This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm

Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2003

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2003)

Vetenskaplig ledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>. Administration: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415. Papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare öppna arrangemang. Om inte annat anges är alla intresserade välkomna. I annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Vägbeskrivning och kartor

Underlag finns ofta antingen på webben (se länkar nedan) eller också som kopieringsunderlag på papper som placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415 har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format eller WAV-format) eller PowerPointpresentationer som kan laddas ned.

Se äv. info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


KALENDARIUM

2003-12-12 kl 10.15.Public defence, David Ludvigsson's PhD thesis The historian-filmmaker's dilemma
2003-12-10 kl 13.15. Seminarum: Välfärdsstaten och skolan
2003-12-03 kl 13.15. Seminarium: Korrespondensanalys - om förhållandet mellan franska och angloamerikanska statistiska traditioner
2003-11-26 kl 13.15. Seminarium: gymnasieskolans regionala fält.
2003-11-25 kl 13.00. Högre seminarium: Pedagogik och Utbildningsvetenskap
2003-11-16 kl 13.15. Litteraturseminarium: Sociolingvistik: Hasan versus Bourdieu. Ljudupptagning.
2003-11-12 kl 13.15. Seminarium: Bildningsbegreppet. Bernt Gustavsson m.fl.
2003-11-05 kl 13.15. Föreläsning och seminarium med Kari Martinsen
2003-11-03 kl 9-17. Temadag Omvårdnadsforskning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv
2003-10-28 kl 15.15. Högre seminariet i pedagogik: Professional Knowledge, Professional Lives. Ivor Goodson.
2003-10-22 kl 13.15. Seminarium: Foucault om gouvernementalité
2003-10-08 kl 13.15. Litteraturseminarium: Aaron Cicourels analyser III
2003-10-06 kl 10.15. Start forskarutbildningskursen Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin
2003-09-26 Konferensbidrag "Inventering av svensk utbildningshistorisk forskning"
2003-09-25 -- 2003-09-26. Sessionen ”Eliternas utbildningsstrategier”
2003-09-24 kl 13.15. Litteraturseminarium: Aaron Cicourels analyser II
2003-09- 10 kl 13.15. Litteraturseminarium: Aaron Cicourels analyser I
2003-06-11 kl 13.15. Prins Eugen och det svenska konstfältet. Christina G. Wistman.
2003-06-04 kl 13.15. Litteraturseminarium 8. Karin Anna Petersen.
2003-05-22 kl 13. World Society and Education. Francisco Ramirez.
2003-05-21 kl 13.15. Litteraturseminarium 7. Gör Bourdieu och hans medarbetare som de lär? Karin Anna Petersen, Staf Callewaert.
2003-05-14 kl 09.30. Pågående utbildningssociologiska studier av regionala gymnasiefält.
2003-05-13 kl 15.15. Högre seminarium, ventilering av Monica Langerth Zettermans avhandlings-pm Deschooling information. Exploring uses of digital archives in research and higher education.
2003-05-2 kl 09.30-17.00 Forskningsdag anordnad av Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet
2003-05-07 kl 13.15. Litteraturseminarium 6. Karin Anna Petersen, Staf Callewaert.
2003-04-29 kl 15.15. En studie av emergent literacy. Ventilering av Carina Fasts avhandlings-pm.
2003-04-23 kl 12.30. Digitala portföljer i universitetsutbildningen. Jonas Gustafsson. (This is not a SEC event)
2003-04-23 kl 13.15. Litteraturseminarium 5. Karin Anna Petersen.
2003-04-09 kl 09.15. Föreläsning "Praktik och klinik". Staf Callewaert. (lokal: Ekonomicum, hörsal 3)
2003-04-09 kl 13.15. Utbildningens särart  i Oxford och Cambridge. Christopher Lagerqvist.
2003-03-26 kl 13.15. Litteraturseminarium 4. Karin Anna Petersen, Staf Callewaert.
2003-03-19 kl 13.15. Learning Objects. Jan Sjunneson, Fredrik Paulsson.
2003-03-12 kl 13.15. Litteraturseminarium 3. Karin Anna Petersen, Staf Callewaert.
2003-03-12 kl 10.15. Utbildningssociologiska studier i Mocambique. Mikael Palme
2003-03-08. Sessionen Från Bourdieus och Foucaults värld, NFPF’s 31. kongres, København. Donald Broady, Staf Callewaert och Kirsten Fredriksen. Ljudupptagning.
2003-03-05 kl 13.15. Utbildningssociologiska studier av konstnärliga högskolor.
2003-02-28 Doktorsdisputation, Lunds universitet. Johan Stierna försvarar sin avhandling Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998. (This is not a SEC event)
2003-02-26 kl 13.15. Från Bourdieus och Foucaults värld. Staf Callewaert.
2003-02-26 kl 15.15. Litteraturseminarium 2: Diskussion av avsnitten ”Comprendre” och "Oh ! Les beaux jour" i Bourdieu (dir.),  La misère du monde. Karin Anna Petersen, Staf Callewaert.
2003-02-12 kl 13.15. Litteraturseminarium 1: Diskussion av Pierre Bourdieus text ”Comprendre” (1993). Karin Anna Petersen, Staf Callewaert.
2003-02-11 kl 13.30. Seminarium om Learning Objects. Fredrik Paulsson.
2003-02-05 kl 13.15. Universitet och nätverk. Inledning Håkan Gunneriusson.
2003-01-30 kl 10.15. Bourdieus och Passerons teori om reproduktion. Martin Munk.
2003-01-29 kl 13.15. Studier av regionala gymnasiefält. Mikael Börjesson m.fl.
2003-01-21 kl 13.15. Start forskarutbildningskursen ”Vetenskapssociologi". Donald Broady.
2003-01-14 Vad har lärarstudenterna i bagaget? Sociokulturellt ursprung och utbildningsstrategier. Donald Broady och Mikael Börjesson (this is not a SEC event)

Se även seminarier i anslutning till C- och D-kurser <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-cdsemvt03.htm>

Arrangemang under tidigare teminer <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>


PhD defence 12 dec 2003
This is not a SEC event

Public defence David Ludvigsson

Time: Friday Dec 12th 2003 at 10.15.
Place: Universitetshuset, Uppsala, sal X

David Ludvigsson will defend his thesis in History "The Historian-Filmmaker's Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius". Opponent: Professor Hannu Salmi, Cultural History, Åbo University, Finland. The language used will be English.

Abstract

This dissertation investigates how history is used in historical documentary films, and argues that the maker of such films constantly negotiates between cognitive, moral, and aesthetic demands. In support of this contention is discussed a number of historical documentaries by Swedish historian-filmmakers Olle Häger and Hans Villius. Other historical documentaries supply additional examples. The analyses take into account both the production process and the representations themselves. The history culture and the social field of history production together form the conceptual framework for the study, and one of the aims is to analyse the role of professional historians in public life. The analyses show that different considerations compete and work together in the case of all documentaries, and figure at all stages of pre-production, production, and post-production. But different considerations have particular influence at different stages in the production process and thus they are more or less important depending on where in the process the producer puts his emphasis on them. In the public service television setting, the tendency to make cognitive considerations is strong. For example, historical documentarists often engage historians as advisors, and work long and hard interpreting visual source materials such as photographs. The Häger and Villius case also indicates that the influence exerted on programmes by aesthetic considerations grows as the filmmaker learns about the medium. Among general conclusions are that it is not always important that the producer be a trained historian. What is crucial is that whoever is to succeed in making fine historical programmes must learn both history and filmmaking, must learn to balance the demands of content and form. Previously, researchers have suggested that historical documentaries function as entertainment, orientation, and restoration; this study adds the functions of interpretation and legitimisation. Finally, the study submits that typically historical documentaries attempt to convey cognitive and moral insights about the past.


SEC seminarium 10 dec 2003

Välfärdsstaten och skolan

Tid: Onsd 10 dec 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Alla intresserade välkomna

Donald Broady


SEC seminarium 3 dec 2003 kl 13.15-17.00

Korrespondensanalys - om förhållandet mellan franska och angloamerikanska statistiska traditioner

Tid: Onsd 3 nov 2003 kl 13.15-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussionsdeltagare bland andra Joachim Johansson, teknologie doktor i matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola; Sverker Lundin; Mikael Börjesson; Mikael Palme; Donald Broady.

Seminariet förutsätter någon förtrogenhet med fransk korrespondensanalys, det blir ingen introduktion denna gång.

Alla intresserade är välkomna

/Donald Broady


SEC seminarium 26 nov 2003 kl 13.15-17.00

Utbildningssociologiska studier av regionala gymnasiefält

Tid: Onsd 26 nov 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1223 (obs annat rum än det vanliga).

Mikael Börjesson, Mikael Palme, Donald Broady, Elisabeth Hultqvist, Ida Lidegran, Sverker Lundin, Ingrid Nordqvist och Monica Langerth Zetterman, sammanfattar och diskuterar de nyaste resultaten från studier av rekrytering till och relationer mellan gymnasieutbildningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Gävle.

Kl 15.15 blir det en särskild ventilering av Ingrid Nordqvists studie Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv - Gävleborgs län, med Esbjörn Larsson som kommentator.
PDF-version (622 KB) av Ingrid Nordqvist: Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv - Gävleborgs län.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-nordqvist-031119-duppsats-gavleborg.pdf>

Alla intresserade är välkomna

/Donald Broady

***

Nedan en sammanfattning av Ingrid Nordqvists uppsats Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv - Gävleborgs län, SEC/ILU, Uppsala universitet nov. 2003, som skall ventileras 26 nov 2003 kl 15.15. Hela uppsatsen kan laddas ned i PDF-version (622 KB) från
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-nordqvist-031119-duppsats-gavleborg.pdf>

SAMMANFATTNING

Denna uppsats är skriven inom ramen för forskningsprogrammet Gymnasieskolan som konkurrensfält som bedrivs av Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet.

Den förändrade styrningen av skolan med större möjligheter för kommuner att lokalt utforma sin gymnasieskola och sitt intagningssystem skapar olika lokala förutsättningar. Forskningsprogrammet betonar vikten av att studera utbildningssystem inte bara på en nationell nivå, utan även i ett regionalt perspektiv. Det regionala perspektivet är här Gävleborgs län 1998.

Syftet med denna undersökning är att skapa en ”karta” över gymnasieskolan i Gävleborgs län samt undersöka hur eleverna orienterar sig i rummet av olika utbildningar. Gymnasieskolan undersöks som ett fält i Bourdieus mening, där de enskilda gymnasieskolornas olika program intar olika positioner i fälte vilka får sociologisk mening i förhållande till varandra. Fältets struktur har i undersökningen rekonstruerats främst utifrån ett av flera möjliga kriterier, nämligen skillnader och likheter mellan gymnasieprogram och gymnasieskolor vad avser deras sociala rekrytering. Ett andra syfte är att undersöka fältbegreppets möjligheter i studiet av en region som är en avgränsad administrativ enhet.

En del av undersökningsmaterialet utgörs av de register som forskningsgruppen förfogar över och som innehåller alla gymnasieelever 1997-2001. Uppgifter finns t.ex. om föräldrarnas utbildningsbakgrund och yrke. För eleverna finns t.ex. uppgifter om betyg från grundskolan samt val av program i gymnasiet. En annan del av de empiriska data studien bygger på består av egen insamlad, till exempel via intervjuer, och sekundärmaterial som skolornas web-presentationer, kommunalt producerat material och böcker eller skrifter som handlar om gymnasieskolan i regionen.

Resultatet av analysen visar att olika sociala gruppers utbildningsstrategier skiljer sig åt markant. Naturvetenskapsprogrammets naturvetenskapliga gren är i Gävleborgs län, liksom i övriga Sverige, det program som attraherar flest elever med goda betyg och med ursprung i en högre social klass, i synnerhet dem från fraktioner som bygger sina ställningar på innehav av ett starkt kulturellt kapital. Samhällsvetenskapsprogrammets samhällsvetenskapliga gren som är det andra stora studieförberedande programmet, uppvisar en mer differentierad rekrytering. På de yrkesinriktade programmen består könsuppdelningen med traditionella pojk- och flickprogram. Också mellan skolor finns tydliga sociala skillnader, exempelvis i Gävle kommun, där den traditionstyngda Vasaskolan och dess naturvetenskapliga program utgör en elitpol som står emot andra poler i fältet av gymnasieutbildningar.

Tillämpningen av fältbegreppet sätter relationerna mellan utbildningar och mellan skolor i fokus och synliggör hierarkier och polariteter både mellan sociala grupper och mellan institutioner som gymnasieutbildningar och kommuner.

Nyckelord: gymnasieskolan, social rekrytering, fält och kapital, utbildningsstrategier


Högre seminarium i pedagogik 25 nov 2003
This is not a SEC event

Pedagogik och Utbildningsvetenskap

Tid: Tisd 25 nov kl 13.15-16.00
Plats: Ped. inst., Seminariet A+B, Sturegatan 4, Uppsala, första våningen.

Ordf. Sverker Lindblad

Diskussionsunderlag är följande tre rapporter:

Fransson, Karin & Ulf P. Lundgren: Utbildningsvetenskap -- ett begrepp och dess sammanhang. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2003. Tillgänglig i PDF-format från sidan
http://195.17.252.28/vrshop_pdf/VR2003_1.pdf

Sverker Lindblad, Dag Kyndel och Lena Larson: Internationella arenor för utbildningsvetenskaper. Kartläggning och analys på uppdrag av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga Kommitté.

Lidegran, Ida & Donald Broady, Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala 2003. Nedladdning i diverse format från sidan
http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/.

I fokus är följande frågor:
• Vad är utbildningsvetenskap till skillnad från pedagogik?
• Hur skall man förstå uppkomsten av svensk utbildningsvetenskap?
• Vilka möjligheter och eventuella risker erbjuder satsningen på utbildningsvetenskap för pedagogik som disciplin?


SEC litteraturseminarium 19 nov 2003 kl 13.15-15.00

Sociolingvistik: Hasan versus Bourdieu

Tid: Onsd 19 nov 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Staf Callewaert och Carina Fast inleder diskussionen om några ståndpunkter som förfäktas av sociolingvisten Ruqaiya Hasan, en av Basil Bernsteins lärjungar.

Diskussionsunderlag:

Hasan, Ruqaiya: ”Chapter 10. Code, Register and Social Dialect”, pp. 253-292 i Class, Codes and Control. Volume 2. Applied Studies towards a Sociology of Language [1973]. London: Routledge & Kegan Paul, 1975.

Hasan, Ruqaiya: ”Meaning in Sociolinguistic Theory”, pp. 80-119 i Bolton, Kingsley & Helen Kwok (Eds.): Sociolinguistics Today. International Perspectives. London: Routledge & Kegan Paul, 1992[[[Karin Anna har kopia]]].

Callewaert, Staf: "Pierre Bourdieus sociale teori om sprog. I anledning af Ruqaiya Hasan: 'The disempowerment Game: a Critique of Bourdieu's view on language' ", pp. 272-310 i Staf Callewaert, Fra Bourdieus og Foucaults verden - Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne, Akademisk forlag, København 2003.

Seminariet ingår för vissa doktorander i forskarutbildningskursen Språket och kroppen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr03.htm>

Ljudupptagning av seminariet 19 nov 2004 (WAV-format, 136 814 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031119-callewaert-fast.wav>


SEC-seminarium 12 nov 2003

Bildningsbegreppet

Tid: Onsd 12 november 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

En eftermiddag ägnad åt dels de grekiska begreppen paideia, episteme, phronesis etc, dels bildningsbegreppet. Inbjuden gäst är Bernt Gustavsson, professor vid Örebro universitetet, som bl.a. skrivit Kunskapsfilosofi (2000) och Bildning i vår tid (1996). Diskussionsinlägg även av bland andra Jan Sjunnesson och Donald Broady.

På webben finns som PDF-fil Bernt Gustavssons skrift för skolbruk Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap,  Skolverket 2002. Den bygger på Gustavssons Kunskapsfilosofi (2000) och innehåller också kunskapsfilosofiska resonemang relaterade till läroplaner, skola m.m. Se http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1108.pdf

Alla intresserade välkomna

Donald Broady och Jan Sjunnesson


Föreläsning och seminarium med Kari Martinsen 5 nov 2003

Disiplin och rummelighet? Et dannelsesprojekt i disiplin - er der rum for rummelighet

Föreläsning onsd 5 nov 2003 kl 13.15-15.00
Seminarium onsd 5 nov 2003 kl 15.15-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, aulan (föreläsningen 13.15-15.00) och rum 1219 (seminariet kl 15.15-17.00).

Kari Martinsen är leg. sjuksköterska, dr philos och sedan 1997 professor vid olika norska lärosäten. Hon tillträdde år 2002 en professur vid Sejkson for sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Hennes insatser har betytt mycket för utvecklingen av de nya specialiteter som kallas vårdforskning eller omvårdnadsforskning och därmed för forskningsanknytning av sjuksköterskeutbildningen i alla de nordiska länderna. På dessa områden är hon en av de mest inflytelserika forskarna i Norden.

Kari Martinsens författarskap är vittomspännande. Framförallt har hon åstadkommit filosofiska och historievetenskapliga bidrag som fått betydelse för vårdforskningen. Tidigt skapade hon en filosofiskt grundad omsorgsfilosofi inspirerad av Husserl, Kirkegaard, Heidegger, Liebs och slutligen Lögstrup. Vidare har hon arbetat med empiriska studiev av diakonins och diakonisseväsendets historia och bidragit med könsteoretiska perspektiv på sjukskötselns historia. Hon har ofta, senast i installationsföreläsningen vid Universitetet i Bergen, återkommit till förhållandet mellan filosofi och empiri. Hennes skrifter har behandlat allt från filosofi och empiriska historiska studier till fenomenologiska beskrivningar som hon utarbetat tillsammans med yrkesverksamma sjuksköterskor.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady och Karin Anna Petersen <Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>

Seminariet och föreläsningen ingår för vissa doktorander i forskarutbildningskursen Språket och kroppen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr03.htm>

Ljudupptagning av Kari Martinsens föreläsning "Disiplin och rummelighet" den 5 november 2003
mp3-format (88 540 KB) <http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031105-martinsen-kari.mp3>

***

Urval av Kari Martinsens tryckta skrifter

Martinsen, Kari (1975): Sykepleie og filosofi. Et fenomenologisk og marxistisk bidrag. Magistergrad i filosofi. Universitet i Bergen, Filosofisk Institutt, Bergen.

Martinsen, Kari, Kari Wärness (1979, 1991): Pleie uten omsorg? Norsk Sykepleie mellom pasient og profesjon. Pax Forlag A7S, Oslo i kommisjon for Danmark: Politisk revys forlag, København.

