This document is an historical remnant. It belongs to the collection Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Literature (DL). The contents and file names are unchanged while character and layout encoding of older pages has been updated for technical reasons. Most links are dead. A number of documents of negligible historical interest as well as the collaborators’ personal pages are omitted.
The site's internet address was since Summer 1993 www.nada.kth.se/~broady/ and since 2006 www.skeptron.uu.se/.URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-17.htm

Events, seminars and conferences 2017

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2017.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2017-01-17 kl 13.15.  A Troubled Sociology – A historical Account of Danish Sociology . Kristoffer Kropp. Lokal: Sociologiska inst, UU.
2017-01-18 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsmanus Humanvetenskapernas specialisering. Företrädarnas ursprung, utbildning och disciplinära arbetsdelning under 1900-talets första hälft. Tobias Dalbergs
2017-01-26 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Å danne en opinion med broderfolket på laget Merethe Roos.
2017-02-02 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Lärjungarna vid Katedralskolan i Uppsala, 1807-1863 Esbjörn Larsson.
2017-02-08 kl 13.15.  Språk och språkliga utbyten i svenskt universitetsväsende. Linus Salö.
2017-02-15 kl 13.15.  Språklärare, språkutbildning och språklärarutbildning. Mikael Börjesson, Ida Lidegran m.fl.
2017-02-16 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Förvisningar från svenska läroverk 1905-1965 Germund Larsson.
2017-03-08 kl 13.15.  Universitet under uppsikt. Lars Engwall.
2017-03-09 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsmanus Kampen om vetenskapen – Politiskt och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era. Alexander Ekelund.
2017-03-29 kl 13.15.  Den korta vägen - akademiker med utländsk bakgrund och deras väg in på svensk arbetsmarknad. Ida Lidegran & Astrid Collsiöö.
2017-03-30 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Filmen i försvarets tjänst: Krigsmakten och undervisningsfilmen 1920–1939 Annika Wickman.
2017-04-05 at 13.15.  Developing European attitudes through the Erasmus exchange: the case of Swedish students. Leandro Aramburu. Language: English.
2017-04-26 kl 13.15.  Presentation av det internationella projektet Changing Academic Profession. Agnete Vabø.
2017-04-27 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. En landsbygdens skolreform? Enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv: 1928-1972 Matts Dahlkwist.
2017-04-26 kl 13.15.  Den högre utbildningens professionella fält. Ola Agevall & Gunnar Olofsson.
2017-05-18 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. How did teachers make a living for themselves? Teachers´livelihood strategies in nineteenth century Sweden Johannes Westberg.
2017-05-31 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsplan. Sara Lindberg.
2017-06-02 kl 13.15.  Disputation, "Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” – Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning . Hassan Sharif.
2017-06-08 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. School discipline, gender, socioeconomic status and evaluation in finnish secondary schools in the early 20th century Karoliina Puranen.
2017-06-14 kl 13.15.  Förbrytelser och förvisningar. Bestraffningspraktiken i de svenska läroverken 1905–1965. Ventilering av Germund Larssons avhandlingsmanus.
2017-09-06 at 13.15.  The Paradox of the Global University. Mitchell L. Stevens. Language: English.
2017-09-07 at 13.15.  Educating Capital: a history of educational ambitions in Switzerland's private economy during the 20th century. Michael Geiss. Language: English.
2017-09-13 kl 13.15.  Ventilering av avhandlingsplan Den kvinnliga lanthushållningens expertis: utbildningen av lanthushållslärarinnor i Sverige 1900-1970. Gustav Berry.
2017-09-27 at 13.15.  Discussion of thesis manuscript Scholarship Organizations and Academic Mobility between Sweden and the United States, ca 1912–1990. Christin Mays. Language: English.
2017-10-04 kl 13.15.  Going places - Internationalization of education, place attachment and mobility. Sara Forsberg.
2017-10-11 kl 13.15.  En pågående studie av Handelshögskolan i Stockholm. Mikael Holmqvist.
2017-10-11  Workshop Education and Society: A workshop on the Social, Cultural and Economic History of Education. Language: English.
2017-10-12—2017-10-13.  Workshop School Acts, the Rise of Mass Schooling and the Emerging Nation States during the Long Nineteenth Century. Language: English.
2017-10-18 at 13.15.  Unravelling the multifaceted motives for pursuing a master's degree abroad – the case of Eastern European students in Denmark. Mette Ginnerskov Dahlberg. Language: English.
2017-10-26 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. 'I Hear a Voice That Whispers to Me': Maria Erikson and The Teacher Vocation of 19th Elementary School Teachers" Janne Haikari.
2017-10-27 at 13.15.  Disputation, Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era. Alexander Ekelund.
2017-11-07 at 13.15.  Inauguration, Studies of internationalisation of Higher Education. Mikael Börjesson, Anne-Catherine Wagner et al.
2017-11-08 kl 13.15.  Forskarkarriär och fält. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och inträde på fältet under 1900-talets första hälft. Tobias Dalberg.
2017-11-09 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855 Merethe Roos.
2017-11-15 kl 13.15.  Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle. Daniel Lövheim.
2017-11-22 at 13.15.  Going global? Transnational capital in elite upper secondary schools in Stockholm. Mikael Palme. Language: English.
2017-11-23 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. Landsbygdens skolreform och country road level bureaucrats Matts Dahlkwist.
2017-11-29–2017-11-30.  International Workshop, Histories of Education. Örebro University. Conveners: Christian Lundahl & johannes Westberg. Language: English.
2017-12-14 kl 13.15.  Utbildningshistoriska seminariet. En professionell yrkeskår – avhandlingskapitel om svenska polisväsendets historia 1899–1965 Josefine Bernd.

Allmän info

Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> och Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> samordnar under höstterminen 2017 det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-17.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:

2017-01-17. SEC-seminarium
Samarrangemang med Sociologiska institutionens högre seminarium

A Troubled Sociology – A historical Account of Danish Sociology

Kristoffer Kropp, Roskilde universitet, Danmark
– med åtföljande diskussion

Tid: Tisd. 17 jan. 2017 kl 13.15-15.00. (Obs, ovanlig veckodag)
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Sociologiska institutionen, Segerstedt-rummet (ENG 2-1026, dvs. hus 2, våning 1, rum 024. Gå in genom glasdörrarna till den stora huvudingången på Thunbergsv. 3H, och ta trappan bakom hissen upp två trappor, in genom dörren och till höger i korridoren så ligger Segerstedt-rummet ett par dörrar bort).

Kristoffer Kropp presenterar sin bok A Troubled Sociology - A historical Account of Danish Sociology, Palgrave/Macmillan, 2015. Säljs äv. som e-bok. Bygger på Ph.d.-avhandlingen Sociologisk forskning i Danmark i historisk perspektiv - en feltanalytisk skitse af struktur og genese som Kristoffer Kropp i maj 2011 försvarade vid Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Alla intresserade är välkomna


2017-01-18. SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Humanvetenskapernas specialisering. Företrädarnas ursprung, utbildning och disciplinära arbetsdelning under 1900-talets första hälft

Ventilering av Tobias Dalbergs avhandlingsmanus i utbildningssociologi, s.k. 50%-seminarium.

Tid: Onsd. 18 jan. 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Kristoffer Kropp, Roskilde universitet.

Manuset kan erhållas fr. Tobias Dalberg <tobias.dalberg@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2017-01-26. Utbildningshistoriska seminariet

Å danne en opinion med broderfolket på laget. P. A. Jensens lesebok, opinionsdannelse og striden mellom Wäktaren og Föreningen – i norsk kontekst

Ventilering av text av Merethe Roos.

Tid: Torsd 26 jan. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-02-02. Utbildningshistoriska seminariet

Lärjungarna vid Katedralskolan i Uppsala, 1807-1863

Ventilering av kapitelutkast av Esbjörn Larsson.

Tid: Torsd 2 febr. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-02-08. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet och i LIME-seminariet

Språk och språkliga utbyten i svenskt universitetsväsende

Linus Salö, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Tid: Onsd. 8 feb. 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Linus Salö försvarade 26 april 2016 vid Stockholms universitet sin avhandling Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia. Practices, Processes, and Globalizing Markets, Dissertations in Bilingualism 26. Kappan (t.o.m. p. 120) kan laddas ned från http://su.diva-portal.org/

LIME är en akronym för "Language, Internationalisation, Migration, and Education", en nystartad mångdisciplinär forskningsnod vid Uppsala universitet. Det svenska namnet är "Språk, internationalisering, migration och utbildning".

Alla intresserade är välkomna


2017-02-15. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet och i LIME-seminariet

Språklärare, språkutbildning och språklärarutbildning

Tid: Onsd. 15 febr. 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Mikael Börjesson, Ida Lidegran, med flera presenterar studier inom projektet "Språken, skolan och samhället"

LIME är en akronym för "Language, Internationalisation, Migration, and Education", en nystartad mångdisciplinär forskningsnod vid Uppsala universitet. Det svenska namnet är "Språk, internationalisering, migration och utbildning".

Alla intresserade är välkomna


2017-02-16. Utbildningshistoriska seminariet

Förvisningar från svenska läroverk 1905-1965

Ventilering av manus till inledningen till Germund Larssons kommande avhandling.

Tid: Torsd 16 febr. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-03-08. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet

Universitet under uppsikt

Lars Engwall, Professor em., Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 8 mars 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Lars Engwall presenterar sin ny bok Universitet under uppsikt, Dialogos Förlag, Stockholm, utgiven i nov. 2016.

Alla intresserade är välkomna.


2017-03-09. Högre seminariet i utbildningssociologi

Kampen om vetenskapen – Politiskt och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era

Ventilering av avhandlingsmanus av Alexander Ekelund, s.k. 90%-seminarium.

Tid: Torsd 9 mars 2017 kl 13.15-15.00. (obs. ovanlig veckodag)
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Anders Ramsay, Mittuniversitetet.

Manuset kan erhållas från alexander.ekelund@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2017-03-29. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet och i LIME-seminariet

Den korta vägen - akademiker med utländsk bakgrund och deras väg in på svensk arbetsmarknad

Ida Lidegran och Astrid Collsiöö

Tid: Onsd. 29 mars 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Ida Lidegran och Astrid Collsiöö presenterar en ny studie.

LIME är en akronym för "Language, Internationalisation, Migration, and Education", en nystartad mångdisciplinär forskningsnod vid Uppsala universitet. Det svenska namnet är "Språk, internationalisering, migration och utbildning"

Alla intresserade är välkomna.


2017-03-30. Utbildningshistoriska seminariet

Filmen i försvarets tjänst: Krigsmakten och undervisningsfilmen 1920–1939

Ventilering av manus till avhandlingskapitel av Annika Wickman

Tid: Torsd 30 mars . 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-04-05. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet

Developing European attitudes through the Erasmus exchange: the case of Swedish students

Leandro Aramburu, PhD candate, Humboldt Universität zu Berlin

Time Wednesday 5 April 2017 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Laguage: English.

All interested are welcome


2017-04-26. SEC-seminarum
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet

Aktuell forskning om högre utbildning

Agnete Vabø, Høgskolen i Oslo og Akershus: "Presentation av det internationella projektet Changing Academic Profession"

Ola Agevall & Gunnar Olofsson, Linnéuniversitetet: "Den högre utbildningens professionella fält"

Tid: Onsd. 26 april 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Alla intresserade är välkomna.


2017-04-27. Utbildningshistoriska seminariet

En landsbygdens skolreform? Enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv: 1928-1972: Del 1. 1928-1951

Ventilering av manus till avhandlingskapitel av Matts Dahlkwist

Tid: Torsd 27 april 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-05-18. Utbildningshistoriska seminariet

En landsbygdens skolreform? Enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv: 1928-1972: Del 1. 1928-1951

Ventilering av utkast av Johannes Westberg.

Tid: Torsd 18 maj 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-05-31. Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsplan

Sara Lindberg, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 31 maj 2017 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Ventilering av Sara Lindbergs avhandlingsplan, s.k. 10%-seminarium.

Kommentator: Donald Broady.

Manuset kan någon vecka i förväg erhållas från författaren sara.lindberg@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2017-06-02. Disputation

”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” – Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

Hassan Sharif försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi

Tid: Fred. 2 juni 2017 kl 13.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Eva Netzelius-salen.

Opponent: Professor Ove Sernhede, Göteborgs universitet.

Betygsnämndsledamöter: Ylva Bergström, docent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet; Susanne Urban, Docent, institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet; Osman Aytar, Docent, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.

Huvudhandledare: Mikael Börjesson, professor, Uppsala universitet.
Biträdande handledare: Katarina Gustafson, Docent, Uppsala universitet och Emil Bertilsson, lektor, Uppsala universitet.

Alla intresserade är välkomna.


2017-06-08. Utbildningshistoriska seminariet

School discipline, gender, socioeconomic status and evaluation in finnish secondary schools in the early 20th century

Karoliina Puranen.

Tid: Torsd 8 juni 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2017-06-14. Högre seminariet i utbildningssociologi

Förbrytelser och förvisningar. Bestraffningspraktiken i de svenska läroverken mellan år 1905–1965

Tid: Onsd. 14 juni 2017 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:360 (ett mindre rum i huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Ventilering av Germund Larssons avhandlingsmanus, s.k. 90%-seminarium.

Kommentator: Daniel Lövheim, FD i idé- och lärdomshistoria, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Manuset kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, germund.larsson@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2017-09-06. Public lecture

The Paradox of the Global University

Mitchell L. Stevens, Associate Professor of Sociology, Stanford University

Time: Wednesday 6 Sept. 2017 at 13.15-15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, Lecture hall Sydney Alrutz (= room 13:026)

Laguage: English.

No university of ambition officially claims to be local. Touting international reach and reputation is a nearly essential feature of university strategic planning, worldwide. Yet being a global university is paradoxical. Academic institutions historically are servants of particular cities, regions, and nations, and one of their essential functions has been to connect particular places with world affairs. International rankings regimes, the frenzied search for tuition revenue among schools in a few large markets, and the remarkable consistency with which nations pursue status through higher education: all of these deepen the implication of universities in the fate and future of particular locales.

The lecture is arranged by
the research network HERO - Swedish Higher Education as Research Object
http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero
and
SINAS - Swedish Institute for North American Studies
http://www.engelska.uu.se/forskning/sinas/

All interested are welcome


2017-09-07. Seminar History of Education

Educating Capital: a history of educational ambitions in Switzerland's private economy during the 20th century

Time: Thursday 7 Sept. 2017 at kl 13:15–15:00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Michael Geiss, Universität Zürich (Head of Forschungsstelle "Bildung im Arbeitsleben", Institut für Erziehungswissenschaft).

Language: English

Arr.: Uppsala Studies of History and Education (SHED).

During the academic year 2017/2018 Michael Geiss will be a guest researcher at Campus Blåsenhus. For more information on his visit and on the seminar contact Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2017-09-13. Högre seminariet i utbildningssociologi

Den kvinnliga lanthushållningens expertis: utbildningen av lanthushållslärarinnor i Sverige 1900-1970

Tid: Onsd. 13 sept. 2017 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Ventilering av Gustav Berrys avhandlingsplan.

Kommentator: Martin Gustavsson, SCORE, Stockholms universitet/Handelshögskolan i Stockholm.

Manuset kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, gustav.berry@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2017-09-27. Högre seminariet i utbildningssociologi

Scholarship Organizations and Academic Mobility between Sweden and the United States, ca 1912–1990

Time: Wednesday 27 Sept at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Discussion on Christin Mays' PhD thesis manuscript.

Language: English.

Discussant: Adam Hjorthén, Postdoc, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

The manuscript will be available circa one week in advance, contact christin.mays@edu.uu.se

All interested are welcome.


2017-09-28. Utbildningshistoriska seminariet

En fara för barnen? Synen på epileptiker inom svenskt utbildningsväsende

Johanna Ringarp.

Tid: Torsd 28 sept. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2017-10-04. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Going places - Internationalization of education, place attachment and mobility

Sara Forsberg, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 4 okt. 2017 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Presentation och diskussion av pågående avhandlingsarbete.

Textunderlag kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, sara.forsberg@kultgeog.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2017-10-11. SEC-seminarium
Ingår även i Utbildningssociologiska seminariet

Presentation och diskussion av en pågående studie av Handelshögskolan i Stockholm

Tid: Onsd. 11 okt. 2017 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Professor Mikael Holmqvist, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Alla intresserade är välkomna.


2017-10-11. Workshop, History of Education.

Education and Society: A workshop on the Social, Cultural and Economic History of Education

Time: Wednesday, October 11th, 2017.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:128.

Convener: Johannes Westberg

Commentator: Professor Nancy Beadie, University of Washington (Seattle, WA, USA)

Language: English.

Paper presentations:

Arr. Johannes Westberg (Professor of Education, Örebro University), johannes.westberg@oru.se


2017-10-12 - 2017-10-13. Workshop, History of Education.

School Acts, the Rise of Mass Schooling and the Emerging Nation States during the Long Nineteenth Century

Time: Thursday, October 12th — Friday, October 13th, 2017.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:128.

The papers presented concern School Acts (in Swedish: skolstadgor) in different countries. The workshop is arranged in connection with the research project ”Hur påverkade politiska beslut skolväsendenas framväxt? En jämförande analys av utvecklingen i Frankrike, Italien, Spanien och Sverige, ca. 1840-1940”, funded by the Swedish Research Council, directed by Prof. Johannes Westberg. Among other project participants: Prof. Daniel Tröhler (Wien), Prof. Nancy Beadie (Washington, SE), Prof. Ben Eklof (Indiana), and Prof. David Mitch (Baltimore).

Language: English.

Paper presentations

Arr. Johannes Westberg (Professor of Education, Örebro University), johannes.westberg@oru.se


2017-10-18. SEC seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Unravelling the multifaceted motives for pursuing a master's degree abroad – the case of Eastern European students in Denmark

Mette Ginnerskov Dahlberg, PhD candidate at Aarhus University, Denmark, and guest PhD candidate at Uppsala University

Time: Wednesday 18 Oct. at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Language: English.

A text will be available circa one week in advance, contact <metteg@cas.au.dk>

All interested are welcome.


2017-10-26. Utbildningshistoriska seminariet

I Hear a Voice That Whispers to Me': Maria Erikson and The Teacher Vocation of 19th Elementary School Teachers

Ventilering av text av Janne Haikari.

Tid: Torsd 26 okt. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2017-10-27.  Doktorsdisputation

Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era

Alexander Ekelund försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi.

Tid: Fred. 27 okt. 2017. kl 13.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Bertil Hammer-salen (von Kraemers Allé 1A, Uppsala).

Opponent: professor Carl-Göran Heidegren
Handledare: docent Ylva Bergström, Uppsala universitet
Bitr. handledare: docent Anders Burman, Södertörns högskola

Alla intresserade är välkomna.


2017-11-07.  Inauguration, lectures

Inauguration, Forum för Studier av den högre utbildningens internationalisering
(Studies of internationalisation of Higher Education)

Time: Tuesday 7 Nov, at 13.15-18.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus.
Language: English.

All interested are welcome.

Programme

13.15-14.00. Location: Campus Blåsenhus, Bertil Hammer Hall (in the basement). Mikael Börjesson, André Bryntesson & Ashley Haru, Uppsala University: The space of Erasmus exchange experiences and motives among Swedish Erasmus students ; Leandro Aramburu, Humboldt University: The European dimension in Erasmus exchange.
14.15-15.00. Location: Bertil Hammer Hall. Elspeth Jones, University of Reading: Current trends in internationalisation of higher education
15.00-15.30. Coffee break
15.30-16.15. Location: Bertil Hammer Hall. Andreas Åkerlund, Södertörn University: Academic internationalisation as foreign policy, development aid and selling Sweden, SI scholarships 1945-2010; Linda Wedlin, Uppsala University: Ideas of a global market for universities.
16.30-17.15. Location: Bertil Hammer Hall. Anne-Catherine Wagner, CESSP, Sorbonne & EHESS, Paris: International strategies in France;
Mette Dahlberg Hansen, Aarhus University: "Go West" - Unravelling the experiences of Eastern European students pursuing a master's degree in Denmark.
17.15-17.45. Location: Campus Blåsenhus, Entry Level Staircase. Inauguration of the Centre for the Study of Internationalisation of Higher Education. Prof. Eva Åkesson, Vice Chancellor of Uppsala University, Dr. Henrik Edgren, Head of Department of Education & Prof. Mikael Börjesson, Head of Centre for the Study of Internationalisation of Higher Education
18.30-19.30. Location: Gästrike-Hälsinge Nation, Trädgårdsgatan 9, Uppsala. Alumni saloon: From Fairyland to Futureland - on national identity, development and migration from the kitchen of Gästrike-Hälsinge Nation to the centre of public debate. A conversation about experience, choices and authorship, with Tove Lifvendahl, Political Editor-in-Chief, Svenska Dagbladet.
20.00-00.00. Location: Småland's Nation, S:t Larsgatan 5, Uppsala. International Pub Night at Småland's Nation - International students share acts from all over the world (membership in a nation required).


2017-11-08. Högre seminariet i utbildningssociologi

Forskarkarriär och fält. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och inträde på fältet under 1900-talets första hälft

Tobias Dalberg, doktorand i utbildningssociologi

Tid: Onsd. 8 nov. kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Slutseminarium (aka 90 %-seminarium), ventilering av Tobias Dalbergs avhandlingsmanus

Kommentator: Ola Agevall, professor vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Huvudhandl. Mikael Börjesson, bitr. handl. Martin Gustavsson och Donald Broady.

Manuset kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, tobias.dalberg@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2017-11-09. Utbildningshistoriska seminariet

Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855

Ventilering av text av Merethe Roos.

Tid: Torsd 9 nov. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2017-11-15. SEC-seminarium
Ingår även Utbildningssociologiska seminariet

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle. Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim, FD i Idé- och lärdomshistoria och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet

Tid: Onsd. 15 nov. 2017 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Presentation och diskussion av Daniel Lövheims Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid, Nordic Academic Press, 2016, den första utgåvan i den nya bokserien Checkpoint.

Alla intresserade är välkomna.


2017-11-22. SEC-seminarium
Ingår även Utbildningssociologiska seminariet

Going global? Transnational capital in elite upper secondary schools in Stockholm

Mikael Palme, docent, utbildningssociologi, Uppsala universitet

Time: Wednesday 22 Nov. 2017 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Language: English

All interested are welcome.


2017-11-23. Utbildningshistoriska seminariet

Landsbygdens skolreform och country road level bureaucrats. Det kommunala perspektivet 1928-1951

Ventilering av text av Matts Dahlkwist.

Tid: Torsd 23 nov. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2017-11-29–2017-11-30. Workshop

International Workshop in the Histories of Education

Time: , Wednesday 29 Nov. at 09.45 – Thursday 30 Nov. at 14..30, 2017
Place: Örebro University

This is the third workshop gathering PhD-students in the history of education, together with their supervisors.

Language: English.

For more information contact the conveners prof. Christian Lundahl, christian.lundahl@oru.se and prof. Johannes Westberg, johannes.westberg@edu.uu.se.


2017-12-14. Utbildningshistoriska seminariet

En professionell yrkeskår – avhandlingskapitel om svenska polisväsendets historia 1899–1965

Ventilering av text av Josefine Berndt.

Tid: Torsd 12 dec. 2017 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Alla intresserade välkomna.

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Närmsta grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-17.htm
Created by Donald Broady. Last updated 2017-12-31
Back to SEC home pageThis page is an historical remnant, part of  Skeptron Web Archive