This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-06.htm

Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2006

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2006)

Vetenskaplig ledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>.
Forskningssekreterare Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883.
Papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare arrangemang. Om inte annat anges är alla intresserade välkomna. I annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Vägbeskrivning och kartor

Underlag finns ofta antingen på webben (se länkar nedan) eller också som kopieringsunderlag på papper som placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883 har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>,

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-06.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


TOC

2006-03-14 kl 13.15 startar forskarutbildningskursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur"
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap06.htm>

2006-05-05 kl 13.15. Fältanteckningar. Seminarium, Uppsala universitet.

2006-05-08 kl 10.00. Seminarium Upplopp och sociala rörelser med Monique de Saint Martin. Lärarhögskolan i Stockholm.

2006-05-24 kl 13.15. Seminarium En etnografisk studie av framgångsrika elever med Göran Nygren. Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-06-14 and 2006-06-15--16. Kulturkonservativ könsidentitet. Lecture and workshop with Francine Muel-Dreyfus. Viborg, Denmark.

2006-09-06 kl 10.15. Att analysera prosopografiska data. Ventilering av avhandlingskapitel av Monica Langerth Zetterman. Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-11 kl 10.15 start intensivkurs "Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin"
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06.htm>
Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-11 at 15.15. Statistics and Bourdieu: from Les Héritiers to La Distinction. Henry Rouanet (Université René Descartes, Paris), and Frédéric Lebaron (l'Université d'Amiens). Lokal: Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-12 at 15.15. The Construction of Social Space and Geometric Data Analysis. Frédéric Lebaron (l'Université d'Amiens). Lokal: Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-13 at 15.15. Geometric Data Analysis in Bourdieu's sociology: The field of publishers. Henry Rouanet and Brigitte Le Roux (Université René Descartes, Paris). Lokal: Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-14 at 15.15. A recent application of Geometric Data Analysis: A survey on Racism. Philippe Bonnet (Université René Descartes, Paris), and Frédéric Lebaron (l'Université d'Amiens). Lokal: Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-13 at 15.15. Sociology of Education and Data Analysis. Donald Broady, Mikael Börjesson and Ida Lidegran, Uppsala University. Lokal: Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-09-26 kl 13.15. Literacy och populärkultur. Ventilering av Carina Fasts avhandlingsmanus. Kommentator: Anna Sparrman, Tema Barn, Linköpings universitet. Stureg 4, Uppsala.

2006-09-29 kl 10.30. Sessionen "Eliternas utbildningsstrategier", den tredje nordiska konferensen om pedagogikhistorisk forskning, Stockholm, 28-29 september 2006

2006-10-04 kl 15.30 Start seminarier om normalitet och patologi. Stureg. 4, Uppsala.

2006-11-15 kl 13.15. Almqvists Om Svenska Uppfostringsväsendet. Lars Burman. Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-11-22 kl 15.15. Utbildningssociologiska studier av Uppsalas gymnasieskolor. Emil Bertilsson, Håkan Forsberg och Sanna Pentti. Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-11-29 kl 13.15. Kultursociologiska studier av lärarutbildningar. Finn Calander, Mikael Palme och Elisabeth Hultqvist. Seminarieg. 1, Uppsala.

2006-12-14. Konstnärliga utbildningar och konstens fält. Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

2006-12-15. Disputation. Lovisa af Petersens försvarar sin avhandling i historia Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900, Stockholms universitet.


Seminarium 5 maj 2006

Fältanteckningar

Seminarium med anledning av utgivning av vänboken Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Några av vänbokens många författare har inbjudits att tala.

Tid: Fred 5 maj 2006 kl. 13.15-17.00.
Plats: Sal X, Universitetshuset, Uppsala universitet.

Ingen anmälan behövs, men om du har frågor kontakta Monica Langerth Zetterman, e-post: monica.langerth@ped.uu.se

Program:
13.15-13.30: Inledning Mikael Palme, Lärarhögskolan i Stockholm
13.30-13.45: Caroline Liberg, Uppsala universitet
13.45-14.00: Monique de Saint Martin, EHESS, Paris
14.00-14.15: Ulf P Lundgren, Uppsala universitet
14.15-14.30: Boel Englund, Lärarhögskolan i Stockholm
14.30-14.45: Staf Callewaert, Köpenhamns universitet

14.45-15.15: Kaffe & kaka

15.15-15.30: Bo G Ekelund, Stockholms universitet
15.30-15.45: Jostein Gripsrud, Universitetet i Bergen
15.45-16.00: Kenneth Abrahamsson, Luleå tekniska universitet
16.00-16.15: Johannes Fredriksson, Uppsala universitet
16.15-16.30: Yngve Sundblad, KTH
16.30-16.45: Carina Fast, Uppsala universitet
16.45-17.00: Avslutning

Välkomna!
Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman,
Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme


SEC-seminarium 24 maj 2006

En etnografisk studie av framgångsrika elever

Seminarium med Göran Nygren, etnolog, koordinator för Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd 24 maj kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440


Seminarium 8 maj 2006 i Stockholm

Upplopp och sociala rörelser

Seminarium med Monique de Saint Martin, Centre d'étude des mouvements sociaux, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris

Tid: Månd 8 maj 2006 kl 10.15-12.00
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Campus Konradsberg, rum Q 329

Monique de Saint Martin inleder med sociologiska reflexioner över den senaste tidens händelser i Paris, dels upploppen i Paris förorter i november 2005, dels rörelsen mot CPE (Contrat Première Embauche) i mars och april 2006.

För mer upplysningar kontakta Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@lhs.se>


Lecture and workshop in Viborg, Denmark

Kulturkonservativ könsidentitet

Lecture and workshop with Francine Muel-Dreyfus, Centre de Sociologie Européenne, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

The theme of the lecture is the formation of conservative gender identities. The themes of the workshop will be defined by the participants' research orientation.

Time: 2006-06-14 and 2006-06-15--16

Place: Viborg, Denmark.

See http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-0606-muel-dreyfus.htm

For more information contact Karin Anna Petersen<karin.anna.petersen@ped.uu.se>, phone +45 23815520, or Raymond Kolbæk <raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com>, phone +45 89273824


SEC-seminarium 6 sept 2006

Att analysera prosopografiska data

Ventilering av Monica Langerth Zettermans avhandlingskapitel om analyser av data från projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880-19202".

Tid: Onsd 6 sept 2006 kl 10.15-12.30
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Monica Langerth Zetterman nås på adressen monica.langerth@ped.uu.se


Forskarutbildningskurs 11-15 sept 2006. Anmälan krävs. Begränsat antal platser.

Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin

Henry Rouanet, Brigitte Le Roux och Frédéric Lebaron

Matematikerna Henry Rouanet och Brigitte Le Roux är verksamma vid Université René Descartes, Paris. Deras bok Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, June 2004, 487 s., ISBN 1-4020-2236-0) är redan ett standardverk som kommer att användas under kursen. Medverkar gör även Philippe Bonnet, statistiker och mångårig medarbetare till M. Rouanet och Mme Le Roux, samt sociologen Frédéric Lebaron, numer professor i sociologi vid universitetet i Amiens.

Henry Rouanet och Brigitte Le Roux är i dag de främsta företrädarna för den franska statistiska tradition, numer ofta kallad "geometrisk dataanalys", som grundlades av Jean-Paul Benzécri. Rouanet och Le Roux har utvecklat metoder som används inom den aktuella forskningen i Bourdieus efterföljd och som även var viktiga i en av de sista stora empiriska studier som Bourdieu själv hann slutföra, den om de franska förläggarnas fält. Rouanet och Le Roux har åstadkommit viktiga bidrag till den nyare metodutvecklingen, bl.a. med sin "specific multiple correspondence analysis" och utvecklingen av presentationsprogrammet EyeLID/GLID. F.n. är Rouanet och Le Roux även engagerade i pågående studier av det svenska högskolefältet och svenska studenter i Paris och New York. Frédéric Lebaron har bland annat studerat ekonomernas fält i Frankrike, Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne, samt världens centralbankschefer. De tre är också engagerade i studier av det norska maktfältet. Alla tre var nära medarbetare till Pierre Bourdieu under dennes sista år.

Seminarierna sker i rum 1219 på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala.

Den som önskar skicka en preliminär förhandsanmälan kan göra så till Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

Se vidare kurssidan
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06.htm>


Öppna föreläsningar 11-15 sept 2006

Föreläsningar om samhällsvetenskapliga tillämpningar av korrespondensanalys och annan geometrisk dataanalys

The followings lectures are open. Language: English

Monday 11 September at 15.15-17.00
Statistics and Bourdieu: from Les Héritiers to La Distinction
Lecture by Henry Rouanet, Université René Descartes, Paris, and Frédéric Lebaron, l'Université d'Amiens.
Location: ILU, Seminarieg 1, Uppsala, room 1116.

Tuesday 12 September at 15.15-17.00
The Construction of social space and Geometric Data Analysis
Lecture by Frédéric Lebaron, l'Université d'Amiens
Location: ILU, Seminarieg 1, Uppsala, room 1116

Wednesday 13 September at 15.15-17.00
Geometric Data Analysis in Bourdieu's sociology: The field of publishers
Lecture by Henry Rouanet and Brigitte Le Roux, Université René Descartes, Paris
Location: ILU, Seminarieg 1, Uppsala, room 1116

Thursday 14 September at 15.15-17.00
A recent application of Geometric Data Analysi : A survey on Racism
Lecture by Philippe Bonnet, Université René Descartes, Paris, and Frédéric Lebaron, l'Université d'Amiens
Location: ILU, Seminarieg 1, Uppsala, room 3122

Friday 15 September at 15.15-17.00     Sociology of education and Data Analysis
Donald Broady, Mikael Börjesson and Ida Lidegran, Uppsala University
Location: ILU, Seminarieg 1, Uppsala, room 1226

Högre seminarium 26 sept 2006

Literacy och populärkultur

Ventilering av Carina Fasts avhandlingsmanus med den prel. rubriken "Sju barn lär sig läsa och skriva. Populärkulturens betydelse och skolans traditioner".

Kommentator: Anna Sparrman, Tema Barn, Linköpings universitet
www.liu.se/tema-b/Medarbetare/Sparrman%20Anna.htm

Handledare: Donald Broady och Caroline Liberg

Tid: Tisd 26 sept 2006 kl 13.15-15.00
Plats: Ped inst, Stureg. 4, Uppsala, Seminarium A.

Carina Fast nås på adressen carina.fast@ilu.uu.se


Paperpresentationer 29 sept 2006

Sessionen "Eliternas utbildningsstrategier"

under den tredje nordiska konferensen om pedagogikhistorisk forskning, Stockholm, 28-29 september 2006.

Mer information
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-060928-eli.htm>

Paper presenterade 29 sept 2006:

10.30-11.00 Ingrid Nordqvist: En skola som svarar mot ändamålets och tidens fordringar. Diskussionen av en utbildningsreform i Gävle 1833-1843
PDF-version (337 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec/p-nordqvist-ingrid-060929-en-skola.pdf>
Kommentatorer: Martin Gustavsson och Mikael Börjesson

11.00-11.30 Monica Langerth Zetterman: "Människor av god vilja" - om utbildningens betydelse för kvinnor kring sekelskiftet 1900
PDF-version (730 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-zetterman-monica-langerth-060903-manniskor-av-god-vilja.pdf>
Kommentatorer: Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme

11.30-12.00 Maria Sundkvist: Klassens klasser
PDF-version (182 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-sundkvist-maria-060830-klassens-klasser-paper.pdf>
Kommentator: Monica Langerth Zetterman

13.15-13.45 Ida Lidegran: Meriter och börd - utbildningsstrategier bland kvinnor och män från Uppsala
PDF-version (382 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lidegran-ida-060901-meriter-och bord.pdf>
Kommentator: Maria Sundqvist

13.45-14.15 Anna L. Ottosen: Utdanning og ulikhet. Forklaringsmodeller og systemer for mulige tiltak
PDF-version (69 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec/p-ottesen-anna-060922-utdanning-og-ulighet.pdf>
Kommentator: Ida Lidegran

14.15-14.45 Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme: "Om de kunde ge en mall". Ett sociologiskt perspektiv på lärarstudenternas möte med utbildningen
PDF-version (182 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-hultqvist-elisabeth-&-palme-mikael-060904-om-de-kunde.pdf>
Kommentator: Ingrid Nordqvist

14.45-15.15 Martin Gustavsson och Mikael Börjesson: Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945-2007
 - ett forskningsprogram
PDF-version (112 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gustavsson-martin-&-borjesson-mikael-060901-konsten-att-lyckas.pdf>
Kommentator: Anna Ottosen


Seminarier om normalitet och patologi, start 4 okt 2006

NP-seminarier (Normalitet och Patologi)

Seminarier anordnade av ESEP (Ethos in Society, Education, and Practises), under ledning av Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>. För mer information kontakta Karin Anna.

Mer information
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-np.htm 

Seminarierna hösten 2006 inleds med ett seminarium 4 okt kl 15.30-17.00 i doktorandrummet, ped inst, Stureg 4. Då diskuteras Francine Muel-Dreyfus, Folkskollärare och socialarbetare. Metodologiska kommentarer till den historiska sociologin, Skeptronhäften 2, LHS, Stockholm 1987.


SEC-seminarium 15 nov 2006, i samarbete med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, www.skeptron.uu.se/utbhist/

Almqvists Om Svenska Uppfostringsväsendet

med professor Lars Burman, litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Tid: Onsd 15 nov 2006 kl 13.15
Plats: Seminariebyggnaden, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Lars Burman färdigställer för närvarande en utgåva av C.J.L. Almqvist, Om Svenska Uppfostringsväsendet [1840], som inom kort skall utges som nummer 16 i Vitterhetssamfundets serie Almqvists Samlade Verk. De seminariedeltagare som önskar en pappersutskrift (24 s.) av den preliminära version av Burmans inledning ombedes kontakta forskarskolans koordinator Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@ilu.uu.se>


SEC-seminarium 22 nov. 2006

Utbildningssociologiska studier av Uppsalas gymnasieskolor

Tid: Onsd 22 nov 2006 kl 15.15-17.00
Plats: Seminariebyggnaden, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440

Under seminariet diskuteras några utbildningssociologiska uppsatser om Uppsalas gymnasieskolor författade av Emil Bertilsson, Håkan Forsberg och Sanna Pentti.

Textunderlag:

Emil Bertilsson, Från gymnasiet till högskolan. Övergången till högre studier vid en gymnasieskola i Uppsala, rev. version 2006-11-10.
PDF-version (457 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-bertilsson-emil-061110-fran-gymnasiet.pdf>

Håkan Forsberg och Sanna Pentti, En skola i tiden. Rosendalsgymnasiets etablering bland Uppsalas gymnasieskolor, examensarbete, ILU, Uppsala universitet 2006.
PDF-version (279 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-forsberg-hakan-o-pentti-sanna-06-rosendalsgymnasiet-exjob-final.pdf>


SEC-seminarium 29 nov 2006

Kultursociologiska studier av lärarutbildningar

med Finn Calander, Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme

Tid: Onsd 29 nov 2006 kl 13.15-15.00
Plats: Seminariebyggnaden, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Textunderlag:

Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme: ”Om de kunde ge en mall”. En studie av lärarstudenternas möte med lärarutbildningen. Skall utges som SEC Report No. 40
PDF-version (1 130 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-060927-sec-40-palme-hultqvist.pdf>


SEC-seminarium 14 dec 2006

Konstnärliga utbildningar och konstens fält

Tid: Torsd 14 dec kl 13.15-15.00
Plats: Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

Projektet "Konsten att lyckas som konstnär" anordnar ett öppet seminarium då Marta Edling (Konstvetenskap, UU) och Maria Görts (Konstvetenskap, SU) presenterar sin bok om konstnärliga högskoleutbildningar. Arr. Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>.


Disputation 2006-12-15

Lovisa af Petersens försvarar sin avhandling i historia

Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900
(
Acta universitatis stockholmiensis 48, Stockholm Studies in History 87).

Tid: fred 15 dec 2006 kl 13.00
Plats: Hörsal 4, hus B, Stockholms universitet.

Avhandlingen har tillkommit inom ramen för projektet Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ffo.htm>

Handledare: Christina Florin
Opponent: Git Claesson Pipping


Vägbeskrivning och kartor

Sammankomsterna sker oftast på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1440 (hus 1 våning 4) eller rum (hus 1 våning 2).

Vägbeskrivning för resenärer: Seminariebyggnaden är ett pampigt tegelhus i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariebyggnaden omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp till översta våningen, dvs. plan 4.

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp en våning till plan 2.

Vissa sammankomster kan ske vid CID/KTH, Stockholm,  se karta http://cid.nada.kth.se/sv/karta.htm. Närmaste tunnelbanestation Östra station.

Vissa sammankomster kan ske på Lärarhögskolan i Stockholm, Campus Konradsberg, se kartor http://www.lhs.se/organisation/kartor.html. Närmaste tunnelbanestation Thorildsplan.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-06.htm
Created by Donald Broady. Content last updated 2006-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive