Monthly Archives: December 2013

Förhoppningsvis ett nytt mode bland idrottare

Bland idrotterna är det endast två som Griniga gubben uppskattar, schack och MMA, vilka har en hel del gemensamt. Två kombattanter möts i ett envig enligt enkla regler. Den som gör ett drag måste förutse antagonistens motdrag. Detta är inga materialsporter – när det är dags för match finns inga hjälpmedel utöver den egna kroppen (huvudet inräknat, i båda fallen) att tillgå. Båda idrotterna kan vara vansinnigt spännande. I går när Griniga gubben på teven såg en UFC-match som nyss gick i Sacramento fick han en ny idol, lättviktaren Mac Danzig. Inte på grund av dennes sportsliga prestationer utan för ekiperingen. Danzig bar helvita shorts med sober svart text på baken ”Not for sale”. Respekt! Alla andra tävlande var iförda spräckliga brallor översållade med varumärken.
Griniga Gubben hoppas att Mac Danzig etablerat ett nytt mode.
i-danzig-mac-mma

i-danzig-mac-1312-mma-not-for-sale