Martinsen, Kari (1984): Sykepleiens historie, Fredigige og uforsagte diakonisser. Et omsorgsyrke vokser fram 1860-1905. Aschenhaug/Tanum-Norli, Oslo.

Martinsen, Kari (1989): Omsorg, sykepleie og medisin, Historisk-filosofiske essays. Tano, Norge.

Martinsen, Kari (1991): ”Under kærlig forskning. Fænomenologiens åbning for den oplevede erfaring i sygeplejen”, I: Perspektiv, tillæg til Tidsskrift for Sygeplejersker, nr. 36, Dansk Sygeplejeråd, København.

Martinsen, Kari (red.) (1993): Den omtenksomme sykepleier, Artikelsamling i forbindelse med at Diakonissehjemmets Sykepleierhögskole Haraldsplass er 75 år i mai 1993. Tano, Norge.

Martinsen, Kari (1993): Fra Marx til Lögstrup. Tano A.S., Oslo.

Martinsen, Kari (1996): Fenomenologi og omsorg. Tre dialoger med etterord av Katie Eriksson. Sykepleieteori. Tano Ascheloug, Oslo.

Martinsen, Kari (2000): Öjet og kallet. Fagbokforlaget, Bergen.

Martinsen, Kari, Trygve Wyller (2003): Etikk, disciplin og dannelse, Gyldendal, Akademisk, Oslo


Temadag 3 nov 2003

Omvårdnadsforskning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv

Tid: Månd 3 nov 2003 kl 9-17.30
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 3122

Program

08.30 – 09.15
Kaffe, Thé och smörgås

09.15
Professor Donald Broady, professor Kari Martinsen, adj. professor, universitetslektor Karin Anna Petersen: Introduktion av temadag med inriktning mot vård och omsorg – Ett samarrangemang av samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning

9.30
Adj. professor Karin Anna Petersen: Sjuksköterskevetenskap – myt eller verklighet?
Textunderlag: Karin Anna Petersen: Sygepleje – Sygeplejeforskning – fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje, mars 2003
PDF-version (466 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec/p-petersen-sygepleje-0303.pdf>

10.00
PhD Kirsten Beedholm Poulsen: Förändring och tröghet i sjuksköterskeyrkets diskurs
Sammanfattning
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-beedholm-03-avh-smf.htm>
Beställningblankett Kirsten Beedholm Poulsens avhandling
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-beedholm-broschyr-avh-03.pdf>

10.30
Kaffe, Thé

11.00
PhD Marianne Johnsen: Klinisk undervisning och lärande
Sammanfattning
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-johnsen-0311-avhpres.htm>
Beställningsblankett Marianne Johnsen avhandling
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-johnsen-broschyr-avh-03.pdf>

11.30
PhD Vibeke Lorentzen: Symboltankar och symbolhandlingar som fenomen i förbindelse med allvarlig sjukdom
Sammanfattning
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lorentzen-031103-smf.htm>

12.00
PhD Stinne Glasdam: Inklusion och exklusion av cancerpatienters anhöriga i kliniken
Sammanfattning samt Staf Callewaerts förord
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-glasdam-03-avh-smf.htm>
Beställningblankett Stinne Glasdams avhandling
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-glasdam-broschyr-avh-03.pdf>

12.30 – 13.30
Lunch på Café Nyfiket, ILU

13.30
Forskarassistent Fritjof Sahlström: Introduktion av studier av metodologisk relevans för omvårdnad

14.00
Doktorand Cathrin Martin: Att göra lärande. Förändrat deltagande i sjukgymnast – patient interaktion.

14.30
Universitetslektor Ulla Melander Marttala: Vad är en naturlig inspelning?

15.00
Kaffe, Thé

15.30
Forskare Håkan Landqvist: Kontrollfrågor med då i samtal till Giftinformationscentralen

16.00
Docent Birgitta Sidenvall: MENEW-projektet – Äldre, kvinnor, mat och måltider

16.30
Forskarassistent Anna Lindström: Interaktion i hemtjänsten

17.00
Doktorand Kirsten Frederiksen: Sjuksköterskeutbildning – mellan disciplinering och frihet

17.30
Avslutande diskussion under ledning av adj. professor, universitetslektor Karin Anna Petersen leder en

18.00
Kvällsmåltid på Nyfiket, ILU, med början kl 18.00

Vi bjuder på lunch och buffé på temadagen, därför är det viktigt att du anmäler dig senast 28 oktober till Lena Larsson <lena.larson@ped.uu.se>, tel 018-471 1610, internat. +46 18 471 1610

Obs! Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Temadagen anordnas av Sjuksköterskeprogrammet, Pedagogiska institutionen <http://www.ped.uu.se> i samarbete med forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Institutionen för Lärarutbildning <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec>

För mer upplysningar, kontakta Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>


SEC litteraturseminarium 22 okt 2003

Foucault om gouvernementalité

Tid: Onsd 22 okt 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussionsdeltagare: Jan Sjunnesson, ILU, Uppsala universitet, samt prof. Kenneth Hultqvist och Ulf Olsson, Lärarhögskolan i Stockholm. De två sistnämnda arbetar f.n. med ett genealogiskt eller nutidshistoriskt inriktat forskningsprojekt om det pedagogiska tänkandet i Sverige i början på 2000-talet.

Diskussionsunderlag:
Foucault, Michel(1994 [1978]): "La 'gouvernementalité' ", pp. 635-657 i Michel Foucault, Dits et écrits, tome III, 1976-1979. Paris: Gallimard, 1994. (Urspr. en föreläsning vid Collège de France 1 febr. 1978. Prel. sv. översättn. av Janne Sjunnesson tillgänglig för nedladdning <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-sjunnesson-overs-foucault-gouvern-0309.pdf>.
Även översatt till bl.a. italienska och engelska (engelska översättningar i Burchell, Gordon & Miller, The Foucault Effect, 1991, samt i The essential works of Foucault, vol 3, 2000).

Dessutom kommer förhoppningsvis en kort opublicerad text av Staf Callewaert om Foucaults La gouvernementalité att göras tillgänglig här om vi hittar en digital version.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady och Janne Sjunnesson <jan.sjunnesson@ilu.uu.se>

Seminariet ingår för vissa doktorander i forskarutbildningskursen Språket och kroppen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr03.htm>


Högre seminariet i pedagogik 28 okt 2003
This is not a SEC event

Professional Knowledge, Professional Lives

Professor Ivor Goodson, University of East Anglia, England

Tid: Tisd 29 okt kl 13.15-15.00
Plats: Seminariet A+B, Sturegatan 4, Uppsala, första våningen.

Tisdagen den 28 oktober gästas det högre seminariet i pedagogik av professor Ivor Goodson, University of East Anglia, England. Han är s.k. STINT-professor vid pedagogiska institutionen. Ivor Goodson har i sin forskning ägnat stor uppmärksamhet åt frågor om praktikbaserad kunskap inom läraryrket. Seminariet med rubriken PROFESSIONAL KNOWLEDGE , PROFESSIONAL LIVES bygger på hans senaste bok med samma namn. Här behandlas pågående förändringar i vårt sätt att förstå utbildning och lärares yrkesverksamhet. I sammanhanget utnyttjas en Life History-ansats, vilket också kommer att behandlas under seminariet. Diskutand är Fil Dr Karin Anna Petersen. Varmt välkomna!
Sverker Lindblad och Lena Larson

***

Ljudupptagning av seminariet 28 okt (MP3-format, 227 690 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031028-goodson.mp3>


SEC litteraturseminarium 8 okt 2003

Aaron Cicourels analyser III

Tid: Onsd 8 okt 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussionsinledn: Staf Callewaert, som även skrivet en text till seminariet:
Staf Callewaert: Notes for the third seminar on Aaron Cicourel, 8 Oct. 2003
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-callewaert-031008.htm>

Övr. textunderlag:

TEXT 2: Cicourel, Aaron V.(1981): ”Language and the Structure of Belief in Medical Communication”, Studia Linguistica, Vol. 35, No. 1-2, pp. 71-85. (Fransk övers. ”Langage et structure des croyances dans la communication médicale”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 61-85.)

TEXT 3: Cicourel, Aaron V. (1985): ”Raisonnement et diagnostic : le rôle du discours et de la compréhension clinique en médecine”, pp. 87-114 i Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002. (Finns endast på franska. Urspr. publ. i Actes de la recherce en sciences sociales, no 60, novembre 1985, pp. 79-89.)

TEXT 6: Cicourel, Aaron V. (1995): ”Medical Speech Events as Resources for Inferring Differences in Expert-Novice Diagnostic Reasoning”, pp. 364-387 i Uta M. Quasthoff (Ed.): Aspects of Oral Communication. Berlin: Walter de Gruyter, 1995. (Fransk övers. ”Les événements langagiers médicaux comme ressources pour établir les différences de raisonnement diagnostique entre experts et novices”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 175-210.)

Papperskopior av Cicourels engelskspråkiga originaltexter finns tillgängliga som förberedelseläsning. Kopieringsunderlag har placerats i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415, har tillgång till kopieringsunderlag.

Seminariet ingår för vissa doktorander i forskarutbildningskursen Språket och kroppen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr03.htm>

Deltagarna uppmanas att lyssna till ljudupptagningarna av Staf Callewaerts seminarier 10 sept och 24 sept då Cicourels författarskap introducerades.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady och Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>

***

Ljudupptagning av seminariet 8 okt 2003 (MP3-format, 116 499 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031008-callewaert-om-cicourel-3.mp3>


Forskarutbildningskurs start 6 okt 2003

Forskarutbildningskursen
Korrespondensanalys
i utbildnings- och kultursociologin

startar månd 6 okt kl 10.15 i rum 1219, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Undervisningstillfällen tre dagar 6-8 oktober samt tre dagar 2-4 december 2003.

Se vidare kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor03.htm

/Donald Broady och Mikael Börjesson


Konferensbidrag 26 sept 2003
Endast för deltagare i 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen

Inventering av svensk utbildningshistorisk forskning

Esbjörn Larsson och Donald Broady

Bidrag till 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen, Stockholm, 25-27 sept. 2003

Tid: Fred 26 sept kl 15.15-15.45
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Konradsberg, rum J322

Abstract
Med stöd från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har vi genomfört en inventering av utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten. Inventeringen är tillgänglig på adressen
www.skeptron.uu.se/broady/histedu/.
Vi kommer att resonera om resultaten och vill gärna ha en diskussion.

Presentationen ingår i sessionen Bildningens mening och villkor. Sessionsledare Boel Englund. För information om konferensen se
www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03/

Nedladdning

Esbjörn Larsson & Donald Broady: Inventering av svensk utbildningshistorisk forskning - och idéer om utvecklingsmöjligheter. Paper till 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen, Stockholm, 25-27 sept. 2003

HTML-version (57 KB)
http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/p-larsson-broady-invent-030925.htm

PDF-version (229 KB)
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec/p-larsson-broady-invent-030925.pdf


Session 25-26 sept 2003

Sessionen ”Eliternas utbildningsstrategier”

under 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen, Stockholm, 25-27 sept. 2003. Sessionsledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Campus Konradsberg.
Sessionen ”Eliternas utbildningsstrategier” försiggår i rum Z311, i Z-huset (näraliggande T-banestation är Thorildsplan).

Om konferensen se www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03/

För att hämta PDF-versioner av papren klicka på rubrikerna lite längre ned.

För bidragsgivare att tänka på: Till konferensen ta med 31 upptryckta exemplar av ditt paper, varav du lämnar ett ex i konferensdisken. För presentationen finns ingen datorprojektor att tillgå, däremot finns overheadprojektor. Vi disponerar 30 minuter per paper. Högst tjugo minuter används för presentationen och tio minuter för diskussion. Jag vill be Ola att kommentera  Idas och Mickes paper; Hanna att kommentera Kerstins paper; Esbjörn att kommentera Daans paper; Ida och Micke att kommentera Helenas paper; Kerstin att kommentera Olas paper; Helena att kommentera Hannas paper; och Daan att Kommentera Esbjörns paper. Kommentarerna ska vara mycket korta. Det kan räcka med någon eller ett par korta frågor, så att också andra hinner komma till tals.

Översiktligt program

Torsdag 25 september
09.30 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås
10.30 - 11.00 Konferensen öppnas med tal och sköna toner.
11.00 - 12.15 Plenarföreläsning "Att leva med pedagogikhistorien". Prof em Per-Johan Ödman, Stockholm
12.15 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.45: Plenarföreläsning "Existentiell historia - en dialog över seklen", Eva Österberg
14.45 - 15.15: Kaffe
15.30 - 17.30 Parallella sessioner
17.40 Mingel

Fredag 26 september
09.00 - 10.15 Plenarföreläsning "Ännu ett varv med världshistorien och den kulturella evolutionen". Prof Arne Jarrick, Stockholms universitet
10.15 - 10.45 Kaffe
10.45 - 12.00 Plenarföreläsning "Kön, vetenskap och historia", Lektor Bente Rosenbeck, Københavns universitet
12.00 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.45 Parallella sessioner
14.45 - 15.15 Kaffe
15.15 - 16.45 Parallella sessioner

Lördag 27 september
09.00 - 10.15 Plenarföreläsning "Pedagogisk-filosofisk forskning - hvor går den?", Prof Lars Løvlie, Universitetet i Oslo
10.15 - 10.45 Kaffe
10.45 - 12.00 Avslutande reflexioner och gestaltningar, med bl a FD Kent Hägglund, Prof em Per-Johan Ödman och auditoriet

Program för sessionen ”Eliternas utbildningsstrategier”

Tors 25 sept, rum Z311
15.30 - 16.00 Ola Winberg: Adlig utbildningsstrategi. 1600-talets utländska resor och begreppet kunskap
16.00 - 16.30 Hanna Hodacs: Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige
16.30 - 17.00 Esbjörn Larsson: Om hierarkiska strukturer inom samhället övre skikt. En kollektivbiografisk studie av kadetterna på Karlberg under perioden 1792–1809
17.00 - 17.30 Ida Lidegran & Mikael Börjesson: Svenska eliter och deras utbildningsstrategier förr och nu

Fredag 26 sept, rum Z311
13.15-13.45 Kerstin Skog-Östlin: Att inte nå ända fram - kvinnors väg till läroverkslärartjänster kring sekelskiftet 1900
13.45-14.15 Helena Rehn: Omvårdnad - en praktik i omvandling?
14.15-14.45 Daan Vandenhaute: "Vi förnekade fil kand-begreppet". Högskoleexpansion och revolutionär dikt på sjuttiotalet

Abstracts, sessionen ”Eliternas utbildningsstrategier”

Ola Winberg: Adlig utbildningsstrategi. 1600-talets utländska resor och begreppet kunskap
Torsd 25 sept 2003 kl 15.30 - 16.00. rum Z311

Jag tänkte säga något om den svenska elitens utbildningsstrategier på 1600-talet och försöka visa att kulturella aspekter av utbildningen var lika viktiga som akademiska. Detta förhållande kan kopplas till pågående, generell forskning om den tidigmoderna eliten, vilken bl a har visat att statsmakterna försökte knyta vissa grupper till sig genom att ställa krav på inhämtade av viss utbildning.

Hanna Hodacs: Utbildning, samhällsposition och amatörforskning i 1700-talets Sverige
Torsd 25 sept 2003 kl 16.00 - 16.30, rum Z311

Syftet med mitt paper är att, på basis av ett urval av Carl von Linnés mer okända studenters utbildnings- och karriärvägar, problematisera relationen mellan kunskap och position under 1700-talet. Denna tid såg tillkomsten av en ny grupp som med en något missvisande term kan betecknas som "amatörforskare". Inte sällan sprungna från ganska fattiga förhållanden kom flera av dem att ingå i de exklusiva nätverk av ämbetsmän och politiker som dominerade samhällslivet i frihetstidens Sverige. Naturhistorisk forskning kom alltså att ha en nivellerande effekt. Jag vill analysera denna utveckling mot bakgrund av studenternas utbildningsvägar och senare ämbetsbefattningar. Utmärkande för många av Linnéstudenters skolgång var ett ständigt skiftande mellan studentrollen och lärar- eller informatorsrollen. Läraruppdrag ingick ofta i  läkar eller prästbefattningen, de ämbeten som många av studenterna kom att besätta. Samma positioner innebar även många informationsförmedlande uppdrag! Man rapporterade om lokala traditioner kring användandet av medicinalväxter, om fornfynd etc. till centrala myndigheter. Med utgångspunkt i ett antal fallstudier vill jag närmare fokusera på samspelet mellan kunskap å ena sidan och reproducerandet eller nedrivandet av hierarkier å andra. Hur såg t.ex. personerna i fråga på sin egen roll och karriär i relation till de olika formerna av kunskapsgenerering och förmedling?

Esbjörn Larsson: Om hierarkiska strukturer inom samhället övre skikt. En kollektivbiografisk studie av kadetterna på Karlberg under perioden 1792–1809
Torsd 25 sept 2003 kl 16.30 - 17.00, rum Z311

Militär utbildning har i vårt land bedrivits på Karlberg slott sedan år 1792. Det är lätt att få uppfattningen att denna utbildningsanstalts utveckling var en sakta men säker vandring mot det mål som en modern yrkesutbildning utgör. Syftet med detta paper är att problematisera denna bild, och peka på hur utbildningsanstalten fungerade under den tid då utbildningen bedrevs inom ramen för Kungl. Krigsakademien (1792-1866).

Utgångspunkten för denna problematisering av kadettutbildningens funktion är dock inte utbildningens innehåll, utan dess rekrytering. Genom kollektivbiografiska undersökningar av kadettkåren hamnar såväl kadetterna social bakgrund som deras fortsatta karriär i fokus. De teoretiska och metodologiska verktygen i detta arbete är hämtade från Pierre Bourdieus sociologi. Detta gör att jag genom de prosopografiska studierna försöker konstruera det social rum som kadettkåren utgjorde. I sammanhanget blir den militära titeln att se en viktig kapitalform. Tanken om den militära titeln som ett symboliskt kapital bygger på idén att den militära titeln under 1700-talet representerade ett värde som inte var direkt avhängigt den lön som en militär tjänst gav.

De frågor som papret söker besvara rör dock inte bara hur rekryteringen såg ut, utan även om Krigsakademiens grundade förändrade officersrekryteringen samt hur den sociala bakgrunden påverkade kadetternas fortsatta karriärer.

Ida Lidegran & Mikael Börjesson: Svenska eliter och deras utbildningsstrategier förr och nu
Torsd 25 sept 2003 kl 17.00 - 17.30, rum Z311

(På de sista sidorna 37-40 finns färgkoder som försvinner vid svartvit utskrift. Betrakta på skärmen eller använd färgskrivare.)

Vi kommer i vårt paper att undersöka skillnader mellan dagens sociala eliter med avseende på vilka tillgångar de besitter (främst ekonomiskt och kulturellt kapital men även utspridning i det geografiska rummet) samt hur dessa eliter investerar i utbildning för sina barn. Våra resultat kommer att jämföras med resultat från forskning kring ståndscirkulation, rekrytering till högre statliga ämbeten, eliters utbildningsstrategier mm för tidigare epoker i svensk historia. Vilka skillnader finns mellan relationerna mellan dagens olika eliter och gårdagens? På vilka sätt har utbildningsstrategierna förändrats?

Som grund för analyserna av dagens eliter används ett omfattande dataregister som bland annat innehåller alla elever som lämnade grundskolan 1988 och 1993 samt alla studenter i svensk högskola 1993-1999. För dessa finns data om socialt ursprung (föräldrarnas yrke, högsta utbildning och inkomst, individernas utbildningskarriärer, ålder, kön, nationell härkomst). Ett särskilt intresse kommer att ägnas åt att studera relationen mellan mäns och kvinnors kapitaltillgångar inom de olika eliterna och hur utbildningsstrategierna tar sig uttryck för de sociala eliternas söner och döttrar. Finns exempelvis skillnader mellan läkarsöner och läkardöttrar i hur man investerar i utbildningar?

Kerstin Skog-Östlin: Att inte nå ända fram - kvinnors väg till läroverkslärartjänster kring sekelskiftet 1900
Fredag 26 sept 2003 kl 13.15-13.45, rum Z311

Inom projektet ”Formering för offentlighet” studeras borgerliga stockholmskvinnors väg ut i offentligheten kring sekelskiftet 1900.  Det sociala fält eller den sociala praktik som utbildningsområdet utgjorde vid den här aktuella tidpunkten är ett av de områden som ger möjlighet att studera hur kvinnor gjorde bruk av de möjligheter som stod till buds. I det här sammanhanget fokuseras de kvinnor som valde att utbilda sig till läroverkslärare.

Med inspiration från Bourdieu har begreppen kapital, strategi och rum av möjligheter använts för att belysa i vilken utsträckning kvinnornas agerande var ett svar på eller en utmaning av dominerande könstrukturer och om insatserna på utbildningsområdet var ett gemensamt kvinnligt projekt. De här akademiskt utbildade kvinnorna imiterade männens utbildningsstrategier. De behandlades på samma sätt som män fram till examen. Längre än så räckte inte kvinnornas kapital. De lyckades inte själva att omsätta utbildningskapitalet i läroverkslärartjänster vid högre allmänna läroverk, men visade vägen för yngre generationer kvinnor. För att nå så långt som de gjorde, måste de ta avstånd från kvinnor som valt traditionella kvinnliga utbildningsvägar, eftersom dessa  uppfattades bidra till att bevara den dominerande könstrukturen inom utbildningsområdet och därmed också i samhället i stort.

Helena Rehn: Omvårdnad - en praktik i omvandling?
Fredag 26 sept 2003 kl 13.45 - 14.15, rum Z311

Omvårdnad som fenomen har under de senaste två decennierna fått en alltmer framträdande roll inom den svenska hälso- och sjukvården. Termen används bland annat som en gemensam benämning för yrkeskompetensen hos undersköterskor och sjuksköterskor. Sedan 1982 utgör omvårdnad karaktärsämnet på sjuksköterskeutbildningen och på gymnasieskolan anordnas sedan 1990-talet ett treårigt omvårdnadsprogram. Likaså används begreppet som benämning på en ny gren inom vetenskaperna - omvårdnadsforskning. Idag utgör med andra ord omvårdnad både en yrkeskompetens, ett utbildningsämne och ett forskningsområde. Parallellt med denna utveckling har det inom vården uppstått en debatt både om vem som egentligen "äger" kompetensen och hur begreppet ska defineras och ges innehåll. Det jag in min forskning kommer att forkusera på är hur olika intressenter, inom hälso- och sjukvårdens fält, deltagit i formandet av omvårdnad och hur deras olika föreställningar påverkat konstruktionen och betydelsen över tid. Jag vill även analysera hur olika föreställningar gett konsekvenser för omvårdnad som social praktik. Den tidsperiod jag preliminärt kommer att utgå ifrån innefattar 1950-talet och fram till 2000.

Daan Vandenhaute: "Vi förnekade fil kand-begreppet". Högskoleexpansion och revolutionär dikt på sjuttiotalet
Fredag 26 sept 2003 kl 14.15-14.45, rum Z311

Enligt Broady och Palme ("Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält") kan det sena 1960-talets och tidiga 1970-talets kulturella 'revolution' betraktas som uttryck för en demografisk katastrof. Genom överskottet på akademiker riskerade de som utbildat sig i slutet av sextiotalet att deras investeringar skulle kunna gå förlorade och i denna situation började många söka sig till nya områden, i synnerhet till positioner inom fälten för kulturell produktion.
Utifrån denna hypotes har jag undersökt 'stencilpoesin', som förvisso kan betraktas som en inträdesstrategi, även om det mer verkar vara ett sätt att erövra ett nytt rike än att undvika deklassering på grund av exameninflationens realitet. Ett inträde som dessutom ofta var ganska tvetydigt, klämt som det var mellan viljan att spränga den förbannade kultureliten och att tillhöra denna elit.
I mitt inlägg ska jag diskutera denna och andra strategier att träda in i det litterära fältet under sjuttiotalet. Diskussionen bygger på en prosopografisk studie av dåtidens lyrikdebutanter.


SEC litteraturseminarium 24 sept 2003

Aaron Cicourels analyser II

Tid: Onsd 24 sept 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum meddelas senare.

Diskussionsinledn. Staf Callewaert

Textunderlag:

TEXT 1: Cicourel, Aaron V. (1988): ”Elicitation as a Problem of Discourse”, pp. 903-910 i Ammon von Ulrich, Norbert Dittmar & Klaus J. Matheier (Hrsg): Sociolinguistics/Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society/Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Vol. II. Berlin, New York: Walter de Gruyter. (Fransk övers. ”La sollicitation comme problème discursif”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 41-59.)

TEXT 4: Cicourel, Aaron V. (1992): ”The interpenetration of Communicative Contexts. Examples from Medical Encounters”, pp. 293-310 i A. Duranti & C. Goodwin (Eds.): Rethinking Context. Cambridge: Cambridge University Press 1992, pp. 293-310. (Fransk övers. ”L’imbrication des contextes communicationnels : exemples d’entretiens médicaux”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 115-141.)

TEXT 5. Cicourel, Aaron V. (1990): ”The Integration of Distributed Knowledge in Collaborative Medical Diagnosis”, pp. 221-242 i J. Galegher et al (Eds.): Intellectual Teamwork. Social and Technological Foundations of Cooperative Work. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associate Publishers, New Jersey, 1990. (Fransk övers. ”L’intégration de la connaissance distribuée dans le diagnostic médical d’équipe”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 143-173.)

Papperskopior av Cicourels engelskspråkiga originaltexter finns tillgängliga som förberedelseläsning. Kopieringsunderlag har placerats i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415, har tillgång till kopieringsunderlag.

Seminariet ingår för vissa doktorander i forskarutbildningskursen Språket och kroppen
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr03.htm>

Deltagarna uppmanas att lyssna till sludupptagningen av Staf Callewaerts seminarium 10 sept då Cicourels författarskap introducerades.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady och Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>

***

Ljudupptagning av seminariet 24 sept 2003 (MP3-format, 180 746 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-030924-callewaert-om-cicourel-2.mp3>


SEC litteraturseminarium 10 sept 2003

Aaron Cicourels analyser I

Tid: Onsd 10 september 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussionsinledning av Staf Callewaert.

Utgångspunkten är urvalsvolymen Aaron V. Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin, Seuil, Paris 2002. Seminariet ska behandla:

Bourdieu, Pierre/Winkin, Yves: ”Préface”, pp. 7-19 i Cicourel, Aaron V.: La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin. Paris: Seuil, 2002Pierre Bourdieu et Yves Winkin..

Cicourel, Aaron V. (2002): ”Introduction”, pp. 21-39 i Cicourel, Aaron V.: La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin. Paris: Seuil, 2002.

Ytterligare några seminarier om Cicourel skall följa.

Fler förslag till läsning<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sem-ht03.htm>
Papperskopior av Cicourels engelskspråkiga orginaltexter kommer att finnas tillgängliga som förberedelseläsning, liksom en kopia av inledningen till den nämnda franskspråkiga boken. Kopieringsunderlag placeras i ett fack "SEC seminarier" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415, har tillgång till kopieringsunderlag.

Seminariet spelas in.

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady och Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>

***

Ljudupptagning av seminariet 10 sept 2003 (MP3-format, 260 985 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-030910-callewaert-om-cicourel-1.mp3>


SEC seminarium 11 juni 2003

Prins Eugen och det svenska konstfältet

Tid: Onsd 11 juni 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Christina G. Wistman, intendent på Waldemarsudde och doktorand i Konst- och bildvetenskap vid Göteborgs Universitet, presenterar en pågående studie av prins Eugen som konstsamlare, i vilken Bourdieus fältbegrepp kommer till användning.

Förberedelseläsning:  Christina G. Wistman, En agent på konstfältet 1887-1947. Prins Eugen – konstsamlare, mecenat och grundare av ett museum
RTF-version (188 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wistman-eugen-sec-030611.rtf>
PDF-version (316 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wistman-eugen-sec-030611.pdf>

Christina Wistman nås på adressen c.wistman@waldemarsudde.com

Alla intresserade välkomna.
/Donald Broady

***

Den text jag lägger fram vid ovan nämnda seminarium innehåller delar av min empiriska undersökning samt en presentation av de teorier jag använder mig av för avhandlingsarbetet. Texten har sin grund i tre tidigare framlagda och delvis publicerade texter, den kan därför te sig lite hattig och även summarisk i vissa fall. Avsnittet om prins Eugens konstsamling sedd ur ett könsperspektiv skall ingå i presentationen av konstsamlingen som helhet och en liknande studie skall göras av de manliga konstnärerna. Som det står nu verkar det ju lite ensidigt.

Jag är tacksam för synpunkter av alla de slag, men det är några saker som jag särskilt funderar över, till exempel grundläggande frågor som huruvida undersökningen funkar, om definitionen av fältet är okej etc. I slutet av texten nämner jag kort ’positionen prins Eugen’ - är det en tänkbar utgångspunkt?

En svårighet som jag tampas med är prins Eugens dubbla roller som agent både på produktionsfältet (som konstnär bl.a.) och på konsumtionsfältet (som konstsamlare och därmed konsument). Hur kan dessa bäst beskrivas och hur tecknar man lämpligen skillnaden/likheten/förhållandet mellan produktions- och konsumtionsfält?

Christina G. Wistman
Doktorand i Konst- och Bildvetenskap, Göteborgs universitet


SEC litteraturseminarium 4 juni 2003

Litteraturseminarium

Tid: Onsd 4 juni 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussion av några avsnitt i kapitlet "Les contradictions de l'héritage", näml. "Epouse et collaboratrice" (pp. 809-822, om småföretagare), "La malédiction" (pp. 823-844, om invandrare), "Le malade-objet" (pp. 871-880, intervju med kvinna på sjukhus), "La solitude" (pp. 893-901, att vara gammal och ensam), i P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993.

Motsv. pp. 549-607 i eng. översättn. The Weight of the the World, Polity, Oxford, 1999.

Och fortsatt diskussion om metodiska tillvägagångssätt i de intervjuer som redovisas i La misère du monde.

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.


This is not a SEC event

World Society and Education
Seminarium med Francisco Ramirez, Stanford University

Tid: torsd 22 maj 2003 kl 13-15
Plats: Ped inst, Stureg. 4, Uppsala, lokalen Seminarium A+B

Seminariet arrangeras av Sverker Lindblad. Francisco Ramirez är en välkänd specialist inom komparativ och historisk utbildningsforskning. Hans senaste publikationer är:

Current Activities: Director, Undergraduate Education Honors Program, Stanford University (1997 - ); Member, TIMSS-R Technical Review Panel, National Center for Educational Statistics/National Science Foundation (1999 - ); Associate Editor, Sociology of Education (1999 - ); Chair, International Studies SIG Award Committee, American Educational Research Association (1997 - ); Member, Sociology of Education Section Council, ASA (1997 - ).

____________

Seminariet blir säkert intressant. Francisco Ramirez är en utbildningsforskare tillhörig den nyinstitutionella skolan. Tillsammans med John Boli skrev han en artikel, "Compulsory Schooling in the Western Cultural Context" i R.F. Arnove et al (Eds.), Emergent Issues in Education, Comparative Perspectives, State University of New York Press, New York, 1992, som kommenteras på sidorna 98-114 i Staf Callewaerts Fra Bourdieus og Foucaults verden - Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne, Akademisk forlag, København 2003.
D.B.


SEC litteraturseminarium 21 maj 2003

Litteraturseminarium

Tid: Onsd 21 maj 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussionsämne: Gör Bourdieu och hans medarbetare som de lär?
Underlag för diskussionen är liksom under tidigare seminarier P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993 (eng. övers. The Weight of the the World, Polity, Oxford, 1999).

Dessutom kommer Stinne Glasdam att berätta om hur hon lagt upp en av Weber och Bourdieu inspirerad studie av det onkologiska fältet i Danmark, genes och struktur, strategier och strider, karaktäristika för rekryteringen av läkare och sjuksköterskor till denna specialitet, etc. (Stinne Glasdam, Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik, Ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns universitet, juli 2002).

Och Karin Anna Petersen ger en överblick över metodiska tillvägagångssätt i de intervjuer som redovisas i La misère du monde.

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Staf Callewaert <callew@swipnet.se>.


SEC seminarium 14 maj 2003

Pågående utbildningssociologiska studier av regionala gymnasiefält

Tid: Onsd 14 maj 2003 kl 09.30-12.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Mikael Börjesson, Mikael Palme, Donald Broady, Elisabeth Hultqvist, Ida Lidegran, Sverker Lundin, Ingrid Nordqvist och Monica Langerth Zetterman, sammanfattar och diskuterar resultat från studier av rekrytering till och relationer mellan gymnasieutbildningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Gävle

Alla intresserade är välkomna


This is not a SEC event

Forskningsdag
anordnad av Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet

Tid: Månd 12 maj 2003 kl 09.30-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Mer info samt nedladdningsbara papers se http://www.anst.uu.se/esbjlars/UDR/udr_forskningsdag_20030512.html.

_____________

Forskningsdagen är öppen för alla: forskare, lärare, studenter och andra intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning.
Besök vid forskningsdagens sessioner kräver ingen anmälan, men den som önskar lunch, fika och/eller middag i samband med forskningsdagen måste anmäla sig till: Henrik Román <henrik.roman@ilu.uu.se> senast den 7/5. Presentationerna görs med utgångspunkt i papers som kan laddas ned från http://www.anst.uu.se/esbjlars/UDR/udr_forskningsdag_20030512.html (kräver Acrobat Reader).

Program

09.30-10.30 Session I
Anders Berglund, Institutionen för informationsteknologi: What is good teaching of computer networks?
Anna Eckerdal, Institutionen för informationsteknologi: Om förståelsen av objekt och klass
Ordförande:Eva Lundqvist, Institutionen för lärarutbildning
10.30-11.00

Fika

11.00-12.15 Session II. Paneldebatt: Utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet
Ida Lidegran, Pedagogiska institutionen, se Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden (Ida Lidegran & Donald Broady) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/uv/>
Medverkande:Donald Broady, Institutionen för lärarutbildning
Bo Johansson, Institutionen för lärarutbildning
Lena Kåreland, Litteraturvetenskapliga institutionen
Mats Thelander, Institutionen för nordiska språk
Christer Öhman, Historiska institutionen
Ordförande:
Malena Lidar, Institutionen för lärarutbildning

12.15-13.30 Lunch

13.30-15.10 Session III
Henrik Edgren, Historiska institutionen: Nation, medborgare och utbildning. Politiska tidningar och nationsbildning 1810-1823
Ola Winberg, Historiska institutionen: Utlandsresan som pedagogisk metod under 1600-talet
Elisabeth Nihlfors-Berntsson, Institutionen för lärarutbildning: Skolchefen en del i skolans styrning med ansvar för ledningen av kommunens skolväsende
Henrik Román, Institutionen för lärarutbildning: Förr och sedan nu och då. Om gymnasiereformers förankring i dåtid och framtid
Ordförande: Esbjörn Larsson, Institutionen för lärarutbildning  & Historiska institutionen

15.10-15.40 Fika

15.40-17.00 Session IV
Erika Ekström, Nationalekonomiska institutionen: Earnings effects of adult secondary education in Sweden
Mia Heikkila, Pedagogiska institutionen: Barns lärande - eller meningsskapande?
Niclas Månsson, Institutionen för lärarutbildning: En värld ogästvänlig för nomader
Ordförande: Mikael Börjesson, Institutionen för lärarutbildning

MIDDAG PÅ TRATTORIA COMMEDIA


Högre seminarium 13 maj 2003

Deschooling information
Exploring uses of digital archives in research and higher education

Tid: Tisd 13 maj 2003 kl 15.15-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219 (OBS lokalen).

Ventilering av Monica Langerth Zettermans avhandlings-pm Deschooling information. Exploring uses of digital archives in research and higher education.
PDF-version (145 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-langerth-avhpm-030505.pdf>

Ordf. prof. Christina Gustafsson, Ped inst
Kommentator Jonas Gustafsson, ILU
Handledare Donald Broady, ILU

Mejladress till Monica Langerth Zetterman: monica.langerth@ped.uu.se

Alla intresserade välkomna.
/Donald Broady


SEC litteraturseminarium 7 maj 2003

Litteraturseminarium

Tid: Onsd 7 maj 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Fortsatt diskussion om metoden i P. Bourdieu (dir.), La misère du monde.


Högre seminarium i pedagogik 29 april 2003

En studie av emergent literacy

Tid: Tisd 29 april 2003 kl 15.15-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Ventilering av Carina Fasts avhandlings-pm  Sju barn ska börja skolan  - en studie av emergent literacy
HTML-version (263 KB) kan erhållas vid förfrågan.

Ordf. docent Bo Johansson.
Kommentator Caroline Liberg, professor  i svenska med didaktisk inriktning vid lärarutbildningen i Malmö.
Handledare Donald Broady

Carina Fast nås på carina.fast@ilu.uu.se


SEC litteraturseminarium 23 april 2003

Litteraturseminarium

Tid: Onsd 23 april 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussionen av några avsnitt i kapitlet "Les exclus de l'intérieur", näml. "Oh ! Les beaux jour" (pp. 605-620, ung andragenerationsalgeriers erfarenheter av skolsystemet), "Un paradus perdu" (pp. 605-620, tre flickor i övergången mellan högstadium och gymnasium), "L'engrenage" (pp. 639-648, om skolsystemet),  "une double vie"  (pp. 649-672, om en lärarinna), i P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993. Motsv. pp. 421-484 i eng. översättn. The Weight of the the World, Polity, Oxford, 1999.

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>

Presentationer av Karin Anna Petersen, Camilla Rindstedt, Ingegerd Gunvik Grönbladh


Seminarium hos Uppsala Learning Lab 23 april 2003
Amälan krävs!
(This is not a SEC event)

Digitala portföljer i universitetsutbildningen

Jonas Gustafsson, FD, ILU, Uppsala universitet

Tid: Onsd 23 april kl. 12.30-14.00, inkl. lunch
Plats: Uppsala Learning Lab,  Kyrkogårdsgatan 2c, Observatorieparken, Uppsala

Vid ILU (Institutionen för lärarutbildning) pågår försök med att låta studenter använder digitala portföljer. Under seminariet presenteras erfarenheter från detta arbete, bland annat tar vi upp frågan hur portföljerna kan användas för att överblicka olika slag av digitala resurser, texter, arkiv och andra källor.

För att få lunchsmörgås gäller obligatorisk anmälan till info@learninglab.uu.se, senast två dagar före seminariet.

Om Uppsala Learning Labs övriga aktiviteter, se http://www.learninglab.uu.se.


Föreläsning 9 april 2003

Praktik och klinik

Staf Callewaert, prof. emeritus

Tid: Onsd 9 april 2003 kl 09.15-12.00.
Lokal: Hörsal 3, Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, Uppsala.

Fokus för föreläsningen ligger på Foucault´s arbete Naissance de la clinique, 1963 (Klinikens födelse). Här beskriver Foucault hur den moderna läkarvetenskapen daterar sin egen födelse till slutet av 1800-talet. Foucaults arbete handlar om att fastlägga förutsättningarna för dagens läkarvetenskap. Det är också ett medvetet försök till att förhålla sig kritisk till klinikens födelse och som historiskt fenomen. Klinikens födelse framhäver inte en form av medicinsk forskning på bekostnad av en annan, lika lite som den är en angrepp på själva läkarvetenskapen. Det handlar istället om en analys och en diskursiv tankeutveckling, som syftar till att försöka utforska de historiska villkoren som möjliggjorde klinikens födelse. Föreläsningen redogör dels för Foucaults teori om klinikens födelse, men sätter även in detta perspektiv i diskussionen om den moderna staten (Bourdieu, Wacquant). Föreläsningen visar på hur man systematiskt kan arbeta med Foucault inom studier av omvårdnadsarbete i nordiska sammanhang.

 Litteratur:

Bourdieu, Pierre (1999): Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Daidalos: Göteborg, kap 4., s.83 – 124., 42 s.

Foucault, Michel (2000): Klinikkens födsel. Hans Reitzels forlag: Köpenhamn. 275 s. Orig. Naissance de la clinique, 1963. Finns även på engelska: The Birth of the Clinic. An archaeology of Medical Perception. Vintage Books, 1975, 215 s.

Wacquant, Louis (1996): Foreword. I State Nobility. Polity Press, s. x-xx, 10 s: översatt till danska av Morten Nörholm. 13 s.

Föreläsningen anordnas i samverkan med Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Alla intresserade välkomna.


SEC-seminarium 9 april 2003

Utbildningens särart  i Oxford och Cambridge

Inledning: Christopher Lagerqvist, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Tid: Onsd 9 april 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Christopher Lagerqvist, som tillbringat det senaste året i Oxford, kommer att inleda genom att berätta om "the tutorial system" och andra egenheter i den undervisning som ges vid universiteten i Oxford och Cambridge. Diskussionen kommer att handla om vad som utmärker utbildningen vid universitet som är väl försedda med akademiskt kapital.

Christopher Lagerqvists PowerPoint-presentation del 1 (4190 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lagerqvist-oxford-del1-030409.ppp>
Christopher Lagerqvists PowerPoint-presentation del 2 (5810 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lagerqvist-oxford-del2-030409.ppp>

Alla intresserade välkomna.
/Donald Broady


SEC litteraturseminarium 26 mars 2003

Litteraturseminarium

Tid: Onsd 26 mars 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussion av några avsnitt i kapitlet "La fin d'un monde", näml. "Suspendue à un fil" (pp. 487-498, intervju med arbetslös kvinna), "Une vie perdue (pp. 519-531, två bönder som inte har någon som tar över jordbruket), "La chute" (pp. 551-568, en lanthandlare vars butik ska slå igen), "Carriers brisées" (pp. 581-595, arbetslösa högre tjänstemän), i P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993.

Motsv. pp. 370-420 i eng. översättn. The Weight of the the World, Polity, Oxford, 1999.

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Staf Callewaert <callew@swipnet.se>.


Digital litteratur-seminarium 19 mars 2003

Learning Objects

Tid: Onsd 19 mars 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Seminariet startar med en ventilering av Jan Sjunnessons D-uppsats Metadata for learning objects on the Semantic Web:  overview, prospects and test, med Fredrik Paulsson från Nada, KTH, och Skolverket som kommentator. Därefter kaffe och fortsatt seminarium där diskussionen utgår från en skrift om Learning Objects som Fredrik i en andra upplaga just nu färdigställer för Skoldatanätet.
Mejladresser: Jan Sjunnesson <jan.sjunnesson@ilu.uu.se>,  Fredrik Paulsson <frepa@nada.kth.se

För nedladdning:

Alla intresserade välkomna.
/Donald Broady


SEC-seminarium 12 mars 2003

Utbildningssociologiska studier i Mocambique

Mikael Palme
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
Lärarhögskolan i Stockholm samt ILU, Uppsala universitet

Tid: Onsd 12 mars 2003 kl 10.15-12.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Mikael Palme har under många år arbetat med utbildnings- och kultursociologiska undersökningar i Mocambique och kommer att presentera en del av sina fynd. Mikael Palme koordinerar även forskarnätverket Utbildningsforskning i utvecklingsländer <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-erdc.htm>.

Alla intresserade välkomna.
/Donald Broady


SEC litteraturseminarium 12 mars 2003

Litteraturseminarium

Tid: Onsd 12 mars 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Diskussion av kapitlet "La démission de l'État" (pp. 219 ff) i P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993, särsk. avsnitten "Une mission impossible" (pp. 229-244), "La mauvaise foi de l'institution" (pp. 245-246) och Porte-à-faux et double cointrainte" (pp. 249-256), motsv. pp. 181-212 i kapitlet "The abdication of the State" i eng. översättn. The Weight of the the World, Polity, Oxford, 1999. Texterna behandlar nedslitna förorter till Paris, socialarbetarnas värld m.m.

Dessutom kommer Carina Fast att ta upp några erfarenheter från pågående arbete med intervjuer.

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Staf Callewaert <callew@swipnet.se>.


Från Bourdieus och Foucaults värld

Session 8 mars 2003

Sessionen ”Från Bourdieus och Foucaults värld”, NFPF’s 31. kongres (Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning), Danmarks Pædagogiske Universitet, København, 6-9 mars 2003. Anföranden av Donald Broady, Staf Callewaert och Kirsten Fredriksen.

Ljudupptagning (MP-format, 66 500 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-030308-session-foucault-bourdieu.mp3>


SEC-seminarium 5 mars 2003

Utbildningssociologiska studier av konstnärliga högskolor

Tid: Onsd 5 mars 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Seminariet kommer att handla om rekrytering av studenter till konstnärliga högskolor och till konstnärliga yrkesområden vad gäller socialt ursprung, kön och etnicitet.

Program

1. Anna Furumark: Om svårigheter med den sociala mångfalden inom kultursektorn. Erfarenheter från Konstfack.

2. Bengt Carlsson: Teaterhögskolan och social rekrytering

3. Marie-Louise Bowallius: design och mångfald

4) Mikael Börjesson och Mikael Palme: Personlighet som kapital. Social rekrytering till konstnärliga utbildningar.

Anna Furumark är verksam vid Konstfack och Bengt Carlsson vid Teaterhögskolan. Båda är engagerade av frågor om det som brukar kallas mångfald, dvs. om spridningen vad gäller socialt ursprung, kön och etnicitet. Marie-Louise Bowallius från Konstfack är designhistoriker och arbetar med frågor kring identitet, klass, kön och etnicitet. Mikael Börjesson och och Mikael Palme är utbildningssociologer.

Alla intresserade välkomna.

/Donald Broady


(This is not a SEC event)
Doktorsdisputation i Lund 28 febr 2003:

Johan Stierna försvarar sin avhandling  Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998

Tid: fredagen den 28 febr 2003 kl 10.00.
Plats: Carolinasalen, Lunds universitet

Johan Stierna har tidigare bl.a. översatt Bourdieus Les régles de l'art till svenska (Konstens regler, Symposion 2000). Avhandlingen läggs fram i ämnet sociologi. Handledare professor Göran Dahl. Konsulthandledare: Prof. Miguel Beltrán Villalva. Opponent Donald Broady, ILU, Uppsala universitet. Betygsnämnd: professor Bengt Ankarloo, Historiska inst, Lund; docent Svante Lundberg, Sociologiska inst, Lund; docent Carl-Göran Heidegren, Sociologiska inst, Lund; professor Orvar Löfgren, Etnologiska inst, Lund; professor Eva Österberg, Historiska inst, Lund.


SEC-seminarium 26 febr 2003

Från Bourdieus och Foucaults värld

Seminarium med Staf Callewaert, professor emeritus

Tid: Onsd 26 febr 2003 kl 13.15-15.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Staf Callewaert kommer att utgå från sin nya bok Fra Bourdieus og Foucaults verden - Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne, Akademisk forlag, København 2003, som ska finnas i bokhandeln från och med 17 febr 2003.


SEC litteraturseminarium 26 febr 2003

Litteraturseminarium: Diskussion av avsnitten ”Comprendre” och "Oh ! Les beaux jour" i Bourdieu (dir.),  La misère du monde, 1993

Tid: Onsd 26 febr 2003 kl 15.15-17.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Vi fortsätter diskussionen av avsnittet ”Comprendre”, pp. 903-939 i Bourdieu (dir.): La misère du monde. Seuil, Paris 1993, och diskuterar även avsnittet "Oh ! Les beaux jour", pp. 605-620 (motsv. avsnitten "Understanding" och "Those were the days" (421-440) i engelska översättningen. The Weight of the World, Polity, Oxford, 1999).

I intervjun får vi möta en 19-årig andragenerationsalgerier som fångats in i utbildningssystemet men inte ser något resultat av det..

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> och Staf Callewaert <callew@swipnet.se>.


Seminarium om Learning Objects
(This is not a SEC event)
Anmälan krävs

Seminarium om Learning Objects

Öppet Seminarium
Introduktion: Fredrik Paulsson

Tid: tisd. 11 febr. 2003 kl 13.30-16.30
Plats: Skolverket, Alströmmergatan 12, Stockholm

SIS, Swedish Standard Institute har startat en kommitté TK450, IT-Standarder för Lärande, som skall

• Bevaka den internationella utvecklingen inom området.
• Delta i det internationella standardiseringsarbetet
• Föreslå vokabulärer och taxonomier för svenskt bruk
• Ge information och seminarier

Seminariet utgår från arbetet inom TK450 och ägnas begrepp som Learning Object (lärobjekt), Learning Component (lärkomponent) och Lärmodul, vilka blivit allt vanligare i samband med distribution av e-lärande. Vad döljer sig egentligen bakom dessa begrepp? Har dessa begrepp en vedertagen betydelse, eller skiftar betydelsen beroende på vem som använder begreppen? Introduktion: Fredrik Paulsson.

Anmälan sänds till Monica Ståhl Forsberg <monica.stahl.forsberg@sis.se>


SEC Litteraturseminarium 12 febr 2003

Litteraturseminarium:
Diskussion av Pierre Bourdieus text ”Comprendre” i La misère du monde, 1993

Tid: Onsd 12 febr 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

”Comprendre” återfinns på sidorna 903-939 i Bourdieu (dir.): La misère du monde. Seuil, Paris 1993 (motsv. kapitlet "Understanding", pp.???  i den engelska översättningen. The Weight of the World, Polity, Oxford, 1999).

Samtalsledare: Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> med bistånd av Staf Callewaert <callew@swipnet.se>

Detta är den första sammankomsten i en serie seminarier där litteratur, främst fransk kultur- och utbildningssociologi, ska diskuteras. Seminarieserien är ett försök att sammanföra flera diskussionssammanhang:

Alla intresserade som är beredda att läsa den litteratur som ska ventileras är välkomna till seminarieserien.

/Donald Broady


SEC-seminarium 5 febr 2003

Universitet och nätverk

Inledning av Håkan Gunneriusson, Historiska institutionen, Uppsala universitet 

Tid: Onsd 5 febr 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Håkan Gunneriusson kommer att tala dels om sina studier av akademiska nätverk, dels om en pågående studie av Södertörns högskola.

Förberedelseläsning:

Håkan Gunneriusson: Vägen till "mångfald". (En text om multikulturella ambitioner vid Södertörns högskola)
- HTML version (36 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gunneriussion-mangfald-030205.htm>

Donald Broady: ”Nätverk och fält”, pp. 49-72 i Sociala nätverk och fält (red. Håkan Gunneriusson). Opuscula Historica Upsaliensia 28, Uppsala universitet, 2002.
- HTML-version (103 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-020201-natverk.htm>

Konsultera gärna också Gunneriussons avhandling Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957, Studia Historica Upsaliensia 204,  Uppsala 2002, samt uppsatssamlingen Sociala nätverk och fält (red. Håkan Gunneriusson), Opuscula Historica Upsaliensia 28, 2002.


Föreläsning 30 januari 2003

Bourdieus och Passerons teori om reproduktion

Tid: Torsdag 30 jan kl 10.15-13.00
Plats: Hörsal H, Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, Uppsala

Fil. dr. Martin Munk, forskare vid The Danish National Institute of Social Research, Köpenhamn, ger en föreläsning om förändring och Bourdieus och Passerons teori om social reproduktion. Han utgår från följande texter varav den sistnämnda kan laddas ned.

Bourdieu, Pierre/Boltanski, Luc (1978): "Changes in social structure and changes in the demand for education", i: Contemporary Europe. Social Structures and Cultural Patterns, Eds. S. Giner/M. Scotford Archer,  London: Routledge & Kegan Paul, pp. 197-227. (Delvis en översättn. av Bourdieu/Boltanski/de Saint Martin 1973. Texten flöt senare in i Bourdieu, State Nobility [1989], 1996.)

Munk, Martin D.: The Trace of Social Space. The Theory of  Strategies of Reconversions, 16 jan. 2003. (Ett paper som publiceras på franska 2003).
PDF version (139 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec//p-munk-traces-030116.pdf>

Alla intresserade välkomna.


SEC-seminarium 29 jan 2003

Regionala gymnasiefält

Tid: onsd 29 jan 2003 kl 13.15-16.00
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Pågående studier av regionala gymnasiefält redovisas. Mikael Börjesson  <mikael.borjesson@ilu.uu.se> och Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se> har samordnat arbetet och dessutom har bland andra följande varit engagerade:

Stockholm
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>, Donald Broady <broady@nada.kth.se>, Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@lhs.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>

Uppsala
Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>, Sverker Lundin <sverker@math.chalmers.se>, Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Göteborg
Sverker Lundin <sverker@math.chalmers.se>

Gävle
Ingrid Nordkvist <int@hig.se>, Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>

Västerås
Marie Nordmark <marie.nordmark@vasteras.se>

Arbetet sker i anslutning till projektet Gymnasieskolan som konkurrensfält <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/gyko.htm>, som finansieras av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Program:
13.15-13.30 Inledning (Donald Broady, Mikael Börjesson, Mikael Palme)
13.30-13.55 Stockholm (Mikael Palme, Elisabeth Hultqvist, Jonas Gustafsson)
3.55-14.20 Göteborg (Sverker Lundin)
14.20-14.35 Paus
14.35-15.00 Uppsala (Ida Lidegran, Sverker Lundin)
15.00-15.25 Västerås (Marie Nordmark)
15.25-15.50 Gävle (Ingrid Nordkvist, Monica Langerth Zetterman)
15.50-16.00 Avslutning (Donald Broady, Mikael Börjesson, Mikael Palme)


Kursstart 21 jan 2003. Anmälan och antagning krävs.

Forskarutbildningskursen Vetenskapssociologi (5 p)

Kursstart tisd 21 jan 2003 kl 13.15-15.00. Därefter samma klockslag följande tisdagar: 28 jan, 25 febr, 4 mars, 18 mars, 25 mars.
Plats: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219.

Se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts03.htm. Kursen ger en överblick över samhällsvetenskapliga studier av vetenskap, från strukturfunktionalisterna och Kuhn fram till idag. Som vägvisare används översatta delar av Pierre Bourdieu, Science de la science et Réflexivité (2001). Kurslitteraturen innefattar ett antal texter som där kommenteras och som representerar skilda vetenskapssociologiska traditioner. Kursledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>. Anmälan senast 2003-01-13 till Ingegerd Öfverstedt <Ingegerd.Ofverstedt@ped.uu.se>, tel. 018-4712475 med cc till Donald Broady.


Vad har lärarstudenterna i bagaget? Sociokulturellt ursprung och utbildningsstrategier

Donald Broady och Mikael Börjesson

Programpunkt kl 10.30-11.30 under seminarium i Uppsala 14-15 januari 2003 anordnat av  Lärarutbildningskonventet (LK) och Arbetsgruppen för stöd åt lärarutbildningens förnyelse (ALFA). Anmälan krävs.
Mer info om seminariet<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>


Vägbeskrivning och kartor

Sammankomsterna sker oftast på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta.

För att komma till rum 1219, gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.

Vissa sammankomster sker vid CID/KTH, Stockholm,  se karta http://cid.nada.kth.se/sv/karta.htm. Närmaste tunnelbanestation Östra station.

Vissa sammankomster på Lärarhögskolan i Stockholm, >Campus Konradsberg, se kartor http://www.lhs.se/organisation/kartor.html. Närmaste tunnelbanestation Thorildsplan.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm
Created by Donald Broady
Content last updated 2003-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive