This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-00.htm

Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 2000

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2000)

 

EC (Enheten för studier av utbildning och kultur), ILU, Uppsala universitet, har egna seminarier och arrangerar öppna föreläsningar och seminarier. Nedan information (i omvänd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare öppna arrangemang. Till de flesta arrangemang är alla intresserade välkomna. I annat fall anges nedan att anmälan krävs.

Sammankomsterna sker oftast på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Admin. Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018-4712455. Papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.

Se även högre seminariet i pedagogik <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/ped-hsem-arkiv.htm>
samt Uppsala Learning lab <http://www.learninglab.uu.se/>


Seminarium

Litteratur och kulturellt återskapande
- varför läser man litteratur i skolan

Boel Englund, Lärarhögskolan i Stockholm

Tid: torsd 14 dec 2000
Plats: ILU, Uppsala universitet, Seminariegatan 1, plan 1, sal 3120 

Ingår i en seminarieserie om pågående forskning inom didaktik, litteraturvetenskap och nordiska språk


 

Högre seminarium i pedagogik

IT-specialisters bildningsvägar

Tisd 5 dec 2000 kl 15.15-17 ventileras Anna-Maria Ahléns avhandlings-pm om en planerad studie över konsulters bildningsvägar inom internetbranschen.  Diskutand: Mikael Börjesson, ILU.
Lokal: Seminariet A+B, Sturegatan 4, 1 tr. 

Underlag till seminariet finns utanför Pedagogiska institutionens bibliotek samt på webbadressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-ahlen-0011.htm 

Författaren nås på adress Anna-Maria Ahlén <anna-maria.ahlen@ped.uu.se>

All intresserade välkomna

/Donald Broady


Lunchsamtal

Digitala arkiv för undervisning och forskning, forts.

Inledning: Donald Broady m.fl.

Onsd 29 november  kl.12.30-14.00.
Lunchsamtal hos Uppsala Learning Lab, Observatorieparken, Uppsala ( Kyrkogårdsgatan 2c) 

Smörgås eller sallad serveras till dem som i förväg anmält sig till info@learninglab.uu.se


Konferensen ”Formering för offentlighet

ILU, Uppsala universitet, den 22 november 2000

Om projektet Formering för offentlighet, se
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/research.htm#Formering för offentlighet>

23 sept 2000
Rev. 22 nov 2000

Inbjudan, konferensen ”Formering för offentlighet”

Tid: onsdagen den 22 november kl 10.15-18.00 (samt liten måltid efteråt för dem som kan och vill).
Plats: ILU, Uppsala universitet, Seminariegatan 1, rum 1219 (Nämndrummet)

Syftet med konferensdagen 22 nov är att ventilera pågående arbete inom det RJ-finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920” (aktuell projektplan på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-000901-formering-plan.htm). Vår avsikt är således något egoistisk. Vi behöver era reaktioner på våra försök att med utgångspunkt i ett antal pionjärkvinnors biografier utforska nätverk och framväxande fält (utbildning, vård, filantropi, kultur, etc) under perioden 1880-1920.

Flertalet bland er som som får detta brev är knutna till projektet ”Det vidgade rummet: strategier och nätverk i tre generationer av kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940”, som leds av Eva Österberg och finansieras av RJ, eller till projektet ”Genus, medborgarskap och offentlig politik”, som leds av Ulla Wikander och finansieras av HSFR. Medarbetare i dessa två projekt och vårt eget projekt samlades 10-12 maj 1999 till en minnesvärd konferens som Eva Österberg ordnade på Bjärsjölagård i Skåne. Förhoppningen är att konferensdagen 22 nov ska bidra till ännu mer samröre mellan tre projekt med överlappande intressen. Även några andra forskare som har mycket att bidra med i sammanhanget inbjuds.

VÄGBESKRIVNING

ILU (Institutionen för lärarutbildning), Semimariegatan 1,  fortfarande ofta kallad "Lärarhögskolan", är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Se karta (gif 90 kb).  Tågresenärer från Stockholm kan förslagsvis ta tåg som avgår från Stockholm C kl 08.40 (även tåg med avgångstid 08.45 eller 08.55 går bra, däremot blir det lite hetsigt om du tar tåget 09.10.).  Från Uppsala C en halvtimmes promenad om du korsar Fyrisån och följer åns västra strand åt nordväst fram till ett koloniområde, där huset tornar upp sig; alternativt buss 13 som, tyvärr ganska sällan,  går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, tar av till vänster vid skylten mot Svartbäcken, kör Gamla Uppsalagatan över ån varefter du ser huset och svänger vänster och sen höger och sen in till vänster på gården där det brukar finnas parkeringsplats, 6 kr i automat för en dags parkering. 


ADMINISTRATIVT

Vår administratör Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se> (tel 018 4712455, internat. +46 18 4712455, papperspostadress SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala), bistår med det praktiska vad gäller bokning av resor, reseräkningar, upplysningar om kommunikationer, etc. Vi räknar med att ingen ska behöva övernatta på hotell. Om vi inte överenskommit om annat står vi för era resekostnader


PROGRAM 22 NOV

Papers skickades ut 6 nov. Författarna ska inte behöva säga mer än några ord inledningsvis. För varje paper disponerar sen kommentatorerna ca 20 minuter, följd av allmän diskussion under ca 20 minuter. Utpekandet av kommentatorer nedan är preliminära förslag, hör av er om ni har andra önskemål.

Kaffe och smörgås finns från kl 09.00

10.15-11.00 presentationer, introduktion
Eva Österberg presenterar projektet ”Det vidgade rummet: strategier och nätverk i tre generationer av kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940”
Ulla Wikander och Christina Florin presenterar projektet ”Genus, medborgarskap och offentlig politik”
Donald Broady presenterar projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”

11.00-11.45 Stockholm som kulturellt rum vid förra sekelskiftet. En första skiss, med tonvikt på musik och litteraturkritik
Boel Englund, Jonas Gustafsson
Kommentatorer: Birgitta Ney

11.45-12.30 Kvinnokonferensen 1897 speglad i dagspress och tidskrifter
Lovisa af Petersens
Kommentor: Inger Hammar

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.15 Symboliska och materiella hem - den filantropiska sfären 1880-1920
Lena Hammarberg, Ingrid Heyman, Eva Trotzig
Kommentator: Louise Waldén

14.15-15.00 Flickskola och seminarium som nätverk, bildningsväg och verksamhetsfält
Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin.
Kommentator: Per-Johan Ödman

15.00-15.30 kaffe

15.30-1630 Vägar och villkor för stiftarinnegenerationen. Utdrag ur ett kommande bokmanus
Annika Ullman
Kommentatorer: Ulla Manns och Inga Elgqvist-Saltzman

16.45-18.00 slutdiskussion

Från 18.00 vin, öl, smörgås för dem som har möjlighet stanna
/---/
Hoppas vi ses i Uppsala den 22 november
/Donald Broady <broady@nada.kth.se>

 

Deltagare konferensen ”Formering för offentlighet”, Uppsala den 22 november 2000

Agneta Emanuelsson Blanck <agneta.emanuelsson.blanck@rj.se>
Inga Elgqvist-Saltzman <inga.elgqvist-saltzman@ro.hik.se>
Christina Florin <christina.florin@historia.su.se>
Inger Hammar <inger.hammar@hist.lu.se>
Ulla Manns <ulla.manns@ideh.su.se>
Birgitta Ney <birgitta.ney@jmk.su.se>
Louise Waldén <louise.walden@swipnet.se>
Per-Johan Ödman <per-johan.odman@lhs.se>
Eva Osterberg <eva.osterberg@hist.lu.se> 

Dessutom från projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Boel Englund <boel.englund@lhs.se>
Ingrid Heyman <ingrid.heyman@ped.uu.se>
Lena Kåreland <lena.kareland@ilu.uu.se>
Agneta Linne <agneta.linne@lhs.se>
Kerstin Skog-Ostlin <kerstin.skog-ostlin@pi.oru.se>
Eva Trotzig <eva.trotzig@ilu.uu.se>
Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se>
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>
Lena Hammarberg <lena.hammarberg@skolverket.se>
Lovisa af Petersens <lovisa.petersens@historia.su.se>


Only for invited participants and some observers

Colloque "Etat et acteurs émergents en Afrique"
Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 16-18 novembre 2000

Etat et acteurs émergents en Afrique

Programme du colloque

16, 17 et 18 novembre 2000

Maison des Sciences de l’Homme, Paris
54, Bd Raspail, 75006 Paris, salle 214

Centre d’étude des mouvements sociaux, CEMS, Paris, France
Études et initiatives prospectives pour l’Afrique, EIPA, Dakar, Sénégal
Institute françias de recherche en Africe, IFRA, Ibadan, Nigeria
Université d’Uppsala, Suède 

avec le soutien du Ministère des affaires étrangères

 

Jeudi 16 novembre à partir de 14 heures

Ouverture : Objectifs du colloque par Monique de Saint Martin (EHESS/CEMS), Boubacar Niane (ENS Dakar), Anne-Marie Waser (CNRS/CSE)

 

1. Etat et redistribution des pouvoirs

Introduction par : Elikia M’Bokolo (EHESS/CEA)

Boubacar Niane (ENS Dakar), L’informel au Sénégal : un nouveau paradigme face à la crise de l’Etat ?

Giorgio Blundo (EHESS/SHADYC), Négocier l’Etat au quotidien. Circuits administratifs et « agents d’affaires » au Sénégal

Michèle Leclerc-Olive (CNRS/CEMS), Entre aide internationale et pouvoirs locaux : quelles légitimités pour les nouvelles collectivités publiques issues des processus de décentralisation ?

Discutants : Richard Banégas (Université Paris I) Boubakar Ly (Université de Dakar)

 

Vendredi 17 novembre à partir de 9 heures

2. Les acteurs émergents et leur rapport à l’Etat

José Kagabo (EHESS/CEA), Agir en marge ou à la périphérie de l’Etat ?

Abel Kouvouama (Université d'Amiens), Démocratisation et violences urbaines : logiques d’acteurs

Jimi Adessina (Université d'Ibadan), Les relations entre syndicats et Etat néo-libéral dans le contexte de la mondialisation

Ruth Marshall-Fratani (SOAS, University of London), Churches Int’I.Inc : la « nouvelle vague » transnationale des églises pentecôtistes et leur rapport à l’espace public et à l’Etat

Eghosa Osaghae, (Université d'Ibadan), Les ONG et leur rapport à l’Etat au Nigéria

Béatrice Humarau (IEP/CEAN Bordeaux), L’Etat vu du marché : associations professionnelles commerçantes et pouvoir local à Ibadan (Nigeria)

Smaïn Laacher (CEMS Paris), Les systèmes d’échange local ou les limites d’une utopie politique

Monique de Saint Martin (EHESS/CEMS) et Anne-Marie Waser (CNRS/CSE), Entrepreneurs du développement ou missionnaires : quelques projets d'introduction de l'Internet en Afrique

Discutants : Rémy Bazenguissa-Ganga (Université de Lille/CEA) -  Mustapha Haddab (Université d’Alger)

 

Vendredi 17 novembre à partir de 14 heures

3. La restructuration de l’espace de formation supérieure

Introduction par Jean Copans (Paris V/CEA), Vers la fin de la Société « d’Etat » en Afrique noire. Le cas de l’enseignement supérieur entre mondialisation, professionnalisation et « privatisation » sociologique

Yann Lebeau (CEAN Bordeaux), La recherche universitaire entre marginalisation et privatisation : le cas du Nigeria

Boubacar Ly (Université de Dakar), Les nouvelles associations d’étudiants au retour aux identités locales

Mustapha Haddab (Université d'Alger), Evolutions du volontarisme politique en Algérie : du mythe de l’Etat démiurge à l’idéal de l’Etat régulateur

Grazia Scarfo Ghellab (EHTP Casablanca), Anciens et nouveaux acteurs entre rupture et perpétuation de la « dépendance » au Maroc : les ingénieurs développeurs

Donald Broady (Université d'Uppsala - Suède) et Mikael Palme (Stockholm Institute of Education), Recherche et refus d’une modernité incertaine. Quelques réflexions sur la privatisation, la globalisation et l'islamisation actuelles du système d’éducation au Mozambique

Discutants : Laurence Proteau (Université de Picardie /CSE) - Pascal Bianchini (CEAN/Bordeaux)

 

Samedi 18 novembre à 9 heures

4. L’Etat et la coopération internationale

Alice Sindzingre (CNRS), Etats et institutions d’aide en Afrique subsaharienne : éléments d’économie politique

Anne-Catherine Wagner (Paris I/CREDHESS), La coopération syndicale franco-africaine : l'émergence de nouveaux acteurs transnationaux ?

Abdoulaye Guèye (CELAT/Université Laval Québec), Déliquescence étatique et réfraction de la pensée académique. L’émergence d’une diaspora intellectuelle africaine en Occident

Afranio Garcia (EHESS/CRBC), L’exil politique des étudiants brésiliens en Europe et en Afrique dans les années 1960

Michel Pinçon (CNRS/CSU) et Monique Pinçon-Charlot (CNRS/CSU), Réflexions sociologiques sur l’aide humanitaire : un comité de jumelage au Burkina-Faso

Souley Adji (Université de Niamey), Les prétentions cathartiques et caritatives de la société civile au Niger

Discutants : Boubacar Niane (ENS Dakar) - Anne Piriou (Centre d'Études Africaines, Paris)

 

Conclusions

Perspectives du colloque par
Maurice Aymard (Administrateur de la MSH)
Monique de Saint Martin (EHESS/CEMS)
Yann Lebeau (IFRA, Ibadan)
Laurent Fourchard (IFRA Ibadan)
Boubacar Niane (ENS Dakar)

*** 

Liste des participants, Colloque "Etat et acteurs émergents en Afrique, 16-18 novembre 2000

Jìmí O. Adéssínà
Université d'Ibadan
Department of Sociology
P.O. Box 20784, University Post-Office, Idaban, Nigeria
Tél +234.(0)2.8107112 (office), (02) 8101100 xt 2663 (home), fax +234.(0)2.2410505
jimi.adesina@ui.edu.ng

Souley Adji
Maître-assistant à l’Université de Niamey
BP 10120 Niamey, Niger
Tel : 227 74 24 39
E-mail : alter@intnet.ne

Giorgio Blundo
Maître de conférences à l’EHESS
Sociologie, histoire, anthropologie des dynamiques culturelles, SHADYC, Marseille
24, rue Rothschild
Case postale 136
CH - 1211 Genève 21 - Suisse
E-mail : blundo@ehess.cnrs-mrs.fr

Donald Broady
Professeur à l’Université d’Uppsala
Institut de Formation de Professeurs, ILU, Université d’Uppsala
Box 2136
S-75002 Uppsala, Suède
Tél : 46 18 4712444
E-mail : broady@nada.kth.se

Mikael Börjesson
Doctorand
Institut de Formation de Professeurs, ILU, Université d’Uppsala
Box 2136
S-750-02 Uppsala, Suède

Rafael da Conceição
Université Eduardo Mondlane
UEM, Caixa Postal 257, Maputo, Mozambique

Jean Copans
Professeur à l’Université de Picardie, Amiens
Centre d’études africaines, Paris
19 rue Edmond Lebel
80 000 Amiens
E-mail : ceaf@ehess.fr

Jean-Pierre Dozon
Directeur d’études à l’EHESS
Centre d’Etudes Africaines, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 23 95
E-mail : dozon@ehess.fr

Afranio Garcia
Maître de conférences à l’EHESS
Centre de recherches sur le Brésil contemporain, CRBC, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 20 85
Mail : garcia@ehess.fr

Abdoulaye Gueye
Sociologue
E-mail : laye69g@hotmail.com

Mustapha Haddab
Chargé de cours à l’Université d’Alger, Algérie
11, rue Enfantin
Alger – Algérie
Tel : 213 2 74 93 19

Béatrice Humarau-Lebeau
Doctorante à l’IEP de Bordeaux
Centre d’étude d’Afrique noire, CEAN
E-mail : bylebeau@club-internet.fr

José Kagabo
Maître de conférence à l’EHESS
Centre d’études africaines, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 23 87
E-mail : kagabo@ehess.fr

Abel Kouvouama
Professeur associé à l’Université de Picardie
61 bis rue Cosserat
80000 Amiens
Tel : 03 22 43 45 57
E-mail : abel@msh-paris.fr

Smaïn Laacher
Chargé d’études
Centre d’étude des mouvements sociaux, CEMS, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 25 69
E-mail : laacher@ehess.fr

Yann Lebeau
Directeur de l’Institut français de recherche en Afrique, IFRA, Ibadan
University of Ibadan, Nigeria
Tel : 234 2 810 40 77
E-mail : ifra@skannet.com

Michèle Leclerc-Olive
Chargée de recherche au CNRS
Centre d’étude des mouvements sociaux, CEMS, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 25 86
E-mail : mleclerc@ehess.fr

Boubacar Ly
Professeur au département de sociologie
Faculté des lettres et sciences humaines
Université C. Anta Diop de Dakar, Sénégal
E-mail : cf. B. Niane

Elikia M’Bokolo
Directeur d’études à l’EHESS
Centre d’études africaines, Paris
54 bd. Raspail
75006 Paris
Tél : 01 49 54 23 93 ou 01 49 54 23 96
E-mail : mbokolo@ehess.fr

Boubacar Niane
Directeur d’Etudes et Initiatives Prospectives pour l’Afrique
71, rue Raffenel x Av. G. Pompidou
BP 5254 Dakar - Fann
Sénégal
Tel : (221) 823 18 93
E-mail : bniane@syfed.refer.sn

Eghosa Osaghae
Senior lecturer
Department of political science
University of Ibadan
Po Box 21540, Ibadan, Nigeria
E-mail : ailori@mailandnews.com

Mikael Palme
Research assistant, Stockholm Institute of Education
Coordinateur du « Network for Educational Research in Developing Countries » à l’Institut de Formation de Professeurs, ILU, Uppsala University
Box 2136
S-750-02 Uppsala, Suède
E-mail : mikael.palme@lhs.se

Monique Pinçon-Charlot
Directrice de recherche au CNRS
Cultures et Sociétés Urbaines, CSU, IRESCO, Paris
28, rue Armand Millet
92340 Bourg la Reine
Tel : 01 46 65 41 50
E-mail : mpincon@ext.jussieu.fr

Michel Pinçon
Directeur de recherche au CNRS
Cultures et Sociétés Urbaines, CSU, IRESCO, Paris
28, rue Armand Millet
92340 Bourg la Reine
Tel : 01 46 65 41 50
E-mail : mpincon@ext.jussieu.fr

Laurence Proteau
Maître de conférence, Université de Picardie, Amiens
Centre de sociologie européenne, CSE, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 20 91
E-mail : proteau@msh-paris.fr

Monique de Saint Martin
Directrice d’études à l’EHESS
Centre d’étude des Mouvements sociaux, CEMS, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 22 93
E-mail : stmartin@ehess.fr

Babacar Sall
Directeur de la revue Sociétés africaines et diaspora
Président fondateur du Group Sahel Recherche
13, rue Gandon
75013 Paris
Tel : 01 45 84 83 11
Fax : 01 45 86 07 57

Grazia Scarfo-Ghellab
Professeur de Sociologie à l'Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP),
Casablanca, Maroc
12, rue Cadi Benjelloun, Souissi
Rabat – Maroc
Tel : 212 7 63 81 39
Fax : 212 7 71 32 59 (à Karim Ghellab)
E-mail : ghellab@mtpnet.gov.ma

Jean-Claude Thivolle
Chargé de mission Programme France-Asie
Maison maison des sciences de l'homme
54, boulevard Raspail  75270 Paris cedex 06


Jean-Louis Triaud
Professeur à l’Université de Provence
Centre des lettres et sciences humaines, Aix-en-Provence
29, avenue Robert Schuman
13 621 Aix-en-Provence
E-mail : jean-louis.triaud@newsup.univ-mrs.fr

Maria Vasconcellos
Professeur à l’Université de Lille III
184, avenue de Choisy
75013 Paris
Tel : 01 42 16 81 16

Anne-Catherine Wagner
Maître de conférence à l’Université Paris I
Centre de Recherche et d’Etudes en Droit, Histoire, Economie et Sociologie du Social, CREDHESS
89, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tel : 01 45 65 26 17
E-mail : jjcharon@cybercable.fr

Anne-Marie Waser
Maître de conférence, Université de Rouen, en détachement au CNRS
Centre de sociologie européenne, CSE, Paris
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tel : 01 49 54 20 93
E-mail : waser@ehess.fr

Nadir Zago
Brézil

And some observers, in all 50 participants

***

Invited who were unable to participate :

Gustave Callewaert
Professeur à l’Université de Copenhague, Danemark
Vegagatan 14
S-22457 Lund, Suède
Tél :  46 46 211 97 62
Fax :  46 46 15 80 42
E-mail : callew@swipnet.se

Mouzinho Mario
Professeur à la faculté des sciences de l’éducation
Université Eduardo Mondlane,
UEM, Caixa Postal 257, Maputo, Mozambique
E-mail : mouzinho@zebra.uem.mz

Alice Sindzingre
Chargée de recherche au CNRS
Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN), Bordeaux
64, bd. Arago
75013 Paris
Tel : 01 43 31 87 86
Fax : 01 43 31 30 77
E-mail: asindzin@worldnet.fr

Ruth Marshall-Fratani
Chercheur
School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London
82, rue  Berbisey, 21000 Dijon
Tel : 03 80 30 51 20
E-mail : rfratani@compuserve.com


Lunchsamtal

Digitala arkiv för undervisning och forskning

Inledning: Donald Broady, Eva Müller, Janne Backlund, Ulrika Kjellman.

Onsd 1 november kl 12.30-14.00.

Lunchsamtal hos Uppsala Learning Lab, Observatorieparken, Uppsala ( Kyrkogårdsgatan 2c) 

Smörgås eller sallad serveras till dem som i förväg anmält sig till info@learninglab.uu.se


Workshop

Nätverket för utbildningsforskning i utvecklingsländer, ILU, Uppsala Universitet
inbjuder till workshop

Religion, utbildning och modernitet i södra Afrika

(Religion, education and modernity in Sub-Saharan Africa)

Tid: Måndagen den 30 oktober 2000, kl. 9.15-15.00
Lokal: ILU, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219

Program:

Inger Callewaert, Lunds Universitet:
Animism och modernitet i Guinea-Bissau (Animism and modernity in Guinea-Bissau)

Calisto Linha, INDE, Moçambique:
Koranskolor och modernitet i Moçambique (Madrassas and modernity in Mozambique)

Eva Evers-Rosander, Uppsala Universitet:
Islam och modernitet i Afrika (Islam and Modernity in Africa)

Staf Callewaert, Köpenhamns Universitet:
Staten, skolan och modernitet i Afrika (State, School and Modernity in Sub-Saharan Africa)

Mikael Palme, Lärarhögskolan i Stockholm/ILU, Uppsala universitet:
Skolan och moderniteten i Moçambique (School and modernity in Mozambique)

Till det intressantaste och mest omvälvande som just nu sker med utbildningen i stora delar av Afrika hör de islamska skolornas expansion. Om sådant skall workshopen handla, liksom om traditionella animistiska religioners och släktsamhällens relation till den moderna sektorn. Och mycket annat.

Inger Callewaert disputerade 23 sept 2000 på avhandlingen The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau. Lund Studies i African and Asian Religions. Lund: Department of History of Religions, University of Lund, 2000.

Alla intresserade är välkomna

Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>, Donald Broady


Slutseminarum

Ventilering av Elisabeth Hultqvists avhandlingsmanuskript om gymnasieskolans individuella program

Tid: månd 23 okt kl 10.00-12.00t
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Konradsberg, rum 312. (Gatuadress Gjörwellsg. 16, mitt i Rålambshovsparken. Närmaste T-banestation Thorildsplan.)

Kommentatorer: Ingrid Carlgren, Bengt-Erik Andersson, Göran Linde.

För mer information kontakta Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@lhs.se>.

Välkomna
/D. Broady


Disputation 

Det musikpedagogiska fältets framväxt

Tid: Fred 20 okt 2000 kl 13.15
Plats: Institutionen för lärarutbildning, Aulan, seminarieg. 1, Uppsala.   

Jonas Gustafsson försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik "Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965". 

Fakultetsopponent: Bengt Olsson, professor i musikpedagogik vid och dekanus för den konstnärliga fakulteten, Göteborgs univ.

Betygsnämndens ledamöter:
Professor emeritus Gösta Berglund, Pedagogik, Uppsala universitet
Professor Sture Brändström, Musikpedagogik, Luleå Tekniska Universitet
Docent Christine Roman, Sociologi, Uppsala universitet

Handledare:Donald Broady, ILU/Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 

På nätet finns en liten uppsats tillgänglig: Jonas Gustafsson, ”Det musikpedagogiska fältets framväxt”, pp. 365-372 i D. Broady, red., Kulturens fält, Daidalos, Göteborg 1998, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gustafsson-98.htm.

Respondentens adress: Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>


Lunchsamtal

IT och musikvetenskap

Inledning: Prof. Anna Ivarsdotter

Onsdag 18 oktober kl. 12.30-14.00.
Lunchsamtal hos Uppsala Learning Lab, Observatorieparken, Uppsala ( Kyrkogårdsgatan 2c) 

Smörgås eller sallad serveras till dem som i förväg anmält sig till info@learninglab.uu.se


Lunchsamtal

Studenters digitala portföljer

Inledning: Donald Broady, Jan Sjunnesson, Jonas Gustafsson, Göran Ocklind, Hans Melkersson  m.fl.

Onsd 4 oktober  kl.12.30-14.00.
Lunchsamtal hos Uppsala Learning Lab, Observatorieparken, Uppsala ( Kyrkogårdsgatan 2c) 

Smörgås eller sallad serveras till dem som i förväg anmält sig till info@learninglab.uu.se


Workshop 

International Workshop
on Educational Language Issues in Developing Countries

International workshop at the Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University, Sept 27-28, 2000. visiting address Universitetsvägen 10 C, plan 5, Frescati.
Arranged as a collaboration between
the Network for Educational Research in Developing Countries, ILU, Uppsala University <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-erdc.htm>, and
the Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University <http://www.biling.su.se/>

See Aim, program, invited paricipants <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/erdc-000927.htm>

A limited number of participants are invited, but there might be room for a few observers. Contact Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se> or Carol Benson <carol.benson@biling.su.se>.


Talk and discussion

Information technology in higher education

Professor Martin Trow, Goldman School of Public Policy, University of California, Berkeley, 

Time: Wednesday 20 Sept at 13.15-15.00
Place: Uppsala Learning Lab, Kyrkogårdsgatan 2c in Observatorieparken, Uppsala

Comments by among others professor Roger Säljö, Göteborgs universitet and LearnIT.

For information on professor Trow's activities, see http://ishi.lib.berkeley.edu/cshe/mtrow/index.html 

Alla intresserade välkomna
/Donald Broady


Slutseminarum

Ventilering av Lena Hammarbergs avhandlingsmanuskript ”Skolbarn och hygien. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor, särskilt Maria folkskola, åren 1880-1930”

Tid: månd 18 sept kl 10.00-12.00t
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Konradsberg, plan 3, rum 329. (Gatuadress Gjörwellsg. 16, mitt i Rålambshovsparken. Närmaste T-banestation Thorildsplan.)

Kommentatorer: Lars-Magnus Engström, Kenneth Hultqvist, Ulf Olsson 

Kort presentation av avhandlingsarbetet, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-hammarberg-000117.htm

För mer information kontakta Lena Hammarberg <lena.hammarberg@skolverket.se>.

Välkomna
/D. Broady


Inbjudan till seminariedag om

Utvärdering

Tid: 21 augusti 2000, kl 10.00-16.00
Lokal: Nämndrummet, rum 1219, ILU, seminarieg. 1, Uppsala. 

Nedan en av Ulf Lundgren författad inbjudan till ett seminarum om utvärdering månd 21/8 kl 10-16. Ulf Lundgren själv är sjuk och kommer inte att vara med. Däremot kommer Urban Dahllöf att delta. Samt de som nämns nedan. Alla intresserade är välkomna.

/Donald Broady

***

Inbjudan till seminariedag om utvärdering.

Lokal: Nämndrummet (rum 1219), Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala.

Inger Andersson flyttar till ILU från Umeå universitet. Inger har gjort en rad intressanta och spännande utvärderingar. För att uppmärksamma hennes arbete och hälsa henne välkommen tänkte jag ordna ett informellt seminarium måndag den 21 augusti 2000. 

Professor Robert E. Stake från University of Illinois at Urbana-Champaign kommer att delta. Robert Stake har varit den som under 70-talet formade mycket av den kvalitativt inriktade utvärderingen och då framför allt fallstudiemetodiken. I samband med Stakes pensionering hölls ett uppmärksammat symposium i vilket en stor del av trettio års utvär­deringsforskning dokumenterades. Artiklar från detta symposium finns i: Proceedings of the Stake Symposium on Educational Evaluation. Urbana, Ill.: University of  Illinois at Urbana-Champaign, School of Education. 1999. 

Jag hade tänkt en ganska informell seminariedag. Förmiddagen kommer att ägnas åt metodfrågor. Det är två rapporter som kommer att presenteras och som Stake skall kommentera. Rapporterna kan erhållas genom Liber förlag:
- Skolverket: Den rimliga skolan.
- Skolverket: Utvärderingen av skolan avseende läroplanernas mål.
Rapporterna kommer att presenteras av Christian Lundahl, Sten Söderberg och Oscar Öqvist, Skolverket. 

Eftermiddagen är öppen. Inger Andersson kommer att ge en presentation liksom Kristina Malmberg. I övrigt finns utrymme för att ta upp eget arbete eller egna frågeställningar. Informera mig innan om vad ni vill ta upp. 

Seminariedagen börjar klockan 10.00 och beräknas sluta klockan 16.00. Därefter finns möjlighet till ett postseminarium på någon lokal. 

Välkomna!
Ulf  P. Lundgren


Ventilering av C-uppsats

Per Konradssons C-uppsats Skolstarten – när och hur. En studie av införandet av flexibel skolstart ventileras fred 16 juni 2000 i rum 1223, ILU. Kommentator: Jan Sjunnesson. Handledare: Jonas Gustafsson. Examinator: Donald Broady.


Högre seminarium

Flexibel utbildning

Högre seminarium i pedagogik torsd 8 juni  2000 kl 13.15-15.00
Lokal:  Pedagogiska institutionen, Stureg. 4, Seminarium A

Ventilering av Rolf Edströms avhandlingsmanuskript ”På jakt efter flexibel utbildning i den svenska gymnasieskolan”. Kommentator: Professor emeritus Urban Dahllöf 

Avhandlingstext kommer att finnas tillgänglig en vecka i förväg utanför biblioteket, Sturegatan 4, samt i ILUs bibliotek.

Mer information från Rolf Edström <rolf.edstrom@ilu.uu.se>.

/Ulla Riis


Högre seminarium

Zygmunt Baumans författarskap och socialetiska frågor 

Högre seminarium i pedagogik tisdagen den 6 juni kl. 15.15-17.00
Plats: Seminariet A+B, Pedagogiska institutionen, Sturegatan 4, 1 tr.

Seminariet ägnas åt ventilering av Niclas Månssons avhandlings-pm ”Från det kognitiva till det estetiska. Om samhällsförändringens moraliska villkor och dess problematik”, som utgår från Zygmunt Baumans författarskap. Texten finns en vecka i förväg utanför biblioteket, Sturegatan 4, samt i ILUs bibliotek vid ingången.

Nedan en kort presentation av det planerade avhandlingsarbetet.

/Donald Broady

* * *

Det följande är introduktionen till Niclas Månssons avhandlings-pm daterad 18 maj 2000

Från det kognitiva till det estestiska
Om samhällsförändringens moraliska villkor och dess problematik

Människan lever och har alltid levt i en föränderlig tid. Traditionella system har ersatts av nya, som i sin tur blivit traditionella och ersatts av nya. När man talar om förändring är det emellertid viktig att precisera vilka förändringar, eller vad för slag av förändring, som avses, genom att fråga sig vad det är som förändrats, hur  det har förändrats och vilka konsekvenser dessa förändringar får för människan. Den typ av förändring som jag kommer att fokusera i följande diskussion handlar om hur det västerländska samhället (om man nu kan tala om ett sådant) har genomgått en långsam förändring där samhällets normer och värden gått från att uppfattats i mer kollektivistiska och enhetliga termer till att uppfattas i mer individualiserade, partikulära och pluralistiska termer. Det är rimligt att anta att förändringar av detta slag medför konsekvenser för mänskliga liv och mänskliga livsstrategier eftersom det traditionella inte med nödvändighet följer från en tid in i en annan. Det nya (av vad det nu kan bestå) som det gamla konfronteras med tenderar inte att försvinna utan internaliseras i människan och blir med tiden en del i hennes vardagliga liv och därmed ligger det nya till grund för hennes handlande. Det är också rimligt att anta att dessa förändringar påverkar sociala institutioners strategier att bemöta ett samhälles invånare, eftersom sociala institutioner ofta påverkar människan att bete sig på ett visst sätt, ett sätt som stämmer överens med ett samhälles mores (dvs. normer och värden).

Förändringen från det mer kollektiva och enhetliga till det individuella, partikulära och pluralistiska innebär att det blir mer problematiskt att definiera vilka normer och värden människor i ett givet samhälle håller för gemensamt i en tänkt framtida gemenskap. Ett annat problem är att det är problematiskt att definiera det gemensamma som redan existerar: ”Vi vet fortfarande förvånansvärt lite om vad som delas och hur det delas på en nationell nivå. En tredje svårighet är att komma överens om vilka normer och värden som skall gälla då en kulturell minoritets sedvanor kommer i konflikt med de sedvanor majoriteten håller för gemensamt i ett givet samhälle. Dessa tre problem är relevanta för de frågeställningar som kommer att fokuseras i detta arbete, nämligen: i) Hur formas en samhällelig gemenskap? ii) Hur väcks individens känsla av tillhörighet till denna gemenskap? iii) Hur synliggörs det förtryck som riskerar att uppstå då människor kategoriseras efter grupptillhörighet?

Syftet med detta arbete är att presentera utgångspunkten för kommande avhandling och att ringa in det sammanhang som utgör avhandlingens syfte, som består i att utveckla begrepp som är relevanta för den del av samhällsteorin som fokuserar på sociala institutioners roll och mening i ett givet samhälle. För att uppnå detta syfte diskuterar jag först förändringens och den moraliska pluralitetens problematik. Efter denna diskussion för jag ett resonemang i vilket jag går igenom ovan nämnda frågeställningar som handlar om gemenskap, tillhörighet och makt. Efter detta resonemang återvänder jag till förändringens och den moraliska pluralitetens problematik genom att diskutera förändring som en rörelse från det moderna samhällets moraliska villkor till det postmoderna samhällets moraliska villkor. I denna diskussion presenteras även relevansen av den polske sociologen Zygmunt Baumans författarskap för kommande avhandlingsarbete. Då detta är gjort presenteras den metod – en etiskt orienterad läsning – genom vilken författarskapet kommer läsas och ett resonemang förs angående narrativens roll för etisk reflektion. Avslutningsvis ges en kortfattad presentation av Baumans författarskap och intellektuella influenser, samt en forskningsöversikt på den litteratur som fokuserar Baumans arbeten.

Niclas Månsson  <niclas.mansson@ilu.uu.se>


Högre seminarium

Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt

Högre seminarium i pedagogik tisd 30 maj kl 15.15-17.00
Lokal:  Pedagogiska institutionen, Stureg. 4, Seminarium A

Ventilering av Jonas Gustafssons avhandlingsmanuskript "Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt". Kommentatorer: Lennart Reimers, professor emeritus, Kungl. Musikhögskolan, samt Ingrid Heyman, Ped inst, Uppsala universitet.

Utdrag (ca 50 sidor) ur avhandlingsmanuskriptet kommer en vecka i förväg att finnas tillgängligt i tidskriftsrummet, pedagogiska institutionen bibliotek, samt i ILUs bibliotek.
Se även Jonas Gustafsson, ”Det musikpedagogiska fältets framväxt”, pp. 365-372 i D. Broady (red.), Kulturens fält, Daidalos, Göteborg 1998. Den sistnämnda uppsatsen i HTML-version tillgänglig på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gustafsson-98.htm

Mer upplysningar från Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>

/Donald Broady


Invigning av Uppsala Learning Lab den 25 maj 2000

INBJUDAN

Universitetslärare!

Välkommen till invigningen av Uppsala Learning Lab

 Öppet hus 25 maj 10-16 i gula huset, Observatorieparken.

 Med föredrag, demonstrationer, hands-on aktiviteter och utställningar invigs Uppsala Learning Lab som ska bli en knutpunkt för utveckling av nya intressanta sätt att nyttja IT i undervisning och grundutbildning.

 Uppsala Learning Lab ingår i Swedish Learning Lab (SweLL), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och är ett samarbetsprojekt mellan Stanford i USA, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Uppsala universitet.

 Möt några av portalfigurerna i det transatlantiska samarbetet:
Stig Hagström, tidigare universitetskansler, numera Stanford UniversityGerhard Casper, rektor för Stanford University och hedersdoktor vid Uppsala universitet,
Bo Sundqvist, rektor magnificus för Uppsala universitet.

Meddela Ditt deltagande till inbjudan@ull.uu.se. Ange om Du kommer för- eller eftermiddag eller bådadera.

 PROGRAM för invigningen den 25:e maj

 Kl. 10.00. Invigning av Uppsala Learning Lab i Observatorieparken, av universitetets rektor Bo Sundqvist och Gerhard Casper.

 Under dagen demonstration av:

- nya kurser i bioinformatik
- dynamiska verktyg inom matematik, Conzilla
- interaktiva ”simulerade patienter”
- Uppsala Stanford Link
- SweLLs nya webb
- virtuella utbildningsmiljöer
- med mera.

Förfriskningar och aktiviteter i parken.

Seminarier på Ekonomicum Hörsal 3:

11.00-11.45
Gerhard Casper, Stanford: University Development

13.15-14.45
Larry Leifer, Stanford Learning Lab: The Learning Lab Challenge
Ulf Gyllensten/Gunnar Backman, SweLL: The Swedish Learning Lab; Forum för samarbete
Donald Broady: Uppsala Learning Lab
Siv Andersson, UU: Att undervisa i dynamiska multidisciplinära vetenskapsområden
Ambjörn Naeve, KTH: Verktyg för personlig kunskapsutveckling
Monica Langerth, UU/Helge Strömdahl, KTH: Utvärdering som vetenskap

15.15-15.45
Shirley Malcom, AAAS, Creating New Tools for Education Reform

Välkomna!

Donald Broady
Director ULL

 Mia Lindegren
Co-director ULL

Ewert Bengtsson
Rektorsråd, Ordförande ULL


Invitation to open seminar

Educational assessment in developing countries: the case of Mozambique

Time: Thursday April 27, 2000 at 9.00-13.00
Place: ILU, Uppsala University, Seminariegatan 1, room 3122. See map (gif 90 kb).

This open seminar is part of an international workshop on educational assessment in developing countries, arranged by the Network for educational research in developing countries at ILU with co-funding from Sarec. For the full workshop program during all three days and further information, see http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/erdc-0004.htm

Participants in the open seminar are welcome also to participate in the lunch following the seminar at a price of approx. 60 SEK. For a reservation to be made, please inform Carol Benson <carol.benson@biling.su.se> at the latest on Tuesday, April 25th.

Welcome!
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>


SEMINAR PROGRAMME

9.00-9.45 Educational assessment in a historical and international perspective
Ulf P. Lundgren, Uppsala

9.45-10.30 Experiences from the SACMEQ assessment tests in developing countries
Ennie Molobe, Botswana

10.30-10.45 coffee break

10.45-11.30 The Mozambican National Assessment Programme: background and main results
Zeferino Martins, Abel Assis, Carlos Lauchande, Mozambique, and Jan-Erik Johansson, Oslo

11.30-13.00 Discussion and synthesis: alternative strategies in educational assessment; 
comparison with other assessment projects in both developed and developing countries
Moderator: Staf Callewaert

13.00-14.30 Lunch


Inbjudan till seminarium

Skolbarn och hygien. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor, särskilt Maria folkskola, åren 1880-1930

Inledning: Lena Hammarberg, som berättar om sitt pågående avhandlingsarbete "Skolbarn och hygien. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor, särskilt Maria folkskola, åren 1880-1930".

Tid: Månd 3 april 2000 kl 9.15-10.30

Plats: Plats: Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (dvs Nämndrummet. Gå in genom vänstra ytterporten, vik till vänster, en trappa upp).

Förberedelseläsning: Avhandlingsmanuskript på papper, samt kort presentation på adress http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-hammarberg-000117.htm

 Mer upplysningar från Lena Hammarberg <lena.hammarberg@skolverket.se>.

 Sammankomsten ingår i en serie seminarier i anslutning till det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”. Den ursprungliga forskningsplanen finns utgiven som Rapport från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, PDF version (406 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf

 Alla intresserade välkomna
/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


Inbjudan till seminarium

Det musikpedagogiska fältets framväxt.

Inledning: Jonas Gustafsson berättar om sitt pågående avhandlingsarbete "Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt".

Tid: Månd 3 april 2000 kl 10.45- 12.00

Plats: Plats: Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (dvs Nämndrummet. Gå in genom vänstra ytterporten, vik till vänster, en trappa upp).

Förberedelseläsning: Avhandlingsmanuskript på papper, samt Jonas Gustafsson, ”Det musikpedagogiska fältets framväxt”, pp. 365-372 i D. Broady (red.), Kulturens fält, Daidalos, Göteborg 1998. Den sistnämnda uppsatsen i HTML-version tillgänglig på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gustafsson-98.htm

Mer upplysningar från Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>

Sammankomsten ingår i en serie seminarier i anslutning till det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”. Den ursprungliga forskningsplanen finns utgiven som Rapport från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, PDF version (406 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf

 /Donald Broady <broady@nada.kth.se>


Inbjudan till seminarium

Kvinnor mot kvinnor
Om systerskapets svårigheter

Inledning: professor Christina Florin, Historiska institutionen, Stockholms universitet samt  Sekretaritatet för framtidsstudier

Tid: Torsd 3 februari 2000 kl 13.15-14.30

Plats: Sekretaritatet för framtidsstudier, Drottninggatan 33, två trappor. (T-banan till T-centralen, uppgång mot Plattan. Vid ingången står en nia men det är nummer 33. 

Förberedelseläsning: Florin, Christina/Sommestad, Lena/Wikander, Ulla (red.): Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter. Stockholm: Norstedts, 1999. Läs särskilt Inledning,  Östberg, Waldermarson, Florin och Öberg.

Sammankomsten ingår i en serie seminarier i anslutning till det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”. Den ursprungliga forskningsplanen finns utgiven som Rapport från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, PDF version (406 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf

/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi inbjuder till seminarum

Det textila” inom filantropisfären

med Eva Trotzig, ILU, Uppsala universitet

Tid: Månd 10 jan 2000 kl 13.15-14.30

Plats: Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (dvs Nämndrummet, Gå in genom vänstra ytterporten, vik till vänster, en trappa upp).

Förberedelseläsning:

- Eva Trotzig: ”Det textila” inom filantropisfären”. PM 3 nov 1999 (nedan)

- Eva Trotzig: ”Märkduk och aftontoalett. Två systrar i textil verksamhet”. Bidrag till konferensen ”Det vidgade rummet: kvinnors idéer, strategier, nätverk och nischer på väg ut i offentligheten ca 1880-1940”. Bjärsjölagårds slott, 10-12 maj 1999.
PDF-version: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-trotzig-990510.pdf

- Eva Trotzig: ”Folkbildningen och arbetarhemmet”. Bidrag till festskrift för Margareta Törngren.
HTML-version: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-trotzig-9912.htm

Eva Trotzig, som nyligen slutat som chef för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, kommer fortsättningvis att vara forskare vid ILU. De pågående delstudier hon skall diskutera den 10 januari sker inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”. I detta projekt medverkar Donald Broady <broady@nada.kth.se>, Christina Florin <Christina.Florin@historia.su.se>,  Boel Englund <boel.englund@lhs.se>, Ingrid Heyman <ingrid.heyman@ped.uu.se>, Agneta Linné <agneta.linne@lhs.se>, Kerstin Skog-Östlin <kerstin.skog-ostlin@lhs.se>, Eva Trotzig <ETG@sppb.se>, Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se>, Jan-Ulf Andersson <jan-ulf.andersson@sophiahemmet.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, Lena Hammarberg <lena.hammarberg@skolverket.se>, Lovisa af Petersens <lovisa.petersens@ebox.tninet.se> . Den ursprungliga forskningsplanen finns utgiven som Rapport från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, PDF version (406 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf

Alla intresserad är välkomna

/Donald Broady <broady@nada.kth.se>

 --------------------

”DET TEXTILA” INOM FILANTROPISFÄREN

Eva Trotzig, pm 4 jan 2000

Mitt fokus är inte ett utan splittrat. Jag fokuserar några kvinnor som är verksamma på olika sätt inom ”det textila”.

De har olika funktioner:

Hulda och Augusta är systrar. Gerda är syster till Agda, som ingår i Ingrid Heymans material. Anna är syster till Ebba Lind af Hageby som likaså ingår i Ingrid Heymans material.

I mitt material finns även andra kvinnor.

Det offentliga och hemmet

Det privata hemmet

De kvinnor som beträder en offentlig arena har alla en eller flera utgångspunkter. De har ett ursprungshem, ett hem där deras föreställningar om hemmet skapades: de fick i sina barndomshem förebilder eller motbilder som finns i bakgrunden när deras vuxna hem skulle skapas. De bygger egna vuxna hem. Vi måste se på dessa hemmiljöer, tolka dem och förstå dem både som uttryck för sin tid och som markörer för de kvinnor som bebodde dem. Vi får inte glömma att hemmen är ett ställe där kvinnor har makt.

Att veta något om hemmen:

Det offentliga hemmet

Kvinnorna bygger offentliga hem. Det är omvittnat att Augusta Lundins ateljé var hemliknande, att syflickorna behandlades med omtanke. Gerda Meyerson bygger upp hem arbeterskor. Arbetsstugan är ett ”bättre” hem, där barnen skall lära sig saker, och det de lärt skall ha effekter på deras egna ”dåliga” hem.

Det förebildliga hemmet

Tiden har förebilder: Arts-and-craftsrörelsen och dess motsvarigheter och föregångare var mönster. Radikala personer låg bakom hemutställningar som skulle omskapa arbetarhemmen – men omskapade borgerskapets hem. Finns det något som visar att någon av kvinnorna i vårt material påverkas av strömningarna – bortsett från Ellen Key, som ju var en föregångare.

Det som är skrivet här är Folkbildningen och arbetarhemmet. Bilaga 1.

I det förebildliga hemmet ingick i Arts-and-craftsrörelsen både att kvinnorna broderade och förskönade inte bara inredningen men också kläderna. Kläderna och hemmet hänger i moderniseringen intimt samman. De manliga formgivarna formgav såväl sina hem som sina kvinnors kläder: kvinnorna ingick i helheten (inte männen). Reformdräkten och en del av de tankegods som hänger samman med den måste ses i hemmets sammanhang. Bilaga 2.

Jag kommer att analysera reformdräkten, jag kommer att se våra kvinnors kläder i samtid etc. Inte dräkthistoriskt, utan som yttranden. Här kommer ju den intressanta uniformsfrågan som säkert Ingrid Heyman och Jan-Ulf Andersson dryftar: kvinnorna formerar sig för offentlighet och uniformerar sig, sjuksköterskor, diakonissor, hjälpsystrar. De signalerar skyddande förklädnad, avstånd men också grupptillhörighet, identifierbarhet. Komplicerat.

Eva Trotzig 3.11.99


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-00.htm
Created by Donald Broady
Content last updated 2000-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive