: Onsd 11 maj 2011 kl. 10.15-12.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:340

kl 10:15-12:00 sal 14:340.

Ingår i serien Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsseminariet, arrangerad av Peter Waara m.fl.


2011-05-18 Utbildningssociologiska seminariet
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Lärares utbildnings- och yrkeskarriärer 1978-2008

Ventilering av Emil Bertilssons avhandlingsmanus (50%).

Tid: Onsd 18 maj 2011 kl. 13.15-15.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:103

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-05-18 Utbildningssociologiska seminariet
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Student experience and fairness in higher education
A comparison France – Sweden – United Kingdom

Nicolas Charles, PhD candidate, University of Bordeaux, France
Currently guest at SEC

Tid: Onsd 18 maj 2011 kl. 15.15-16.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:103

Abstract

Short presentation of the the thesis "Student experience and fairness in higher education. A comparison France/Sweden/United Kingdom"
Nicolas Charles, University of Bordeaux, France

The thesist deals with the comparison in France, Sweden and UK of 1) student experiences and 2) fairness in higher education. Student experiences are analysed with quantitative data (Reflex; Eurostudent III; Vilka är studenter i Sverige) but also through interviews and observation in several universities. Fairness in higher education is analysed through the structures of system analysed through the structures of systemanalysed through the structures of systemanalysed through the structures of system analysed through the structures of systemanalysed through the structures of system (stratification, means of functioning) but also through students’ representations about the system. For both these issues, several dimensions are taken into account: student funding; selection procedures; transition to work; pathways of studies; quality of the training. Thus, for each dimension, the issue is fourfold: describing institutions at the national (and sometimes training) levels, comparing student experiences (intra and inter countries), analysing representations on fairness in higher education and looking for individual, training or national characteristics explaining these differences. The principal result s (work in progress!) are that 1) student experiences are profoundly national experiences beyond the types of trainings (institutions, fields fields of study…) and the socio demographic factors (gender, class, etc.); 2) higher education systems seem to have some coherence in terms of structures, means of functioning,representations, these “models of higher education” being related to social models and fairness specific to the three countries.

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-06-08 Utbildningssociologiska seminariet
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Social -og sundhedshjælperelevers livshistoriske forudsætninger og samspillet med uddannelsesinstitutionen

Lene Ingemann <lenebingemann@gmail.com>, ph.d-stipendiat vid Roskilde Universitet och f.n. gästdoktorand hos SEC, presenterar sitt avhandlingsarbete.

Tid: Onsd 8 juni 2011 kl. 13.15-14.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:103

Underlag (102 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-ingemann-lene-110608-sem-underlag.pdf>

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


SEC litteraturseminarium 2011-06-08
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Bildning från Esias Tegnér till Sven-Eric Liedman

Diskussion om Anders Burman & Per Sundgren (red.), Bildning. Texter från Esias Tegnér till Sven-Eric Liedman, Daidalos, Göteborg 2010.

Tid: Onsd 8 juni 2011 kl. 14.00-15.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:103

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-06-08 -- 2011-06-10 Conference

History of Schooling: Politics and local practice

8-10 June 2011
Uppsala University

Conference website http://www.skeptron.uu.se/utbhist/schooling/index.htm

Convened by: Carla Aubry (University of Zurich) and Johannes Westberg (Uppsala University)

Organizers:
The National Graduate School in the History of Education, Uppsala
The research unit Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala
Department of History, Uppsala
Institut für Erziehungswissenschaft (IFE), Zürich

In historical research, studies of education policy and local practice are often investigated in relative isolation from one another. There is a divide between researchers with focus on local studies and those which concentrate on the ‘bigger picture’. Projects tend to deal either with public policy and discourse, or with local practices and cultures. To integrate illuminating details and wider contextual relations inevitably means that theoretical clarity will sometimes be partially obscured by empirical messiness, while what appear to be significant details in particular institutional and national contexts may get lost in the attempt to make broader generalizations.

The conference will focus on these different levels of historical research. In order to get fresh input (regarding theoretical standpoints, source materials, research literature etc.) the participants will present and discuss their phd- and postdoc projects on subjects such as language education, educational administration, student magazines and elementary school funding.

For more information contact Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>


2011-06-14 Ventilering avhandlingsmanus
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Irakiska ungdomar i förorten

Ventilering av Hassan Sharifs avhandlingsmanus (s.k. 50%-seminarium).

Tid: Tisd 14 juni 2011 kl. 10.15-12.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Underlag: Introduktionsutbildning (IVIK) för nyanlända gymnasieungdomar i Södertälje (ca 45 sidor)

Om du önskar då dig detta underlag tillskickat kontakta Hassan Sharif, hassan.sharif@edu.uu.se

Arr:
Barn- och ungdomsvetenskap
Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-06-15 SEC litteraturseminarium

Bourdieu och kön (3)

Tid: Onsd 15 juni 2011 kl. 08.30
Plats: Uppsala universitet, lokal meddelas av Marta Edling.

Underlag: Marta Edlings artikelmanus om tillsättningarna vid Kungl. Konsthögskolan under 1980-talet.

Om du önskar delta, kontakta seminarieledaren Marta Edling <marta.edling@hist.uu.se>


2011-06-15 Litteraturseminarium arr. forskargruppen Praxeologi

Fenomenologi (I)

Tid: Onsd 15 juni 2011 kl. 14.00-16.00
Plats: Blåsenhus rum 14:327

Seminarium om del 2 i Dan Zahavi,  Fænomenologi, Roskilde Universitetsforlag, 2003. Karin Anna Petersen presenterar texten.


2011-06-20 Litteraturseminarium

Litteraturseminarium om P. Bourdieu,  La noblesse d'État (IV)

Tid: Onsd 22 juni kl. 10-13
Lokal: meddelas senare

Seminarieledare Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>

Seminarierna bygger på att deltagarna tar ansvar för att dels skriva enklare sammandrag på svenska av vissa kapitel o.dyl. och dels muntligen presentera texten vid seminarietillfället. Om du vill delta, kontakta Carina Carlhed.

Under seminariet 11 maj april behandlas "IV. Le champ de pouvoir et ses transformations" i Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Éd. de Minuit, Paris 1989 [eng. övers. State Nobility].

Arr: Praxeologigruppen samt Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-08-31 SEC litteraturseminarium

Bourdieu och kön (4)

Tid: Onsd 31 aug 2011
Plats: Uppsala universitet, lokal meddelas av Marta Edling.

Underlag: antologin Feminism after Bourdieu (Eds. Lisa Adkins & Beverley Skeggs), Blackwell, 2004, ISBN 978-1-4051-2395-2.

Om du önskar delta, kontakta seminarieledaren Marta Edling <marta.edling@hist.uu.se>


2011-09-14 Seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Fältbegreppet inom professionsforskningen

Tid: Onsd 14 sept kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:327 (som finns nära fikarummet på tredje våningen, dvs inte långt från vårt ordinära mötesrum)

Carina Carlhed lägger för diskussion fram ett artikelmanus under arbete, avsett för ett kommande temanummer av Socialvetenskaplig tidskrift.

Underlag finns tillgängligt från fred 9 sept. Skriv en rad till carina.carlhed@edu.uu.se om du vill få dig det tillskickat.

Alla intresserade är välkomna.

Arr:
SEC och Praxeologigruppen


2011-09-22, under Bokmässan i Göteborg

Utan historia har skolan ingen framtid: Kan det historiska perspektivet på utbildning utveckla läraren

Med utgångspunkt i en ny grundbok om utbildningshistoria samtalar Esbjörn Larsson och Johannes Westberg kring vilken nytta lärare kan ha av att kunna sin historia


2011-09-22--2011-09-23 Colloque

Colloque international: Les sciences sociales et leurs public. Engagements et distanciations

du 22 au 23 septembre 2011
l'Université Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Roumanie

Offical web site
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-110922-sciences-sociales-iasi.htm>


2011-09-27 Litteraturseminarium arr. forskargruppen Praxeologi

Fenomenologi (II)

Tid: Tisd 27 sept. kl 13.00-14.00
Plats: Blåsenhus rum 14:213

Seminarium om pp. 43-111 i Dan Zahavi,  Fænomenologi, Roskilde Universitetsforlag, 2003.

Ordf. Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>


2011-09-28 Seminarium

Sweden, the United States and trans-Atlantic academic contacts in the 20th century

Dag Blanck

Tid: Onsd 28 sept kl. 15.15-17.00
Plats: Blåsenhus, rum 12:228 (ett annat rum än det vanliga)

An article manuscript in progress will be presented and discussed.

The text, in English, will be available after Sept, 21st. Please drop a request to dag.blanck@engelska.uu.se


2011-10-05  Seminarium

Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008

Martin Gustavsson, Mikael Börjesson, Marta Edling

Tid: Onsd 5 okt 2011 kl. 13.15-15.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Underlaget är ett nästan fullbordat manus till inledningen till en antologi Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008 redigerad av Martin Gustavsson, Mikael Börjesson och Marta Edling som ska ut av Bokförlaget Daidalos. Vi vill inte lägga ut texten i digital form, men om du önskar en utskrift per papperspost mejla en rad till mikael.borjesson@edu.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2011-10-06 - 2011-10-07 symposium, arr. SEC

EDUCULT 2011: Sextioåtta. Forskning om studentrevolten och kulturens och akademins fält

Uppsala universitet, 6 - 7 oktober 2011

Detta är inget öppet symposium utan samlar forskare som är eller varit engagerade i att undersöka olika aspekter av 68-rörelserna.

Se program, abstracts och deltagarförteckning
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-educult.htm>

För mer information kontakta Annika Öhrner <annika.ohrner@konstvet.uu.se> eller Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.


2011-10-11, litteraturseminarium arr. forskargruppen Praxeologi

Tid: 11 okt. kl. 13.00-15.oo
Plats: Blåsenhus rum 14:213

Litteraturseminarium om P. Bourdieu, "Troen og kroppen", kap. 4, pp. 110-129  i Den praktiske sans, Hans Reitzel, København 2007. Carina Carlhed presenterar texten. arlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>


2011-10-14 kl 13. Disputation

Elin Gardeström försvarar sin avhandling i idéhistoria

Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970

Avhandlingen är utgiven på Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 2011.

Tid: Fred 14 okt 2011 kl 13
Plats: Södertörns Högskola, sal MA 624, Alfred Nobels allé 7

Opponent: Per Wisselgren

Betygsnämnd:
Lars-Åke Engblom, Högskolan i Jönköping
Christina Florin, Stockholms universitet
Patrik Lundell, Lunds universitet.

Handledare: Lena Lennerhed, Södertörns Högskola

Bitr. handledare:
Patrik Lundell, Lunds universitet
Bosse Holmqvist, Stockholms universitet]

Elin Gardeström tillhör Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
<www.skeptron.uu.se/utbhist/>


2011-10-18 Seminarium, arr. SEC vid Historiska institutionen i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen.

Fotografin i Sverige under 1970-talet.
Etableringen av institutioner och framväxten av ett fotografiskt fält under 1970-talet

Seminarium med Niclas Östlind, doktorand vid konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet och därtill fotograf, curator, intendent och mycket annat.

Tid: Tisd 18 okt 2011 kl. 13.15-15.00
Plats: Campus Engelska parken, Uppsala, rum 1-1021, Historiska institutionen (som är inrymd i byggnaden tvärs över Engelska parken från Carolina sett).

För textunderlag kontakta niclas.ostlind@hotmail.com.

Alla intresserade är välkomna.


2011-10-19  Seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Det litterära fältet på Island

Guðrún Valsdóttir, under hösten gästdoktorand i Uppsala, presenterar sitt pågående avhandlingsarbete

Tid: Onsd 19 okt 2011 kl. 13.15
Plats: Blåsenhus, rum 14:327 (ett annat rum än det vanliga)

Underlag:

Guðrún Valsdóttir, The career of Icelandic writers and the literary field in 1970 to 2000. An introduction to a thesis proposal, 2011-10-19
Powerpoint-presentation <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-valsdottir-gudrun-111019-avhplan.pptx>, 92 KB.

Guðrún Valsdóttir, The career of Icelandic writers and the literary field in 1970 to 2000. An introduction to a Ph.D. Thesis
Distribueras enbart till deltagare i seminariet, erhålles från Guðrún Valsdóttir <guv2@hi.is>.   (PDF-fil, 67 s., 581 KB)

Alla intresserade är välkomna.

D. Broady, donald.broady@edu.uu.se


2011-10-26 -- 2011-10-28. Workshop. Intresserade ombeds att kontakta mikael.borjesson@edu.uu.se

Nordic Fields of Higher Education

Tid: Onsd 26 okt -- fred 28 okt 2011.
Plats: Blåsenhus, von Kraemers allé 1 Uppsala, samt vissa andra lokaliteter.
Start 26 okt kl 12.00 med gemensam lunch i  Blåsenhus, Uppsala, Lilla matsalen (rum 21:137).
Avslutning 28 okt  med gemensam lunch kl 12.3o-14.00 i Domtrappkällaren, S.t Eriks Gränd 15.

Detta är den första sammankomsten för ett  nytt forskarnätverk Nordic Fields of Higher Education (NFHE), finansierat av Nordforsk och med syftet att utveckla register- och enkät-baserad forskning om högre utbildning i de skandinaviska länderna, i synnerhet rekryteringsmönster.

Intresserade ombeds att höra av sig till nätverkets ledare Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Mer info om workshopen
<www.skeptron.uu.se/networks/nfhe/meeting1.htm>


2011-11-02 ventilering av masteruppsats
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Genusstrukturer inom det akademiska fältet i Sverige

Tid: Onsd 2 nov 2011 kl. 13.15 (prel. tidpunkt)
Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Ventilering av Kristina Nordqvists masteruppsats i utbildningssociologi Genusstrukturer inom det akademiska fältet i Sverige. Kvinnliga och manliga akademikers relationer till det akademiska fältets ekonomiska och akademiska kapital.

Kommentatorer: Ida Lidegran
Handledare: Mikael Palme
Examinator: Donald Broady

Alla intresserade är välkomna.


2011-11-04 Slutseminarium, Handelshögskolan i Stockholm

The Leap of Faith. Trust Creation on Professional Service Markets:  The examples of management consulting and theatre direction

Ventilering av Lovisa Näslunds avhandlingsmanus.

Tid: fred 4 nov. 2011 kl 10.15-12.00.
Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sal Johan, Saltmätargatan 13-17, plan 4

Kommentator: Linda Wedlin, Uppsala universitet.

Huvudhandledare: Guje Sevón, Handelshögskolan i Stockholm.
Bitr. handledare: Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm;  Donald Broady,  Uppsala universitet.


2011-11-09  Seminarium arr. av Forum för Tysklandsstudier i samarbete med forskningsgruppen SEC, Historiska institutionen och Konstvetenskapliga institutionen.

Vilda tyskar, milda svenskar. Receptionen av tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik under tidigt 1900-tal

Seminarium med FD Andrea Kollnitz, Centrum för Modevetenskap, Stockholms universitet.

Tid: onsd 9 nov kl 15.00-16.30 (obs start kl 15 prick, ingen akademisk kvart)
Plats: Campus Engelska parken, Institutionen för moderna språk, rum ENG 16-3062 (stora konferensrummet). Gatuadress Tunbergsvägen 3L.

Inför detta seminarium distribueras inget särskilt skriftligt underlag.

Den avhandling som Andrea Kollnitz försvarade 2008, i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har titeln Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934 (Drau förlag, serien Edidos, ISSN 1650-5298). Avhandlingen finns inte tillgänglig på webben men ex av den tryckta utgåvan kan beställas från andrea@fashion.su.se.

För mer upplysningar kontakta Marta Edling <marta.edling@hist.uu.se> eller gå till sajten för Forum för Tysklandsstudier <http://www.fft.uu.se/>

Alla intresserade är välkomna.


2011-11-21 Slutseminarium, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Ventilering av Raoul Gallis avhandlingsmanus

Eliters erkännande. Om varumärkning, positionering och framgång i Stockholms reklamvärld

Tid: Månd 21 nov 2011 kl 13.00-15.00
Plats: rum B600, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Abstract

Den här studien handlar om reklam och varumärken. Framför allt handlar den om en grupp människor som arbetar på en reklambyrå, amerikanska TBWA Worldwides kontor i Stockholm. Genom att följa och delta i gruppens dagliga arbete under närmare ett års tid, från varje arbetsveckas inledande måndagsmöte till många veckors avslutande fredagsöl, via offentliga framträdanden, interna relationer och inblickar i medarbetarnas personliga livsbanor, utvecklas en beskrivning och analys av livet, arbetet och villkoren på en global reklambyrås lokala kontor i en nordeuropeisk huvudstad. Studiens syfte är att bidra till den antropologiska kunskapen om hur social framgång och dominans genereras – i det undersökta fallet genom produktion av symboliska tillgångar, erkännanden, inom den svenska och transnationella reklam- och kommunikationsvärldens elit, en grupp som starkt bidrar till att konstituera ett produktionsfält som har andra eliter som väsentliga uppdragsgivare.

Kommentator: Professor Patrik Aspers, Sociologiska institutionen/Score, Stockholms universitet

Handledare:  Johan Lindquist
Bitr. handledare: Donald Broady


2011-11-23 Seminarium arr. Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Konstakademien

Fri Konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konstfackskolan, Kungl. Konsthögskolan och Valand från 1960-talet till idag

Tid: Onsd 23 nov kl. 18.00-20.00
Plats: Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12 i Stockholm

Den konstnärliga utbildningen är sedan 1977 inlemmad i högskolan. Hur kunde en praktisk och starkt individualiserad konstnärlig skolning få plats i en akademiskt präglad organisation? Hur har särarten kunnat bevaras och vad betyder införandet av akademiska master- och forskarexamina? Konstlivet har förändrats och de traditionella undervisningsformerna har förnyats. Skolorna var också under lång tid dominerade av män, både som studenter och som lärare; hur såg maktstrukturerna ut och hur har de förändrats?

Seminariet kommer att belysa den svenska konstnärsutbildningens historia från 1960-talet till idag. Kvällen inleds med att Marta Edling, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet, presenterar sin bok Fri konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand, Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995. Därefter samtalar Annika Öhrner, forskare vid Uppsala universitet och rektor vid Valands Konsthögskola 1996-2000 och konstnären Johan Widén, professor vid KKH 2000-2010, med Marta Edling om några av bokens teman, och kvällen avslutas med en öppen debatt tillsammans med publiken. Moderator: Niclas Östlind, curator och doktorand vid konstnärlig fakultet, Göteborgs universitet.

Fri entré

Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Konstakademien

Annonsering se
http://www.cisionwire.se/konstakademien/r/fri-konst--bildkonstnarlig-utbildning-vid-konstfackskolan--kungl--konsthogskolan-och-valand-fran-196,c9189249


2011-11-25  Seminarium arr. Nationella forskarskolan i utbildningshistoria vid Uppsala universitet  i samarbete med SEC

Seminarium om det svenska utbildningssystemets historia

Tid: 25 nov 2011 kl 13.15-15.00
Plats: Blåsenhus, Eva Netzelius-salen, 10:K102, von Kraemers Allé 1, Uppsala

Hur har det svenska utbildningssystemet utvecklats över tid? Den 25 november bjuder Nationella forskarskolan i utbildningshistoria vid Uppsala universitet in till ett seminarium där såväl skolans organisatoriska som skolämnenas innehållsmässiga förändring från 1800-talet och framåt skärskådas.

Seminariet inleds av Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, redaktörer för den nyutkomna läroboken Utbildningshistoria – en introduktion, som talar om den utbildningshistoriska forskningens betydelse för framtida lärare och vår nya lärarutbildning. Därefter vidtar en paneldebatt där ett antal av lärobokens författare diskuterar hur såväl skolformers som skolämnenas historia kan beskrivas. Bland annat berörs frågor om sociala förhållandens betydelse för utbildningssystemet, utbildningspolitikens roll och utbildningens ekonomiska historia. Till de aktuella frågor som kommer att behandlas hör skolans kommunalisering, friskolereformen och vår samtida debatt om betyg och bedömning.

Se pressmeddelande om seminariet.

Under mässan Bok och Bibliotek i Göteborg tilldelats Esbjörn Larsson och Johannes Westberg i egenskap av redaktörer för den nämnda utbildningshistoriska läroboken det årliga priset för bästa läroboksidé, se  pressmeddelande.

Alla intresserade är välkomna.


2011-11-25, litteraturseminarium arr. forskargruppen Praxeologi

Praktikens logik/De nya gymnasielärarstudenterna

Tid: Fred 25 nov 2011 kl 13.00-16.00
Plats: Blåsenhus rum 14:213

Program:

13.00-ca 14.30 litteraturseminarium om P. Bourdieu, "Praksissens logik", kap.5, pp. 130-156 i Den praktiske sans, Hans Reitzel, København 2007. Anna Nørholm Lundin presenterar texten.

15.00-16.00 seminarium med rubriken "De nya gymnasielärarstudenterna". Magnus Persson, doktorand från Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet, presenterar sitt avhandlingsprojekt.

För textunderlag, kontakta Carina Carlhed <carina.carlhed@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2011-12-07 Ventilering avhandlingsutkast
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kapitalens makt. Sociala gruppers reproduktionsstrategier genom högre utbildning

Ventilering av Andreas Melldahls utkast till avhandlingsarbete med den ovan nämnda preliminära titeln.

Tid: Onsd 7 dec 2011 kl. 13.15-15.00
Plats: Blåsenhus, rum 14:340

Underlag: avhandlingsutkast, 65 s.
Kan rekvireras från författaren andreas.melldahl@edu.uu.se

Arr: Arbetsgruppen för utbildningssociologi vid EDU


2011-12-09 disputation, Örebro

Stefan Rimm försvarar avhandlingen i pedagogik

Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807

Tid: Fredag 9 december 2011 kl. 13.15
Plats: Örebro universitet, sal P2 (Prismahuset)

Opponent: Daniel Lindmark.

Avhandlingen finns tillgänglig på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-17326

Stefan Rimm tillhör Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
<www.skeptron.uu.se/utbhist/>


2011-12-16 International symposium.
Seats are limited and registration is mandatory. To attend, please contact josefine.krigh@edu.uu.se

International Perspectives on Transformation in Higher Education in the Arts
in the Twentieth Century. National and Historical Approaches

Time:  Friday 16 Dec. 2011
Place:  The Life Room (Ritsalen), Campus Engelska parken,  House 4, 3rd floor, Uppsala University
Info on Ritsalen including a map see http://www.konstvet.uu.se/KV/Startsidan/Ovrigt/Ritsalen/

The next day Dec. 17th a network seminar will take place, see below.

The symposium is arranged by the SEC research group at the Department of History at Uppsala University in collaboration with the Department of  Art History at Uppsala University.

Poster for the symposium

Abstracts
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-111216-rhea-abstracts.pdf>

Program Friday 16 Dec., Open symposium

09.30-9.45 Marta Edling, Uppsala University: Introduction
09.45-10.30 Maria Görts, Dalarna University, Sweden: The French Studio Tradition and Higher Fine Art Education in Scandinavia in the 20th century
10.45-11.30 Wolfgang Ruppert, Universität der Künste, Berlin: The Structure of the German "Künstlerausbildung" and its development since 1960
11.30-12.00 Questions and answers
13.30-14.15 Beth Williamson and Hester Westley, Tate National, London: From Donkeys to the Dip. AD: Tracing the Lines of British Fine Art Instruction in the Twentieth Century
14.30-15.15 James Elkins, School of the Art Institute of Chicago: Some Issues in U.S. Art Education
15.15-15.45 Questions and answers
15.45-16.30 Discussion Panel: Görts, Ruppert, Williamson, Westley, Elkins. Moderator: Edling

Program Saturday 17 Dec., Closed seminar for the RHEA Network: Comparative and Thematic Approaches

Place: Uppsala University. For precise info conctact Marta Edling.

This seminar is part of a series of meetings within the network RHEA (Research in Higher Education in the Arts).

09.15-09.30 Marta Edling, Uppsala University: Introduction
09.30-10.00 Jorunn Spord Borgen, Research Council of Norway: Comments and reflections
10.00-10.30 Dawn Leach, Academy of Fine Arts, Düsseldorf: Comments and reflections
11.00-11.30 David Hulks, University of East Anglia: Comments and reflections
11.30-12.00 James Elkins, School of the Art Institute of Chicago: Comments and reflections
13.30-15.00 and 15.30-16.30 Seminar discussion

For more information on both the open symposium on Dec. 16th and the RHEA Network seminar on Dec. 17th contact Marta Edling <marta.edling@hist.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i Campus Engelska parken eller i Campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Blåsenhus är en sprillans ny byggnad med Botan och Slottet som närmsta grannar.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-11.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2011-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive