Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-sec-kalendarium.htm

SEC kalendarium fr.o.m. 1996

 

Sedan 1990-talet har jag kontinuerligt uppdaterat en webbsida i xml-, xhtml- eller html-format där publika evenemang i anslutning till SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultusociologi) annonserats: öppna seminarier och gästföreläsningar, inbjudningar till och program för workshoppar och konferenser etcetera. Dock inte interna arrangemang.

Dessa kalendariesidor fanns fr.om. 1993 på adressen www.nada.kth.se/~broady/ och flyttades 2006 när vi fick en egen sajt vid Uppsala universitet till adressen www.skeptron.uu.se/broady/sec/. Filnamnen har varit eve-96.*, eve-97.* och så vidare där "eve" utläses "events".

Vid varje års slut har kalendariesidorna fått ligga kvar på den publika webbsajten som historiska kvarlevor. Innehållet har inte ändrats i efterhand men däremot utseendet eftersom teknikskiften krävt justeringar av kodningen.

Länkar nedan.


SEC kalendarium, HTML-format

  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999   |
  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  
  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |   2018  |   2019  |


 

SEC kalendarium, pdf-format

Utskriftsdatum framgår av tidsmärkningen nederst till höger på varje pdf-sida.

  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999   |
  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  
  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  

 

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-sec-kalendarium.htm

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 2020