This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-07.htm

Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2007

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2007)

Director Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.
Research Secretary Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883.
Paper address: SEC, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Pedagogikum, Uppsala University, Box 2136, SE-75002 Uppsala.
Visiting address: Seminariegatan 1, Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar föreläsningar och seminarier. Nedan information om vissa kommande och tidigare arrangemang. Om inte annat anges är alla intresserade välkomna. 

Vägbeskrivning och kartor

Underlag finns ofta antingen på webben (se länkar nedan) eller också som kopieringsunderlag på papper som placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala. Även Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883 har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>,

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-07.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


TOC

2007-02-01 kl 10.30. Symposium Undervisningskonst. Vad finns att lära av retoriken och teatern?. Stockholm. Symposiet spelades in och är tillgängligt som webbteve hos Vetenskapsrådet, www.vr.se
2007-02-21 kl 13.15. Att inteckna framtiden. Daniel Lövheim.
2007-03-09 kl 13.15. Disputation. Carina Fast försvarar sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola.
2007-03-14. Workshop Geometrisk dataanalys, pågående forskning.
2007-03-22. Det är inte längre lärarbarn som blir lärare. Om rekryteringen och hur den förändrats. Donald Broady, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson.
2007-03-28 kl 09.15. Konferensdag Utbildningshistorisk forskning.
2007-04-11 kl 13.15. Seminarium US vs. EU in Eastern Europe: Two Modes of Exporting Law, Expertise, and State Organisation. Ole Hammerslev.
2007-04-25 kl 09.30 Utbildningsvetenskapliga doktorandrådets forskningsdag.
2007-05-07 -- 2007-05-09. International Conference Studies in Education and Culture (EDUCULT-07).
2007-05-08 kl 13.15. Seminar Education in Sweden and in France - system transformations and ethnographic analyses. With i.a. Crister Skoglund and Stéphane Beaud. Language: English.
2007-05-10 -- 2007-05-11. A European Science Foundation Exploratory Workshop: Exploring New Methods for Prosopography in the Humanities and the Social Sciences. Language: English.
2007-05-24. konferensdag Forskning om utbildningens sociala och kulturella villkor.
2007-05-30. Workshop Geometrisk dataanalys.
2007-09-04 kl 13.15. Ventilering av Carina Carlheds avhandlingsmanus I skuggan av medicinens lyskraft. Trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringsfältet 1960-1980.
2007-10-09 kl 13.15. Digitala utgåvor - märkningsproblem och vetenskapssociologiska aspekter. Mats Dahlström och Monica Langerth Zetterman.
2007-10-16 kl 13.15. Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet, med Emil Bertilsson, Donald Broady, Mikael Börjesson, Håkan Forsberg och Ida Lidegran.
2007-10-23 kl 13.15. Statistical Methods in French Sociology of Culture. Frédéric Lebaron.
2007-11-06 kl 13.15. Transnationella strategier inom högre utbildning. Mikael Börjesson, Dag Blanck, Bo G. Ekelund och Andreas Melldahl.
2007-11-27 kl 13.15. Ventilering av Emil Bertilssons och Sara Backman Prytz avhandlingsplaner.
2007-12-11 kl 09.30. Seminariedag Nya perspektiv på skolans historia.
2007-12-12 kl 13.15. Workshop Geometrisk dataanalys. Alireza Behtoui, Emil Bertilsson, Mikael Börjesson, Andreas Melldahl.
2007-12-14 Disputation. Carina Carlhed försvarar sin avhandling Medicinens lyskraft och skuggor. Om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960-1980.

Symposium 2007-02-01

Undervisningskonst. Vad finns att lära av retoriken och teatern?

Symposium anordnat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) i samarbete med Teaterhögskolan.

Tid: Torsdagen 1 febr 2007 kl 10.30-17.30
Plats: Teaterhögskolan, Allhelgonagatan 4, Stockholm

Hela symposiet blev inspelat och kan ses och höras på Vetenskapsrådets webb, www.vr.se eller direkt
http://www.vr.se/huvudmeny/forskningvistodjer/utbildningsvetenskap/webbtv.4.6a9398491107cea06a580001626.html
 

Att undervisa är en konst. Symposiet ska handla om vad det innebär. Retoriker, skådespelare, dramaturger och regissörer ska komma till tals i anföranden och paneldebatter. Förhoppningen är att deras kunskaper om talekonst, skrivkonst och scenkonst ska inspirera till nya sätt att förstå och utforska undervisningskonsten. Alla med intresse för undervisning, utbildning och utbildningsvetenskap välkomna.

Arrangemangskommitté:
Donald Broady, ledamot av UVK
Eva-Lena Dahl, ledamot av UVK
Ulf P Lundgren, huvudsekreterare UVK
Birgitta Mattsson, forskningssekreterare UVK

Anmälan och information: Emil Bertilsson, emil.bertilsson@edu.uu.se

Program

Från 09.30 Kaffe

10.30-11.00 Donald Broady: Vad är undervisningskonst?

11.00-11.15 Ulf P. Lundgren: Att förstå undervisning

11.15-11.45 Marie Gelang: Kroppens retorik. Om föreläsande universitetslärare

11.45-12.15 Mats Rosengren: Doxologi

12.15-13.20 Lunch

13.30-15.00 Paneldebatt: Retorik och gestaltning. Moderator: Jan Ling.
Paneldeltagare: Marie Gelang, Mats Rosengren, Johan Öberg, Ulf P Lundgren, Donald Broady

15.00-15.30 Kaffe

15.30-15.45 Visning av avsnitt ur dokumentärfilmen Vikarien av Åsa Blanck och Johan Palmgren

15.45- 17.15 Paneldebatt: "Dramaturgi". Moderator: Eva-Lena Dahl.
Paneldeltagare: Barbro Smeds, Per Sörberg, Magnus Kirchhoff, Olle Jansson, Staffan Söderblom

17.15-17.30 Avslutande diskussion med tonvikt vid kommande verksamheter under rubriken undervisningskonst.

Medverkande

Donald Broady, professor i pedagogik, Uppsala universitet.
Eva-Lena Dahl, professor i idéhistoria, Göteborgs universitet.
Marie Gelang, doktorand i retorik, Örebro universitet.
Olle Jansson, skådespelare, rektor Teaterhögskolan.
Magnus Kirchhoff, utvecklingschef Teaterhögskolan.
Jan Ling, professor emeritus i musikvetenskap, tidigare rektor för Göteborgs universitet.
Ulf P Lundgren, professor i pedagogik, Uppsala universitet.
Mats Rosengren, FD, Högskolelektor i svenska och retorik, Södertörns högskola
Barbro Smeds, regissör.
Staffan Söderblom, författare.
Per Sörberg, skådespelare, lärare vid Teaterhögskolan.
Johan Öberg, Forskningssekreterare, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Anmälan sker till Emil Bertilsson, emil.bertilsson@edu.uu.se, som även lämnar mer upplysningar.

Karta och vägbeskrivning http://www.teaterhogskolan.se/dokument/karta.asp

 Se även http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-070201-undervisningskonst.htm


SEC-seminarium 2007-02-21 i samarbete med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, www.skeptron.uu.se/utbhist/

Att inteckna framtiden

med Daniel Lövheim

Tid: Onsd 21 febr 2007 kl 13.15-15.00
Plats: Inst f utbildning, kultur och medier, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Daniel Lövheim, idéhistoriker vid Uppsala universitet, försvarade 2006 sin avhandling Att inteckna framtiden: Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965, som finns tillgänglig på
http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=6322

Abstract:

This dissertation deals with curriculum debates concerning science, mathematics and technology within the Swedish secondary schools between 1900 and 1965. The aim of the study is to analyze different conceptions of these school subjects. How were they looked upon and presented during the debates? What kind of values and functions were they said to promote? I also discuss more principal questions regarding why the school subjects became objects for debate. Why did different actors engage in these discussions? A leading perspective of the study is that schools and their curricula often are used as arenas for larger debates concerning the role of science and technology in society. One of the reasons for this, I argue, is that a curriculum often is seen as representing a standpoint in these broader societal discussions. In the study, this is shown through a number of different debates concerning, for example, the amount of hours devoted to science, student conducted experiments, eugenics and environmental aspects. All of these issues demonstrate how the shape of curriculum was seen as having wider significance for society. An important reason for this is the connection between curriculum and future perspectives. Situations where a curriculum was to be rewritten were apprehended as opportunities to influence and secure the future.

Much previous work on curriculum matters has been occupied with the question of what curriculum “does in schools; it includes and excludes certain ideas, it regulates and governs students to understand and reason about themselves in specific ways. In relation to this, my own research deals with what curriculum – or rather the image of curriculum – does to other groups in society. Through analyzing the engagement of teachers, politicians, authors and editors, I conclude that a curriculum can threaten or promise future perspectives and values that are important to these groups.

Seminariet hålls i 1219 och det börjar kl 13.15 och slutar 15.00. Under den första timmen ger Daniel en presentation av sin avhandling och under den andra timmen finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet.

Avhandlingen i dess helhist finns tillgänglig på
http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=6322

Arr: Esbjörn Larsson


Disputation 9 mars 2007

Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

Carina Fast försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola.

Tid: Fred 9 mars 2007 kl 13.15
Lokal Universitetshuset, Uppsala, sal X

Fakultetsopponent: Magnus Persson, universitetslektor i svenska med särskild inriktning mot litteratur, medier och kulturanalys, samt forskarassistent i utbildningsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola

Betygsnämnd:
Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik, Uppsala universitet
Elisabet Näsman, professor i sociologi, Uppsala universitet
Kjeld Kjertmann, Ph.d., Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Handledare Donald Broady, bitr. handledare Caroline Liberg

Abstract

This thesis is an ethnographic study in which seven Swedish children from different social and cultural environments were followed over three years. The study began when the children were four years old.

The main aim of this thesis is to investigate through what social and cul-tural practices seven children meet literacy events in their families. A second aim is to track informal and everyday literacy events which the children take part in or practice on their own. A further aim is to study the transition be-tween home, preschool, preschool class and primary school in order to de-termine to what extent and in what ways the children are allowed to use their previous experience with and knowledge of literacy.

The results show that the children are socialised in practices rich in liter-acy events via their culture, traditions, language and religion. The children practise reading and writing in a number of contexts. This occurs long before the pupils have been exposed to formal education.

In the work on this study, it has also become clear that the seven children, regardless of their cultural, language or socioeconomic background, share experiences and knowledge relating to popular culture and the media. The children have a common understanding of texts in the form of words, names, images and icons. The value of this knowledge and experience is often as-signed by the children themselves in their contact with other children.

The seven children, in this study, come to preschool and primary school with a wealth of experience in literacies from their family lives. Some chil-dren are allowed to bring their experience to the classroom. For them, there is continuity between literacy practices at home and at school. Others are forced to leave their experience outside the classroom. What is common to all children is that their knowledge about literacy related to popular culture and the media has a low cultural value in instructional settings.


Workshop 2007-03-14

Geometrisk dataanalys, pågående forskning

Workshopen är avsedd för forskare och doktorander med tidigare erfarenhet av geometrisk dataanalys. Anmälan krävs.

Tid: Onsdagen 14 mars kl 13.15-16.00
Plats: Seminariet, Seminarieg.1, Uppsala, rum 1440

Program
13.15-13.45 Karin Darin: Sociala gruppers företagande i kultur- och IT-konsultbranschen
13.45-14.15 Ida Lidegran: En studie av en nationell kohort avgångselever 1988.
14.15-14.45 Paus
14.45-15.15 Gergei Farkas: Socialt kapital och regionala sociala rum
15.15-15.30 Ole Hammerslev: Danska domare
15.30-15.45 Jenny Kallstenius: Skolval i Stockholm
15.45-16.00 Avslutande diskussion

Anmälan till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> senast 12 mars.


2007-03-22

Det är inte längre lärarbarn som blir lärare. Om rekryteringen och hur den förändrats

Donald Broady, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson

Seminarium inom ramen för den av Forum för skolan anordnade workshopen Kulturanalys och lärarutbildning, Uppsala universitet, 22 mars 2007. Se http://www.antro.uu.se/forskning/etnologi/forum/schema07.shtml


Konferensdag 2007-03-28

Utbildningshistorisk forskning vid Uppsala universitet

Tid: Onsd 28 mars 2007 kl 09.15 - 13.00 samt efterföljande italiensk lunchbuffé
Plats: Gustavianum, Auditorium minus

anordnad av Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, www.skeptron.uu.se/uvuu/

Förhandsanmälan till henrik.edgren@edu.uu.se krävs senast 20 mars från den som önskar delta i lunchen.  

Program

9.15-9.30 Inledning av professor Donald Broady och forskningskoordinator Henrik Edgren. Presentation av det utbildningsvetenskapliga kollegiet.
9.30-10.00 Professor Torkel Jansson, Historiska institutionen, inleder med att tala om bildning under 1800-talet som mål och medel.
10:00-10.30 Filosofie doktor Johanna McElwee, från Engelska institutionen, talar om synen på utbildning och bildning i amerikanska romaner från 1800-talets första hälft.
10.50-11.20 Professor Tore Frängsmyr, Filosofie doktor Hanna Östholm och Filosofie doktor Carl Frängsmyr från Institutionen för idé- och lärdomshistoria presenterar forskningsprojektet om Uppsala universitets historia.
11.20-11.50 Doktorand Jesper Ducander, från Institutionen för ABM, talar utifrån sin forskning om Alf Henriksson som folkbildare. Rubrik på föredraget: Bildningsverksamhet inom icke-formella utbildningspraktiker.
11.50-12.20 Doktorand Andreas Åkerlund, från Historiska institutionen, talar om sin forskning om svenska utlandslektorer vid tyska universitet under den nationalsocialistiska diktaturen.
12.20-12.45 Paneldebatt utifrån ämnesrubriken: Utbildningshistoria som mål och/eller medel? Deltagande i panelen är Torkel Jansson, Tore Frängsmyr, Donald Broady, Hanna Östholm och Carl Frängsmyr.

Se äv. http://www.skeptron.uu.se/uvuu/konf1.htm


SEC-seminarium 2007-04-11

US vs. EU in Eastern Europe: Two Modes of Exporting Law, Expertise, and State Organisation

Ole Hammerslev

Onsd 11 april 2007 kl 13.15-15.00
Inst f utbildning, kultur och medier, Seminarieg. 1, Uppsala, room 1440

Ole Hammerslev, Ph.D., lektor i rättslära och rättsfilosofi, Juridisk institut, Syddansk universitet, Odense, är vårterminen 2007 gästforskare vid SEC, Uppsala universitet.

Underlag till seminariet är publicerat i Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1, mars 2007, som finns för nedladdning på adressen www.hexis.dk.

Alla intresserade är välkomna.


2007-04-25

Utbildningsvetenskapliga doktorandrådets forskningsdag

Tid: Onsd 25 april 2007 kl 09.15-17.10 med efterföljande postseminarium
Plats: Universitetshuset sal IV

Program (senast uppdaterat 2007-04-29)

9.15 Inledning
Utvärdering av utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet – KoF07
Professor Caroline Liberg, Dekan

9.40 Utbildning för hållbar utveckling och ekokritik
Petra Hansson, Institutionen för Didaktik

10. 20 Kaffepaus

10.40 Reflektiva apotekare i praktiken
Andy Wallman, Institutionen för farmaci

11.20 Nya vägar för prosopografisk forskning
Professor Donald Broady, Institutionen för utbildning, kultur och medier

11.50 Lunch

13.00 Vad har hänt med forskningen om utbildningssystem?
Professor Donald Broady, Institutionen för utbildning, kultur och medier (ersätter professor Ulf P Lundgren som fått förhinder)

13.30 Guds ord på nätet? Unga, Bibeln och Internet
Anders Sjöborg, Teologiska institutionen

14.10 Kaffepaus

14.30 Folk och bildning. Bildningsverksamhet inom icke-formella utbildningspraktiker
Jesper Ducander, Institutionen för ABM

15.10 Didaktiska forskningsteman vid Institutionen för didaktik

15.50 Tron på skolan. Välfärdsstatens syn på praktisk begåvning, utbildning och klass.
Marianne Carlsson , Sociologiska institutionen

16.30 Preventivt hälsoarbete inom tandvården: Ungas attityder till tobak och munhälsa
Eva Hedman, Pedagogiska institutionen

17.10 Postseminarium till självkostnadspris

Upplysningar: Jenny Berglund <jenny.berglund@did.uu.se>, ordf. Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet.


2007-05-07 -- 2007-05-09 International Conference. Invited participants only

Studies in Education and Culture (EDUCULT-07)

Sociology of Education and Culture (SEC), Department for Studies in Education, Culture and Media (EDU), Uppsala University, May 7th-9th,  2007.

Funded by Vetenskapsrådet

More information, see http://www.skeptron.uu.se/mikaelb/educult-07.htm

Language: English, and some French.

Invited participants only. For information contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>  or Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>.

 

Programme

MONDAY, MAY 7th

13.15-13.30 Welcome and presentation of participants
13.30-14.45 The Field of Art Production and the Art Schools I
Chair: Martin Gustavsson.
Presentation: Martin Gustavsson, Mikael Börjesson, Raoul Galli, Hanna Landström, Ida Lidegran & Christina Wistman, The Art of Success in Art Social Origin, Gender, Education, and Career 1945-2007.

15.15-16.30 The Field of Art Production and the Art Schools II
Chair: Martin Gustavsson.
Presentations: Marta Edling & Mikael Börjesson, On Freedom, Talent, and Charismatic Pedagogy in Higher Education in the Fine Arts.
Mikael Börjesson & Bengt Carlsson, Recruitment to the National Academy of Mime and Acting.

16.45-18.00 Methodological Session: Geometric Data Analysis
Chair: Brigitte Le Roux.
Presentations: Brigitte Le Roux, An Introduction to GDA
Ida Lidegran, The Uppsala Student Cohort.

TUESDAY, MAY 8th

09.15-10.15 The Struggles on the Curricula through the 19th and 20th Centuries
Chair: Henrik Edgren.
Presentations:
Esbjörn Larsson, School Subjects as Symbolic Capital. On the Emergence of the Swedish Educational System in the 19th Century.
Henrik Edgren, A New School for a New Citizen – Public Debate on Swedish Society and Education in the Early 19th Century. [Paper in Swedish]
Ingrid Nordqvist, Atheneum in Gävle.

10.45-12.00 The Royal Road of Schooling – Sociological Studies of Science Education
Chair: Donald Broady.
Mikael Börjesson, The Royal Road of Schooling, [Project plan in Swedish]
Ylva Boman, [Title to be announced].
Ida Lidegran, Natural Science Pupil's Reflexions on their Studies, Abilities, Resources and Future Careers.

13.15-14.45 Systems of Education – Expansion, Differentiations and Hierarchies – The Case of Sweden
Chair: Donald Broady.
Presentations: Donald Broady with Mikael Börjesson, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Ingrid Nordqvist, An Evaluation of the Special Committee on Recruitment. [Text in Swedish] Discussant: Crister Skoglund [Handout in English].  
Crister Skoglund, The New Attitudes to Widening Participation in Sweden’s Higher Education Institutions. [Paper in English]
Mikael Palme & Elisabeth Hultqvist, "If They Could Give Us a Template" A Study of the Students' Meeting with the Teacher Education. [Text in Swedish]

15.15-16.30 Systems of Education – Expansion, Differentiations and Hierarchies – The Case of France
Chair: Elisabeth Hultqvist
Keynote speaker: Stéphane Beaud, An Ethnographic Study of the French Policy of School Democratization (1985-1995).
"Contrary to most of the empirical enquiries devoted to the analysis of school democratization in France, during the period 1985-95, our own research has been based on a long ethnographic investigation at Sochaux-Montbéliard, an old Peugeot factories area. The aim of our fieldwork, made of  participant observation and in-depth interviews, was to suggest an empirical critique of this policy of democratization. The research empathizes on the strong contradictions within the working class families." 

16.45-18.00 Methodological Session: Ethnography
Elisabeth Hultqvist discusses ethnology with Stéphane Beaud on basis of two of his more recent books, 80 % au bac... et après ? : Les enfants de la démocratisation scolaire, 2002, and Pays de malheur ! : Un jeune de cité écrit à un sociologue. Suivi de Des lecteurs nous ont écrit, 2004

WEDNESDAY, MAY 9th

09.15-10.15 Transnational Fields – the Example of Legal and Economic Fields
Chair: Mikael Börjesson.
Presentations: Ole Hammerslev, US vs. EU in Eastern Europe: Two Modes of Exporting Law, Expertise, and State Organisation. [Paper in Danish]
Frédéric Lebaron, Central Bankers in the Global Field of Power. Some Results.
Mikael Rask Madsen, Transnational Objects - Transnational Research Strategies? On Studying Fields of Human Rights. [Paper in English]

10.45-12.00 Transnational Strategies in Higher Education
Chair: Donald Broady.
Mikael Börjesson, Transnational Strategies in Higher Education. [Project plan in Swedish]
Mikael Börjesson & Donald Broady, The Social Profile of Swedish Law Students. National Divisions and Transnational Educational Strategies. [article in Retfaerd nr 3/114 2006]  
Dag Blanck, Swedish-American links. [Paper in English]
Andreas Melldahl, Swedish Scholars Going West. [Handout in English]
Bo G. Ekelund & Alexander Ekelund, Goods to Declare: the Swedish Field of Literary Criticism and the Effects of Transnational Education, 1980-2005.

13.15-14.45 Studies of Elites
Chair: Donald Broady.
Anita Göransson, Swedish Elites.
Martin Gustavsson, The Economic Bourgeoisie in Stockholm 1915-1965. 
Johs. Hjellbrekke, Brigitte Le Roux & Frédéric Lebaron, The Norwegian Field of Power Anno 2000. [article in European Societies, 9:2, 245 - 273]

15.15-16.30 Methodological Session: Interviews
Chair: Mikael Börjesson.
Panel: Stéphane Beaud, Ole Hammerslev, Mikael Rask Madsen & Annick Prieur.

16.45-18.00 Concluding Discussion, Plans for Future Cooperation
Panel: Donald Broady, Mikael Börjesson & Martin Gustavsson.


SEC Seminar 2007-05-08

Education in Sweden and in France - system transformations and ethnographic analyses

Time: Wednesday May 8th 2007 at 13.15-18.00
Location: Inst. f. utbildning, kultur och medier, Seminarieg. 1, Uppsala, room 1219

Language: English

13.15-14.45 Systems of Education – Expansion, Differentiations and Hierarchies – The Case of Sweden.
Donald Broady, Emil Bertilsson, Mikael Börjesson, Elisabeth Hultqvist, Esbjörn Larsson Ida Lidegran, Ingrid Nordqvist, Mikael Palme & Crister Skoglund

15.15-16.30 Systems of Education – Expansion, Differentiations and Hierarchies – The Case of France.
Stéphane Beaud, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme

16.45-18.00 Methodological Session: Ethnography.
Stéphane Beaud, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme

Alla intresserade är välkomna

/Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>,
 Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>


2007-05-10 -- 2007-05-11 ESF Exploratory Workshop

Exploring New Methods for Prosopography in the Humanities and the Social Sciences

A European Science Foundation Exploratory Workshop
Uppsala University, May 10th-11th, 2007

This workshop is open only to a limited circle of invited scholars, in accordance with the European Science Foundations (ESF) directives for Exploratory Workshops.

Funded by European Science Foundation and Riksbankens Jubileumsfond

Language: English.

Programme <e-070510-esf-workshop-prosopography.pdf>

For more information see http://www.skeptron.uu.se/monicalz/esf/  or http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-070510-prosop.htm.
Or contact Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se> or Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>.

Provisional programme

Thursday May 10

10.00 - 10.30  Welcome and presentation of participants
Harold Short & Donald Broady
Luca Codignola, European Science Foundation

10.30 - 12.00   Prosopography in the humanities and the social sciences
Harold Short & John Bradley
Frédéric Lebaron: " Prosopography in sociology, contemporary history and political science in France: introductory remarks"

12.00 - 13.00   Lunch

13.00 - 14.30   Prosopography in the humanities
Thomas Pratsch
Stephen Baxter & Francesca Tinti: " Prosopography of Anglo-Saxon England: Phases 1 and 2"
Jean-Michel Carrie

14.30 - 15.00   Coffe break

15.00 - 16.30   Prosopography in the social sciences
Antonin Cohen
Johs Hjelbrekke
Bo G Ekelund
Daan Vandenhaute: "Entering and surviving. The early careers of first-time poets in the Swedish literary field of the 1970s"
16.30 - 16.45   Break & refreshments
16.45 - 17.45   Prosopography in the humanities
Matthew Driscoll
Katharine Keats-Rohan

18.30 - 19.45   Guided Tour Museum Gustavianum
20.00 -    Conference Dinner

Friday May 11

9.00 - 10.30   Prosopography in the humanities
Werner Eck
Claudia Ludwig: " Family and other relationships in the Middle Byzantine Period"
Michael Jeffreys: " Personal threads from an underdeveloped historical fleece: the Prosopography of the Byzantine World project"

10.30 - 11.00   Coffe break

11.00 - 13.00   Prosopography in the social sciences
Donald Broady
Mikael Madsen: " Identifying the Indefinable and Researching the Unreachable: Transnational Research Design in the Study of the Internationalisation of Law"
Ole Hammerslev: "Studying transnational fields: the case of the EU-enlargement towards Eastern Europe"
Mikael Börjesson: "Studying Educational Fields and Social Structures on a National Level. The SEC Datasets on Individual Based Information from Statistics Sweden, 1960-2005"
Ida Lidegran: " How to Construct Educational Spaces with Data from Statistics Sweden"
Martin Gustavsson: " Swedish Art Students and Art Producers, 1945-2005. Constructing a Database for Prosopographical Studies of Social Origin, Education and Career"
Esbjörn Larsson & Monica Langerth Zetterman

13.00 - 14.00   Lunch

14.00 - 15.30   Demos "and Hands-on" (applications and tools)
Parallel session 1
Parallel session 2
Parallel session 3

15.30 - 16.00   Coffee break

16.00 - 17.00  
Harold Short & Donald Broady: " Network proposal and closing of workshop"


Konferensdag 2007-05-24
anordnad av Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, www.skeptron.uu.se/uvuu/

Forskning om utbildning som system

Tid: Onsd 24 maj 2007 kl 10.15 - 12.30 samt efterföljande lunchbuffé
Plats: Gustavianum auditorium minus

Som vanligt bjuder Kollegiet för utbildningsvetenskap på lunch.

Presentationer från:

Alla intresserade välkomna. För deltagande i lunchen krävs anmälan till senast måndag 21/5 till senast måndag 21/5 till henrik.edgren@edu.uu.se.


SEC Workshop 2007-05-30

Geometrisk dataanalys

Onsd 30 maj kl 13.15-15.30
Inst f utbildning, kultur och medier, Seminarieg. 1, Uppsala, room 1440

Program
13.15-13.45 Karin Darin, Handelshögskolan, Stockholm: Sociala gruppers företagande i kultur- och IT-konsultbranschen II
13.45-14.15 Mikael Börjesson, SEC/EDU, Uppsala universitet: Sceningångar - om rekrytering till Teaterhögskolan i Stockholm 1978-2002
14.15-14.45 Paus
14.45-15.15 Ole Hammerslev, Juridisk institut, Syddansk universitet, Odense: Danska domare II
15.15-15.45 Anna Ekström, Göteborgs universitet: Doktoranders strategier på det vetenskapliga fältet – en enkätundersökning
15.45-16.15 Jan-Magnus Jansson, Sociologiska inst, Örebro universitet

Mer info: Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se


Högre seminarium 2007-09-04

I skuggan av medicinens lyskraft. Trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringsfältet 1960-1980

Ventilering av Carina Carlheds avhandlingsmanus.

Kommentator: FD Esbjörn Larsson

Tid: Tisd 4 sept 2007 kl 13.15-15.00
Plats: rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala

Underlag: början av avhandlingsmanuset <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-carlhed-070807-avhmanus-utdrag.pdf>. Den som vill ta del av alla de 379 sidorna kan kontakta Carina Carlhed <carina.carlhed@mdh.se>

Alla intresserade är välkomna.


Högre seminarier 2007-10-09 i samarbete med forskningsprogrammet Digital litteratur

Digitala utgåvor - märkningsproblem och vetenskapssociologiska aspekter

Mats Dahlström och Monica Langerth Zetterman

 

Tid: Tisd 9 okt 2007 kl 13.15-17.00.
Plats: rum 1219, Seminariet (f.d. ILU), Seminarieg. 1, Uppsala

Kl 13.15-15.00. Ventilering av Monica Langerth Zettermans avhandlingsmanus Innehållsdesign. Verktyg, metoder och tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning. Kommentator: FD Mats Dahström, Bibliotekshögskolan, Borås.
Underlag: Utdrag ur avhandlingsmanuset, 41 s.
pdf-version  (2 952 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-zetterman-070925-avhmanus-utdrag.pdf>
Mats Dahlströms kommentar till manuset, 17 s.
pdf-version (140 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-dahlstrom-071009-kommentar-t-zetterman.pdf>
(Monicas disputation är planerad till fred 14 mars 2008)

Kl 15.30-17.00. Seminarium med FD Mats Dahström, som i december 2006 disputerade på avhandlingen Under utgivning. Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion, Valfrid, Borås 2006.
Underlag:
- Summary, p. 291-302, i Mats Dahlström, Under utgivning, Valfrid, Borås 2006
pdf-version (1 575 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-dahlstrom-mats-0612-under-utgivning-summary.pdf>
- Mats Dahlström, Preprint-version av Mats Dahlström, "The Compleat Edition", under utgivn. i Text Editing, Print, and the Digital World, Eds. Kathryn Sutherland & Marilyn Deegan, Ashgate, Aldershot 2008.
pdf-version (1 340 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-dahlstrom-mats-07-the-compleat-edition.pdf>
- Mats Dahlström, "Kulturarvet i Open Source", 2007
pdf-version (1 070 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-dahlstrom-mats-071009-kulturarvet.pdf>

Alla intresserade är välkomna.

/Donald Broady


Högre seminarium 2007-10-16

Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet

Tid: Tisd 16 okt 2007 kl 13.15-15.00.
Plats: rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala

Diskussion av följande fyra färska delstudier.
Donald Broady & Mikael Börjesson: Skolans kungsväg och dess plats på kartan
Emil Bertilsson: Lärare på Skolans kungsväg
Ida Lidegran: Kapitalstarka elever på det naturvetenskapliga programmet
Håkan Forsberg: En skola i tiden. Rosendalsgymnasiets etablering blandUppsalas gymnasieskolor.

Alla intresserade är välkomna.


Högre seminarium 2007-10-17 i samverkan med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Utbildningsdebatten bland publicister i Stockholm och Uppsala 1810-1830

Tid: Onsd 17 okt 2007 kl 13.15-15.00.
Plats: rum 1223, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala

Ventilering av Thomas Neidenmarks avhandlingsmanus. Ett utdrag, 37 s., kan beställas från thomas.neidenmark@lhs.se


Högre seminarium 2007-10-23

Social Space, Class and Statistics: a GDA Approach

Frédéric Lebaron, professor in sociology, l'Université d'Amiens, France

Tid: Tisd 23 okt 2007 kl 13.15-15.00
Plats: rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala.

Language: English

The seminar is open to everyone.


Högre seminarium 2007-11-06

Transnationella strategier inom högre utbildning

Tid: Tisd 6 nov 2007 kl 13.15-15.00
Plats: rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala.

Program
13.15-13.30 Mikael Börjesson: "Inledning"
13.30-14.00 Dag Blanck & Andreas Melldahl: "Svenska stipendiater i västerled - Sverige-Amerika Stiftelsen i historisk belysning"
14.00-14.30 Bo Ekelund & Alexander Ekelund: "Den svenska litteraturkritikens fält och resenärens bagage"
14.30-15.00 Diskussion

Alla intresserade är välkomna


Högre seminarium 2007-11-27

Ventilering av Sara Backman Prytz och Emil Bertilssons avhandlingsplaner

Tid: Tisd 27 nov 2007 kl 13.15-15.00
Plats: rum 1319, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala

Kommentatorer: Finn Calander i fråga om Emils pm och Johannes Westberg  (född Fredriksson) i fråga om Saras pm.

Underlag:

Sara Backman Prytz, Läroverksflickor, läroverksgossar. Elevattityder till könens skilda förutsättningar. Samundervisningens debatter ur ett elevperspektiv under perioden 1870-1927. Avhandlingsplan 2007-11-22.
PDF-version (79 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-prytz-sara-071122-avhpm.pdf>

Emil Bertilsson, Från lektorer till coacher. Om gymnasielärares ursprung, utbildning och karriär 1977-2007. Avhandlingsplan 2007-11-22.
PDF-version (157 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-bertilsson-emil-071122-avhpm.pdf >

All intresserade är välkomna.


Seminariedag 2007-12-11

Nya perspektiv på skolans historia

Arr. i samarbete med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.
Begränsat antal platser. Anmälan krävs, till johannes.fredriksson@hist.uu.se som koordinerar dagen.

Tid: Tisd 11 dec 2007 kl 09.30-17.30
Plats: rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala

Prel. program

09.30–10.00, Kaffe

10.00–12.00, Session 1.

1800-talsgymnasisten, gymnasieföreningen och det sociala livets bildning, Björn Norlin, doktorand Umeå universitet. Kommentator: Johan Sjöberg, FD, Uppsala.

Bildning eller halvbildning. Om ett ”ordkrig” i Gefleborgs Läns Tidning 1837, Ingrid Nordqvist, doktorand Högskolan Gävle. Kommentator: Lars Petterson, professor Högskolan Dalarna.

Fröknars fantastiska liv, Anna Maria Ursing, FD, Lund. Kommentator: Christina Florin, professor emerita, Stockholms universitet.

12.00–13.00, Lunch

13.00–14.50, Session 2

Från hemundervisning till skolklassrum i 1800-talets folkskola, Margaretha Mellberg, FD, Högskolan Gotland. Kommentator: Mats Sjöberg, FD, Linköpings universitet.

Befrielse från kristendomsundervisning. Främmande trosbekännare på skolbänken 1951-1962, David Sjögren, doktorand Umeå universitet. Kommentator: Thom Axelsson, FD, Malmö högskola.

Projektpresentation: Utbildningsfrågan i den unga pressen, åren kring 1842, David Ludvigsson, FD, Uppsala universitet.

14.50–15.15 Kaffe

15.15–17.15, Session 3

Projektpresentation: Skolan, läromedlen och ideologierna, 1975–2005, Samuel Edquist, FD, Södertörns högskola, och Jörgen Gustafsson, doktorand, Uppsala universitet.

Projektpresentation: Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: En kollektivbiografi, Henrik Edgren, FD, Uppsala universitet, och Lars Petterson, professor, Högskolan Dalarna.

Projektpresentation: Folkskollärarna - ett prästerskap för en ny tid? Folkskolinspektion och modernisering i Sverige 1860-1920, Jakob Evertsson, TD, Uppsala universitet.


SEC Workshop 2007-12-12

Geometrisk dataanalys

Tid: Onsd 12 dec 2007 kl 13.15-16.30
Plats: rum 1440, Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala.

Denna sammankomst är avsedd för forskare och doktorander med förhållandevis mycket tidigare erfarenhet av arbete med geometrisk dataanalys. Förhandsanmälan krävs, till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> som koordinerar workshopen.

Program

13-15-14.00 Alireza Behtoui: "The impact of different kinds of capital in Swedish 'Marriage Market'"
14.00-14.30 Andreas Melldahl: "Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater"
14.30-15.00 Kaffepaus
15.00-15.45 Mikael Börjesson: "Teaterhögskolestudenter 1978-2002"
15.45-16.15 Emil Bertilsson: "Studenter på lärarutbildningen"
16.15-16.30 Avslutande diskussion


Disputation 2007-12-14

Carina Carlhed försvarar sin doktorsavhandling

Medicinens lyskraft och skuggor. Om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960-1980

Tid: Fred 14 dec 2007 kl 11.15
Plats: Aulan, Seminariebyggnaden, Seminarieg. 1, Uppsala.

Fakultetsopponent: Docent Ingrid Heyman, Lärarhögskolan i Stockholm.

Betygsnämnd:
Professor Ann-Carita Evaldsson, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet ;
Professor Claes Nilholm, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping ;
Professor Mårten Söder, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet .

Handledare: Prof. Donald Broady. Bitr. handledare: Prof. Eva Björck-Åkesson, Prof. emeritus Staf Callewaert, Docent/vik. professor Karin Anna Petersen.


Vägbeskrivning och kartor

Sammankomsterna sker i huset Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1440 eller rum 1219.

Vägbeskrivning för resenärer: Seminariet är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariet omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp till översta våningen, dvs. plan 4.

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp en våning till plan 2.

Vissa sammankomster kan ske vid CID/KTH, Stockholm,  se karta http://cid.nada.kth.se/sv/karta.htm. Närmaste tunnelbanestation Östra station.

Vissa sammankomster kan ske på Lärarhögskolan i Stockholm, Campus Konradsberg, se kartor http://www.lhs.se/organisation/kartor.html. Närmaste tunnelbanestation Thorildsplan.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-07.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2007-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive