Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/soc-epist/

Digitala versioner av
Donald Broady, Sociologi och epistemologi.
Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin
,
2 uppl. 1991, HLS Förlag, Stockholm, ISBN 91-7656-269-7, 645 sidor.

 

»  Ladda ned hela boken i pdf-format (stor fil, 47565 KB, faksimil som återger de tryckta boksidorna med oförändrad paginering etc)

»  Hela boken i html-format (2865 KB) -länken fungerar inte för ögonblicket

Längre ned på denna sida finns fler länkar till olika PDF-, HTML- och XML-versioner. Dessa digitala versioner görs tillgängliga på denna sajt med tillstånd från förlaget som numer bytt namn till Stockholm University Press.


Innehåll:

INLEDNING 11

Kapitel I. BAKGRUNDEN 21
   1 Filosofins fält 24
   2 Sociologins fält 55
   Konklusion 100

Kapitel II. FÖRFATTARSKAPET OCH RECEPTIONEN 105
   1. Biografisk notis 108
   2. Författarskapet 113
   3. Om receptionsvillkor 127
   Konklusion 159

Kapitel III. NYCKELBEGREPPEN 165
   1. Kapital 169
   2. Habitus 225
   3. Fält 266
   Konklusion 294

Kapitel IV. DEN HISTORISKA EPISTEMOLOGIN 305
   1. Den tillämpade rationalismen 318
   2. Låt vetenskaperna stå på egna ben 329
   3. Nejets filosofi 360
   4. Relationernas primat 372
   5. Vetenskapande som konstruktion 376
   6. Det historiskt placerade forskningssubjektet 380
   Konklusion 383

Kapitel V. EN EPISTEMOLOGl FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPEN 387
   1. Bourdieus "tillämpade rationalism" 397
   2. En sooiologi på egna ben 412
   3. Bourdieus nej 440
   4. Relationismen 462
   5. Sociologins konstruerade objekt 528
   6. Samhällsvetarens självreflexion 544
   Konklusion 575

SUMMARY 579

Bilaga: PIERRE BOURDIEUS SKRIFTER 583

LITTERATUR 617


PDF-versioner

Dessa pdf-versioner, färdigställda i juli 2012, är faksimil av den tryckta boken, dvs. paginering, sidbrytningar och övrig typografi överensstämmer med det tryckta originalet.

PDF-version, hela boken (stor fil, 47643 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-910501-soc-epist-faksimil-komplett.pdf>

PDF-version av början, dvs. framsida, framvagn, förord, innehållsförteckn., inledn

PDF-version av Kapitel I. Bakgrunden

PDF-version av Kapitel II. Författarskapet och receptionen

PDF-version av Kapitel III. Nyckelbegreppen

PDF-version av Kapitel IV. Den historiska epistemologin

PDF-version av Kapitel V. En epistemologi för samhällsvetenskapen

PDF-version av litteraturförteckningen

PDF-version av bilagan Pierre Bourdieus skrifter

PDF Version of English Summary


HTML-versioner

HTML-version, hela boken (2,75 Mb) <www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-910501-soc-epist-book.htm>

HTML version of the English Summary


XML-källfil, hela boken

XML-version (2,65 Mb) <www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-910501-soc-epist-book.xml>

 

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/broady.se/arkiv/soc-epist/

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 2020