Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-sec-serier.htm

Skriftserier utgivna av
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)

 

TOC

Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
Skeptronhäften
Liber, svenska utgåvor
Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi (avhandlingsserie)
Praktiske grunde
Meddelanden från Forum för pedagogisk historia
Källor utgivna av Forum för pedagogisk historia
Utbildningshistoriska meddelanden


Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi

(Sociology of Education and Culture Research Reports)
ISSN 1103-1115

1. Broady, Donald & Mikael Palme (1992), Högskolan som fält och studenternas livsbanor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 1. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1992, 18 p. //// [Återutgivn. av bidrag till Symposiet "Självbiografi, kultur och livsform", Helsingfors, 10-12 mars 1989. Utan ändringar.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

2. Palme, Mikael (1992), En "trygg" uppväxtmiljö. Uppfostran och sociala reproduktionsstrategier inom den övre medelklassen i en av Stockholms norra förorter. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 2. Stockholm: HLS Förlag, okt. 1992, 55 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

3. Elofsson, Stig (1993), Vad blev barnen? Rekryteringsstudier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 3. Stockholm: HLS Förlag, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

4. Ullman, Annika (1992), De plåtslagarna! De plåtslagarna! Arbetsmiljöreformering som text och verksamhet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 4. Stockholm: HLS Förlag, 120 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

5. Ullman, Annika (1992), Humaniora som personlighetsfördjupning? Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 5. Stockholm: HLS Förlag, 1992. //// Icke digitaliserad. Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal".

6. Broady, Donald (ed.), (1998), Läsestycken för samhällsvetare, 5 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 6. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 1998, 63 p. //// [Parallellöversättningar av mycket korta utdrag ur verk av G. Bachelard, B. Bernstein, Bourdieu, Comte, Dahrendorf, Descartes, Durkheim, Elias, Engels, Husserl, Kant, Lundgren, Marx, Parsons, Peirce, de Saussure, M. Weber, Wittgenstein. Femte reviderade upplagan. Tidigare upplagor var: 1 uppl. 1989-01-15 (användes i den första kursen av detta slag vid Lärarhögskolan i Stockholm); 2 uppl. 1991-08-15; 3 uppl. 1993-03-12; 4. uppl. 1994-01-31.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

Engelskspråkig version:
Broady, Donald (ed.), (2015), Läsestycken för samhällsvetare, 6 uppl. [aka "Text Pieces, Sept. 2015"]. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 6. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2 korr. tryckn. sept. 2000, 70 p. //// [Parallellöversättningar av D. Broady av mycket korta utdrag ur verk av G. Bachelard, B. Bernstein, Bourdieu, Comte, Dahrendorf, Descartes, Durkheim, Elias, Engels, Husserl, Kant,Marx, Parsons, Peirce, M. Weber, Wittgenstein. Sjätte reviderade upplagan, vilket var den första engelskspråkiga. Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

7. Englund, Boel (1994), Språk, argumentation och vetenskaplig verksamhet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 7. Stockholm: HLS Förlag, 51 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

8. Skog-Östlin, Kerstin (1994), Fädernas kyrka i Sveriges television. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 8. Stockholm: HLS Förlag, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

9. Palme, Mikael (1994), Valet till gymnasiet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 9. Stockholm: HLS Förlag, 56 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

11. Börjesson, Mikael (1998), Det naturliga valet. En studie i studenters utbildningsval och livsstilar. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 11. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2 korr. uppl. okt. 1998, 137 p. //// Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

12. {ID: F5B 19961115} Palmer, Rickard (1998), Socio-Economic Spaces of Transnationally Connected Business Professionals. Conzeptualizing transnational aspects of post-industrial economy. Examples from the Case of Sweden. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 12. Stockholm: HLS Förlag, 42 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

13. Heyman, Ingrid (1997), "...det är utbildningen som gjort att vi kommit någonstans". Studier av tre elitgymnasier med internationalisering på programmet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 13. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 1997, 86 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

14. Hultqvist, Elisabeth (1997), "Jag tycker det är för slappt". Om pedagogiken på det individuella programmet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 14. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

15. Börjesson, Mikael (1998), Kampen om det "internationella". En kartläggning av transnationella strategier vid högskolor och universitet i Stockholm. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1998, 111 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

16. Palme, Mikael (1998), The Meaning of School. Repetition and Drop Out in the Mozambican Primary School. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 16. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1998, 66 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

17. {ID: F5B 19980010} Palme, Mikael (1998), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. I. General Issues. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 17. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

18. Hyltenstam, Kenneth & Christopher Stroud (1998), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. II. Language Issues. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 18. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, March 1998, 79 p. //// [Parallellpublicering, äv. som Cadernos de pesquisa 2. Maputo, Moçambique: INDE (Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação), 1992, 145 p. (ett ex i samma fascikel).] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

19. Kilborn, Wiggo (1998), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. III. Mathematics. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 19. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 66 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

20. Alfredsson, Ulla & Calisto Linha (1998), Where God lives. An Introduction to a Study of the Independent Churches in Maputo, Mozambique. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 20. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, April 1998, 48 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

21. Hyltenstam, Kenneth & Christopher Stroud (1998), Proposals for Revised Language Curricula for Mozambican Primary Schools. Discussion Document. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 21. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, April 1998, 22 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

22. Broady, Donald, Boel Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman (1998), Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Forskningsplan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 22. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juni 1998, 18 p. //// [Återutgivn. av bidrag till Symposiet "Självbiografi, kultur och livsform", Helsingfors, 10-12 mars 1989. Utan ändringar.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

23. Borelius, Ulf (1998), Habitus och religionstillhörighet i Peru. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 23. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 1998, 16 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

24. Borelius, Ulf (1998), Tillit och habitus. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 24. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1998, 66 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

25. {ID: F5B 19980016} Sund-Tidholm, Kerstin (1998), Internationalisering vid gymnasieskolans omvårdnadsprogram. En intervjustudie. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 25. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, ?? p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

26. Börjesson, Mikael (1999), An Introduction to Manuel Castells’ The Information Age. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 26. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, febr. 1999, 37 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

27. Broady, Donald, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme (2000), Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 27. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2 korr. tryckn. sept. 2000, 93 p. //// [Korr. tryckn. av rapport från febr. 2000. Även publ. som Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist, Mikael Palme, "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier", pp. 5–133 i SOU 2000:39, Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Stockholm 2000.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

28. Broady, Donald (2001), Studier av högskolan och gymnasieskolan som fält. Forskningsprogram 2002-2004. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Research Reports) 28. Stockholm: HLS Förlag, dec. 2001, 26 p. //// [Återgivning utan ändringar av de ursprungliga forskningsplanerna (hämtade ur ansökningarna inlämnade i maj 2001 resp. aug. 2001) till två projekt, ”Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003” samt ”Gymnasieskolan som konkurrensfält”. Båda finansierade av Vetenskapsrådet.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. ",2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

29. Larsson, Esbjörn (2003), Inventering av utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 29. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2003, 62 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

30. Börjesson, Mikael (2006), Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 30. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 2006, 76 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

31. Borelius, Ulf (2005), Källkritik och befrielseteologi. Ett bidrag till forskningen om befrielseteologins uppkomst, 2 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 31. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 2005, 61 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

32. Börjesson, Mikael (2004), Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier. Tendenser på nationell nivå 1997–2001. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 32. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 2005, 162 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

33. Nordqvist, Ingrid (2004), Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv. Gävleborgs län. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 33. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2004, 66 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

34. Lidegran, Ida (2006), Uppsala – en akademiskt dominerad gymnasieskola, 2 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 34. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2006, 96 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

35. Börjesson, Mikael (2004), Högre utbildning och nationell härkomst. Exemplet Södertörns högskola. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 35. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2004, 42 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

36. Eriksson, Mattias (2005), Sociologisk atlas över Stockholm. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 36. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2005, 48 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

Eriksson, Mattias (2005), Sociologisk atlas över Stockholm. Bilagor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 36, Bilagor. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2005, p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

37. Börjesson, Mikael (2005), Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 37. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2005, 791 p. //// [Opubl. doktorsavh. i pedagogik, Uppsala universitet. Disputation 2005-12-16. Fakultetsopponent Sverker Sörlin. Betygsnämnd Ulf P. Lundgren, Kerstin Sahlin-Andersson & Christina Stage. Handledare Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

38. Larsson, Esbjörn (2006), Det svenska utbildningssystemets födelse. Olika perspektiv på den svenska läroverksutbildningens utveckling under 1800-talet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 38. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, jan. 2006, 21 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

39. Broady, Donald, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Gergei Farkas, Märit Gunneriusson Karlström, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Ingrid Nordqvist (2006), Utvärdering av Rekryteringsdelegationen, 2 uppl. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 39. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, aug. 2006, 165 p. //// [Detta är andra reviderade upplagan (1 uppl. daterad 30 juni 2006).] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

40. Hultqvist, Elisabeth & Mikael Palme (2006), "Om de kunde ge en mall". En studie av lärarstudenternas möte med lärarutbildningen. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 40. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, sept. 2006, 69 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

41. Utgår.

42. Bertilsson, Emil (2007), Lärarna på skolans kungsväg. Om det naturvetenskapliga programmet på några gymnasier i Uppsala. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 42. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2007, 63 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

43. Forsberg, Håkan & Sanna Pentti (2008), En skola i tiden. Rosendalsgymnasiets etablering bland Uppsalas gymnasieskolor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 43. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2008, 19 p. //// [Framlagd som examensarbete, Uppsala universitet, Rapport LV0605137.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

44. Melldahl, Andreas (2008), Västerled tur och retur. Del 1. Utbildning och ekonomi. En ekonomhistorisk studie av Sverige-Amerika Stiftelsens stipendieverksamhet 1919–2006. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 44. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2008, 2 korr. tryckn. mars 2010, 52 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

45. Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2008), Lärarstudenter. Utbildningsmeriter och social bakgrund 1977–2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 45. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2008, 18 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

46. Palme, Mikael (2008), Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms gymnasieskolor på 2000-talet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 46. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2008, 96 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

47. Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2009), Männen flyr fältet. Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 47. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 52 p. //// [Denna text är ett manus som sändes till Högskoleverket 8 februari 2009 och som, frånsett att rubriken ändrades till ”Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977–2007”, i oförändrat skick publicerades i Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen – beskrivning och analys, Rapport 2009:7 R, Högskoleverket, Stockholm 2009, Appendix pp. 1–50.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie B, fasc. "2009-01-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson & Donald Broady (2009), Bilagor: Kompletterande tabeller och diagram till rapporten Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 47 Bilagor. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, mars 2009, 28 p. //// [Bilagor till en rapport, utgiven som SEC Report 47, som sändes till Högskoleverket 8 februari 2009 och som, frånsett att rubriken ändrades till ”Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977–2007”, i oförändrat skick publicerades i Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen – beskrivning och analys, Rapport 2009:7 R, Appendix pp. 1–50, Högskoleverket, Stockholm 2009.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "00-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

48. Bertilsson, Emil (2010), Språkens konjunkturer. Del 1: De moderna språken i grund- och gymnasieskolan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 48. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2010, 52 p. //// [Rapporten har tillkommit inom det av finansierat av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Språken, Skolan, Samhället 1960–2010" .] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

49. Ekelund, Alexander (2011), Julia Kristevas genomslag i Sverige. Fransk feminism som symbolisk tillgång i litteraturkritikens fält. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 49. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2011, 56 p. //// [Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojekten "Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, 1919–2009" och "Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält", båda finansierade av Vetenskapsrådet.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

50. Larsson, Esbjörn (2011), Ekonomiska förutsättningar för pedagogisk förändring. Kostnaderna i samband med växelundervisningens införande i Sverige under 1820-talet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 50. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2011, 34 p. //// [Rapporten har tillkommit inom forskningsprojektet Folkskolans finansiering: de ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842–1936, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stif-telse samt Tore Browaldhs stiftelse.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

51. Åkerlund, Andreas (2012), Från föreningsverksamhet till statligt intresse. Utlandsriktad utbildnings- och kulturpolitik ca 1880–1945. En översikt. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 51. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, april 2012, 48 p. //// [Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojekten "Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, 1919–2009" och "Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter, 1945–2015", båda finansierade av Vetenskapsrådet.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

52. Dalberg, Tobias (2013), Engelskans utbredning i den svenska högskolan. En kartläggning av engelskspråkiga benämningar av program och kurser i svensk högre utbildning 1993–2009. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 52. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juli 2013, 54 p. //// [Rapporten har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet "Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter 1945-2015", finansierat av Vetenskapsrådet.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

53. Lidegran, Ida, Mikael Börjesson, Caroline Olsson & Donald Broady (2014), Utbildningssociologiska analyser av könsskillnader i utbildningssystemet och arbetslivet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 53. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 2014, 46 p. //// [Redovisning av ett uppdrag från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet som tillsattes enligt ett regeringsbeslut 6 okt. 2011.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

54. Carlhed, Carina (2015), Utbildningssociologiska analyser av könsskillnader i utbildningssystemet och arbetslivet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 54. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, aug. 2015, 75 p. //// [Sammanfattande slutrapporten från en studie genomförd av Carina Carlhed hösten 2012–våren 2015 på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. De kullar som undersökts är studenter som påbörjat lärarprogram höstterminerna 2006, 2011 och 2012.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

55. Lidegran, Ida, Mikael Börjesson, Germund Larsson & Donald Broady (2015), Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2013. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 55. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2015, 28 p. //// [Redovisning av ett uppdrag från Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. Oförändrad återgivning av slutredogörelse avlämnad 20 okt. 2014.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

56. Lidegran, Ida & Astrid Collsjöö (2018), Nyanlända akademiker och etableringsutbildning. En studie av Korta vägen. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 56. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 2018, 28 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

57. Lidegran, Ida & Caitlin McEvoy (2019), Mentorskap för nyanlända kollegor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 57. SEC, Uppsala universitet, mars 2019, 24 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

58. Vandenhaute, Daan (2019), Literary taste. An empirical study of literature scholars, secondary school teachers and students. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 58. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, sept. 2019, 27 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

59. Börjesson, Mikael, Tobias Dalberg & Ola Agevall (2019), Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering. Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016. Delrapport I från utredningen ”En analys av utbildningsutbud och studiegångar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet”. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 59. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2019, 47 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

60. Dalberg, Tobias (2019), Studiegångar vid Uppsala universitet. En analys av de fristående kursernas omfattning och relation till kvarvaro, examensfrekvens och övergångar till forskarutbildning. Delrapport II från utredningen ”En analys av utbildningsutbud och studiegångar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet”. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 60. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2019, 26 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

61. Lidegran, Ida, Lisa Backman & Mikael Börjesson (2019), Frihet att slippa välja. En intervjustudie med studenter och utbildningsansvariga inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Delrapport III från utredningen ”En analys av utbildningsutbud och studiegångar inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet”. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 61. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, nov. 2019, 79 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

62. Linus Salö (2020), Invandrarutredningen och 1970-talets språkideologiska omvälvningar. Till frågan om modersmålsundervisningens kunskapssociologi. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 62. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2020, 38 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

63. André Bryntesson & Mikael Börjesson (2021), Breddad rekrytering till högre utbildning. En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 63. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juni 2021, 118 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

64. André Bryntesson & Mikael Börjesson (2021), Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010–2021. En kunskapsöversikt. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 64. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, okt. 2021, 46 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

 


Skeptronhäften

(Skeptron Occasional Papers)
ISSN 0284-0731

1. Lindberg, Anna Lena (1987), "Men Gud förbarme sig, hvilket Publikum!" Om konstpedagogikens rötter i Sverige. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 1. Stockholm: HLS Förlag, juni 1987, 46 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

2. Ambjörnsson, Ronny (1991), The Honest and Diligent Worker. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 5. Stockholm: HLS Förlag, 1991, 21 p. //// [Övers. Ralph Carrigan. Migrerad från ursprungliga filen i MS Word för DOS-format. Sidbrytningen överensstämmer inte med den tryckta utgåvan. Publicerad på webben med författaren tillstånd. Förord av D. Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

3. Martinet, Theresa (1987), En provensalsk bondkvinna och hennes män. Ett exempel på småborgerlig ackumulation. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 3. Stockholm: HLS Förlag, 17 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (endast bibliografisk info ) som  →  Digital version

4. Johannesson, Anna-Maja (1989), Lärarnas villkor i de första decenniernas folkskola (1850–1880). Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 4. Stockholm: HLS Förlag, jan. 1989, 82 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1980-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

5. Collège de France (1992), Förslag till framtidens utbildning, övers. Donald Broady, Barbro Berg & Johan Öberg. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 6. Stockholm: HLS Förlag, jan. 1992, 46 p. //// [Övers. av Propositions pour l’enseignement de l’avenir élaborées à la demande de Monsieur le Président de la République par les professeurs du Collège de France, Collège de France, Paris 1985. Översättningen färdigställdes ursprungligen i april 1991 som ett underlag till Läroplanskommittén. Den publicerades i utdrag i Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 27-32 och i sin helhet som en bilaga i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94, pp. 371-393.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

6. Broady, Donald & Boel Englund (1992), Ulf P. Lundgrens skrifter 1966–1991. En bibliografi. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 7. Stockholm: HLS Förlag, juli 1992, 41 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

7. Trotzig, Eva (1992), "qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål." Kvinnlig skolslöjd i Stockholms folkskolor decennierna runt 1900. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 8. Stockholm: HLS Förlag, 133 p. //// [Licentiatuppsats i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Ventilering 1992-12-10. Opponent Kajsa Ohrlander. Examinator Donald Broady. Handledare Sven Hartman.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

8. Broady, Donald, Boel Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman (1998), Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Forskningsplan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC Reports) 22. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, juni 1998, 18 p. //// [Återutgivn. av bidrag till Symposiet "Självbiografi, kultur och livsform", Helsingfors, 10-12 mars 1989. Utan ändringar.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

9. Sapiro, Gisèle (1996), Collective biographies and the theory of ”literary fields”: on the contribution of prosopography to the sociology of literature. Methodological proposals for a sociology of literary institutions. Two conferences held at the Stockholm Institute of Education, September 18–19, 1995. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 9. Stockholm: HLS Förlag, mars 1996, 30 p. //// [Förf. tillåter inte publik digital spridning. Förord pp. 3–4 av Donald Broady: "Prosopography. Definition and suggested readings”.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf - inloggning krävs) som  →  Digital version

10. Pinçon-Charlot, Monique & Michel Pinçon (1996), Considérations sur l’enquête sociologique dans les beaux quartiers. Quatre conférences à Stockholm Institute of Education 30 novembre–2 décembre 1994. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 10. Stockholm: HLS Förlag, juin 1996, 43 p. //// [Publ. på webben med tillstånd fr. författarna. Denna PDF-version migrerad från det ursprungliga MS Word- formatet, varför typografi och sidbrytningar är ändrade. Innehållet oförändrat.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

11. Andersson, Barbro, Boel Englund, Ingrid Heyman, Bo Peterson & Erik Peurell (1996), Recherches sur les champs de production culturelle. Travaux récents ou en cours. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 11. Stockholm: HLS Förlag, juni 1996, 28 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

12. Svenbro, Jesper (1997), Vägra läsa, vägra skriva. Attityder till det skrivna ordet i antikens Grekland. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 12. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, 18 p. //// [Donald Broadys förord, p. 3, lyder som följer. "I Sverige är Jesper Svenbro mest bekant som poet. I Frankrike, där han sedan länge är bosatt, är han känd som antikforskare. Han är Directeur de recherche vid Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes i Paris och leder även tillsammans med John Scheid ett seminarium vid den femte religionsvetenskapliga sektionen av École pratique des hautes études. I detta häfte återges den festföreläsning som Jesper Svenbro höll vid Lärarhögskolan i Stockholm den 22 maj 1996 med anledning av att Lärarhög-skolans pedagogiska pris delades ut till förtjänta lärarutbildare. Jesper Svenbro utgår från sin bok Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèque ancienne, Éditions la Découverte, Paris 1988, men presenterar även en del nya tolkningar som berör pedagogiska frågor. Föreläsningen skrevs för detta särskilda tillfälle och är inte tidigare publicerad.".] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

13. Wagner, Ann-Catherine (1997), Les stratégies transnationales en France. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 13. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, 22 p. //// [Författaren har givit tillstånd till publik webbpublicering.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

14. Wadman, Sandro Campana (1997), Det biologiska och det sociala. Marc Augé om sjukdom och andra olyckor. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 14. Stockholm: HLS Förlag, aug. 1997, 17 p. //// [Text författad som ett underlag för ett seminarium arrangerat av Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 12 maj 1997.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

15. Broady, Donald (1998), Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2 korr. uppl. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers) 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, dec. 1988, 26 p. //// [Första utgåvan var daterad febr. 1998. Denna andra utgåva innehåller korrigeringar. Rapporten återger, med tillstånd från Hans Reitzels Forlag, det svenskspråkiga manuskriptet till ett kapitel ”Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj”, pp. 415-452 i Jens Bjerg (red.): Pædagogik – en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag, København 1998. Svensk övers. på Liber Förlag, 2000.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

16. Charle, Christophe (1999), French universities and intellectuals. Two lectures. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers). 16. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 1999, 27 p. //// [Enl. författarens begäran får rapporten inte spridas digitalt. Text på titelsidan: "A report from the research project ”Eliter och transnationella utbildningsstrategier” (Elites and transnational educational strategies), funded by the Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences) // SEC, ILU, Uppsala University // May 1999". Texten i förordet, p. 3: "FOREWORD // Christophe Charle who holds a chair at the Sorbonne (Université de Paris-I) is a distinguished French historian and a specialist in the history of the universities and the intellectuals. Among his published books are Les élites de la république (Fayard, Paris 1987); Naissance des "intellectuels" 1880—1900 (Minuit, Paris 1990); Histoire sociale de la France au XIXème siècle (Seuil, Paris 1991); La république des universitaires 1870—1940 (Seuil, Paris 1994); Les Intellectuels en Europe au XIXème siècle (Seuil, Paris 1996); Paris fin de siècle, culture et politique (Seuil, Paris 1998). // In September 1998 Christophe Charle accepted an invitation to visit Sweden. During his sojourn he gave two lectures: “The specificities of French academic pattern” at the conference Pedagogikhistorisk forskning (Research in Educational History), Stockholm Institute of Education, September 10—12, 1998, and “Permanence and change of the intellectual pattern in France in a comparative perspective” at a seminar at SEC, ILU, Uppsala University, September 15, 1998. The manuscripts, written in English by Christophe Charle and checked and copy-edited by Lynn Stevenson and myself, are presented in this issue of Skeptron Occasional Papers. // Donald Broady".] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf - inloggning krävs) som  →  Digital version

17. Broady, Donald (2003), Arkeologin och det symboliska kapitalet. Skeptronhäften (Skeptron Occasional Papers). 16. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, maj 2003, 27 p. //// [Ett paper distribuerat till deltagarna och presenterat 2003-05-05 vid sessionen ”Arkeologi och handlingsteori”, konferensen Nordic TAG (Theoretical Archaeological Group VII), Uppsala, 2-5 maj 2003.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5C, fasc. "00-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version


Liber, svenska utgåvor

En inte helt komplett samling av den svenskspråkiga utgåvan av det magasin som med titeln Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu fr.o.m. 1992 publicerades kvartalsvis som inlaga i tidskriften Ord & Bild, där den återfanns i slutet, i vissa nummer tryckt så att säga uppochned och bakochfram, dvs pärmens baksida utgjorde framsidan till Liber. Omfånget varierade mellan 12 och 24 sidor. I arkivet finns utgåvorna no 7 (vilket var den första svenska utgåvan, i Ord & Bild nr 2 1992), 9, 10, 11,13, 14, 16, 17, 21/22, 23, 25. Initiativtagare till den svenska utgåvan var Donald Broady som även fungerade som redaktör, för vissa nummer tillsammans med Johan Öberg eller William Fovet.

Magasinets franska titel var Liber. Revue européenne des livres (år 1994 omdöpt till Liber. Revue internationale des livres) Det utgavs 1989–1998 parallellt på ett flertal europeiska språk, antingen som separata häften eller som inlagor i eller bilagor till dagstidningar, kulturtidskrifter eller vetenskapliga tidskrifter. Inledningsvis publicerades en fransk utgåva i Le Monde, en tysk i Frankfurter Allgemeine Zeitung, en italiensk i L’Indice, en spansk i El País och en engelsk i Times Literary Supplement. Efter hand tillkom utgåvor på ytterligare europeiska språk, den svenska alltså med start år 1992] Icke digitaliserad. Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie G5D, fasc. "Liber, svenska utgåvor", digitalt (enbart kort beskrivn. av samlingen), fasc. "Liber, svenska utgåvor", digitalt (pdf) som  →  Digital version


Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi (avhandlingsserie)

1. Palme, Mikael (2008), Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988–2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 1. Uppsala Uppsala universitet, 294 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 13 dec. 2008. Fakultetsopponent Jonas Frykman. Betygsnämnd Hedvig Ekerwald, Mona Mårtensson & Peter Waara. Handledare Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

2. Lundin, Sverker (2008), Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 2. Uppsala Uppsala universitet, 398 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 15 dec. 2008. Fakultetsopponent Sten Kaijser. Betygsnämnd Margareta Hallberg, Staffan Rodhe & Peter Waara. Handledare Donald Broady. Bitr. handledare Ulla Riis & Mats Rosengren. Huvudhandledare i ett tidigare skede (juni 2002–aug. 2004, då disputationsämnet var tänkt att bli matematik) Mats Andersson; bitr.handledare i detta tidigare skede Donald Broady & Inga Wernersson.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

3. Lidegran, Ida (2009), Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 3. Uppsala Uppsala universitet, 371 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 2009-05-15. Fakultetsopponent Sigbrit Franke. Betygsnämnd Ulf P. Lundgren, Kerstin Sahlin & Anders Nilsson. Handledare Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "00-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

4. Bertilsson, Emil (2014), Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977–2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 4. Uppsala Uppsala universitet, 335 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 23 maj 2014. Fakultetsopponent Gunnar Olofsson. Betygsnämnd Ylva Bergström, Ylva Hasselberg & Jonny Hjelm. Huvudhandledare Mikael Börjesson, bitr. handledare Donald Broady. Huvudhandledare i tidigare skede (sept 2007–dec 2011) Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

5. Backman Prytz, Sara (2014), Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 5. Uppsala Uppsala universitet, 223 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 24 okt. 2014. Fakultetsopponent David Tjeder. Betygsnämnd Maja Bondestam, Carina Carlhed & Joakim Landahl. Huvudhandledare Esbjörn Larsson, bitr. handledare Donald Broady & Peter Bernhardsson. Huvudhandledare i tidigare skede (sept. 2007–dec. 2011) Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

6. Melldahl, Andreas (2014), Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 6. Uppsala Uppsala universitet, 313 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 6 febr. 2015. Fakultetsopponent Marianne Nordli Hansen. Betygsnämnd Ola Agevall, Maths lsacson & Carina Carlhed. Huvudhandledare Mikael Börjesson. Bitr. handledare Donald Broady & Martin Gustavsson. Huvudhandledare i ett tidigare skede (sept. 2008–april 2013) Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

7. Forsberg, Håkan (2015), Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm 1987–2011. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 7. Uppsala: Uppsala universitet, 329 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 11 dec. 2015. Fakultetsopponent Susanne Wiborg. Betygsnämnd Eva Andersson, Mats Franzén & Johannes Westberg, Huvudhandledare Mikael Palme, Uppsala universitet. Bitr. handledare: Donald Broady & Per Bolin Hort. Huvudhandledare i tidigare skede (okt 2008–dec. 2012) Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

8. Michaëlsson, Madeleine (2016), Privata bidrag till folkskolan. Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 8. Uppsala Uppsala universitet, 199 p. //// [Fysiskt dokument saknas f.n. i arkivet. Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 18 mars 2016. Fakultetsopponent Lars Petterson. Betygsnämnd Christian Lundahl, Anna Larsson & Ylva Bergström. Huvudhandledare Johannes Westberg. Bitr. handledare Donald Broady & Samuel Edquist. Huvudhandledare i tidigare skede (maj 2010–dec 2011) Donald Broady.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, digitalt (endast bibliografisk info) som  →  Digital version

9. Bernhardsson, Peter (2016), I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 9. Uppsala Uppsala universitet, 256 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 7 okt. 2016. Fakultetsopponent Eva Helen Ulvros. Betygsnämnd Ylva Bergström, Daniel Lindmark & Erik Lindberg. Huvudhandledare Esbjörn Larsson. Bitr. handledare Anne Berg , Donald Broady & Inger Lindberg. Huvudhandledare i tidigare skede (2008-dec. 2013) Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, samlingen Forskning om fält, fasc. "2010-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

10. Sharif, Hassan (2017), "Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt". Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 10. Uppsala Uppsala universitet, 258 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 2 juni 2017. Fakultetsopponent Ove Sernhede.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

11. Dalberg, Tobias (2018), Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 10. Uppsala Uppsala universitet, 258 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 25 maj 2018. Fakultetsopponent Per Wisselgren. Betygsnämnd: Boel Berner, Alexandra Waluszewski, Esbjörn Larsson. Handledare: Mikael Börjesson, bitr. handledare Donald Broady & Martin Gustavsson.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

12. Larsson, Germund (2018), Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 12. Uppsala Uppsala universitet, 296 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 8 juni 2018. Fakultetsopponent Susanna Hedenborg. Handledare Johannes Westberg.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

13. Krigh, Josefine (2019), Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 13. Uppsala Uppsala universitet, 310 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 29 nov. 2019. Fakultetsopponent Kenneth Hyltenstam. Betygsnämnd: Anna Lindström, Anna-Malin Karlsson, Martin Gustavsson. Handledare: Ida Lidegran. Bitr. handledare: Ylva Bergström & Emil Bertilsson.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

14. Laurin, Emma (2021), Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 14. Uppsala Uppsala universitet, 248 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 4 juni 2021. Fakultetsopponent Åsa Lundqvist. Betygsnämnd Stefan Lund, Rafael Lindqvist & Nina Klang. Huvudhandledare Ida Lidegran. Bitr. handledare: Emil Bertilsson & och Mikael Palme.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

15. Lindberg, Sara (2022), Forming EU-professionals. Geopolitical and Symbolic Hierarchies at the College of Europe. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 15. Uppsala Uppsala universitet, 252 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 2 dec 2022. Fakultetsopponent: Muriel Darmon. Betygsnämnd Johan Heilbron, Thomas Persson & Rebecca Ye. Huvudhandledare Mikael Börjesson. Bitr handledare Andreas Melldahl & Maria Törnqvist.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

16. Mays, Christin (2022), Have Money, Will Travel. Scholarships and Academic Exchange between Sweden and the United States, 1912–1980. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 16. Uppsala Uppsala universitet, 210 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 16 dec 2022. Fakultetsopponent: Kristoffer Kropp. Betygsnämnd Henrik Edgren, Orsi Husz & Anna Larsson. Huvudhandledare Mikael Börjesson. Bitr. handledare Andreas Åkerlund & Dag Blanck.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som som  →  Digital version

17. Berry, Gustav (2023), Den självstyrda periferin. Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890–1970. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 17. Uppsala Uppsala universitet, 310 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 2 juni 2023. Fakultetsopponent: Fay Lundh Nilsson. Betygsnämnd Miia Bask, Patrick Svensson & Fredrik Eriksson. Huvudhandledare: Esbjörn Larsson. Bitr. handledare: Anne Berg & Ida Lidegran.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F7A, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som .] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version

18. Nodeland, Tuva (2023), A Battle over Children: Nonformal Education in Norwegian Uniformed Children's Organisations, 1910 –1960. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 18. Uppsala Uppsala universitet, 312 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Disputation 29 sept. 2023. Fakultetsopponent Mary Hilson. Huvudhandledare Anne Berg. Bitr. handledare: Esbjörn Larsson & Janne Holmén.] Arkiverad i DBA, fysiskt i serie F5E, fasc. "2020-tal", digitalt (pdf, samma innehåll och typografi som den tryckta utgåvan) som  →  Digital version


Praktiske grunde

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab utges sedan 2007 av föreningen Hexis –Nordisk forum for kultur- og samfundsvidenskab, www.hexis.dk. Tidskriften utges från Danmark och således inte av SEC vid Uppsala universitet men har fungerat som ett forum för publicering av forskningsgruppens och likasinnades texter. Donald Broady och Mikael Börjesson utgjorde från starten den svenska delen av redaktionen, senare utökande med Emil Bertilsson och Ida Lidegran, samtliga från Uppsala universitet.

Digitala versioner av samtliga nummer tillgängliga från http://praktiskegrunde.dk/ På senare år har tidskriften publicerats enbart digitalt.

I digital arkivet finns följande nummer.

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, tema: Kunsten at blive kunstner. Temanummer om kulturens felter. København, nr 1 2008, 111 p. //// [Temaredaktörer för detta nummer: Martin Gustavsson & Mikael Börjesson. INNEHÅLL: Redaktionens forord: "Kunsten at blive kunstner: Temanummer om kulturens felter" (pp. 4–5); Martin Gustavsson & Mikael Börjesson, "Utbildning- och kultursociologiska studier av konstnärliga utbildningar och konstens fält. Förord" (pp 6–7); "Vi som har medverkat" (p. 8); Martin Gustavsson & Mikael Börjesson, "Historiska och sociologiska studier av konstnärliga utbildningar och konstens fält" (pp. 9–17); Mikael Börjesson, Martin Gustavsson, Raoul Galli, Andreas Melldahl & Christina G. Wistman, "En prosopografisk studie över konsthögskoleelever och konstnärer 1939-2005" (pp. 18–45); Christina G. Wistman, "’Det enda möjliga’ – konstnärskap och framgångar i egna och andras ögon" (pp. 46–53); Barbro Andersson, "’In som ett lejon, ut som ett svin’ – intervjuer med före detta elever vid Konsthögskolan på 1980-talet" (pp. 54–65); Marta Edling & Mikael Börjesson, "Om frihet, begåvning och karismatiskt lärande inom den högre bildkonstnärliga utbildningen" (pp. 66–83); Appendix [till sektionen pp. 6–83 som innehåller artiklar om konstutbildning och konstens fält i Sverige] (pp. 84–93); Gisèle Sapiro, "Kunstneren mellem kald og afkald" (pp. 94–100); Carsten Sestoft, "Vejen til kunstnerisk innovation – Jan Sonnergaards positionering i det litterære felt" (pp. 101–107); Nyhedsbrev # 35 (pp. 108–111). Även tillgänglig fr. www.hexis.dk.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5F, fasc. "2008-01-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, tema: Det religiøse felt. København, vol. nr 1–2 2009, 125 p. //// [Temaredaktörer för detta nummer:Olle Hammerslev & Kim Esmark. INNEHÅLL: Redaktionens forord (pp. 5–7); Lene Kühle: Bourdieu om det religiøse felt (pp. 7–20); Kate Østergaard: Nye muslimer i det religiøse felt. Konvertitters ambivalente position (pp. 21–40); Annette Haaber Ihle: At navigere i det islamiske felt. Muslimske unge i det nordlige Ghana (pp. 41–59); Ulf Borelius: Skapandet av befrielseteologins fader (pp. 61–73); Kim Esmark: Med og mod Max Weber. Bourdieus første religionssociologiske skitse (pp. 75–85); Pierre Bourdieu: En fortolkning af Max Webers religionsteori (pp. 87–104); Nyhedsbrevet # 38 (pp. 105–125). Även tillgänglig fr. www.hexis.dk.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5F, fasc. "2009-01-16", digitalt (pdf) som  →  Digital version

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, tema: Lärarutbildningens hierarkier. København, nr 4 2009, 98 p. //// [Temaredaktörer för detta nummer: Donald Broady, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson. INNEHÅLL: Redaktionens forord (p. 5); Donald Broady, Mikael Börjesson & Emil Bertilsson, "Temaintroduktion: Lärarutbildningens hierarkier" (pp. 7–17); Emil Bertilsson, "Lärarstudenterna. Förändringar i rekryteringen under perioden 1977-2007" (pp. 19–41); Mikael Börjesson, "Lärarutbildningarnas plats inom det svenska högskolefältet" (pp. 43–57); Magnus Persson, "Vägen till lärarutbildningen. Motiv och föreställningar hos blivande gymnasielärare vid Växjö Universitet" (p. 59–75); Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme, "Stå vid rodret eller tappa bort sig. En sociologisk studie av rekryteringen till lärarutbildningen och dess följder" (pp. 77–94); Nyhedsbrevet # 40 (pp. 95–98). Även tillgänglig fr. www.hexis.dk.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5F, fasc. "20091-11-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, tema: Språken, skolan, samhället. Ett temanummer om de moderna språken och deras marknad i Sverige. København, nr 2 2010, 95 p. //// [Temaredaktör för detta nummer: Bo G. Ekelund. INNEHÅLL: Bo G. Ekelund, "Språken, skolan, samhället: Ett temanummer om de moderna språken och deras marknad i Sverige" (pp. 5–13); Mikael Börjesson & Emil Bertilsson, "Språkens numerärer. Elever och studenter på språkutbildningar i Sverige, 1960-2010" (pp. 15–39); Josefine Krigh & Ida Lidegran, "Avancerade språkstudier som konkurrensfördel: Fallet engelska i gymnasieskolan" (pp. 41–56); Peter Bernhardsson, "Mästaren och marknaden. 1800-talets privata språkundervisning i Stockholm" (pp. 57–67); Ola Winberg, "Språkresor: Ackumulation av språkkapital eller konsumtion av upplevelser?" (pp. 69–87); Nyhedsbrevet # 43 (pp. 89–95). Även tillgänglig (open access) från www.hexis.dk.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5F, fasc. "2010-04-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, tema: Expansion och radikalisering av högre studier i Sverige, 1962–1987. København, nr 4 2011, 83 p. //// [INNEHÅLL: Donald Broady, "Inledning – Att utforska 68" (pp. 5–10); Mikael Börjesson,"Studentexplosionen under 1960-talet. Numerär utveckling och; orsaker" (pp. 11–27); Madeleine Michaëlsson, "Man tager vad man haver – Personalrekrytering inom tre; svenska universitet som svar på studentexplosionen" (pp. 29–37); Alexander Ekelund & Martin Gustavsson, "Kritiska seminarier, 1967–1971"; (pp. 39–56); Annika Öhrner, "Radikalisering av konstvetenskapen i Stockholm och Lund"; (pp. 57–65); Elin Gardeström, "Journalistelevernas 1968" (pp. 67–76); Nyhedsbrevet # 46 (pp. 77–80). Även tillgänglig (open access) från www.hexis.dk.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5F, fasc. "2011-10-40", digitalt (pdf) som  →  Digital version


Meddelanden från Forum för pedagogisk historia

1. Broady, Donald (ed.), (1991), Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 1. Stockholm, 1991, 20 p. //// [Innehåller bidragen "Presentation av Forum för pedagogisk historia" (p. 5) och "Försvarstal för bildningstanken" (pp 7–17, urspr. en föreläsning i Stockholm 7 jan. 1985) jämte lite information om detta nystartade forum, alltsammans författat av Donald Broady.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-11", digitalt (pdf) som  →  Digital version

2. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 2. Stockholm: HLS Förlag, 1992, 17 p. //// Icke digitaliserad. Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie G7B, fasc. "1990-tal".

3. Englund, Boel, Eva Trotzig & Donald Broady (1995), Moderna läromedel för 1870-talet. Förteckning över Statens exposition av skolmateriel. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 3. Stockholm: HLS Förlag, juni 1995, 99 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F7B, fasc. "1990-tal", digitalt (pdf) som  →  Digital version

4. Heyman, Ingrid & Eva Trotzig (eds.) (2001), Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 4. Uppsala: SEC, Uppsala universitet/ Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Stockholms universitet, mars 2000, 89 p. //// [Faksimil av tryckoriginal. I det fysiska arkivet även ett ex av 2 korr. tryckningen maj 2001. INNEHÅLL: Ingrid Heyman & Eva Trotzig, "Förord", pp. 1–2; Donald Broady, "När fältbegreppet inte räcker till. Svårigheter i studiet av kvinnors nätverk", pp. 5–11; Donald Broady, "Prosopography. Definition and suggested readings", pp. 13–15; Boel Englund & Jonas Gustafsson, "Stockholm som kulturellt rum kring förra sekelskiftet", pp. 17–31; Lovisa af Petersens. "Kvinnokonferensen 1897", pp. 33–45; Lena Hammarberg & Ingrid Heyman & Eva Trotzig, "Tre stockholmskvinnor och deras 'hem för andra' kring sekelskiftet 1900", pp. 47–62; Agneta Linné & Kerstin Skog-Östlin, "Flickskola och seminarium som nätverk, bildningsväg och verksamhetsfält", pp. 63–82; Annika Ullman, "Den kvinnliga eliten", pp. 83–87; Bilaga: Deltagare, konferensen Formering för offentlighet, Uppsala, 22 november 2000, p. 88.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F7B, fasc. "2000-03", digitalt (faksimil) som  →  Digital version

5. Biografi och kollektivbiografi som historisk metod. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 5. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 2001. //// INNEHÅLL: bl.a. Boel Englund, "Att biografera, problem och begränsningar"; Ingrid Heyman, "Vilket underlag kan bidra till en trovärdig biografi? Källor, arkiv och övrigt material"; Kerstin Skog-Östlin, "Levnadsbana och bruk av tillgångar - ett bidrag till en kollektivbiografi om stockholmskvinnor som formerar sig för offentlighet"; Annika Ullman, "Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist". Icke digitaliserad. Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie G7B.


Källor utgivna av Forum för pedagogisk historia

1. Broady, Donald (ed.), Pragmatism och progressivism. Källor utgivna av Forum för pedagogisk historia 1. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, sept. 1991, 123 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie B, kapsel 1990-tal, fasc. "1991-09-18", digitalt (pdf) som  →  Digital version

2. Folkskolans Katekes. Dokt. Mårt. Luthers Lilla Katekes med Förklaring af Dokt. Ol. Sebelius, 1873. Källor utgivna av Forum för pedagogisk historia 2. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, okt. 1991, 144 p. //// [Faksimilutgåva av folkskolans s.k. långkateses. I samma lilla format, 7,3 x 15 cm, som originalet.] Icke digitaliserad. Arkiverad i DBA, fysiskt i serie G7B, kapsel Forum ped. hist., fasc. "1990-tal".


Utbildningshistoriska meddelanden

ISSN 2000-4168

1. Larsson, Esbjörn & Johannes Westberg (eds.), Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Utbildningshistoriska meddelanden 1. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet, 2010, 322 p. //// [Även tillgänglig för nedladdning från http://www.diva-portal.org/] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F7C, fasc. "2010 ff. Samlingen Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som  →  Digital version

2. Klose, Gunilla, Folkundervisningens finansiering före 1842. Med en introduktion av Johannes Westberg. Utbildningshistoriska meddelanden 2, Uppsala universitet 2011, 251 p. //// [Lätt reviderad version av licentiatavhandlingen i ekonomisk historia med samma namn, försvarad vid Uppsala universitet 18 december 1992 ] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F7C, fasc. "Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som →  Digital version

3. Larsson, Germund, Kunskapens källa: En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala. Utbildningshistoriska meddelanden 3, Uppsala universitet 2011, 206 p. //// Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F7C, fasc. "Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som →  Digital version

4. Michaëlsson, Madeleine (2016), Privata bidrag till folkskolan. Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 8. Uppsala Uppsala universitet, 199 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet, disputation 8 juni 2018.] Icke digitaliserad. Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie G5E.

5. Berg, Anne (ed.), Utbildningens revolutioner. Till studiet av utbildningshistorisk förändring. Utbildningshistoriska meddelanden 5, Uppsala universitet, 2017, 269 p. //// [INNEHÅLL: Anne Berg, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, "Kapitel 1: Att studera omvälvande förändringar"; Esbjörn Larsson, "Kapitel 2: Enhetsskoletanken som försvann"; Madeleine Michaëlsson, "Kapitel 3: Privata bidrag till folkskolan"; Anne Berg, "Kapitel 4: En demokratisk revolution"; Henrik Edgren, "Kapitel 5: Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning"; Germund Larsson "Kapitel 6: Rökningens revolution"; Samuel Edquist, "Kapitel 7: Studiecirkeln"; Jörgen Mattlar, "Kapitel 8: Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma"; Johan Prytz, "Kapitel 9: Nya matematiken – revolutionen som uteblev"; Johannes Westberg , "Kapitel 10: En förskola för alla?"; Andreas Åkerlund , "Kapitel 12: Lära från Väst efter revolutionerna i Öst".] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F7C, fasc. "Utbildningshistoriska meddelanden", digitalt (pdf) som →  Digital version

6. Larsson, Germund (2018), Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 12. Uppsala Uppsala universitet, 296 p. //// [Doktorsavh. i utbildningssociologi, Uppsala universitet, disputation 8 juni 2018.] Donald Broadys arkiv, fysiskt i serie F5E, fasc. "2010-tal") som  →  Digital version

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/sekr/frt-sec-serier.htm

Valid CSS!

 


© 2023 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 30 Oct 2023