Vad denna blogg vill

Denna blogg vill värna bruksvärdet. Det behövs i en tid då allt görs till handelsvaror. Här finns utrymme för såväl klagovisor som praktiska tips.

Närkontakt med Griniga gubben bör undvikas. Han är en plåga för sin närmaste omgivning. I denna blogg ger han sina kverulantiska böjelser fritt utlopp i förvissningen om att blott några få likasinnade hittar hit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *