This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-10.htm

p>

Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2010

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, arrangemang 2010)

Directors Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se> and Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.
Research Secretary Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883.
Paper address: SEC, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala University, Box 2136, SE-75002 Uppsala.
Visiting address: Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar föreläsningar och seminarier. Nedan information om vissa kommande och tidigare arrangemang. Om inte annat sägs är alla intresserade välkomna. 

År 2010 koordineras SEC-seminarierna av Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se>, tel 018-4712467 .

Lokal oftast i  Blåsenhus, vanligen i rum 14:340. Gatuadress von Kraemers allé 1, en ny byggnad med Botan och Slottet som närmsta grannar.
Vägbeskrivning och karta

Underlag finns som regel på webben, se länkar nedan. Även Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883, har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-10.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


TOC

2010-01-28 kl 10.15. Disputation: Annika Öhrner försvarar sin avhandling Barbro Östlihn och New York. Konstens rum och möjligheter.
2010-02-10 kl 13.15. Språkmästare och språklärare. Förändrade förutsättningar för undervisningen i moderna språk, ca 1820-1880. Ventilering av avhandlings-pm av Peter Bernhardsson.
2010-02-17 kl 13.15. Kampen om eleverna. Skolstrategier och symboliska tillgångar bland Stockholms gymnasieskolor. Ventilering av avhandlings-pm av Håkan Forsberg.
2010-03-03 kl 13.15. Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark. Jens Peter Thomsen.
2010-03-31 kl 13.15. Språken, skolan, samhället. Bo G. Ekelund m.fl.
2010-05-05 -- 2010-05-07. Konferens Högre konstnärlig utbildning och de kulturella produktionsfälten. Historiska och sociologiska perspektiv. Universitetshuset, Uppsala
2010-05-26 kl 10.15. Konst, karriär och kön. Om tillsättningen av tio professurer vid Kungl. Konsthögskolan under 1980-talet. Docentföreläsning av Marta Edling.
2010-06-09 kl 13.15. Gender, Power and Managerialism in Universities. Kate White. Language: English.
2010-08-23 -- 2010-08-25. Nordic Ideology Between Religion and Scholarship. Conference. Language: English.
2010-08-30 kl 13.15. Smakförändring – nyckel till ’lyckad’ klassresa? Ventilering av Mira Öhlins avhandlingsplan.
2009-09-29 kl 13.15. Försök att förstå fenomenet sextioåtta (III).
2010-10-18 kl 15.15. Open lecture: The Uses of Statistics and GDA in the Sociology of Pierre Bourdieu. Donald Broady. Language: English.
2010-10-19 kl 15.15. Open lecture: The Space of Cultural Practices in France. Philippe Bonnet. Language: English.
2010-10-20 kl 15.15. Open lecture: The Space of Swedish Students in Paris. Mikael Börjesson. Language: English.
2010-10-21 kl 15.15. Open lecture: The Political Space of the French Electorate. Jean Chiche. Language: English.
2010-10-22 kl 13.15. Open lecture: Latest Development in GDA Applied to Sociological Data. Frédéric Lebaron. Language: English.
2010-10-22 kl 15.15. Round-Table Discussion: Geometry of Social Space: Construction and Investigation. Introduction by Frédéric Lebaron. Language: English.
2010-10-27 kl 13.15. Utbildningsvägen till maktens fält 1955-2010. Ventilering av Andreas Melldahls avhandlings-pm.
2010-11-04 -- 2010-11-06. Conference 30 Years after "Distinction", Paris. Language: English (and a little  French).
2010-11-17 kl 13.15. Podcast som utbildningsverktyg. Ventilering av Maja Åströms manus till en masteruppsats.
2010-11-16 -- 2010-11-17. RHEA (Network for Research in Higher Education in the Arts), meeting and seminars.
2010-11-19 kl 13.00. Att alltid göra och tänka det olika  - Siri Derkert i 1900-talet. Seminarium, Kungl. Biblioteket, Stockholm.
2010-11-28 kl 10.15. Barn ifrån Mars: en förberedande studie över Föreningen för befrämjandet av skolungdomens vapenövningar ca 1868-1978. Esbjörn Larsson.
2010-11-29 kl 15. Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Ventliering av Stefan Rimms avhandlinsmanus. Örebro universitet.
2010-11-30 kl 09.15. Forskning om högre utbildning i Norden. Seminarium.
2010-12-01 kl 13.15. Receptionen av Julia Kristeva - Litteraturkritikens och den feministiska forskningens fält. Ventilering av en text av Alexander Ekelund
2010-12-15 kl 13.15. Ungdom, kön och klass i flickskolor och pojkläroverk 1880-1930. Ventilering av avhandlingskapitel av Sara Backman Prytz.
2010-12-15 kl 14.00 Folkskolefinansiering mellan stat och lokalsamhälle under 1800-talet: en skiss över 4 delstudier. Johannes Westberg.


2010-01-29 Disputation

Annika Öhrner försvarar sin avhandling i konstvetenskap Barbro Östlihn & New York (Makadam förlag)

Tid: fredagen 29 januari 2010 kl 10.15
Plats: Ihre-salen, Engelska parken, Uppsala universitet. (Thunbergsvägen 3 H)

Opponent fil. dr Maria Hirvi-Ijäs, Helsingfors universitet, rektor för Finska Bildkonstakademien,

Handledare prof. Hans Hayden, Stockholms universitet. Bitr. handledare prof Jan von Bonsdorff, Uppsala universitet

Språk: svenska. (The examination will be conducted in Swedis.h)

Abstract
The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930- 1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. Despite the strong focus within Swedish Art History on the 1960’s and the American art scene, Östlihn seems to be marginalized in its narratives.
   Studies of selected corpora of American art criticism, and of segments in the Swedish art scene in the 1960’s are maintained. Discursive and field-related mechanisms, which help to explain what positions were available, are revealed. Transnational processes of avant-garde culture between Manhattan and Stockholm are discussed, e.g. through an analysis of the American pop art show at Moderna Museet in 1964. This becomes the backdrop for the final chapter’s discussion of the narratives in post World War II Art History in Sweden.
   In the interpretation of Östlihn’s work-process, her use of photography is understood as a strategy to connect her painterly work with urban space. The painterly and the photographic are merged, as in other artistic practices in a historical moment of crisis in painting. The studio, the site where modes of art production are constructed, is one point of departure in a spatial analysis of the art field. Another is the ongoing urban renewal on Lower Manhattan and its impact on artistic work and on how artists are positioned. Östlihn’s co-operation in the work of her husband Öyvind Fahlström, is understood as a merging of a traditional division of work between genders, and new co-operative modes of art-production.
   The study is the first academic work on Barbro Östlihn, and covers the time span 1960-1969. Feminist theory, Pierre Bourdieu’s field theory and Michel Foucault's discourse theory is used as its main framework.

2010-02-10  SEC-seminarium

Språkmästare och språklärare
Förändrade förutsättningar för undervisningen i moderna språk, ca 1820-1880

Tid: Onsd 10 febr 2010 kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:341 (Blåsenhus med gatuadress von Kraemers allé 1 är en ny byggnad med Botanikum och Slottet som närmsta grannar).

Ventilering av en avhandlings-pm av Peter Bernhardsson, doktorand i utbildningssociologi, tillhörig Nationella forskarskolan i utbildningshistoria. Författaren nås på peter.bernhardsson@edu.uu.se

Kommentator: Carl Frängsmyr, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Underlag (208 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-bernhardsson-peter-100201-sprakmastare-avh-pm.pdf>

Alla intresserade är välkomna.


2010-02-17  SEC-seminarium

Kampen om eleverna
Skolstrategier och symboliska tillgångar bland Stockholms gymnasieskolor

Tid: Onsd 17 febr 2010 kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Ventilering av avhandlings-pm av Håkan Forsberg. Författaren nås på hakan.forsberg@sh.se

Kommentar FD Ylva Bergström, numer knuten till SEC, Uppsala universitet

Underlag (134 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-forsberg-hakan-100209-avhpm.pdf>

Alla intresserade är välkomna.


2010-03-03 SEC-seminarium

Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark

Jens Peter Thomsen, Roskilde Universitetscenter, presenterar sitt nystartade projekt "Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark - et longitudinalt studie af rekrutteringsmønstre og sociale differentieringsprocesser på de videregående uddannelser 1980-2010".

Tid: Onsd 3 mars 2010 kl. 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Underlag: forskningsplan (562 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-thomsen-jens-peter-1002-rekruttering-forskningsplan.pdf>

Se äv. Jens Peters PhD-avhandling Social differentiering og kulturel praksis på danske universitetsuddannelser, Roskilde Universitetscenter, juli 2008, 294 s. (2.194 KB)
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/3584

Alla intresserade är välkomna.


2010-03-31 SEC-seminarium

Språken, skolan, samhället

Tid: Onsd 31 mars 2010 kl 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Seminariet arrangeras av det VR-finansierade projektet "Språken, skolan, samhället 1960-2010" som leds av Bo G. Ekelund <bo.ekelund@english.su.se>. Resultat av delstudier presenteras och diskuteras.

Program:

Projektsajt: http://www.skeptron.uu.se/proj/3s/index.htm

Alla intresserade är välkomna.


2010-05-05 -- 2010-05-07 konferens

Högre konstnärlig utbildning och de kulturella produktionsfälten. Historiska och sociologiska perspektiv

Nordisk forskarkonferens, Uppsala 5-7 maj 2010

Lokal: Humanistiska fakultetsrummet, Universitetshuset

Anordnad av SEC (Utbildnings- och kultursociologi), Uppsala universitet.

Programansvarig Marta Edling <marta.edling@edu.uu.se>, som tar emot anmälningar och lämnar upplysningar.

Begränsat antal platser till andra än inbjudna.

Program <www.skeptron.uu.se/conf/educult-10/>


2010-05-26 docentföreläsning i Konstvetenskap

Konst, karriär och kön. Om tillsättningen av tio professurer vid Kungl. Konsthögskolan under 1980-talet

Marta Edling, Konstvenskapliga institutionen och SEC/Institutionen för utbildning, kultur och medier

Tid: Onsd 26 maj kl 10.15-10.45
Plats: Engelska Parken, 2/K1028


2010-06-09 seminarium

Gender, Power and Managerialism in Universities

Dr Kate White, Monash University, Australia

Tid: Onsd 9 juni  2010 kl 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Kate White är f.n. gästforskare vid Institutionen för utbildning, kultur och medier.

Alla intresserade är välkomna.


2010-08-23 -- 2010-08-25 konferens

Nordic Ideology Between Religion and Scholarship. Pagan and Christian Imaginations in Scandinavian-German Scientific Exchange in the First Half of the 20th Century

International Symposium at the University of Uppsala

Organizers:
Horst Junginger, Eberhard Karls-Universität Tübingen <horst.junginger@uni-tuebingen.de>
Andreas Åkerlund, Uppsala Universitet <andreas.akerlund@hist.uu.se>

For info contact the organizers or see Forum för Tysklandsstudier, www.fft.uu.se


2010-08-30 seminarium

Smakförändring – nyckel till ’lyckad’ klassresa?

Ventilering av Mira Öhlins avhandlingsplan.

Tid: Månd 30 aug 2010 kl 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Kommentator: FD Mats Jakobsson

Den som önskar ett textunderlag, sänd ett mejl till Mira Öhlin <mira.ohlin@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2010-09-30 SEC litteraturseminarium

Försök att förstå fenomenet sextioåtta (III)

Tid: onsd 29 sept 2010 kl 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Diskussion om relevant litteratur.

Seminarieledare Mikael Palme. Seminariets första hälft ska ägnas åt litteratur om kvinnorörelsen, andra hälften åt litteratur om intellektuella. Bland andra följande böcker kommer att diskuteras.

Bidra gärna med mer läsefrukter! Och skicka helst i förväg ett mejl till mikael.palme@ped.su.se där du berättar vad du läst och kan säga något om.

Seminariet ordnas i anslutning till projektet "Sextioåtta. Studentrevoltens sociala förutsättningar och kulturella effekter" <www.skeptron.uu.se/broady/sec/68.htm>

Alla intresserade är välkomna.


2010-10-18 Lecture

The Uses of Statistics and GDA in the Sociology of Pierre Bourdieu

Lecture by Donald Broady

Time: Monday 18 Oct. at 15.15-17.00
Place: Room 14:340, Blåsenhus

This lecture is open but also part of the graduate course Geometric Data Analysis <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>


 2010-10-19 Lecture

The Space of Cultural Practices in France

Lecture by Philippe Bonnet

Time: Tuesday 19 Oct. at 15.15-17.00
Place: Room 14:340, Blåsenhus

This lecture is open but also part of the graduate course Geometric Data Analysis <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>


2010-10-20 Lecture

The Space of Swedish Students in Paris

Lecture by Mikael Börjesson

Time: Wednesday 20 Oct. at 15.15-17.00
Place: Room 14:340, Blåsenhus

This lecture is open but also part of the graduate course Geometric Data Analysis <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>


2010-10-21 Lecture

The Political Space of the French Electorate in 2007. Geometric Data Analysis Applied on the Presidential Election Survey: A Powerful Tool to Analyze Groups of Individuals

Lecture by Jean Chiche

Time: Thursday 21 Oct. at 15.15-17.00
Place: Room 14:340, Blåsenhus
 
This lecture is open but also part of the graduate course Geometric Data Analysis <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>


2010-10-22 Lecture

Latest Development in GDA
Applied to Sociological Data

Lecture by Frédéric Lebaron

Time: Friday 22 Oct. at 13.15-14.45
Place: Room 14:340, Blåsenhus
 
This lecture is open but also part of the graduate course Geometric Data Analysis <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>


2010-10-22 Round-Table Discussion

Geometry of Social Space: Construction and Investigation

Round-Table Discussion. Introduction by Frédéric Lebaron

Time: Friday 22 Oct. at 15.15-17.00
Place: Room 14:340, Blåsenhus
 
This round-table discussion is open but also part of the graduate course Geometric Data Analysis <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>


2010-10-27 SEC-seminarium

Utbildningsvägen till maktens fält 1955-2010

Ventilering av avhandlings-pm av Andreas Melldahl

Tid: Onsd 27 okt kl 13.15-15.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Kommentator: Mikael Palme

Underlag:

Avhandlingsplanen Andreas Melldahl, Social reproduktion genom högre utbildning, 1970-2010, version 2010-10-21
PDF-version (862 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-melldahl-101021-social-reprod-avhplan.pdf>

Preliminära resultat
PDF-version (1.114 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-melldahl-101025-social-reprod-prel-resultat.pdf>

Författaren nås på andreas.melldahl@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


4-6 Nov. 2010, Conference, Paris

30 Years after "Distinction"

Conference, November 4, 5 and 6, 2010
INHA (Institut National d'Histoire de l'Art), 2 rue Vivienne, Paris

See Call for papers (74 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/call-100130-conference-distinction-paris.pdf>

Conference website
<http://balzac.sciences-po.fr/OCS/index.php/distinction/>

Among the papers:

Qestions might be answered by Donald Broady or others in the scientific committe


16 -17 November 2010, Network Meeting and Seminars

RHEA (Network for Research in Higher Education in the Arts)
Meeting and seminars in Uppsala 16 -17 November 2010

Those interested in attending please contact the network coordinator Marta Edling <marta.edling@edu.uu.se> who is also responsible for the arrangement of this event.

Plats: Universitetshuset (University Main Building), 1st floor, Old Faculty Room of the Humanities
Coffee breaks in Café Alma in the basement of the same building.

Program

Tuesday November 16th
13.30 – 13.45 Marta Edling & Mikael Börjesson:  Introduction. The RHEA Network – Past and Present Plans
13.45 – 14.30 Nigel Llewellyn: Art School Educated. Curriculum development and institutional change – the UK Art School 1960¬2000
14.30 – 15.00 Marta Edling:  A Free Art? Higher Education in the Fine Arts in Sweden 1960¬1995
15.00 – 15.30 COFFEE in Cafe Alma
15.30 – 16.00 Per Mangset: Artists in an Iron Cage?
16.00 – 16.30 Erik Nylander: The Art of Improvisation - and the charisma of the creative
16.30 – 17.30 Discussion

Wednesday November 17th
09.00 – 09.15 Marta Edling & Mikael Börjesson:  The RHEA Network - Future Plans
09.15 – 09.45 Pirkko Pohjakallio: Presentation of Research at TAIK
09.45 – 10.15 COFFEE in Cafe Alma
10.15 – 11.00 Judith Mottram: The Art & Design Index to Theses: a tool for finding out about the field
11.00 – 11.30 Maria Hirvi Ijäs: How Do We Deal With Artistic Research?
11.30 – 12.00 Stina Hagelqvist: The Hidden Curriculum of Architectural Education – the case of the architectural competition
12.00 – 12.45 Discussion
13.00 – 14.00 LUNCH
14.15 – 15.00 Network Communications: Reports on new research, new contacts, etc.
15.00 - COFFEE in Cafe Alma


 2010-11-17 Seminarium digitala medier

Podcast som utbildningsverktyg

Tid: Onsd 17 nov 2010 kl 13.15-14.00
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340

Ventilering av Maja Åströms manus till en masteruppsats inom inriktningen Digitala medier.

Kommentator: Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> som även tillhandahåller underlag.

Alla intresserade är välkomna


1010-11-19 Seminarium, Stockholm

Att alltid göra och tänka det olika  - Siri Derkert i 1900-talet

Tid: Fred 19 nov 2010 kl 13.00-17.00
Plats: Hörsalen, Kungl. Biblioteket, Humlegården, Stockholm

Seminariet presenterar pågående studier inom ett forskningsprojekt "Arkiv Derkert" vid KB under ledning av Annika Öhrner och med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. Ett arrangemang i samarbete med Moderna Museet där en stor Siri Derkert-retrospektiv kommar att visas 28 maj-4 september 2011.

Program:

Introduktion
Pelle Snickars & Ingrid Svensson

Att vetenskapligt belysa ett konstnärsarkiv
FD Annika Öhrner, konstvetare

Familjehemligheter: Genushistoriska perspektiv på villkoren för en ogift (konstnärs)mor
FD Helena Bergman, historiker

Avantgardemode som konst och självframställning
FD Andrea Kollnitz, konstvetare

Siri Derkerts anteckningar om ekonomi, politik, utbildning och kultur
FD Martin Gustavsson, ekonomhistoriker

Den offentliga konsten och modernitetens rum
FD Jessica Sjöholm Skrubbe, konstvetare

Östermalmstorgs tunnelbanestation: Konst, klotter och politik
FD Mats Rohdin, filmvetare

Sjuttiotalets kvinnorörelse och dess förebilder
Prof. Ebba Witt-Brattström, litteraturvetare


2010-11-24 seminarium

Barn ifrån Mars: en förberedande studie över Föreningen för befrämjandet av skolungdomens vapenövningar ca 1868-1978

Fil. dr Esbjörn Larsson

Tid: Onsdag 24 nov 2010 kl 10.15-12.00 (OBS ovanlig tid)
Lokal: Blåsenhus, rum 14:340


2010-11-29 Slutseminarum, Örebro universitet

Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807

Högre seminariet i pedagogik och utbildningsforskning. Ventilering av Stefan Rimms avhandlingsmanus.

Kommentatorer:
Docent Otto Fischer, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Fil. dr Esbjörn Larsson, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet.

Tid: Månd 29 nov kl 15-17
Plats: Forumhuset, rum F133, Örebro universitet. 


Seminarum 2010-11-30

Forskning om högre utbildning i Norden

Seminarium arrangerat av Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet

Tid: Tisd 30 november 2010 kl. 09.30-15.15
Plats: Blåsenhus, rum 21:136

Program

09.30 – 09.45 Inledning
09.45 – 10.15 Lena Marcusson: Styrning och kontroll i den offentligt finansierade högskolevärlden
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.15 Mikael Börjesson, Donald Broady, Marta Edling: Transnational Strategies and Assets in Swedish Higher Education and Research. Flows, Organization, and Effects, 1900-2015; Lars Engwall, Tina Hedmo, Linda Wedlin: Aktuell forskning om policys för högre utbildning och forskning på europeisk nivå.
11.15 – 11.45 Diskussion
11.45 – 12.15 Jorunn Spord Borgen, Björn Stensaker, Petter Aasen, Tine Sophie Pröitz: Forskning om högre utbildning vid NIFU/STEP
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Jorunn Spord Borgen, Björn Stensaker, Petter Aasen, Tine Sophie Pröitz: Forskning om högre utbildning vid NIFU/STEP, forts.
13.45 – 14.15 Diskussion
14.14 – 15.15 Fortsatt planering

Seminariet är primärt avsett för dem som är engagerade i pågående forskning på området och i planering av nordisk samverkan. För mer information kontakta Marta Edling <marta.edling@edu.uu.se>, tel +46 70 544 62 16 och Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, tel +46 73 762 70 25, som också tar emot intresseanmälningar.


2010-12-01 Seminarium

Receptionen av Julia Kristeva – Litteraturkritikens och den feministiska forskningens fält

Ventilering av en text av Alexander Ekelund.

Underlag: Alxander Ekelund, Receptionen av Julia Kristeva. Litteraturkritikens och den feministiska forskningens fält, utkast 2010-11-01

Tid: Onsdag 1 dec 2010 kl 13.15-15.00

Lokal: Blåsenhus, rum 14:340


2010-12-15 SEC-seminarium

Ungdom, kön och klass i flickskolor och pojkläroverk 1880-1930. Skoltidningar och studentskrivningar som källmaterial

Ventilering av ett av Sara Backman Prytz avhandlingskapitel.

Underlag: Sara Backman Prytz, Ungdom, kön och klass i flickskolor och pojkläroverk 1880-1930. Elevtidningar och studentskrivningar som källmaterial, manus till avhandlingskapitel, 2010-12-08. Kan rekvireras från Sara Backman Prytz <sara.prytz@edu.uu.se>

Tid: Onsdag 15 dec. 2010 kl 13.15-14.00

Lokal: Blåsenhus, rum 14:340


2010-12-15 SEC-seminarium

Folkskolefinansiering mellan stat och lokalsamhälle under 1800-talet: en skiss över 4 delstudier

Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>

Johannes Westberg leder ett nystartat projekt "Folkskolans finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842–1937".

Underlag: Johannes Westberg, Folkskolefinansiering mellan stat och lokalsamhälle under 1800-talet, pm 2012-12-08. Kan rekvireras från Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>

Tid: Onsdag 15 dec. 2010 kl 14.00-15.00

Lokal: Blåsenhus, rum 14:340


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-10.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2010-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive