Start archive   |   Archive description   |   Open access digital items   |   All digital items, login required
Physical archive and library   |   Historical notes   |   Search   |   Go to SEC main site   Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  


Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-kurser.htm

Förteckning över kurser
i anslutning till forskningsgruppen SEC
och forskningsprogrammet Digital litteratur

 

Se även en sida från SECs webbsajt med länkar till kursinformation.
I arkivet finns den kursinformation som legat publikt tillgänglig på SECs sajt, ett separat HTML-dokument för varje kurs, sammanlagt 166 dokument.

Se även kalenderier för SECs seminarier, gästföreläsningar m.m. bland vilka somliga ingått i kurser.

Nedan förtecknas kurser i vilka Donald Broady varit engagerad, med länkar till information om kursplan, litteraturlista, anvisningar etcetera. Från senare år endast kurser på master- och forskarutbildningsnivå. Omvänd kronologisk ordning, dvs det nyaste överst.


 

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), nov. 2019–jan. 2020.
<k-19-kap.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), sept.–nov. 2018.
<k-18-kap.htm>

Graduate course Geometric Data Analysis, Sept. 2018, intensive course, location Campus Gotland.
<k-18-gda.htm>

Graduate course Geometric Data Analysis, Sept. 2016, intensive course
<k-16-gda.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr. -juni 2016. Huvudsakligen en läskurs.
<k-16-kap.htm>

PhD intensive course Elite education and educational strategies of elite families (7.5 credits), 19-21 May, 2015
<k-15-elite-edu.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan-juni 2015
<k-15-kap.htm>

Graduate course Geometric Data Analysis, Sept. 2014, intensive course
<k-14-gda.htm>

Graduate course Sociology of Power and Elites (7,5 ETCS), April 2014
<k-14-socio-power.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan.-maj 2013
<k-13-kap.htm>

Seminarieserie/forskarutbildningskurs Sociologiska aspekter (7,5 hp)  med start onsd 31 okt 2012
<k-12-soc-aspekter.htm>

Forskarutbildningskursen Geometric Data Analysis, Uppsala University, 3-7 Sept. 2012, intensive course
<k-12-gda.htm>

Masterkursen Pierre Bourdieus utbildningssociologi (7,5 hp), mars-juni 2011
<k-12-pb-utbsoc.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan. -juni 2012
<k-12-kap.htm>

Momentet "Vetenskapsteori" inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, vt 2012
<k-12-vetteo.htm>

Masterkursen Konstnärliga fält (7,5 hp), okt. 2011-febr. 2012.
<k-11-konstn-falt.htm>

Masterkursen Pierre Bourdieus utbildningssociologi (7,5 hp), mars-juni 2011
<k-11-pierre-bourdieus-utbsoc.html>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr. -juni 2011
<k-11-kap.htm>

Masteruppsats i utbildningssociologi (Examensarbete i utbildningssociologi, 45 hp)
<k-11-masteruppsats-utbsoc.htm>

Masterkursen Utbildningssociologi, klassiska och moderna traditioner (7,5 hp, ht 2011
<www.skeptron.uu.se/broady/k-11-klass-mod-ht.htm>

Forskarutbildningskurs Geometric Data Analysis, 18-22 Oct. 2010, intensive course
<k-10-gda.htm>

Momentet "Utbildnings- och kultursociologi" (3,75 hp), sept 2010, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2009
<k-10-utbvet-trad.htm>

Nordic Graduate Course (nordisk forskarutbildningskurs) Sociology of Education, University of Iceland, Reykjavik, May 13th-20th, 2010
<k-10-soced-reykjavik.htm>

Forskarutbildningskursen Metoder inom utbildnings- och kultursociologin, mars-juni 2010
Enbart för doktoranderna inom forskarskolan "Flerspråkighet, litteracitet och utbildning" (FLU)
<k-10-metod-flu.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, metoder (5p), jan-mars 2010
<k-10-utbsoc-metod.htm>

Masterkurs Kultursociologi, metoder (5p), vt 2010
<k-10-kulsoc-metod.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), vt 2010
<k-10-utbhist-trad.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, centrala problem (7,5 hp), nov 2009- jan 2010
<k-09-utbsoc-problem.htm>

Proseminariet i utbildningssociologi, ht 2009
<proseminariet-09.htm>

Momentet "Utbildnings- och kultursociologi" (3,75 hp), sept-okt 2009, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2009
<k-09-utbvet-trad.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, traditioner (7,5 hp), sept-okt 2009
<k-09-utbsoc-trad.htm>

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp), april-maj 2009, inom forskarutbildningkursen Teori och metod (15 hp)
<k-09-utbsoc-metod-foutb.htm>

Graduate course Historical controversies. Modernisation and Mobilisation: State, Nation and Gender in Europe, 1600–2000, April-June 2009.
<k-09-oxup-historical-controversies.pdf>

Forskarutbildningskursen Utbildningshistoria, metoder (7,5 hp), febr.-maj 2009
<k-09-utbhist-metod.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan-juni 2009
<k-kap09.htm>
Ges även som masterkurs
<k-kap09.htm>

Momentet "Vetenskapsteori" inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, 2009
<k-09-vetteo.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, metoder (5p), febr-april 2009
<k-09-utbsoc-metod.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2008- jan 2009
<k-08-uvtrad.htm>

Momentet "Vetenskapsteori" inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, 2008
<k-08-vetteo.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, centrala problem (5p), nov 2008- jan 2009
<k-08-utbsoc-problem.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, traditioner (5p), sept-okt 2008
<k-08-utbsoc-trad.htm>

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp) inom forskarutbildningskursen Teori och metod
<k-08-utbsoc-metod-foutb.htm>

Masterkurs Kultursociologi, metoder (5p), april-maj 2008
<k-08-kulsoc-metod.htm>

Forskarutbildningskursen Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), jan-mars 2008
<k-08-utbhist-trad.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), okt 2007- jan 2008
<k-kap07.htm>

Forskarutbildningskurs Geometric Data Analysis II (3 ETCS), med seminarier 23-26 okt 2007
<k-07-gda.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2007- jan 2008
<k-uvtrad-07.htm>

Momentet "Vetenskapsteori" inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, ht 2007
<k-07-vetteo.htm>

Forskarutbildningskurs Databasdesign och webbprogrammering för utveckling av forsknings- och undervisningsresurser (9 hp)
<k-07-databasdesign.htm>

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin, april-juni 2007, inom forskarutbildningskursen Teori och metod
<k-utbkulsoc-07.htm>

Kurs Utbildning och kultur, forskningsmetoder I (5 p) (kurskod 4LU035), jan-maj 2007
<k-07-ukmet.htm>

Kurs Utbildning och kultur, forskningstraditioner I (5 p) (Kurskod 4LU034), jan-maj 2007
<k-ukt1-06.htm>

Uppsatsseminarier vårterminen 2007 för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi
<k-07-vt-uppsatssem.htm>

Momentet Utbildningssociologi, dec 2006 - jan 2007, inom forskarutbildningskursen Det svenska pedagogikämnets framväxt och utveckling under 1900-talet
<k-0612-utbsoc.htm>

Kurs Utbildning och kultur, forskningsmetoder I (5 p) (kurskod 4LU035), sept-dec 2006
<k-ukm1-06.htm>

Kurs Utbildning och kultur, forskningstraditioner I (5 p) (Kurskod 4LU034), sept-dec 2006
<k-ukt1-06.htm>

Föreläsningsserie Vetenskapliga traditioner inom lärarutbildningen höstterminen 2006
<trad-06-ht.htm>

Uppsatsseminarier höstterminen 2006, avsedda för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi
<k-06-ht-uppsatssem.htm>

Forskarutbildningskurs Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin (2 poäng), 11-15 sept 2006
<k-kor06.htm>
In English: Correspondence Analysis in the Sociology of Education and Culture (3 ECTS), Sep. 11-15, 2006
<k-kor06-eng.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), mars-juni 2006
<k-kap06.htm>

Föreläsningsserie Vetenskapliga traditioner inom lärarutbildningen vårterminen 2006
<trad-06-vt.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningshistorisk introduktionskurs (5 p), febr-maj 2006
<k-utbhist-intro-06.htm>

Läskurs Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå
<k-pkvb-ht05.htm>

Föreläsningsserie Vetenskapliga traditioner inom lärarutbildningen höstterminen 2005
<trad-05-ht.htm>

Uppsatsseminarier höstterminen 2005, avsedda för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi
<k-05-ht-uppsatssem.htm>

Forskarutbildningskurs Vetenskapssociologi. Pierre Bourdieu och hans meningsmotståndare (5 p), april-juni 2005
<k-vts05.htm>

Forskarutbildningskurs Samhällsvetenskapens klassiker (5 p), jan-mars 2005
<k-svk05.htm>

Momentet Utbildnings- och kultursociologi inom forskarutbildningskursen Teori och metod, april 2005
<k-utbkulsoc-05.htm>

Kurs Utbildningssociologi (5 p), delkurs (delkurskod 4UN851-1007) inom Lärares arbete B (kurskod: 4UN851), dvs. inom lärarutbildningsprogrammet, maj-juni 2005
<k-utsvt05.htm>

Seminarieserien Vetenskap om vetenskap, febr-juni 2005
<k-vov-05.htm>

Uppsatsseminarier vårterminen 2005. Seminarier för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi
<k-05-vt-uppsatssem.htm>

Föreläsningsserie Vetenskapliga traditioner inom lärarutbildningen vårterminen 2005
<trad-05-vt.htm>

Läskurs Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå
<k-pkvb-vt05.htm>

Kurs Utbildningssociologi (5 p), delkurs (delkurskod 4UN851-04) inom Lärares arbete B (kurskod: 4UN851), dvs. inom lärarutbildningsprogrammet, dec 2004 - jan 2005
<k-utsht04.htm>

Kurs Korrespondensanalys (5 p), nov-dec 2004
<k-kor04.htm>

Seminarier momentet Utbildnings- och kultursociologi inom forskarutbildningskursen Det svenska pedagogikämnet, okt. 2004
<k-utbkulsoc-04.htm>

Föreläsningsserie Vetenskapliga traditioner inom lärarutbildningen hösten 2004
<trad-04.htm>

Forskarutbildningskurs och seminarier Professionernas uppkomst och utveckling (5 p), hösten 2004
<k-pro04.htm>

Forskarutbildningskurs Digital litteratur. Märkning av material i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning (5p), sept 2004-febr 2005
<k-dl04.htm>

Uppsatsseminarier höstterminen 2004. Seminarier för studenter som skriver C- eller D-uppsats eller examensarbeten med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi
<k-04-ht-uppsatssem.htm>

Förslag till ämnen för C- och D-uppsatser och examensarbeten, läsåret 2003/2004 och 2004/2005
<sec-uppsatsamnen.htm>

Förslag till ämnen för examensarbeten vid ILU inom området Utbildningssociologi och utbildningspolitik, VT och HT 2004
<exjob-04.htm>

Momentet Utbildningssociologiska metoder inom forskarutbildningskursen Teori och metod, febr 2004
<k-tm-vt04.htm>

Pedagogisk forskning och det svenska utbildningsväsendet, läskurser, C-nivå, vt 2004
<k-psu04.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), mars-juni 2004
<k-kap04.htm>

Forskarutbildningskurs Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap (5 p), april-juni 2004
<k-archer04.htm>

Forskarutbildningskurs Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p), febr-juni 2004
<k-med04.htm>

Forskarutbildningskurs Antropologisk och etnografisk forskningsmetod (läskurs 10 p), vt 2004
<k-ant04.htm>

Forskarutbildningskurs Samhällsvetenskapens klassiker (5 p), jan-mars 2004
<k-svk04.htm>

Utbildningssociologi (5 p), delkurs (delkurskod 4UN851-04) inom Lärares arbete B (kurskod: 4UN851), dvs. inom lärarutbildningsprogrammet, april-juni 2004
<k-utsvt04.htm>

Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå, 10 p., våren 2004 (kurskod 4LU334 och 4LU335)
<k-pkvb-ht04.htm>

Läskurs Les patrimoines des grandes familles (5 p)
<k-pat04.htm>

Forskarutbildningskurs Bourdieus intervjumetodik (5 p), febr-maj 2003
<k-mis03.htm>

Seminarier momentet "Utbildnings- och kultursociologi" inom forskarutbildningskursen Det svenska pedagogikämnet i historisk belysning, okt-dec 2003
<k-utbkulsoc-03.htm>

Forskarutbildningskurs Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin (5 poäng), okt-dec 2003
<k-kor03.htm>

Forskarutbildningskurs Språket och kroppen: Cicourel och Foucault (5 poäng), sept 2003 - jan 2004
<k-spr03.htm>

Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå, 10 p., hösten 2003 (kurskod 4LU334 och 4LU335)
<k-pkvb-ht03.htm>

Förslag till ämnen för examensarbeten vid ILU inom området Utbildningssociologi och utbildningspolitik, ht 2003
<exjob-03.htm>

Intensivkurs Korrespondensanalys för arkeologer, mars-april 2003
<k-kor-ark-vt03.htm>

Forskarutbildningskurs Vetenskapssociologi, jan-mars 2003.
<k-vts03.htm>

Litteraturseminarier vt 2003
<k-bsem03.htm>

Seminarier för C- och D-studenter vt 2003
<k-cdsemvt03.htm>

Kurs Pedagogik D, 20 poäng (kurskod 4LU327), varianten "Utbildning och kultur", jan-juni 2003
<k-peddvt03.htm>

Forskarutbildningskurs Bourdieus sociologiska metod (5 poäng), 2003
<k-bsm.htm>

Kurs Pedagogik C, 20 poäng (kurskod 4LU356), varianten "Utbildning och kultur", jan-juni 2003
<k-pedcvt03.htm>

Delkurser (läskurser) "Kulturvetenskapliga traditioner II" och "Kulturvetenskapliga metoder II" inom Kursen Pedagogik D, jan-juni 2003
<k-kvdii03.htm>

Delkurs (läskurs) "Flerspråkighet och utbildning" (5 p) inom Kursen Pedagogik D, jan-juni 2003
<k-flersprak03.htm>

Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå, 10 p., våren 2003 (kurskod 4LU334 och 4LU335)
<k-pkvb-vt03.htm>

Forskarutbildningskurs Bourdieus praktik- och språkteori (5 poäng), 2003
<k-pra03.htm>

Forskarutbildningskurs Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi, okt-dec 2002
<k-kor02.htm>

Forskarutbildningskurs Samhällsvetenskapens klassiker, höstterminen 2002, 5 p.
<k-svk02.htm>

Seminarieserie om Bourdieus utbildningssociologi, sept-dec 2002
<k-bsem02.htm>

Förslag till ämnen för C- och D-uppsatser med anknytn. till SEC, ht 2002
<sec-uppsatsamnen-02.htm>

Kurs Pedagogik C, 20 poäng (kurskod 4LU356), varianten "Utbildning och kultur", sept 2002 - jan 2003
<k-pedcht02.htm>

Läskursvariant av kursen Pedagogisk filosofi och idéhistoria D (5 poäng), vt 2002
<k-pfillas02.htm>

Post-graduate course I-RITE (Integrating Research Into the Teaching Environment), Spring 2002
<irite-spring02.htm>  

Kursen Pedagogisk filosofi och idéhistoria D (5 poäng), jan-mars 2002
<k-pfi02.htm>

Post-graduate course Fältbegreppet inom utbildnings- och kultursociologin, Jan-March 2002
<k-fal02.htm>

Kurs Pedagogik C, 20 poäng (kurskod 4LU356),  jan- maj 2002
<k-pedcvt02.htm>

Seminarium inom introduktionskursen för nyantagna doktorander i pedagogik, 5 okt 2001
<k-semintro01.htm>

Post-graduate course Samhällsvetenskapens klassiker, Oct 2001-Feb 2002, 5 p.
<k-svk01.htm>

Post-graduate course Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi, Nov 2001.
<k-kor01.htm>

Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå, hösten 2001 (kurskod 4LU334 och 4LU335)
<k-pkbh01.htm>

Kurs Pedagogik C, 20 poäng (kurskod 4LU356), sept 2001 - jan 2002
<k-pedcht01.htm>

Kurser om utvecklingsländer, läsåret sept 2001-juni 2002 (ges vid Lärarhögskolan i Stockholm)
<k-utv01.htm>

Post-graduate course I-RITE (Integrating Research Into the Teaching Environment), cohort 4, Summer 2001
<irite-summer01.htm>  

Läskurs Franska studier av den sociala ordningen och diskursernas ordning (5 p)
<k-fra01.htm>

Kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng, april-juni 2001 ( kurskod 4LU342), motsv. C-nivå
<k-kvm01.htm>

 Kursen Kulturvetenskapliga traditioner I, 5 poäng, jan-mars 2001 (kurskod 4LU336), motsv. C-nivå
<k-kvt01.htm>

C-kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347), jan-juni 2001
<k-vtm01.htm>

Momentet "Utbildnings- och kultursociologi", 5 p, inom ramen för den kulturvetenskapliga inriktningen av kursen "Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde”, pedagogik B1, 10 poäng, kurskod 4LU3234 (eller senare reviderad kursplan med ny kurskod), våren 2001
<k-uksb01.htm>

Post-graduate course Den sociala ordningen och kunskapens ordning (Social order and order of knowledge), Febr-May 2001
<k-sko01.htm>

Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå, våren 2001 (kurskod 4LU334 och 4LU335)
<k-01pkvb.htm>

Kurs Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer. 10 p, sept 2000-jan 2001 (kurskoder 4LU349 och 4LU350).
<k-kvu01.htm>

Kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng, nov 2000 - jan 2001 ( kurskod 4LU342)
<k-kvm00.htm>

 Kursen Kulturvetenskapliga traditioner I, 5 poäng, sept-okt 2000 (kurskod 4LU336)
<k-kvt00.htm>

C-kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347), Sept 2000-Jan 2001
<k-vtm00.htm>

B-kurser Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskoderna  4LU335 och  4LU334), Sept 2000-Jan 2001
<k-pkv00.htm>

Kurs Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer. 10 p, ILU, sept 2000-jan 2001 (kurskoder 4LU349 och 4LU350)
<k-kvu00.htm>

Post-graduate course Samhällsvetenskapens klassiker, Sept-Oct  2000, 5 p. <k-svk00.htm>

B-kurs Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde, 10 poäng (kurskod 4LU324)
<k-pfk00.htm>

Post-graduate course I-RITE (Integrating Research Into the Teaching Environment), cohort 3, Oct 2000-June 2001
<irite00.htm>

D-uppsats, dvs kursen Uppsats, Pedagogik D2, 10 poäng (kurskod 4LU328)
<k-upd00.htm>

C-uppsats, dvs kursen Uppsats, Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap C2, 10 poäng (kurskod 4LU352)
<k-upc00.htm>

C-kurs Utbildning i utvecklingsländer, 10 p. Autumn 2000. 

C- och D-kurser i pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, höstterminen 2000
<k-pkv00.htm>

Förslag till ämnen för C- och D-uppsatser år 2000
<k-uppsats.htm>

Dr.polit. kurs Enkel og multippel korrespondanseanalyse, Universitetet i Bergen, 28-31 March 2000
<k-kor00.htm>

Post-graduate course Samhällsvetenskapens klassiker, Jan-May 2000, 5 p.
<k-svk00.htm>

D-kursmomentet Digital litteratur på Internet, Jan-May 2000, 5 p.
<k-dli00.htm>. [Se äv. material från samma kurs våren 1998.]

C-kurs Utbildning i utvecklingsländer, 10 p. Autumn 1999
<k-uiu99.htm>

Course Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker , Oct 1999-May 2000, 5 p.
<k-fmb99.htm>

Courses Utbildning i utvecklingsländer 1999
<n-erdc.htm>

C-kursmomentet  Kulturvetenskaplig metod , Feb-May 1999, 5 p
<k-met99.htm>

C-kursmomentet Utbildnings- och kultursociologi, Jan-March 1999, 5 p.
<k-uks99.htm>

Post-graduate course Fältbegreppet inom utbildnings- och kultursociologin, Febr-May 1999, 5 p.
<k-fal99.htm>

C-kursmomentet  Samhällsvetenskapens klassiker, Sept-Nov 1998, 5 p.
<k-sk98.htm> [ingår i Pedagogik med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi, C-nivå, även öppen för lärarstuderande]

Post-graduate course Globalisering och transnationalisering, Sept 1998-Jan 1999, 5 p.
<k-glo98.htm>

Post-graduate course Samhällsvetenskapens moderna klassiker (Modern social science classics), Jan-May 1998, 5 p.
<k-smk98.html>

Post-graduate course Digital litteratur på Internet (Digital Literature on the Internet), Jan-May 1998, 5 p.
<k-dli98.html>

Short introduction to the statistics package SAS, 8 April 1997, 2 p.
<eve-97.htm#SAS>

Post-graduate course Samhällsvetenskapliga forskningstraditioner, Jan-May 1997, 5 p.
<k-sam97.html>

Course Digital litteratur på Internet, Oct 1996-June 1997, 5 p.
<k-dli96.htm> [Se also Help for novices on the use of Internet services (in Swedish)]

Post-graduate course Vetenskapsteori, Sept 1996-Febr 1997, 5 p.
<k-vet96.htm>

Post-graduate course Les patrimoines des grandes familles, Nov-Dec 1994, 5 p.
<k-pat94.htm>

 

skeptronlogga

Printout from broady.se
 URL of this page is https://broady.se/arkiv/frt-kurser.htm

Valid CSS!

 


© 2020 |  Donald Broady SECUppsala universitet |   | Back to Archive Start
Last updated 20 May 2020